START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Prawo (LAW)


Zawartość półki


 
POD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1  
2   2001700223766 G.34494 Charakter prawny spółki cywilnej na tle prawa polskiego i niemieckiego / Podleś, Marcin. 2008
3   2002100071445 W.7144 Konsumencka sprzedaż leków w aptekach internetowych / Podleś, Marcin. 2011
4   2000200474913 G.47491 Podatek dochodowy od osób fizycznych : komentarz / pod red Janusza Marciniuka ; [aut.: Jolanta Grabowska, Tomasz Karaś, Anita Małocha, Iwona Marciniuk, Tomasz Matyka, Agnieszka Pokora, Kaja Zaremba-Jesiotr]. 2017
5   2000200547204 G.54720 Podatek od spadków i darowizn : komentarz / Stanisław Bogucki, Grzegorz Liszewski, Paweł Smoleń, Jan Szczygieł, Krzysztof Winiarski. 2021
6   2000100192450 K.19245 Podatek VAT w branży TSL : prawne i podatkowe aspekty transportu, spedycji i logistyki / red. nauk. Ewa Sokołowska-Strug ; [aut.] Paweł Bartnik [et al.]. 2013
7   2000200537779 G.53777 Podatki : ujednolicone przepisy / red. Wydawnictwo Legis. 2021
8   2000200547754 G.54775 Podatki : ujednolicone przepisy / red. Wydawnictwo Legis. 2021
9   2002100020252 W.2025 Podatki 2007 / red. meryt. Aleksander Kaźmierski ; aut. Stella Brzeszczyńska [et al.]. 2007
10   2002100024502 W.2450 Podatki 2008 / [red. meryt. Aleksander Kaźmierski ; red. prow. Beata Wawrzyńczak-Jędryka ; aut. Stella Brzeszczyńska et al.]. 2008
11   2002100024496 W.2449 Podatki 2009 / [red. meryt. Aleksander Kaźmierski ; red. prow. Beata Wawrzyńczak-Jędryka ; aut. Stella Brzeszczyńska et al.]. 2009
12   2002100024489 W.2448 Podatki 2010 / [red. meryt. Aleksander Kaźmierski ; red. prow. Beata Wawrzyńczak-Jędryka ; aut. Dobrosława Antonów et al.]. 2010
13   2002100021204 W.2120 Podatki 2011 / [red. meryt. Aleksander Kaźmierski ; red. prow. Beata Wawrzyńczak-Jędryka ; aut. Dobrosława Antonów et al.]. 2011
14   2000200458982 G.45898 Podatki 2015 : z komentarzem Crido Taxand / [red. prowadzący Kinga Puton]. 2015
15   2000200458975 G.45897 Podatki 2016 : z komentarzem Crido Taxand / [red. prowadzący Kinga Zając]. 2016
16   2000200459224 G.45922 Podatki 2016 : ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych, o podatku od towarów i usług, ordynacja podatkowa : teksty ujednolicone / [red. prowadzący Kinga Zając]. 2016
17   2000200480433 G.48043 Podatki 2019 / [red. Aleksander Kaźmierski ; Bartosz Mazur et al.] 2019
18   2000200527985 G.52798 Podatki 2021 : ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych, o podatku od towarów i usług, ordynacja podatkowa : teksty ujednolicone. 2021
19   2000200547778 G.54777 Podatki 2021 : ordynacja podatkowa, podatki dochodowe, VAT i akcyza, spadki i darowizny, czynności cywilnoprawne, opłata skarbowa, podatki i opłaty lokalne, podatek zryczałtowany oraz rozporządzenia wykonawcze / wyd. Wioletta Żelazowska. 2021
20   2000200547761 G.54776 Podatki 2021 : ordynacja podatkowa, podatki dochodowe, VAT i akcyza, spadki i darowizny, czynności cywilnoprawne, opłata skarbowa, podatki i opłaty lokalne, podatek zryczałtowany oraz rozporządzenia wykonawcze / wyd. Wioletta Żelazowska. 2021
21   2000200554158 G.55415 Podatki 2022 / red. meryt. Aleksander Kaźmierski ; aut.Dobrosława Antonów [i in.]. 2022
22   2000100175217 K.17521 Podatki oraz prawo podatkowe wobec zjawisk kryzysogennych / Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 2012
23   2002100072824 W.7282 Podatkowy slalom przedsiębiorcy / pod red. Pawła Borszowskiego i Andrzeja Huchli. 2014
24   2002100072831 W.7283 Podatnik versus organ podatkowy / pod red. Pawła Borszowskiego, Andrzeja Huchli, Edyty Rutkowskiej-Tomaszewskiej. 2011
25   2002100097308 W.9730 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników : prawa i obowiązki stron, wzory dokumentów, konsekwencje podatkowe / Łukasz Prasołek, karol Lankamer, Ewa Przedwojska, Jarosław Sawicki. 2011
26   2002100044319 W.4431 Podsektor samorządowy w sektorze finansów publicznych w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej / red. nauk. Leszek Patrzałek. 2006
27   2002100051041 W.5104 Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej : raport końcowy z badań / Kazimierz Działocha (red.) ; [aut] Kazimierz Działocha [et al.] ; Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego. 2006
28   2002100030046 W.3004 Podstawy ekonomiki i zarządzania w gospodarce komunalnej / Wojciech Bachor [et al.] ; red. nauk. Zbigniew Grzymała. 2011
29   2002100022287 W.2228 Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego / pod red. Ryszarda Cymermana. 2009
30   2002100042445 W.4244 Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego / pod red. Ryszarda Cymermana ; aut. Ryszard Cymerman [et al.]. 2010
31   2000100095416 K.9541 Podstawy prawa cywilnego / red. Edward Gniewek ; aut. Andrzej Cisek [et al.]. 2005
32   2000100095423 K.9542 Podstawy prawa cywilnego / red. Edward Gniewek ; aut. Andrzej Cisek [et al.]. 2005
33   2001700351681 G.39556 Podstawy prawa cywilnego / red. Edward Gniewek ; aut. Andrzej Cisek [et al.]. 2011
34   2001700351698 G.39557 Podstawy prawa cywilnego / red. Edward Gniewek ; aut. Andrzej Cisek [et al.]. 2011
35   2001700351704 G.39558 Podstawy prawa cywilnego / red. Edward Gniewek ; aut. Andrzej Cisek [et al.]. 2011
36   2002100052079 W.5207 Podstawy prawa cywilnego / red. Edward Gniewek ; aut. Andrzej Cisek [et al.]. 2005
37   2002100052086 W.5208 Podstawy prawa cywilnego / red. Edward Gniewek ; aut. Andrzej Cisek [et al.]. 2010
38   2002100052093 W.5209 Podstawy prawa cywilnego / red. Edward Gniewek ; aut. Andrzej Cisek [et al.]. 2010
39   2002100052109 W.5210 Podstawy prawa cywilnego / red. Edward Gniewek ; aut. Andrzej Cisek [et al.]. 2010
40   2002100052116 W.5211 Podstawy prawa cywilnego / red. Edward Gniewek ; aut. Andrzej Cisek [et al.]. 2010
41   2002100052123 W.5212 Podstawy prawa cywilnego / red. Edward Gniewek ; aut. Andrzej Cisek [et al.]. 2010
42   2002100052130 W.5213 Podstawy prawa cywilnego / red. Edward Gniewek ; aut. Andrzej Cisek [et al.]. 2010
43   2002100052147 W.5214 Podstawy prawa cywilnego / red. Edward Gniewek ; aut. Andrzej Cisek [et al.]. 2010
44   2002100052154 W.5215 Podstawy prawa cywilnego / red. Edward Gniewek ; aut. Andrzej Cisek [et al.]. 2010
45   2002100052161 W.5216 Podstawy prawa cywilnego / red. Edward Gniewek ; aut. Andrzej Cisek [et al.]. 2011
46   2002100052178 W.5217 Podstawy prawa cywilnego / red. Edward Gniewek ; aut. Andrzej Cisek [et al.]. 2011
47   2002100052185 W.5218 Podstawy prawa cywilnego / red. Edward Gniewek ; aut. Andrzej Cisek [et al.]. 2011
48   2002100052192 W.5219 Podstawy prawa cywilnego / red. Edward Gniewek ; aut. Andrzej Cisek [et al.]. 2011
49   2002100052208 W.5220 Podstawy prawa cywilnego / red. Edward Gniewek ; aut. Andrzej Cisek [et al.]. 2011
50   2002100064683 W.6468 Podstawy prawa cywilnego / red. Edward Gniewek ; aut. Andrzej Cisek [et al.]. 2011
51   2002100065055 W.6505 Podstawy prawa cywilnego / red. Edward Gniewek ; aut. Andrzej Cisek [et al.]. 2011
52   2002100052215 W.5221 Podstawy prawa cywilnego i handlowego. T. 1, Prawo cywilne / pod red. Edwarda Gniewka ; [aut.] Andrzej Cisek [et al.]. 2002
53   2002100052222 W.5222 Podstawy prawa cywilnego i handlowego. T. 2, Prawo handlowe / pod red. Edwarda Gniewka ; [aut.] Andrzej Cisek [et al.]. 2002
54   2002100006386 W.638 Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji / Piotr Stec (red.), Mariusz Załucki (red.). 2010
55   2002100006393 W.639 Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji / Piotr Stec (red.), Mariusz Załucki (red.). 2011
56   2000200468073 G.46807 Podstawy prawa dla ekonomistów / redakcja naukowa Bogusława Gnela ; [autorzy Paweł Dąbek, Bogusława Gnela, Aneta Kaźmierczyk, Piotr Kukuryk, Kinga Michałowska, Ryszard Szostak, Piotr Wiatrowski]. 2015
57   2000200468417 G.46841 Podstawy prawa dla ekonomistów / redakcja naukowa Bogusława Gnela ; [autorzy Paweł Dąbek, Bogusława Gnela, Aneta Kaźmierczyk, Piotr Kukuryk, Kinga Michałowska, Ryszard Szostak, Piotr Wiatrowski]. 2015
58   2000200468400 G.46840 Podstawy prawa dla ekonomistów / redakcja naukowa Bogusława Gnela ; [autorzy Paweł Dąbek, Bogusława Gnela, Aneta Kaźmierczyk, Piotr Kukuryk, Kinga Michałowska, Ryszard Szostak, Piotr Wiatrowski]. 2015
59   2000200468394 G.46839 Podstawy prawa dla ekonomistów / redakcja naukowa Bogusława Gnela ; [autorzy Paweł Dąbek, Bogusława Gnela, Aneta Kaźmierczyk, Piotr Kukuryk, Kinga Michałowska, Ryszard Szostak, Piotr Wiatrowski]. 2015
60   2000200468387 G.46838 Podstawy prawa dla ekonomistów / redakcja naukowa Bogusława Gnela ; [autorzy Paweł Dąbek, Bogusława Gnela, Aneta Kaźmierczyk, Piotr Kukuryk, Kinga Michałowska, Ryszard Szostak, Piotr Wiatrowski]. 2015
61   2000200468370 G.46837 Podstawy prawa dla ekonomistów / redakcja naukowa Bogusława Gnela ; [autorzy Paweł Dąbek, Bogusława Gnela, Aneta Kaźmierczyk, Piotr Kukuryk, Kinga Michałowska, Ryszard Szostak, Piotr Wiatrowski]. 2015
62   2000200468363 G.46836 Podstawy prawa dla ekonomistów / redakcja naukowa Bogusława Gnela ; [autorzy Paweł Dąbek, Bogusława Gnela, Aneta Kaźmierczyk, Piotr Kukuryk, Kinga Michałowska, Ryszard Szostak, Piotr Wiatrowski]. 2015
63   2000200468356 G.46835 Podstawy prawa dla ekonomistów / redakcja naukowa Bogusława Gnela ; [autorzy Paweł Dąbek, Bogusława Gnela, Aneta Kaźmierczyk, Piotr Kukuryk, Kinga Michałowska, Ryszard Szostak, Piotr Wiatrowski]. 2015
64   2000200468349 G.46834 Podstawy prawa dla ekonomistów / redakcja naukowa Bogusława Gnela ; [autorzy Paweł Dąbek, Bogusława Gnela, Aneta Kaźmierczyk, Piotr Kukuryk, Kinga Michałowska, Ryszard Szostak, Piotr Wiatrowski]. 2015
65   2000200468332 G.46833 Podstawy prawa dla ekonomistów / redakcja naukowa Bogusława Gnela ; [autorzy Paweł Dąbek, Bogusława Gnela, Aneta Kaźmierczyk, Piotr Kukuryk, Kinga Michałowska, Ryszard Szostak, Piotr Wiatrowski]. 2015
66   2000200468325 G.46832 Podstawy prawa dla ekonomistów / redakcja naukowa Bogusława Gnela ; [autorzy Paweł Dąbek, Bogusława Gnela, Aneta Kaźmierczyk, Piotr Kukuryk, Kinga Michałowska, Ryszard Szostak, Piotr Wiatrowski]. 2015
67   2000200468318 G.46831 Podstawy prawa dla ekonomistów / redakcja naukowa Bogusława Gnela ; [autorzy Paweł Dąbek, Bogusława Gnela, Aneta Kaźmierczyk, Piotr Kukuryk, Kinga Michałowska, Ryszard Szostak, Piotr Wiatrowski]. 2015
68   2000200468301 G.46830 Podstawy prawa dla ekonomistów / redakcja naukowa Bogusława Gnela ; [autorzy Paweł Dąbek, Bogusława Gnela, Aneta Kaźmierczyk, Piotr Kukuryk, Kinga Michałowska, Ryszard Szostak, Piotr Wiatrowski]. 2015
69   2000200468295 G.46829 Podstawy prawa dla ekonomistów / redakcja naukowa Bogusława Gnela ; [autorzy Paweł Dąbek, Bogusława Gnela, Aneta Kaźmierczyk, Piotr Kukuryk, Kinga Michałowska, Ryszard Szostak, Piotr Wiatrowski]. 2015
70   2000200468288 G.46828 Podstawy prawa dla ekonomistów / redakcja naukowa Bogusława Gnela ; [autorzy Paweł Dąbek, Bogusława Gnela, Aneta Kaźmierczyk, Piotr Kukuryk, Kinga Michałowska, Ryszard Szostak, Piotr Wiatrowski]. 2015
71   2000200468271 G.46827 Podstawy prawa dla ekonomistów / redakcja naukowa Bogusława Gnela ; [autorzy Paweł Dąbek, Bogusława Gnela, Aneta Kaźmierczyk, Piotr Kukuryk, Kinga Michałowska, Ryszard Szostak, Piotr Wiatrowski]. 2015
72   2000200479239 G.47923 Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusław Gnela ; Paweł Dąbek [i in.]. 2018
73   2000200520757 G.52075 Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusław Gnela ; Paweł Dąbek [i in.]. 2018
74   2002100015449 W.1544 Podstawy prawa Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony : zarys wykładu / pod red. Jana Galstera ; [aut.] Paulina Justyńska [et al.]. 2010
75   2000100166628 K.16662 Podstawy prawa w gospodarce / Maciej Gajewski [et al.] ; pod red. Stanisława Piątka i Igora Postuły. 2008
76   2002100029781 W.2978 Podstawy prawne Unii Europejskiej : Traktat z Lizbony, Traktat o Unii Europejskiej oraz Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wraz z protokołami i deklaracjami, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, Ustawy dotyczące członkostwa Polski w UE / wprowadzenie, wybór i oprac. Jan Barcz. 2010
77   2002100042308 W.4230 Podstawy regulacji stosunków państwo-Kościół w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Włoskiej = I fondamenti della regolazione della relazioni stato-Chiesa nella Repubblica di Polonia e nella Repubblica Italiana / red. Przemysław Czarnek, Dariusz Dudek, Piotr Stanisz ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Katedra Prawa Konstytucyjnego. 2010
78   2002100064386 W.6438 Podstawy systemu prawnego Wspólnot Europejskich / red. nauk. Ewa Wojtaszek-Mik. 1998
79   2002100015890 W.1589 Podstawy teoretyczne gospodarki przestrzennej i zarządzania przestrzenią / pod red. Tomasza Bajerowskiego ; [aut. Tomasz Bajerowski et al.]. 2003
80   2002100004344 W.434 Podstawy ubezpieczeń. T. 1, Mechanizmy i funkcje: podręcznik / pod red. Jana Monkiewicza. 2000
81   2002100004351 W.435 Podstawy ubezpieczeń. T. 1, Mechanizmy i funkcje: podręcznik / pod red. Jana Monkiewicza. 2000
82   2002100020306 W.2030 Podstawy ubezpieczeń. T. 1, Mechanizmy i funkcje: podręcznik / pod red. Jana Monkiewicza. 2000
83   2002100020313 W.2031 Podstawy ubezpieczeń. T. 2, Produkty : podręcznik / podr. pod red. Jana Monkiewicza ; [aut. Jan Bogutyn et al.]. 2002
84   2002100024571 W.2457 Podstawy ubezpieczeń. T. 3, Przedsiębiorstwo : podręcznik / pod red. Jana Monkiewicza ; [aut. Wojciech Bijak et al.]. 2003
85   2002100020351 W.2035 Podstawy wyceny nieruchomości / Andrzej Hopfer [et al.]. 2001
86   2002100106970 W.10697 Podstawy zarządzania nieruchomościami / pod red. Marka Bryxa ; [aut.] Tadeusz Brach, Dominika Brodowicz, Marek Bryx, Magdalena Cicharska, Agata Jurek-Zbrojska, Jerzy Kopyra, Lucyna Kowalczyk, Grażyna Kubik, Elżbieta Mączyńska, Urszula Słowik. 2009
87   2002100045255 W.4525 Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej / red. nauk. Monika Dobska, Kazimierz Rogoziński ; [aut. Grażyna Bartkowiak et al.]. 2008
88   2002100044500 W.4450 Spółka cywilna w obrocie gospodarczym / Podleś, Marcin. 2009
89   2001700294858 G.36558 Środki ochrony praw własności intelektualnej / Podrecki, Paweł. 2010
90   2001700371016 G.41592 Upadłość w praktyce : komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory, przykłady, przepisy / Podel, Waldemar. 2012
 
PRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
91   2002100040953 W.4095 Praktyczne aspekty wolności wypowiedzi / red. nauk. Wojciech Lis, Zbigniew Husak. 2011
92   2002100003323 W.332 Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu : nowoczesne technologie i praca operacyjna / red. Lech Paprzycki, Zbigniew Rau. 2009
93   2002100094994 W.9499 Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku = the practical and theoretical problems of financial law towards challenges of the XXI Century / red. nauk. Jolanta Gliniecka, Anna Drywa, Edward Juchniewicz, Tomasz Sowiński ; aut. Krzysztof Cień, Damian Cyman, Cindeliani Diana Tamazovna, Anna Dalkowska, Anna Dobaczewska, Andrzej Drwiłło, Anna Drywa, Luiza Budner-Iwanicka, Leonard Etel, Roman Fandrejewski, Magdalena Fedorowicz, Elżbieta Feret, Wojciech Fill, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Wojciech Gonet, Jerzy Piotr Gwizdała, Antoni Hanusz, Mateusz Hapka, Łukasz Karczyński, Arkadiusz Klusek, Elżbieta Kuzyniak, Olga Leszczyńska, Joanna Mach, Michał Mariański, Maciej Mikliński, Witold Modzelewski, Magdalena Mosionek-Schweda, Tomasz Nieborak, Krystyna Nizioł, Szymon Obuchowski, Józef Orłowski, Przemysław Panfil, Krystyna Piotrowska-Marczak, Rafał Płókarz, Eugeniusz Ruśkowski, Anna Sowińska, Tomasz Sowiński, Paweł Szczęśniak, Aneta Tylman, Tomasz Woźniak, Piotr Zapadka, Patrycja Zawadzka. 2017
94   2002100074538 W.7453 Praktyczne i teoretyczne problemy współczesnego państwa : wybrane zagadnienia / pod red. Stanisława Pajączkowskiego i Artura Preisnera ; Luksemburska Fundacja Praw Człowieka. 2012
95   2002100080799 W.8079 Praktyczne i teoretyczne problemy współczesnego państwa : wybrane zagadnienia / pod red. Stanisława Pajączkowskiego i Artura Preisnera ; Luksemburska Fundacja Praw Człowieka. 2012
96   2002100065796 W.6579 Praktyka administracyjnego postępowania egzekucyjnego / Justyna Dembczyńska [et al.]. 2008
97   2002100060203 W.6020 Pranie brudnych pieniędzy / pod red. nauk. Jacka Grzywacza. 2005
98   2002100060210 W.6021 Pranie brudnych pieniędzy / pod red. nauk. Jacka Grzywacza. 2005
99   2002100096295 W.9629 Pranie brudnych pieniędzy / pod red. nauk. Jacka Grzywacza. 2005
100   2000100179802 K.17980 Prawa cudzoziemców umieszczonych w aresztach w celu wydalenia i strzeżonym ośrodku : raport / [red. Astrida M. Gudebska-Rusiecka]. 2004
101   2000100116869 K.11686 Prawa człowieka : zarys wykładu / Joanna Hołda [et al.]. 2008
102   2000100116876 K.11687 Prawa człowieka : zarys wykładu / Joanna Hołda [et al.]. 2008
103   2000100144350 K.14435 Prawa człowieka : zarys wykładu / Joanna Hołda [et al.]. 2008
104   2000100144367 K.14436 Prawa człowieka : zarys wykładu / Joanna Hołda [et al.]. 2008
105   2000100144374 K.14437 Prawa człowieka : zarys wykładu / Joanna Hołda [et al.]. 2008
106   2000100053218 K.5321 Prawa Człowieka : humanistyczne zeszyty naukowe nr 8(2002). 2002
107   2000100062050 K.6205 Prawa człowieka : zarys wykładu / Joanna Hołda [et. al.]. 2004
108   2000100062074 K.6207 Prawa człowieka : zarys wykładu / Joanna Hołda [et. al.]. 2004
109   2000100130803 K.13080 Prawa człowieka : wybrane zagadnienia i problemy / red. Laura Koba, Wiesław Wacławczyk. 2009
110   2001700338057 G.38011 Prawa człowieka : zarys wykładu / Joanna Hołda [et al.]. 2011
111   2001700338064 G.38012 Prawa człowieka : zarys wykładu / Joanna Hołda [et al.]. 2011
112   2001700338071 G.38013 Prawa człowieka : zarys wykładu / Joanna Hołda [et al.]. 2011
113   2002100000520 W.52 Prawa człowieka : zarys wykładu / Joanna Hołda [et al.]. 2008
114   2002100000537 W.53 Prawa człowieka : zarys wykładu / Joanna Hołda [et al.]. 2008
115   2002100000544 W.54 Prawa człowieka : zarys wykładu / Joanna Hołda [et al.]. 2008
116   2002100031500 W.3150 Prawa człowieka : wybrane zagadnienia i problemy / red. Laura Koba, Wiesław Wacławczyk. 2009
117   2002100037731 W.3773 Prawa człowieka : zarys wykładu / Joanna Hołda [et al.]. 2008
118   2002100037748 W.3774 Prawa człowieka : zarys wykładu / Joanna Hołda [et al.]. 2008
119   2002100037755 W.3775 Prawa człowieka : zarys wykładu / Joanna Hołda [et al.]. 2008
120   2002100037762 W.3776 Prawa człowieka : zarys wykładu / Joanna Hołda [et al.]. 2011
121   2002100037779 W.3777 Prawa człowieka : zarys wykładu / Joanna Hołda [et al.]. 2011
122   2002100039612 W.3961 Prawa człowieka : poradnik dla osób starszych / red. nacz. Stanisław Trociuk ; red. Barbara Imiołczyk ; aut. Dorota Bieniasz, Grzegorz Matejczuk, Hanna Szczeblewska, Monika Zimna-Parjaszewska, 2014
123   2002100042872 W.4287 Prawa człowieka : wybrane zagadnienia i problemy / red. Laura Koba, Wiesław Wacławczyk. 2009
124   2002100070080 W.7008 Prawa człowieka : wybór źródeł / oprac. Krzysztof Motyka. 1996
125   2002100096790 W.9679 Prawa człowieka : poradnik dla osób starszych / red. nacz. Stanisław Trociuk ; red. Barbara Imiołczyk ; aut. Dorota Bieniasz, Grzegorz Matejczuk, Hanna Szczeblewska, Monika Zimna-Parjaszewska, 2016
126   2002100063112 W.6311 Prawa człowieka = Human rights : Humanistyczne Zeszyty Naukowe = Humanistic - Scientific Facicles. Nr 7 (2000) / red. nacz. Bogusław Banaszak, Andrzej Bisztyga. 2000
127   2002100103863 W.10386 Prawa człowieka = Human rights : Humanistyczne Zeszyty Naukowe = Humanistic - Scientific Facicles. Nr 6 (1999) / red. nacz. Andrzej Bisztyga. 1999
128   2002100003705 W.370 Prawa człowieka a stosunki międzynarodowe / pod red. Agnieszki Florczak i Bartosza Bolechowa. 2006
129   2002100003712 W.371 Prawa człowieka a stosunki międzynarodowe / pod red. Agnieszki Florczak i Bartosza Bolechowa. 2006
130   2002100003729 W.372 Prawa człowieka a stosunki międzynarodowe / pod red. Agnieszki Florczak i Bartosza Bolechowa. 2006
131   2002100003736 W.373 Prawa człowieka a stosunki międzynarodowe / pod red. Agnieszki Florczak i Bartosza Bolechowa. 2006
132   2001700228105 G.34295 Prawa człowieka i ich ochrona : [podręcznik dla studentów prawa, administracji i europeistyki] / Bożena Gronowska [et al.]. 2010
133   2002100000551 W.55 Prawa człowieka i ich ochrona : podręcznik dla studentów prawa i administracji / Bożena Gronowska [et al.]. 2005
134   2002100000568 W.56 Prawa człowieka i ich ochrona : [podręcznik dla studentów prawa, administracji i europeistyki] / Bożena Gronowska [et al.]. 2010
135   2002100037960 W.3796 Prawa człowieka i ich ochrona : [podręcznik dla studentów prawa, administracji i europeistyki] / Bożena Gronowska [et al.]. 2010
136   2002100037977 W.3797 Prawa człowieka i ich ochrona : [podręcznik dla studentów prawa, administracji i europeistyki] / Bożena Gronowska [et al.]. 2010
137   2002100003682 W.368 Prawa człowieka i systemy ich ochrony : teksty źródłowe / pod red. Sylwii Jarosz-Żukowskiej ; wybór i oprac. Sylwia Jarosz-Żukowska, Agnieszka Wojtatowicz, Łukasz Żukowski. 2002
138   2002100062672 W.6267 Prawa człowieka i świat wartości = Human Rights and the Wrold of Values : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Monia i Andrzeja Kobylińskiego. 2011
139   2000200517924 G.51792 Prawa człowieka i zrównoważony rozwój : konwergencja czy dywergencja idei i polityki / red. Daria Bieńkowska, Ryszard Kozłowski ; aut. Andrzej Bałaban. 2020
140   2000200517917 G.51791 Prawa człowieka i zrównoważony rozwój : konwergencja czy dywergencja idei i polityki / red. Daria Bieńkowska, Ryszard Kozłowski ; aut. Andrzej Bałaban. 2020
141   2000200542247 G.54224 Prawa człowieka w Polsce : perspektywa 25 lat ratyfikacji Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności / red.Marcin Jastrzębski, Agnieszka Wedeł-Domaradzka. 2020
142   2001700282794 G.28988 Prawa człowieka w polskiej polityce zagranicznej / pod red. Agnieszki Bieńczyk-Missali i Romana Kuźniara. 2007
143   2000100179932 K.17993 Prawa człowieka w systemie prawa krajowego / pod red. Agnieszki Florczak i Bartosza Bolechowa. 2006
144   2002100013896 W.1389 Prawa człowieka w systemie prawa krajowego / pod red. Agnieszki Florczak i Bartosza Bolechowa. 2006
145   2000200521556 G.52155 Prawa człowieka wobec koncepcji human security / red. Daria Bieńkowska, Ryszard Kozłowski, Mikołaj Jacek Łuczak. 2019
146   2000200551294 G.55129 Prawa człowieka wobec koncepcji human security / red. Daria Bieńkowska, Ryszard Kozłowski, Mikołaj Jacek Łuczak. 2019
147   2000200551287 G.55128 Prawa człowieka wobec koncepcji human security / red. Daria Bieńkowska, Ryszard Kozłowski, Mikołaj Jacek Łuczak. 2019
148   2002100037724 W.3772 Prawa człowieka, prawa rodziny : 30 lat Poznańskiego Zakładu Instytutu Nauk Prawnych PAN / red. Renata Hliwa, Anna N. Schulz ; Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Poznańskie Centrum Praw Człowieka, Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka. 2003
149   2000100149614 K.14961 Prawa i obowiązki przedsiębiorców w ochronie środowiska : zarys encyklopedyczny / red. nauk. Piotr Korzeniowski ; [aut. Anna Barczak et al.]. 2010
150   2000100179956 K.17995 Prawa i wolności I i II generacji / pod red. Agnieszki Florczak i Bartosza Bolechowa. 2006
151   2002100003699 W.369 Prawa i wolności I i II generacji / pod red. Agnieszki Florczak i Bartosza Bolechowa. 2006
152   2002100019539 W.1953 Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP / pod red. Bogusława Banaszaka i Artura Preisnera. 2002
153   2002100019546 W.1954 Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP / pod red. Bogusława Banaszaka i Artura Preisnera. 2002
154   2000100161753 K.16175 Prawa kobiet we współczesnym świecie / red. nauk. Lena Kondratiewa-Bryzik, Wojciech Sokolewicz. 2011
155   2000100162804 K.16280 Prawa kobiet we współczesnym świecie / red. nauk. Lena Kondratiewa-Bryzik, Wojciech Sokolewicz. 2011
156   2001700360911 G.40541 Prawa kobiet we współczesnym świecie / red. nauk. Lena Kondratiewa-Bryzik, Wojciech Sokolewicz. 2011
157   2001700360928 G.40542 Prawa kobiet we współczesnym świecie / red. nauk. Lena Kondratiewa-Bryzik, Wojciech Sokolewicz. 2011
158   2002100037984 W.3798 Prawa kobiet we współczesnym świecie / red. nauk. Lena Kondratiewa-Bryzik, Wojciech Sokolewicz. 2011
159   2002100088320 W.8832 Prawa pacjenta / red. nauk. Urszula Drozdowska, Agata Wnukiewicz-Kozłowska. 2016
160   2002100088337 W.8833 Prawa pacjenta / red. nauk. Urszula Drozdowska, Agata Wnukiewicz-Kozłowska. 2016
161   2002100040533 W.4053 Prawa podstawowe w prawie i praktyce Unii Europejskiej / pod red. Cezarego Mika i Katarzyny Gałki. 2009
162   2002100047990 W.4799 Prawa reprodukcyjne Polek i Polaków : materiały z konferencji zorganizowanej przez Parlamentarną Grupę Kobiet, Polski Parlamentarny Zespół ds. Ludności i Rozwoju oraz Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych (UNFPA), 9 grudnia 2003 r. / oprac. Renata Hnatuszko ; Parlamentarna Grupa Kobiet. 2004
163   2002100071520 W.7152 Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego / pod red. Jolanty Blicharz i Jana Bocia. 2009
164   2002100093430 W.9343 Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego / pod red. Jolanty Blicharz i Jana Bocia. 2009
165   2002100047136 W.4713 Prawna ochrona powietrza i handel uprawnieniami emisyjnymi w Polsce i w Niemczech / pod red. Jana Bocia i Konrada Nowackiego. 2006
166   2002100073227 W.7322 Prawna ochrona powietrza i handel uprawnieniami emisyjnymi w Polsce i w Niemczech / pod red. Jana Bocia i Konrada Nowackiego. 2006
167   2002100088979 W.8897 Prawna ochrona zdrowia pacjenta / red. nauk. Jolanta Pacian. 2017
168   2000200542230 G.54223 Prawne aspekty cyberprzestrzeni / red. Adam Bułat, Dagmara Jaroszewska-Choraś, Agnieszka Kilińska-Pękacz. 2020
169   2002100043800 W.4380 Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej / pod red. Jana Barcza ; aut. Jan Barcz, Anastazja Gajda, Mirosława Kapko, Arkadiusz Michoński, Artur Nowak-Far, Anna Pudło. 2011
170   2002100076174 W.7617 Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej / pod red. Jana Barcza ; aut. Jan Barcz, Anastazja Gajda, Mirosława Kapko, Arkadiusz Michoński, Artur Nowak-Far, Anna Pudło. 2011
171   2002100015425 W.1542 Prawne aspekty migracji : na przykładzie uregulowań wybranych uczestników systemu międzynarodowego / red. Katarzyna Maćkowska. 2010
172   2000200536048 G.53604 Prawne aspekty użytkowania bezzałogowych statków powietrznych / pod red. nauk. Anny Konert ; aut. Tomasz Balcerzak [i in.]. 2021
173   2000200536031 G.53603 Prawne aspekty użytkowania bezzałogowych statków powietrznych / pod red. nauk. Anny Konert ; aut. Tomasz Balcerzak [i in.]. 2021
174   2000200536024 G.53602 Prawne aspekty użytkowania bezzałogowych statków powietrznych / pod red. nauk. Anny Konert ; aut. Tomasz Balcerzak [i in.]. 2021
175   2000100179819 K.17981 Prawne aspekty wolności : zbiór studiów / pod red. Eweliny Cała-Wacinkiewicz i Daniela Wacinkiewicza. 2008
176   2002100090798 W.9079 Prawne i ekonomiczne aspekty komunikacji elektronicznej / pod red. Jacka Gołaczyńskiego. 2003
177   2000200454212 G.45421 Prawne i ekonomiczne determinanty systemu kontroli finansowej realizującej politykę fiskalną / red. nauk. Ewa Janik. 2015
178   2002100069039 W.6903 Prawnokarne aspekty wolności : materiały z konferencji Arłamów 16-18 maja 2005 r. / pod red. Marka Mozgawy ; [Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu]. 2006
179   2000200555360 G.55536 Prawnokarne i kryminologiczne aspekty ochrony dziedzictwa kultury pogranicza / red. nauk. Maciej Duda, Szymon Buczyński. 2021
180   2000200448792 G.44879 Prawo a gospodarka : zagadnienia ekonomiczne i prawne / red. nauk. Jan Wojtyła, Antoni Witosz ; [Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach]. 2014
181   2001700373430 G.41834 Prawo administracyjne : pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie / Zofia Duniewska, Barbara Jaworska-Dębska, Ryszarda Michalska-Badziak, Ewa Olejniczak-Szałowska, Małgorzata Stahl (red. nauk.). 2009
182   2000200427704 G.42770 Prawo administracyjne : część szczegółowa. T. 2 / pod red. Jerzego Stelmasiaka i Piotra Ruczkowskiego ; [autorzy: Leszek Bielecki et al.] 2011
183   2000200427711 G.42771 Prawo administracyjne : część szczegółowa. T. 1 / pod red. Jerzego Stelmasiaka i Piotra Ruczkowskiego ; [autorzy: Robert Frey, Marcin Roliński, Piotr Ruczkowski]. 2011
184   2002100010505 W.1050 Prawo administracyjne : pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie / Zofia Duniewska, Barbara Jaworska-Dębska, Ryszarda Michalska-Badziak, Ewa Olejniczak-Szałowska, Małgorzata Stahl (red. nauk.). 2009
185   2002100010512 W.1051 Prawo administracyjne : pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie / Zofia Duniewska, Barbara Jaworska-Dębska, Ryszarda Michalska-Badziak, Ewa Olejniczak-Szałowska, Małgorzata Stahl (red. nauk.). 2009
186   2000200449225 G.44922 Prawo administracyjne : ćwiczenia / Paula A. Borowska [et al.] ; pod red. Patrycji J. Suwaj. 2011
187   2002100046795 W.4679 Prawo administracyjne : ćwiczenia, prace studyjne / [Jan Boć et al.]. 1998
188   2002100050396 W.5039 Prawo administracyjne : pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie / Zofia Duniewska, Barbara Jaworska-Dębska, Ryszarda Michalska-Badziak, Ewa Olejniczak-Szałowska, Małgorzata Stahl (red. nauk.). 2009
189   2002100065789 W.6578 Prawo administracyjne : pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie / Zofia Duniewska, Barbara Jaworska-Dębska, Ryszarda Michalska-Badziak, Ewa Olejniczak-Szałowska, Małgorzata Stahl (red. nauk.). 2009
190   2002100080034 W.8003 Prawo administracyjne : pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie / red. nauk Małgorzata Stahl ; [aut.] Zofia Duniewska, Barbara Jaworska-Dębska, Ryszarda Michalska-Badziak, Ewa Olejniczak-Szałowska, Małgorzata Stahl. 2016
191   2002100080041 W.8004 Prawo administracyjne : pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie / red. nauk Małgorzata Stahl ; [aut.] Zofia Duniewska, Barbara Jaworska-Dębska, Ryszarda Michalska-Badziak, Ewa Olejniczak-Szałowska, Małgorzata Stahl. 2016
192   2002100080058 W.8005 Prawo administracyjne : pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie / red. nauk Małgorzata Stahl ; [aut.] Zofia Duniewska, Barbara Jaworska-Dębska, Ryszarda Michalska-Badziak, Ewa Olejniczak-Szałowska, Małgorzata Stahl. 2016
193   2002100080065 W.8006 Prawo administracyjne : pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie / red. nauk Małgorzata Stahl ; [aut.] Zofia Duniewska, Barbara Jaworska-Dębska, Ryszarda Michalska-Badziak, Ewa Olejniczak-Szałowska, Małgorzata Stahl. 2016
194   2002100080072 W.8007 Prawo administracyjne : pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie / red. nauk Małgorzata Stahl ; [aut.] Zofia Duniewska, Barbara Jaworska-Dębska, Ryszarda Michalska-Badziak, Ewa Olejniczak-Szałowska, Małgorzata Stahl. 2016
195   2000200504504 G.50450 Prawo administracyjne : część ogólna, ustrojowe prawo administracyjne, wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego / red. nauk. Marian Zdyb, Jerzy Stelmasiak ; aut. Monika Augustyniak [i in.]. 2020
196   2000200504498 G.50449 Prawo administracyjne : część ogólna, ustrojowe prawo administracyjne, wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego / red. nauk. Marian Zdyb, Jerzy Stelmasiak ; aut. Monika Augustyniak [i in.]. 2020
197   2000200504481 G.50448 Prawo administracyjne : część ogólna, ustrojowe prawo administracyjne, wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego / red. nauk. Marian Zdyb, Jerzy Stelmasiak ; aut. Monika Augustyniak [i in.]. 2020
198   2000200505099 G.50509 Prawo administracyjne : zbiór przepisów 2020 / redaktor prowadz. Joanna Ołówek. 2020
199   2000200505082 G.50508 Prawo administracyjne : zbiór przepisów 2020 / redaktor prowadz. Joanna Ołówek. 2020
200   2002100104556 W.10455 Prawo administracyjne : pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie / red. nauk Małgorzata Stahl ; [aut.] Zofia Duniewska, Barbara Jaworska-Dębska, Michał Kasiński, Ewa Olejniczak-Szałowska, Małgorzata Stahl. 2021
201   2002100104563 W.10456 Prawo administracyjne : pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie / red. nauk Małgorzata Stahl ; [aut.] Zofia Duniewska, Barbara Jaworska-Dębska, Michał Kasiński, Ewa Olejniczak-Szałowska, Małgorzata Stahl. 2021
202   2000200545248 G.54524 Prawo administracyjne : część ogólna, ustrojowe prawo administracyjne, wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego / red. nauk. Marian Zdyb, Jerzy Stelmasiak ; aut. Monika Augustyniak [i in.]. 2020
203   2000200545255 G.54525 Prawo administracyjne : część ogólna, ustrojowe prawo administracyjne, wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego / red. nauk. Marian Zdyb, Jerzy Stelmasiak ; aut. Monika Augustyniak [i in.]. 2020
204   2000100106563 K.10656 Prawo administracyjne / Marek Wierzbowski, Zbigniew Cieślak, Jacek Jagielski, Jacek Lang, Marek Szubiakowski, Aleksandra Wiktorowska ; pod red. Marka Wierzbowskiego. 2006
205   2001700166919 G.21711 Prawo administracyjne / red. Jan Boć. 2002
206   2001700295473 G.38658 Prawo administracyjne / Marek Wierzbowski, Jacek Jagielski, Jacek Lang, Marek Szubiakowski, Aleksandra Wiktorowska ; pod red. Marka Wierzbowskiego. 2011
207   2001700295480 G.38659 Prawo administracyjne / Marek Wierzbowski, Jacek Jagielski, Jacek Lang, Marek Szubiakowski, Aleksandra Wiktorowska ; pod red. Marka Wierzbowskiego. 2011
208   2001700295497 G.38660 Prawo administracyjne / Marek Wierzbowski, Jacek Jagielski, Jacek Lang, Marek Szubiakowski, Aleksandra Wiktorowska ; pod red. Marka Wierzbowskiego. 2011
209   2001700219608 G.33489 Prawo administracyjne / Marek Wierzbowski, Jacek Jagielski, Jacek Lang, Marek Szubiakowski, Aleksandra Wiktorowska ; pod red. Marka Wierzbowskiego. 2009
210   2001700219615 G.33490 Prawo administracyjne / Marek Wierzbowski, Jacek Jagielski, Jacek Lang, Marek Szubiakowski, Aleksandra Wiktorowska ; pod red. Marka Wierzbowskiego. 2009
211   2001700219653 G.33494 Prawo administracyjne / Marek Wierzbowski, Jacek Jagielski, Jacek Lang, Marek Szubiakowski, Aleksandra Wiktorowska ; pod red. Marka Wierzbowskiego. 2009
212   2001700219677 G.33496 Prawo administracyjne / Marek Wierzbowski, Jacek Jagielski, Jacek Lang, Marek Szubiakowski, Aleksandra Wiktorowska ; pod red. Marka Wierzbowskiego. 2009
213   2001700294988 G.36589 Prawo administracyjne / Marek Wierzbowski, Jacek Jagielski, Jacek Lang, Marek Szubiakowski, Aleksandra Wiktorowska ; pod red. Marka Wierzbowskiego. 2009
214   2001700295022 G.36591 Prawo administracyjne / Marek Wierzbowski, Jacek Jagielski, Jacek Lang, Marek Szubiakowski, Aleksandra Wiktorowska ; pod red. Marka Wierzbowskiego. 2009
215   2001700294964 G.36592 Prawo administracyjne / Marek Wierzbowski, Jacek Jagielski, Jacek Lang, Marek Szubiakowski, Aleksandra Wiktorowska ; pod red. Marka Wierzbowskiego. 2009
216   2002100009585 W.958 Prawo administracyjne / Zygmunt Niewiadomski [et al.] ; pod red. Zygmunta Niewiadomskiego. 2011
217   2002100009592 W.959 Prawo administracyjne / Zygmunt Niewiadomski [et al.] ; pod red. Zygmunta Niewiadomskiego. 2011
218   2002100009608 W.960 Prawo administracyjne / Marek Wierzbowski, Jacek Jagielski, Jacek Lang, Marek Szubiakowski, Aleksandra Wiktorowska ; pod red. Marka Wierzbowskiego. 2009
219   2002100009615 W.961 Prawo administracyjne / Marek Wierzbowski, Jacek Jagielski, Jacek Lang, Marek Szubiakowski, Aleksandra Wiktorowska ; pod red. Marka Wierzbowskiego. 2009
220   2002100009677 W.967 Prawo administracyjne / Marek Wierzbowski, Jacek Jagielski, Jacek Lang, Marek Szubiakowski, Aleksandra Wiktorowska ; pod red. Marka Wierzbowskiego. 2011
221   2002100010086 W.1008 Prawo administracyjne / pod red. Marka Wierzbowskiego. 2008
222   2002100010093 W.1009 Prawo administracyjne / pod red. Marka Wierzbowskiego. 2008
223   2002100010109 W.1010 Prawo administracyjne / red. Beata Orlik, Aleksandra Puczko ; [aut.] Konrad Duda [et al.]. 2011
224   2002100010116 W.1011 Prawo administracyjne / red. Beata Orlik, Aleksandra Puczko ; [aut.] Konrad Duda [et al.]. 2011
225   2002100010123 W.1012 Prawo administracyjne / red. Beata Orlik, Aleksandra Puczko ; [aut.] Konrad Duda [et al.]. 2011
226   2002100010215 W.1021 Prawo administracyjne / Jan Boć (red.) ; [napisali Jolanta Blicharz et al.]. 2007
227   2002100010222 W.1022 Prawo administracyjne / Jan Boć (red.) ; [napisali Jolanta Blicharz et al.]. 2007
228   2002100010239 W.1023 Prawo administracyjne / Jan Boć (red.) ; [napisali Jolanta Blicharz et al.]. 2007
229   2002100010246 W.1024 Prawo administracyjne / Jan Boć (redakcja) ; [napisali Jolanta Blicharz i inni]. 2010
230   2002100010253 W.1025 Prawo administracyjne / Jan Boć (redakcja) ; [napisali Jolanta Blicharz i inni]. 2010
231   2002100010260 W.1026 Prawo administracyjne / Jan Boć (redakcja) ; [napisali Jolanta Blicharz i inni]. 2010
232   2002100010277 W.1027 Prawo administracyjne / Jan Boć (redakcja) ; [napisali Jolanta Blicharz i inni]. 2010
233   2002100010284 W.1028 Prawo administracyjne / Jan Boć (redakcja) ; [napisali Jolanta Blicharz i inni]. 2010
234   2002100010529 W.1052 Prawo administracyjne / Zygmunt Niewiadomski, Zbigniew Cieślak, Irena Lipowicz, Grażyna Szpor ; pod red. Zygmunta Niewiadomskiego. 2007
235   2002100050402 W.5040 Prawo administracyjne / Jan Boć (redakcja) ; [napisali Jolanta Blicharz i inni]. 2010
236   2002100050419 W.5041 Prawo administracyjne / Jan Boć (redakcja) ; [napisali Jolanta Blicharz i inni]. 2010
237   2002100050747 W.5074 Prawo administracyjne / Marek Wierzbowski, Zbigniew Cieślak, Jacek Jagielski, Jacek Lang, Marek Szubiakowski, Aleksandra Wiktorowska ; pod red. Marka Wierzbowskiego. 2006
238   2002100050754 W.5075 Prawo administracyjne / Marek Wierzbowski, Zbigniew Cieślak, Jacek Jagielski, Jacek Lang, Marek Szubiakowski, Aleksandra Wiktorowska ; pod red. Marka Wierzbowskiego. 2006
239   2002100050761 W.5076 Prawo administracyjne / Marek Wierzbowski, Zbigniew Cieślak, Jacek Jagielski, Jacek Lang, Marek Szubiakowski, Aleksandra Wiktorowska ; pod red. Marka Wierzbowskiego. 2006
240   2002100050778 W.5077 Prawo administracyjne / Marek Wierzbowski, Zbigniew Cieślak, Jacek Jagielski, Jacek Lang, Marek Szubiakowski, Aleksandra Wiktorowska ; pod red. Marka Wierzbowskiego. 2006
241   2002100050785 W.5078 Prawo administracyjne / Marek Wierzbowski, Zbigniew Cieślak, Jacek Jagielski, Jacek Lang, Marek Szubiakowski, Aleksandra Wiktorowska ; pod red. Marka Wierzbowskiego. 2006
242   2002100050792 W.5079 Prawo administracyjne / Marek Wierzbowski, Zbigniew Cieślak, Jacek Jagielski, Jacek Lang, Marek Szubiakowski, Aleksandra Wiktorowska ; pod red. Marka Wierzbowskiego. 2006
243   2002100050808 W.5080 Prawo administracyjne / Marek Wierzbowski, Zbigniew Cieślak, Jacek Jagielski, Jacek Lang, Marek Szubiakowski, Aleksandra Wiktorowska ; pod red. Marka Wierzbowskiego. 2007
244   2002100050815 W.5081 Prawo administracyjne / Marek Wierzbowski, Zbigniew Cieślak, Jacek Jagielski, Jacek Lang, Marek Szubiakowski, Aleksandra Wiktorowska ; pod red. Marka Wierzbowskiego. 2007
245   2002100050822 W.5082 Prawo administracyjne / Marek Wierzbowski, Zbigniew Cieślak, Jacek Jagielski, Jacek Lang, Marek Szubiakowski, Aleksandra Wiktorowska ; pod red. Marka Wierzbowskiego. 2007
246   2002100050839 W.5083 Prawo administracyjne / Marek Wierzbowski, Zbigniew Cieślak, Jacek Jagielski, Jacek Lang, Marek Szubiakowski, Aleksandra Wiktorowska ; pod red. Marka Wierzbowskiego. 2007
247   2002100050846 W.5084 Prawo administracyjne / Marek Wierzbowski, Zbigniew Cieślak, Jacek Jagielski, Jacek Lang, Marek Szubiakowski, Aleksandra Wiktorowska ; pod red. Marka Wierzbowskiego. 2007
248   2002100050853 W.5085 Prawo administracyjne / Marek Wierzbowski, Zbigniew Cieślak, Jacek Jagielski, Jacek Lang, Marek Szubiakowski, Aleksandra Wiktorowska ; pod red. Marka Wierzbowskiego. 2007
249   2002100050860 W.5086 Prawo administracyjne / Marek Wierzbowski, Jacek Jagielski, Jacek Lang, Marek Szubiakowski, Aleksandra Wiktorowska ; pod red. Marka Wierzbowskiego. 2011
250   2002100050877 W.5087 Prawo administracyjne / Marek Wierzbowski, Jacek Jagielski, Jacek Lang, Marek Szubiakowski, Aleksandra Wiktorowska ; pod red. Marka Wierzbowskiego. 2011
251   2002100050884 W.5088 Prawo administracyjne / Marek Wierzbowski, Jacek Jagielski, Jacek Lang, Marek Szubiakowski, Aleksandra Wiktorowska ; pod red. Marka Wierzbowskiego. 2011
252   2002100050891 W.5089 Prawo administracyjne / Marek Wierzbowski, Jacek Jagielski, Jacek Lang, Marek Szubiakowski, Aleksandra Wiktorowska ; pod red. Marka Wierzbowskiego. 2011
253   2002100051393 W.5139 Prawo administracyjne / Marek Wierzbowski, Jacek Jagielski, Jacek Lang, Marek Szubiakowski, Aleksandra Wiktorowska ; pod red. Marka Wierzbowskiego. 2011
254   2002100070660 W.7066 Prawo administracyjne / Jan Boć (redakcja) ; [napisali Jolanta Blicharz i inni]. 2010
255   2002100073821 W.7382 Prawo administracyjne / Zygmunt Niewiadomski, Zbigniew Cieślak, Irena Lipowicz, Grażyna Szpor ; pod red. Zygmunta Niewiadomskiego. 2007
256   2002100073838 W.7383 Prawo administracyjne / Zygmunt Niewiadomski, Zbigniew Cieślak, Irena Lipowicz, Grażyna Szpor ; pod red. Zygmunta Niewiadomskiego. 2007
257   2002100079755 W.7975 Prawo administracyjne / red. nauk. Marek Wierzbowski ; [aut.] Marek Wierzbowski, Jacek Jagielski, Jacek Lang, Artur Nowak-Far, Aleksandra Wiktorowska, Marcin Dyl, Piotr Przybysz, Rafał Stankiewicz, Paweł Wajda, Katarzyna Zalasińska, Maksymilian Cherka, Filip Elżanowski, Krzysztof Glibowski, Michał Jabłoński, Jarosław Maćkowiak, Dorota Pudzianowska, Ewa Stefańska, Marek Szubiakowski, Krzysztof Wąsowski, Karolina Wojciechowska, Luiza Wyrębkowska, Anna Celejewska-Rajchert, Marek Grzywacz, Janusz Malanowski, Jacek Piecha, Joanna Róg, Dawid Ziółkowski. 2017
258   2002100079762 W.7976 Prawo administracyjne / red. nauk. Marek Wierzbowski ; [aut.] Marek Wierzbowski, Jacek Jagielski, Jacek Lang, Artur Nowak-Far, Aleksandra Wiktorowska, Marcin Dyl, Piotr Przybysz, Rafał Stankiewicz, Paweł Wajda, Katarzyna Zalasińska, Maksymilian Cherka, Filip Elżanowski, Krzysztof Glibowski, Michał Jabłoński, Jarosław Maćkowiak, Dorota Pudzianowska, Ewa Stefańska, Marek Szubiakowski, Krzysztof Wąsowski, Karolina Wojciechowska, Luiza Wyrębkowska, Anna Celejewska-Rajchert, Marek Grzywacz, Janusz Malanowski, Jacek Piecha, Joanna Róg, Dawid Ziółkowski. 2017
259   2002100079779 W.7977 Prawo administracyjne / red. nauk. Marek Wierzbowski ; [aut.] Marek Wierzbowski, Jacek Jagielski, Jacek Lang, Artur Nowak-Far, Aleksandra Wiktorowska, Marcin Dyl, Piotr Przybysz, Rafał Stankiewicz, Paweł Wajda, Katarzyna Zalasińska, Maksymilian Cherka, Filip Elżanowski, Krzysztof Glibowski, Michał Jabłoński, Jarosław Maćkowiak, Dorota Pudzianowska, Ewa Stefańska, Marek Szubiakowski, Krzysztof Wąsowski, Karolina Wojciechowska, Luiza Wyrębkowska, Anna Celejewska-Rajchert, Marek Grzywacz, Janusz Malanowski, Jacek Piecha, Joanna Róg, Dawid Ziółkowski. 2017
260   2002100079786 W.7978 Prawo administracyjne / red. nauk. Marek Wierzbowski ; [aut.] Marek Wierzbowski, Jacek Jagielski, Jacek Lang, Artur Nowak-Far, Aleksandra Wiktorowska, Marcin Dyl, Piotr Przybysz, Rafał Stankiewicz, Paweł Wajda, Katarzyna Zalasińska, Maksymilian Cherka, Filip Elżanowski, Krzysztof Glibowski, Michał Jabłoński, Jarosław Maćkowiak, Dorota Pudzianowska, Ewa Stefańska, Marek Szubiakowski, Krzysztof Wąsowski, Karolina Wojciechowska, Luiza Wyrębkowska, Anna Celejewska-Rajchert, Marek Grzywacz, Janusz Malanowski, Jacek Piecha, Joanna Róg, Dawid Ziółkowski. 2017
261   2000200522737 G.52273 Prawo administracyjne / red. nauk. Jacek Jagielski, Marek Wierzbowski ; [aut.] Jacek Jagielski, Marek Wierzbowski, Aleksandra Wiktorowska, Artur Nowak-Far, Marcin Dyl, Rafał Stankiewicz, Paweł Wajda, Filip Elżanowski, Piotr Przybysz, Dorota Pudzianowska, Ewa Stefańska, Marek Szubiakowski, Katarzyna Zalasińska, Maksymilian Cherka, Marek Grzywacz, Michał Jabłoński, Aleksander Jakubowski, Jarosław Maćkowiak, Jacek Piecha, Joanna Róg-Dyrda, Magdalena Śliwa-Wajda, Karolina Barbara Wojciechowska, Anna Celejewska-Rajchert, Katarzyna Ziółkowska, Dawid Ziółkowski. 2020
262   2000200522744 G.52274 Prawo administracyjne / red. nauk. Jacek Jagielski, Marek Wierzbowski ; [aut.] Jacek Jagielski, Marek Wierzbowski, Aleksandra Wiktorowska, Artur Nowak-Far, Marcin Dyl, Rafał Stankiewicz, Paweł Wajda, Filip Elżanowski, Piotr Przybysz, Dorota Pudzianowska, Ewa Stefańska, Marek Szubiakowski, Katarzyna Zalasińska, Maksymilian Cherka, Marek Grzywacz, Michał Jabłoński, Aleksander Jakubowski, Jarosław Maćkowiak, Jacek Piecha, Joanna Róg-Dyrda, Magdalena Śliwa-Wajda, Karolina Barbara Wojciechowska, Anna Celejewska-Rajchert, Katarzyna Ziółkowska, Dawid Ziółkowski. 2020
263   2000200525615 G.52561 Prawo administracyjne / red. nauk. Jacek Jagielski, Marek Wierzbowski ; [aut.] Jacek Jagielski, Marek Wierzbowski, Aleksandra Wiktorowska, Artur Nowak-Far, Marcin Dyl, Rafał Stankiewicz, Paweł Wajda, Filip Elżanowski, Piotr Przybysz, Dorota Pudzianowska, Ewa Stefańska, Marek Szubiakowski, Katarzyna Zalasińska, Maksymilian Cherka, Marek Grzywacz, Michał Jabłoński, Aleksander Jakubowski, Jarosław Maćkowiak, Jacek Piecha, Joanna Róg-Dyrda, Magdalena Śliwa-Wajda, Karolina Barbara Wojciechowska, Anna Celejewska-Rajchert, Katarzyna Ziółkowska, Dawid Ziółkowski. 2020
264   2000200525608 G.52560 Prawo administracyjne / red. nauk. Jacek Jagielski, Marek Wierzbowski ; [aut.] Jacek Jagielski, Marek Wierzbowski, Aleksandra Wiktorowska, Artur Nowak-Far, Marcin Dyl, Rafał Stankiewicz, Paweł Wajda, Filip Elżanowski, Piotr Przybysz, Dorota Pudzianowska, Ewa Stefańska, Marek Szubiakowski, Katarzyna Zalasińska, Maksymilian Cherka, Marek Grzywacz, Michał Jabłoński, Aleksander Jakubowski, Jarosław Maćkowiak, Jacek Piecha, Joanna Róg-Dyrda, Magdalena Śliwa-Wajda, Karolina Barbara Wojciechowska, Anna Celejewska-Rajchert, Katarzyna Ziółkowska, Dawid Ziółkowski. 2020
265   2000200525592 G.52559 Prawo administracyjne / red. nauk. Jacek Jagielski, Marek Wierzbowski ; [aut.] Jacek Jagielski, Marek Wierzbowski, Aleksandra Wiktorowska, Artur Nowak-Far, Marcin Dyl, Rafał Stankiewicz, Paweł Wajda, Filip Elżanowski, Piotr Przybysz, Dorota Pudzianowska, Ewa Stefańska, Marek Szubiakowski, Katarzyna Zalasińska, Maksymilian Cherka, Marek Grzywacz, Michał Jabłoński, Aleksander Jakubowski, Jarosław Maćkowiak, Jacek Piecha, Joanna Róg-Dyrda, Magdalena Śliwa-Wajda, Karolina Barbara Wojciechowska, Anna Celejewska-Rajchert, Katarzyna Ziółkowska, Dawid Ziółkowski. 2020
266   2002100104754 W.10475 Prawo administracyjne / red. nauk. Jacek Jagielski, Marek Wierzbowski ; [aut.] Jacek Jagielski, Marek Wierzbowski, Aleksandra Wiktorowska, Artur Nowak-Far, Marcin Dyl, Rafał Stankiewicz, Paweł Wajda, Filip Elżanowski, Piotr Przybysz, Dorota Pudzianowska, Ewa Stefańska, Marek Szubiakowski, Katarzyna Zalasińska, Maksymilian Cherka, Marek Grzywacz, Michał Jabłoński, Aleksander Jakubowski, Jarosław Maćkowiak, Jacek Piecha, Joanna Róg-Dyrda, Magdalena Śliwa-Wajda, Karolina Barbara Wojciechowska, Anna Celejewska-Rajchert, Katarzyna Ziółkowska, Dawid Ziółkowski. 2020
267   2002100104761 W.10476 Prawo administracyjne / red. nauk. Jacek Jagielski, Marek Wierzbowski ; [aut.] Jacek Jagielski, Marek Wierzbowski, Aleksandra Wiktorowska, Artur Nowak-Far, Marcin Dyl, Rafał Stankiewicz, Paweł Wajda, Filip Elżanowski, Piotr Przybysz, Dorota Pudzianowska, Ewa Stefańska, Marek Szubiakowski, Katarzyna Zalasińska, Maksymilian Cherka, Marek Grzywacz, Michał Jabłoński, Aleksander Jakubowski, Jarosław Maćkowiak, Jacek Piecha, Joanna Róg-Dyrda, Magdalena Śliwa-Wajda, Karolina Barbara Wojciechowska, Anna Celejewska-Rajchert, Katarzyna Ziółkowska, Dawid Ziółkowski. 2020
268   2002100104778 W.10477 Prawo administracyjne / red. nauk. Jacek Jagielski, Marek Wierzbowski ; [aut.] Jacek Jagielski, Marek Wierzbowski, Aleksandra Wiktorowska, Artur Nowak-Far, Marcin Dyl, Rafał Stankiewicz, Paweł Wajda, Filip Elżanowski, Piotr Przybysz, Dorota Pudzianowska, Ewa Stefańska, Marek Szubiakowski, Katarzyna Zalasińska, Maksymilian Cherka, Marek Grzywacz, Michał Jabłoński, Aleksander Jakubowski, Jarosław Maćkowiak, Jacek Piecha, Joanna Róg-Dyrda, Magdalena Śliwa-Wajda, Karolina Barbara Wojciechowska, Anna Celejewska-Rajchert, Katarzyna Ziółkowska, Dawid Ziółkowski. 2020
269   2002100104785 W.10478 Prawo administracyjne / red. nauk. Jacek Jagielski, Marek Wierzbowski ; [aut.] Jacek Jagielski, Marek Wierzbowski, Aleksandra Wiktorowska, Artur Nowak-Far, Marcin Dyl, Rafał Stankiewicz, Paweł Wajda, Filip Elżanowski, Piotr Przybysz, Dorota Pudzianowska, Ewa Stefańska, Marek Szubiakowski, Katarzyna Zalasińska, Maksymilian Cherka, Marek Grzywacz, Michał Jabłoński, Aleksander Jakubowski, Jarosław Maćkowiak, Jacek Piecha, Joanna Róg-Dyrda, Magdalena Śliwa-Wajda, Karolina Barbara Wojciechowska, Anna Celejewska-Rajchert, Katarzyna Ziółkowska, Dawid Ziółkowski. 2020
270   2000200502111 G.50211 Prawo administracyjne dziś i jutro / red nauk. Jacek Jagielski, Marek Wierzbowski. 2018
271   2000200502104 G.50210 Prawo administracyjne dziś i jutro / red nauk. Jacek Jagielski, Marek Wierzbowski. 2018
272   2000200502098 G.50209 Prawo administracyjne dziś i jutro / red nauk. Jacek Jagielski, Marek Wierzbowski. 2018
273   2000200545231 G.54523 Prawo administracyjne dziś i jutro / red nauk. Jacek Jagielski, Marek Wierzbowski. 2018
274   2002100043701 W.4370 Prawo administracyjne materialne : wybrane zagadnienia : praca zbiorowa / pod red. Janusza Sługockiego. 2005
275   2002100011472 W.1147 Prawo administracyjne materialne / red. nauk. Marek Chmaj ; [aut. poszcz. rozdz. Mariusz Bidziński, Maciej Bogusławski, Marek Chmaj, Katarzyna Golat, Stanisław Hoc, Edward Komorowski, Jerzy Rychlik, Przemysław Szustakiewicz]. 2008
276   2002100070394 W.7039 Prawo administracyjne materialne / red. nauk. Marek Chmaj ; [aut. poszcz. rozdz. Mariusz Bidziński, Maciej Bogusławski, Marek Chmaj, Katarzyna Golat, Stanisław Hoc, Edward Komorowski, Jerzy Rychlik, Przemysław Szustakiewicz]. 2008
277   2002100070400 W.7040 Prawo administracyjne materialne / red. nauk. Marek Chmaj ; [aut. poszcz. rozdz. Mariusz Bidziński, Maciej Bogusławski, Marek Chmaj, Katarzyna Golat, Stanisław Hoc, Edward Komorowski, Jerzy Rychlik, Przemysław Szustakiewicz]. 2008
278   2002100070417 W.7041 Prawo administracyjne materialne / red. nauk. Marek Chmaj ; [aut. poszcz. rozdz. Mariusz Bidziński, Maciej Bogusławski, Marek Chmaj, Katarzyna Golat, Stanisław Hoc, Edward Komorowski, Jerzy Rychlik, Przemysław Szustakiewicz]. 2008
279   2002100070424 W.7042 Prawo administracyjne materialne / red. nauk. Marek Chmaj ; [aut. poszcz. rozdz. Mariusz Bidziński, Maciej Bogusławski, Marek Chmaj, Katarzyna Golat, Stanisław Hoc, Edward Komorowski, Jerzy Rychlik, Przemysław Szustakiewicz]. 2008
280   2002100070431 W.7043 Prawo administracyjne materialne / red. nauk. Marek Chmaj ; [aut. poszcz. rozdz. Mariusz Bidziński, Maciej Bogusławski, Marek Chmaj, Katarzyna Golat, Stanisław Hoc, Edward Komorowski, Jerzy Rychlik, Przemysław Szustakiewicz]. 2008
281   2002100080003 W.8000 Prawo administracyjne materialne / red. nauk. Zofia Duniewska, Barbara Jaworska-Dębska, Ewa Olejniczak-Szałowska, Małgorzata Stahl ; [aut.] Rafał Budzisz, Zofia Duniewska, Marek Górski, Agnieszka Jaworowicz-Rudolf, Barbara Jaworska-Dębska, Maria Karcz-Kaczmarek, Michał Kasiński, Aneta Kaźmierska-Patrzyczna, Piotr Korzeniowski, Artur Krakała, Monika A. Król, Marek Lewicki, Renata Lewicka, Sylwia Łakoma, Ryszarda Michalska-Badziak, Ewa Olejniczak-Szałowska, Agnieszka Rabiega-Przyłęcka, Małgorzata Stahl, Agnieszka Wilczyńska, Przemysław Wilczyński, Katarzyna Wlaźlak. 2016
282   2002100080010 W.8001 Prawo administracyjne materialne / red. nauk. Zofia Duniewska, Barbara Jaworska-Dębska, Ewa Olejniczak-Szałowska, Małgorzata Stahl ; [aut.] Rafał Budzisz, Zofia Duniewska, Marek Górski, Agnieszka Jaworowicz-Rudolf, Barbara Jaworska-Dębska, Maria Karcz-Kaczmarek, Michał Kasiński, Aneta Kaźmierska-Patrzyczna, Piotr Korzeniowski, Artur Krakała, Monika A. Król, Marek Lewicki, Renata Lewicka, Sylwia Łakoma, Ryszarda Michalska-Badziak, Ewa Olejniczak-Szałowska, Agnieszka Rabiega-Przyłęcka, Małgorzata Stahl, Agnieszka Wilczyńska, Przemysław Wilczyński, Katarzyna Wlaźlak. 2016
283   2002100080027 W.8002 Prawo administracyjne materialne / red. nauk. Zofia Duniewska, Barbara Jaworska-Dębska, Ewa Olejniczak-Szałowska, Małgorzata Stahl ; [aut.] Rafał Budzisz, Zofia Duniewska, Marek Górski, Agnieszka Jaworowicz-Rudolf, Barbara Jaworska-Dębska, Maria Karcz-Kaczmarek, Michał Kasiński, Aneta Kaźmierska-Patrzyczna, Piotr Korzeniowski, Artur Krakała, Monika A. Król, Marek Lewicki, Renata Lewicka, Sylwia Łakoma, Ryszarda Michalska-Badziak, Ewa Olejniczak-Szałowska, Agnieszka Rabiega-Przyłęcka, Małgorzata Stahl, Agnieszka Wilczyńska, Przemysław Wilczyński, Katarzyna Wlaźlak. 2016
284   2002100087910 W.8791 Prawo administracyjne materialne / red. nauk. Zofia Duniewska, Barbara Jaworska-Dębska, Ewa Olejniczak-Szałowska, Małgorzata Stahl ; [aut.] Rafał Budzisz, Zofia Duniewska, Marek Górski, Agnieszka Jaworowicz-Rudolf, Barbara Jaworska-Dębska, Maria Karcz-Kaczmarek, Michał Kasiński, Aneta Kaźmierska-Patrzyczna, Piotr Korzeniowski, Artur Krakała, Monika A. Król, Marek Lewicki, Renata Lewicka, Sylwia Łakoma, Ryszarda Michalska-Badziak, Ewa Olejniczak-Szałowska, Agnieszka Rabiega-Przyłęcka, Małgorzata Stahl, Agnieszka Wilczyńska, Przemysław Wilczyński, Katarzyna Wlaźlak. 2016
285   2002100087927 W.8792 Prawo administracyjne materialne / red. nauk. Zofia Duniewska, Barbara Jaworska-Dębska, Ewa Olejniczak-Szałowska, Małgorzata Stahl ; [aut.] Rafał Budzisz, Zofia Duniewska, Marek Górski, Agnieszka Jaworowicz-Rudolf, Barbara Jaworska-Dębska, Maria Karcz-Kaczmarek, Michał Kasiński, Aneta Kaźmierska-Patrzyczna, Piotr Korzeniowski, Artur Krakała, Monika A. Król, Marek Lewicki, Renata Lewicka, Sylwia Łakoma, Ryszarda Michalska-Badziak, Ewa Olejniczak-Szałowska, Agnieszka Rabiega-Przyłęcka, Małgorzata Stahl, Agnieszka Wilczyńska, Przemysław Wilczyński, Katarzyna Wlaźlak. 2016
286   2002100002999 W.299 Prawo autorskie a prawo konkurencji : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Poznań, 3 czerwca 2009 / red. nauk. Krzysztof Lewandowski ; [aut. Julia Babińska et al.]. 2009
287   2001700203553 G.31899 Prawo autorskie i prawa pokrewne / wprow. Janusz Barta, Ryszard Markiewicz ; [red. prowadzący Katarzyna Świerk-Bożek]. 2008
288   2002100002609 W.260 Prawo autorskie i prawa pokrewne / wprow. Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. 2007
289   2001700166933 G.13955 Prawo bankowe : komentarz / red. Eugenia Fojcik-Mastalska. 1999
290   2002100002746 W.274 Prawo bankowe : komentarz / Mirosław Bączyk [et al.]. 2007
291   2002100040618 W.4061 Prawo bankowe : komentarz. T. 1, Komentarz do art. 1-92 / Fryderyk Zoll red. ; [aut. Artur Adamek et al.] 2005
292   2002100040625 W.4062 Prawo bankowe : komentarz. T. 2, Komentarz do art. 92A-194 / Fryderyk Zoll red. ; [aut. Artur Adamek et al.] 2005
293   2000200502838 G.50283 Prawo bankowe : komentarz / red. Hanna Gronkiewicz-Waltz ; aut. Izabela Flakiewicz [i in.]. 2013
294   2000200514084 G.51408 Prawo bankowe : komentarz do przepisów cywilnoprawnych / Barbara Bajor, Lechosław Kociucki, Jędrzej M. Kondek, Katarzyna Królikowska. 2020
295   2000200521563 G.52156 Prawo bankowe : komentarz do przepisów cywilnoprawnych / Barbara Bajor, Lechosław Kociucki, Jędrzej M. Kondek, Katarzyna Królikowska. 2020
296   2001700371931 G.41683 Prawo bankowe / oprac. red. Ilona Iwko, Dorota Wiśniewska ; red. prow. Roman Rudnik. 2012
297   2001700371948 G.41684 Prawo bankowe / oprac. red. Ilona Iwko, Dorota Wiśniewska ; red. prow. Roman Rudnik. 2012
298   2001700371955 G.41685 Prawo bankowe / oprac. red. Ilona Iwko, Dorota Wiśniewska ; red. prow. Roman Rudnik. 2012
299   2002100001350 W.135 Prawo bankowe / pod red. Eugenii Fojcik-Mastalskiej ; [zespół aut. Eugenia Fojcik-Mastalska, Marek Kopyściański, Edyta Rutkowska, Witold Srokosz, Milan Ušák, Patrycja Zawadzka]. 2009
300   2002100001367 W.136 Prawo bankowe / pod red. Eugenii Fojcik-Mastalskiej ; [zespół aut. Eugenia Fojcik-Mastalska, Marek Kopyściański, Edyta Rutkowska, Witold Srokosz, Milan Ušák, Patrycja Zawadzka]. 2009
301   2002100001374 W.137 Prawo bankowe / pod red. Eugenii Fojcik-Mastalskiej ; [zespół aut. Eugenia Fojcik-Mastalska, Marek Kopyściański, Edyta Rutkowska, Witold Srokosz, Milan Ušák, Patrycja Zawadzka]. 2009
302   2002100008793 W.879 Prawo bankowe / red. Agnieszka Hajos-Iwańska, Marta Lampart, Wojciech Walasek ; [poszcz. części oprac.] Szymon Czyszek [et al.]. 2008
303   2002100008809 W.880 Prawo bankowe / red. Agnieszka Hajos-Iwańska, Marta Lampart, Wojciech Walasek ; [poszcz. części oprac.] Szymon Czyszek [et al.]. 2008
304   2002100051447 W.5144 Prawo bankowe / oprac. red. Ilona Iwko, Dorota Wiśniewska ; red. prow. Roman Rudnik. 2012
305   2002100072428 W.7242 Prawo bankowe / pod red. Eugenii Fojcik-Mastalskiej ; [zespół aut. Eugenia Fojcik-Mastalska, Marek Kopyściański, Edyta Rutkowska, Witold Srokosz, Milan Ušák, Patrycja Zawadzka]. 2009
306   2002100051454 W.5145 Prawo bankowe wraz z indeksem rzeczowym / red. Aneta Flisek. 2009
307   2000200547259 G.54725 Prawo bankowe. Ustawa o Narodowym Banku Polskim / wydaw. Wioletta Żelazowska. 2021
308   2000200460527 G.46052 Prawo bilansowe a prawo podatkowe / pod red. Bronisława Micherdy. 2011
309   2001700225227 G.33983 Prawo budowlane : warunki techniczne i inne akty prawne : z hasłami i skorowidzem / red. Małgorzata Buczna ; oprac. red. Roman Rudnik, Marcin Wąsik. 2009
310   2002100051461 W.5146 Prawo budowlane : warunki techniczne i inne akty prawne : z hasłami i skorowidzem / red. Małgorzata Buczna ; oprac. red. Roman Rudnik, Marcin Wąsik. 2009
311   2002100051478 W.5147 Prawo budowlane : warunki techniczne i inne akty prawne : z hasłami i skorowidzem / red. Małgorzata Buczna ; oprac. red. Roman Rudnik, Marcin Wąsik. 2009
312   2000200468486 G.46848 Prawo budowlane : warunki techniczne i inne akty prawne / [Redaktor prowadzący Mariusz Kurzyński]. 2017
313   2000200468479 G.46847 Prawo budowlane : warunki techniczne i inne akty prawne / [Redaktor prowadzący Mariusz Kurzyński]. 2017
314   2002100079366 W.7936 Prawo budowlane : warunki techniczne, bezpieczeństwo i higiena pracy, drogi publiczne : ustawa prawo budowlane i akty wykonawcze : rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy : rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót bu oprac. red. i meryt. Anna Prus. 2018
315   2002100096233 W.9623 Prawo budowlane : komentarz / pod red. Andrzeja Glinieckiego ; Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Andrzej Gliniecki, Zdzisław Kostka, Anna Ostrowska, Wojciech Piątek. 2014
316   2002100003446 W.344 Prawo budowlane / zbiór oprac. Grzegorz Czerwiński [et al.] ; pod red. Andrzeja Glinieckiego. 2007
317   2002100046313 W.4631 Prawo budowlane / red. Aneta Flisek. 2016
318   2002100071131 W.7113 Prawo budowlane / red. Aneta Flisek. 2016
319   2000200554578 G.55457 Prawo budowlane 2022 : z komentarzem do zmian. 2021
320   2000100027141 K.2714 Prawo budżetowe : zbiór przepisów z objaśnieniami / wybór i oprac. Anna Gruberska. 1993
321   2002100093003 W.9300 Prawo cywilne - część ogólna, prawo rzeczowe w pigułce / oprac. red. Grzegorz Dąbrowski. 2019
322   2002100039773 W.3977 Prawo cywilne : część ogólna i zobowiązania : kazusy z rozwiązaniami / Fryderyk Zoll, Justyna Czyszek, Szymon Czyszek, Ulrich Ernst. 2012
323   2002100055346 W.5534 Prawo cywilne : część ogólna / red. Krystian Brzeziński ; [aut.] Krystian Brzeziński [et al.]. 2013
324   2002100092631 W.9263 Prawo cywilne : część ogólna : kazusy / Anna Stępień-Sporek, Oktawian Nawrot, Michał Wyrwiński, Piotr Zakrzewski. 2010
325   2002100093379 W.9337 Prawo cywilne : część ogólna i zobowiązania : kazusy z rozwiązaniami / Fryderyk Zoll, Justyna Czyszek, Szymon Czyszek, Ulrich Ernst. 2009
326   2000100157480 K.15748 Prawo cywilne i handlowe w zarysie / red. Wojciech J. Katner ; [aut.] Aleksander Kappes [et al.]. 2009
327   2000200420125 G.42012 Prawo cywilne i handlowe w zarysie / red. nauk. Wojciech J. Katner ; [aut.] Aleksander Kappes [et al.]. 2011
328   2000200420118 G.42011 Prawo cywilne i handlowe w zarysie / red. nauk. Wojciech J. Katner ; [aut.] Aleksander Kappes [et al.]. 2011
329   2000200420095 G.42009 Prawo cywilne i handlowe w zarysie / red. nauk. Wojciech J. Katner ; [aut.] Aleksander Kappes [et al.]. 2011
330   2000200420088 G.42008 Prawo cywilne i handlowe w zarysie / red. nauk. Wojciech J. Katner ; [aut.] Aleksander Kappes [et al.]. 2011
331   2000200420071 G.42007 Prawo cywilne i handlowe w zarysie / red. nauk. Wojciech J. Katner ; [aut.] Aleksander Kappes [et al.]. 2011
332   2000100180433 K.18043 Prawo cywilne i handlowe w zarysie / red. nauk. Wojciech J. Katner ; [aut.] Aleksander Kappes [et al.]. 2011
333   2000100180440 K.18044 Prawo cywilne i handlowe w zarysie / red. nauk. Wojciech J. Katner ; [aut.] Aleksander Kappes [et al.]. 2011
334   2000100180457 K.18045 Prawo cywilne i handlowe w zarysie / red. nauk. Wojciech J. Katner ; [aut.] Aleksander Kappes [et al.]. 2011
335   2002100007413 W.741 Prawo cywilne i handlowe w zarysie / Aleksander Kappes [et al.] ; pod red. Wojciecha J. Katnera. 2006
336   2002100007420 W.742 Prawo cywilne i handlowe w zarysie / Aleksander Kappes [et al.] ; pod red. Wojciecha J. Katnera. 2006
337   2002100007437 W.743 Prawo cywilne i handlowe w zarysie / red. Wojciech J. Katner ; [aut.] Aleksander Kappes [et al.]. 2009
338   2002100007444 W.744 Prawo cywilne i handlowe w zarysie / red. Wojciech J. Katner ; [aut.] Aleksander Kappes [et al.]. 2009
339   2000100204092 K.20409 Prawo cywilne i handlowe w zarysie / red. nauk. Wojciech J. Katner ; [aut.] Aleksander Kappes [et al.]. 2011
340   2002100052512 W.5251 Prawo cywilne i handlowe w zarysie / red. nauk. Wojciech J. Katner ; [aut.] Aleksander Kappes [et al.]. 2011
341   2002100052529 W.5252 Prawo cywilne i handlowe w zarysie / red. nauk. Wojciech J. Katner ; [aut.] Aleksander Kappes [et al.]. 2011
342   2000200462620 G.46262 Prawo cywilne i handlowe w zarysie / redakcja naukowa Wojciech J. Katner ; aut. Aleksander Kappes [et al.]. 2017
343   2002100080348 W.8034 Prawo cywilne i handlowe w zarysie / red. nauk. Wojciech J. Katner ; [aut.] Aleksander Kappes [et al.]. 2011
344   2002100088740 W.8874 Prawo cywilne w pigułce / red. Aneta Gacka-Asiewicz. 2015
345   2000100058466 K.5846 Prawo dewizowe : akty prawne regulujące gospodarkę dewizową w zakresie granicznej kontroli dewizowej (nowelizacja) / oprac. Janina Warcaba. 1996
346   2000200437642 G.43764 Prawo dla ekonomistów : podręcznik akademicki / pod red. Tadeusza Kocowskiego, Barbary Ćwierz-Matysiak, Katarzyny Marak ; poszczeg. rozdz. napisali Barbara Ćwierz-Matysiak [et al.]. 2013
347   2002100069046 W.6904 Prawo dla obywatela : podręcznik. Raport o korupcji / pod red. Anny Kądzieli. 2007
348   2000200541943 G.54194 Prawo do dobrego samorządu : perspektywa obywatela i mieszkańca / red. nauk. Mirosław Stec, Katarzyna Małysa-Sulińska ; aut. Dawid Chaba [i in.]. 2021
349   2000200541950 G.54195 Prawo do dobrego samorządu : perspektywa obywatela i mieszkańca / red. nauk. Mirosław Stec, Katarzyna Małysa-Sulińska ; aut. Dawid Chaba [i in.]. 2021
350   2000200554219 G.55421 Prawo do dobrego samorządu w kontekście realizacji zadań publicznych / red. nauk. Mirosław Stec, Katarzyna Małysa-Sulińska ; aut. Kazimierz Bandarzewski [i in.]. 2021
351   2002100038028 W.3802 Prawo do dobrej administracji : Projekt ustawy - Przepisy ogólne prawa administracyjnego : realizacja obywatelskiego prawa do dobrej administracji przez organy samorządu terytorialnego - sprawozdanie z badań / red. Dariusz Kijowski, Tomasz Gellert, Magdalena Kuruś. 2008
352   2002100038035 W.3803 Prawo do dobrej administracji : Projekt ustawy - Przepisy ogólne prawa administracyjnego : realizacja obywatelskiego prawa do dobrej administracji przez organy samorządu terytorialnego - sprawozdanie z badań / red. Dariusz Kijowski, Tomasz Gellert, Magdalena Kuruś. 2008
353   2002100038042 W.3804 Prawo do dobrej administracji : Projekt ustawy - Przepisy ogólne prawa administracyjnego : realizacja obywatelskiego prawa do dobrej administracji przez organy samorządu terytorialnego - sprawozdanie z badań / red. Dariusz Kijowski, Tomasz Gellert, Magdalena Kuruś. 2008
354   2002100027602 W.2760 Prawo do dobrej administracji / red. nauk. Hanna Machińska. 2003
355   2002100027619 W.2761 Prawo do dobrej administracji / red. nauk. Hanna Machińska. 2003
356   2002100037991 W.3799 Prawo do pochówku i kultywowania pamięci zmarłych / oprac. meryt. Krystyna Milart-Szostak [et al.]. 2000
357   2002100038004 W.3800 Prawo do pochówku i kultywowania pamięci zmarłych / oprac. meryt. Krystyna Milart-Szostak [et al.]. 2000
358   2002100038011 W.3801 Prawo do pochówku i kultywowania pamięci zmarłych / oprac. meryt. Krystyna Milart-Szostak [et al.]. 2000
359   2002100085459 W.8545 Prawo dowodowe w postępowaniach administracyjnych i wykroczeniowych z zakresu ruchu drogowego / red. Artur Mezglewski, Michał Skwarzyński. 2018
360   2002100076068 W.7606 Prawo dyplomatyczne i konsularne : wybór dokumentów / oprac. Anna Przyborowska-Klimczak, Wojciech Staszewski. 2001
361   2002100046009 W.4600 Prawo działalności gospodarczej z praktycznym komentarzem / red. meryt. Marta Marciniak, Anita Jackiewicz. 2007
362   2000100166253 K.16625 Prawo europejskie - 5 lat doświadczeń w polskim prawie finansowym : Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Finansowego i Podatkowego, Warszawa, 10-11 czerwca 2010 / pod red. Hanny Litwińczuk ; aut. Dobrosława Antonów [et al.]. 2011
363   2002100008540 W.854 Prawo europejskie : zarys wykładu / pod red. Ryszarda Skubisza, Ewy Skrzydło-Tefelskiej. 2005
364   2002100030015 W.3001 Prawo europejskie : zarys wykładu / pod red. Ryszarda Skubisza, Ewy Skrzydło-Tefelskiej ; aut. Ryszard Skubisz [et al.] ; tł. rozdz. 4 z franc. Jarosław Dudzik. 2008
365   2002100030022 W.3002 Prawo europejskie : zarys wykładu / pod red. Ryszarda Skubisza, Ewy Skrzydło-Tefelskiej ; aut. Ryszard Skubisz [et al.] ; tł. rozdz. 4 z franc. Jarosław Dudzik. 2008
366   2002100047334 W.4733 Prawo europejskie a funkcjonowanie organów administracji publicznej / pod red. Grzegorza Łaszczycy. 2003
367   2000100115688 K.11568 Prawo europejskie w systemie polskiej gospodarki : praca zbiorowa / pod red. nauk. Marii Królikowskiej-Olczak. 2005
368   2002100079373 W.7937 Prawo finansowe : prawo finansów publicznych, prawo podatkowe, prawo bankowe / Michał Bitner, Elżbieta Chojna-Duch, Marek Grzybowski, Jakub Chowaniec, Piotr Karwat, Elżbieta Kornberger-Sokołowska, Marcin Lachowicz, Hanna Litwińczuk, Witold Modzelewski, Krzysztof Radzikowski, Maria Supera-Markowska, Maciej Ślifirczyk, Karolina Tetłak, Marek Waluga. 2017
369   2002100079380 W.7938 Prawo finansowe : prawo finansów publicznych, prawo podatkowe, prawo bankowe / Michał Bitner, Elżbieta Chojna-Duch, Marek Grzybowski, Jakub Chowaniec, Piotr Karwat, Elżbieta Kornberger-Sokołowska, Marcin Lachowicz, Hanna Litwińczuk, Witold Modzelewski, Krzysztof Radzikowski, Maria Supera-Markowska, Maciej Ślifirczyk, Karolina Tetłak, Marek Waluga. 2017
370   2000200488125 G.48812 Prawo finansowe : wybrane zagadnienia / red. nauk. Antoni Hanusz. 2019
371   2000200503064 G.50306 Prawo finansowe : prawo finansów publicznych, prawo podatkowe, prawo bankowe / Michał Bitner, Elżbieta Chojna-Duch, Marek Grzybowski, Jakub Chowaniec, Piotr Karwat, Elżbieta Kornberger-Sokołowska, Marcin Lachowicz, Hanna Litwińczuk, Witold Modzelewski, Krzysztof Radzikowski, Maria Supera-Markowska, Maciej Ślifirczyk, Karolina Tetłak, Marek Waluga. 2017
372   2000200520610 G.52061 Prawo finansowe : wybrane zagadnienia / red. nauk. Antoni Hanusz. 2019
373   2002100105126 W.10512 Prawo finansowe : prawo finansów publicznych, prawo podatkowe, prawo bankowe / Michał Bitner, Elżbieta Chojna-Duch, Marek Grzybowski, Jakub Chowaniec, Piotr Karwat, Elżbieta Kornberger-Sokołowska, Marcin Lachowicz, Hanna Litwińczuk, Witold Modzelewski, Krzysztof Radzikowski, Maria Supera-Markowska, Maciej Ślifirczyk, Karolina Tetłak, Marek Waluga. 2017
374   2002100105133 W.10513 Prawo finansowe : prawo finansów publicznych, prawo podatkowe, prawo bankowe / Michał Bitner, Elżbieta Chojna-Duch, Marek Grzybowski, Jakub Chowaniec, Piotr Karwat, Elżbieta Kornberger-Sokołowska, Marcin Lachowicz, Hanna Litwińczuk, Witold Modzelewski, Krzysztof Radzikowski, Maria Supera-Markowska, Maciej Ślifirczyk, Karolina Tetłak, Marek Waluga. 2017
375   2001700338088 G.38014 Prawo finansowe / red. Ryszard Mastalski, Eugenia Fojcik-Mastalska ; [aut. Dobrosława Antonów, Paweł Borszowski, Eugenia Fojcik-Mastalska, Andrzej Huchla, Katarzyna Kopyściańska, Marek Kopyściański, Rafał Kowalczyk, Ryszard Mastalski, Wiesława Miemiec, Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Krystyna Sawicka, Witold Srokosz, Milan Ušak, Dorota Wojtczak, Patrycja Zawadzka]. 2011
376   2001700338095 G.38015 Prawo finansowe / red. Ryszard Mastalski, Eugenia Fojcik-Mastalska ; [aut. Dobrosława Antonów, Paweł Borszowski, Eugenia Fojcik-Mastalska, Andrzej Huchla, Katarzyna Kopyściańska, Marek Kopyściański, Rafał Kowalczyk, Ryszard Mastalski, Wiesława Miemiec, Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Krystyna Sawicka, Witold Srokosz, Milan Ušak, Dorota Wojtczak, Patrycja Zawadzka]. 2011
377   2001700338101 G.38016 Prawo finansowe / red. Ryszard Mastalski, Eugenia Fojcik-Mastalska ; [aut. Dobrosława Antonów, Paweł Borszowski, Eugenia Fojcik-Mastalska, Andrzej Huchla, Katarzyna Kopyściańska, Marek Kopyściański, Rafał Kowalczyk, Ryszard Mastalski, Wiesława Miemiec, Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Krystyna Sawicka, Witold Srokosz, Milan Ušak, Dorota Wojtczak, Patrycja Zawadzka]. 2011
378   2000200432227 G.43222 Prawo finansowe / red. nauk. Ryszard Mastalski, Eugenia Fojcik-Mastalska ; [aut. Dobrosława Antonów, Paweł Borszowski, Eugenia Fojcik-Mastalska, Andrzej Huchla, Katarzyna Kopyściańska, Marek Kopyściański, Rafał Kowalczyk, Ryszard Mastalski, Wiesława Miemiec, Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Krystyna Sawicka, Witold Srokosz, Milan Ušák, Dorota Wojtczak-Samoraj, Patrycja Zawadzka]. 2013
379   2000200432234 G.43223 Prawo finansowe / red. nauk. Ryszard Mastalski, Eugenia Fojcik-Mastalska ; [aut. Dobrosława Antonów, Paweł Borszowski, Eugenia Fojcik-Mastalska, Andrzej Huchla, Katarzyna Kopyściańska, Marek Kopyściański, Rafał Kowalczyk, Ryszard Mastalski, Wiesława Miemiec, Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Krystyna Sawicka, Witold Srokosz, Milan Ušák, Dorota Wojtczak-Samoraj, Patrycja Zawadzka]. 2013
380   2002100013261 W.1326 Prawo finansowe / Przemysław Antas [et al.]. 2011
381   2002100013278 W.1327 Prawo finansowe / Przemysław Antas [et al.]. 2011
382   2002100001282 W.128 Prawo finansowe / pod red. Elżbiety Chojna-Duch i Hanny Litwińczuk ; [poszczeg. rozdz. oprac. Elżbieta Chojna-Duch et al.]. 2009
383   2002100023789 W.2378 Prawo finansowe / pod red. Elżbiety Chojna-Duch i Hanny Litwińczuk ; [poszczeg. rozdz. oprac. Elżbieta Chojna-Duch et al.]. 2010
384   2002100023796 W.2379 Prawo finansowe / pod red. Elżbiety Chojna-Duch i Hanny Litwińczuk ; [poszczeg. rozdz. oprac. Elżbieta Chojna-Duch et al.]. 2010
385   2000200447535 G.44753 Prawo finansowe / red. nauk. Ryszard Mastalski, Eugenia Fojcik-Mastalska ; [aut. Dobrosława Antonów, Paweł Borszowski, Eugenia Fojcik-Mastalska, Andrzej Huchla, Katarzyna Kopyściańska, Marek Kopyściański, Rafał Kowalczyk, Ryszard Mastalski, Wiesława Miemiec, Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Krystyna Sawicka, Witold Srokosz, Milan Ušák, Dorota Wojtczak-Samoraj, Patrycja Zawadzka]. 2013
386   2002100053960 W.5396 Prawo finansowe / red. Ryszard Mastalski, Eugenia Fojcik-Mastalska ; [aut. Dobrosława Antonów, Paweł Borszowski, Eugenia Fojcik-Mastalska, Andrzej Huchla, Katarzyna Kopyściańska, Marek Kopyściański, Rafał Kowalczyk, Ryszard Mastalski, Wiesława Miemiec, Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Krystyna Sawicka, Witold Srokosz, Milan Ušak, Dorota Wojtczak, Patrycja Zawadzka]. 2011
387   2002100053977 W.5397 Prawo finansowe / red. Ryszard Mastalski, Eugenia Fojcik-Mastalska ; [aut. Dobrosława Antonów, Paweł Borszowski, Eugenia Fojcik-Mastalska, Andrzej Huchla, Katarzyna Kopyściańska, Marek Kopyściański, Rafał Kowalczyk, Ryszard Mastalski, Wiesława Miemiec, Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Krystyna Sawicka, Witold Srokosz, Milan Ušak, Dorota Wojtczak, Patrycja Zawadzka]. 2011
388   2002100053984 W.5398 Prawo finansowe / red. Ryszard Mastalski, Eugenia Fojcik-Mastalska ; [aut. Dobrosława Antonów, Paweł Borszowski, Eugenia Fojcik-Mastalska, Andrzej Huchla, Katarzyna Kopyściańska, Marek Kopyściański, Rafał Kowalczyk, Ryszard Mastalski, Wiesława Miemiec, Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Krystyna Sawicka, Witold Srokosz, Milan Ušak, Dorota Wojtczak, Patrycja Zawadzka]. 2011
389   2002100073845 W.7384 Prawo finansowe / red. nauk. Ryszard Mastalski, Eugenia Fojcik-Mastalska ; [aut. Dobrosława Antonów, Paweł Borszowski, Eugenia Fojcik-Mastalska, Andrzej Huchla, Katarzyna Kopyściańska, Marek Kopyściański, Rafał Kowalczyk, Ryszard Mastalski, Wiesława Miemiec, Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Krystyna Sawicka, Witold Srokosz, Milan Ušák, Dorota Wojtczak-Samoraj, Patrycja Zawadzka]. 2013
390   2002100073852 W.7385 Prawo finansowe / red. nauk. Ryszard Mastalski, Eugenia Fojcik-Mastalska ; [aut. Dobrosława Antonów, Paweł Borszowski, Eugenia Fojcik-Mastalska, Andrzej Huchla, Katarzyna Kopyściańska, Marek Kopyściański, Rafał Kowalczyk, Ryszard Mastalski, Wiesława Miemiec, Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Krystyna Sawicka, Witold Srokosz, Milan Ušák, Dorota Wojtczak-Samoraj, Patrycja Zawadzka]. 2013
391   2002100081390 W.8139 Prawo finansowe / red. Ryszard Mastalski, Eugenia Fojcik-Mastalska ; [aut. Dobrosława Antonów, Paweł Borszowski, Eugenia Fojcik-Mastalska, Andrzej Huchla, Katarzyna Kopyściańska, Marek Kopyściański, Rafał Kowalczyk, Ryszard Mastalski, Wiesława Miemiec, Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Krystyna Sawicka, Witold Srokosz, Milan Ušak, Dorota Wojtczak, Patrycja Zawadzka]. 2011
392   2002100081406 W.8140 Prawo finansowe / red. nauk. Ryszard Mastalski, Eugenia Fojcik-Mastalska ; [aut. Dobrosława Antonów, Paweł Borszowski, Eugenia Fojcik-Mastalska, Andrzej Huchla, Katarzyna Kopyściańska, Marek Kopyściański, Rafał Kowalczyk, Ryszard Mastalski, Wiesława Miemiec, Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Krystyna Sawicka, Witold Srokosz, Milan Ušák, Dorota Wojtczak-Samoraj, Patrycja Zawadzka]. 2013
393   2002100081413 W.8141 Prawo finansowe / red. nauk. Ryszard Mastalski, Eugenia Fojcik-Mastalska ; [aut. Dobrosława Antonów, Paweł Borszowski, Eugenia Fojcik-Mastalska, Andrzej Huchla, Katarzyna Kopyściańska, Marek Kopyściański, Rafał Kowalczyk, Ryszard Mastalski, Wiesława Miemiec, Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Krystyna Sawicka, Witold Srokosz, Milan Ušák, Dorota Wojtczak-Samoraj, Patrycja Zawadzka]. 2013
394   2002100094970 W.9497 Prawo finansowe samorządu terytorialnego : Local Finance Law / red. nauk. Jolanta Gliniecka, Edward Juchniewicz, Tomasz Sowiński, Małgorzata Wróblewska. 2013
395   2000200482727 G.48272 Prawo finansowe w pigułce / [wykorzystano materiały autorstwa Agnieszki Mikos-Sitek, Piotra Zapadki]. 2019
396   2002100095014 W.9501 Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku = The financial law towards challenges of the XXI century / red. nauk. Jolanta Gliniecka, Anna Drywa, Edward Juchniewicz, Tomasz Sowiński ; aut. Antonów Dobrosława, Barinková Milena, Bogovac Jasna, Budner-Iwanicka Luiza, Bujňáková Mária, Cindeliani Diana Tamazovna, Cindeliani Imeda Anatol'evič, Červená Karolína, Cyman Damian, Dobrovičová Gabriela, Drwiłło Andrzej, Drywa Anna, Fill Wojciech, Gliniecka Jolanta, Glumińska-Pawlic Jadwiga, Gonet Wojciech, Gwizdała Jerzy, Hanusz Antoni, Hapka Mateusz, Hučková Regina, Juchniewicz Edward, Jurkowska-Zeidler Anna, Kanka Kacper, Karczyński Łukasz, Klein-Kaska Anna Maria, Koralewski Michał, Lasecki Piotr, Lemonnier Mariola, Mach Joanna, Marczak Jarosław, Mariański Michał, Mikliński Maciej, Modzelewski Witold, Mosionek-Schweda Magdalena, Mrkývka Petr, Mroczkowski Rafał, Nizioł Krystyna, Ofiarska Małgorzata, Ofiarski Zbigniew, Panfil Przemysław, Paul' Aleksej Georgievič, Piotrowska-Marczak Krystyna, Radvan Michal, Reut Anna Vladimirovna, Reut Dmitrij Alekseevič, Románová Anna, Skuza Sebstian !, Soloveva Natalia, Sowiński Tomasz, Šafárik Pavol Jozef, Štrkolec Miroslav, Szczęśniak Paweł, Uvarova Natal'â Vital'evna, Vojníková Ivana, Wróblewska Małgorzata, Zawadzka Patrycja. 2015
397   2000200464594 G.46459 Prawo finansów publicznych / pod redakcją Bogumiła Brzezińskiego i Agnieszki Olesińskiej ; [autorzy Bogumił Brzeziński et al.]. 2017
398   2000200474074 G.47407 Prawo finansów publicznych / pod redakcją Bogumiła Brzezińskiego i Agnieszki Olesińskiej ; [autorzy Bogumił Brzeziński et al.]. 2017
399   2000200474081 G.47408 Prawo finansów publicznych / pod redakcją Bogumiła Brzezińskiego i Agnieszki Olesińskiej ; [autorzy Bogumił Brzeziński et al.]. 2017
400   2000200431336 G.43133 Prawo geodezyjne i kartograficzne / red. nauk. Jacek Lang, Jarosław Maćkowiak, Ewa Stefańska ; [koment. do poszczególnych części napisali Szymon Krupa et al.]. 2013
401   2000100149010 K.14901 Prawo gospodarcze : kompendium / red. Jan Olszewski ; aut. Jan Olszewski [et al.]. 2007
402   2001700331928 G.37392 Prawo gospodarcze : kompendium / pod red. Jana Olszewskiego ; aut. Jan Olszewski [et al.]. 2009
403   2001700331959 G.37395 Prawo gospodarcze : kompendium / pod red. Jana Olszewskiego ; aut. Jan Olszewski [et al.]. 2009
404   2001700331966 G.37396 Prawo gospodarcze : kompendium / pod red. Jana Olszewskiego ; aut. Jan Olszewski [et al.]. 2009
405   2001700332000 G.37400 Prawo gospodarcze : kompendium / pod red. Jana Olszewskiego ; aut. Jan Olszewski [et al.]. 2009
406   2001700332017 G.37401 Prawo gospodarcze : kompendium / pod red. Jana Olszewskiego ; aut. Jan Olszewski [et al.]. 2009
407   2001700328829 G.37038 Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne / Cezary Banasiński [et al.] ; pod red. Hanny Gronkiewicz-Waltz i Marka Wierzbowskiego. 2009
408   2000200419440 G.41944 Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne / Cezary Banasiński [et al.] ; pod red. Hanny Gronkiewicz-Waltz i Marka Wierzbowskiego. 2011
409   2000200419433 G.41943 Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne / Cezary Banasiński [et al.] ; pod red. Hanny Gronkiewicz-Waltz i Marka Wierzbowskiego. 2011
410   2000200419426 G.41942 Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne / Cezary Banasiński [et al.] ; pod red. Hanny Gronkiewicz-Waltz i Marka Wierzbowskiego. 2011
411   2000100200902 K.20090 Prawo gospodarcze : kompendium / red. Jan Olszewski ; aut. Jan Olszewski [et al.]. 2013
412   2002100012486 W.1248 Prawo gospodarcze : kompendium / pod red. Jana Olszewskiego ; aut. Jan Olszewski [et al.]. 2009
413   2002100012493 W.1249 Prawo gospodarcze : kompendium / pod red. Jana Olszewskiego ; aut. Jan Olszewski [et al.]. 2009
414   2002100012509 W.1250 Prawo gospodarcze : kompendium / pod red. Jana Olszewskiego ; aut. Jan Olszewski [et al.]. 2009
415   2002100012516 W.1251 Prawo gospodarcze : kompendium / pod red. Jana Olszewskiego ; aut. Jan Olszewski [et al.]. 2009
416   2002100012523 W.1252 Prawo gospodarcze : kompendium / pod red. Jana Olszewskiego ; aut. Jan Olszewski [et al.]. 2009
417   2002100012691 W.1269 Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne / Cezary Banasiński [et al.] ; pod red. nauk. Hanny Gronkiewicz-Waltz i Marka Wierzbowskiego. 2007
418   2002100012707 W.1270 Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne / Cezary Banasiński [et al.] ; pod red. nauk. Hanny Gronkiewicz-Waltz i Marka Wierzbowskiego. 2007
419   2002100012714 W.1271 Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne / Cezary Banasiński [et al.] ; pod red. nauk. Hanny Gronkiewicz-Waltz i Marka Wierzbowskiego. 2007
420   2002100012721 W.1272 Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne / Cezary Banasiński [et al.] ; pod red. Hanny Gronkiewicz-Waltz i Marka Wierzbowskiego. 2009
421   2002100012738 W.1273 Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne / Cezary Banasiński [et al.] ; pod red. Hanny Gronkiewicz-Waltz i Marka Wierzbowskiego. 2009
422   2002100012745 W.1274 Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne / Cezary Banasiński [et al.] ; pod red. Hanny Gronkiewicz-Waltz i Marka Wierzbowskiego. 2009
423   2002100012752 W.1275 Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne / Cezary Banasiński [et al.] ; pod red. Hanny Gronkiewicz-Waltz i Marka Wierzbowskiego. 2009
424   2002100012769 W.1276 Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne / Cezary Banasiński [et al.] ; pod red. Hanny Gronkiewicz-Waltz i Marka Wierzbowskiego. 2009
425   2002100012776 W.1277 Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne / Cezary Banasiński [et al.] ; pod red. Hanny Gronkiewicz-Waltz i Marka Wierzbowskiego. 2009
426   2002100012783 W.1278 Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne / Cezary Banasiński [et al.] ; pod red. Hanny Gronkiewicz-Waltz i Marka Wierzbowskiego. 2009
427   2002100012790 W.1279 Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne / Cezary Banasiński [et al.] ; pod red. Hanny Gronkiewicz-Waltz i Marka Wierzbowskiego. 2009
428   2002100012806 W.1280 Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne / Cezary Banasiński [et al.] ; pod red. Hanny Gronkiewicz-Waltz i Marka Wierzbowskiego. 2009
429   2000200519362 G.51936 Prawo gospodarcze : kompendium / red. Jan Olszewski ; aut. Robert Bielaszka [i in.]. 2019
430   2000200519355 G.51935 Prawo gospodarcze : kompendium / red. Jan Olszewski ; aut. Robert Bielaszka [i in.]. 2019
431   2002100012394 W.1239 Prawo gospodarcze i handlowe / red. nauk. Jan Pakosiewicz ; [aut.] Arleta Cebula [et al.]. 2006
432   2002100012400 W.1240 Prawo gospodarcze i handlowe / red. nauk. Jan Pakosiewicz ; [aut.] Arleta Cebula [et al.]. 2006
433   2002100012417 W.1241 Prawo gospodarcze i handlowe / red. nauk. Jan Pakosiewicz ; [aut.] Arleta Cebula [et al.]. 2006
434   2002100105096 W.10509 Prawo gospodarcze i handlowe / red. nauk. Wojciech J. Katner ; [aut.] Szymon Byczko, Andrzej Jakubiec, Jakub Janeta, Aleksander Kappes, Przemysław Katner, Wojciech J. Katner, Bartosz Kucharski, Urszula Promińska, Anna Rzetelska, Maciej Węgierski. 2020
435   2000200454267 G.45426 Prawo gospodarcze prywatne : testy, kazusy, tablice / Szymon Pszczółka [et al.]. 2015
436   2002100012387 W.1238 Prawo gospodarcze prywatne / red. Teresa Mróz, Mirosław Stec ; aut. Katarzyna Bogan-Kurluta [et al.]. 2009
437   2000100187685 K.18768 Prawo gospodarcze publiczne / pod red. Stanisława Piątka i Igora Postuły ; aut. Maciej Gajewski [et al.]. 2009
438   2000100187692 K.18769 Prawo gospodarcze publiczne / pod red. Stanisława Piątka i Igora Postuły ; aut. Maciej Gajewski [et al.]. 2009
439   2000100187708 K.18770 Prawo gospodarcze publiczne / pod red. Stanisława Piątka i Igora Postuły ; aut. Maciej Gajewski [et al.]. 2009
440   2000100187715 K.18771 Prawo gospodarcze publiczne / pod red. Stanisława Piątka i Igora Postuły ; aut. Maciej Gajewski [et al.]. 2009
441   2000100187722 K.18772 Prawo gospodarcze publiczne / pod red. Stanisława Piątka i Igora Postuły ; aut. Maciej Gajewski [et al.]. 2009
442   2002100012356 W.1235 Prawo gospodarcze publiczne / red. Andrzej Powałowski ; aut. Agnieszka Balmas [et al.]. 2011
443   2002100012363 W.1236 Prawo gospodarcze publiczne / red. Andrzej Powałowski ; aut. Agnieszka Balmas [et al.]. 2011
444   2002100012370 W.1237 Prawo gospodarcze publiczne / red. Andrzej Powałowski ; aut. Agnieszka Balmas [et al.]. 2011
445   2002100031746 W.3174 Prawo gospodarcze publiczne / pod red. Stanisława Piątka i Igora Postuły ; aut. Maciej Gajewski [et al.]. 2009
446   2002100045125 W.4512 Prawo gospodarcze publiczne / red. Andrzej Powałowski ; aut. Agnieszka Balmas, Tomasz Bąkowski, Rafał Blicharz, Anna Dobaczewska, Michał Kania, Krystyna Urbańska, Maciej Nyka, Mirosław Pawełczyk, Andrzej Powałowski, Ewa Przeszło, Bartosz Rakoczy, Rafał Stankiewicz. 2015
447   2000200513711 G.51371 Prawo gospodarcze publiczne / red. Andrzej Powałowski ; aut. Tomasz Bąkowski, Rafał Blicharz, Mateusz Chołodecki, Anna Dobaczewska, Filip Grzegorczyk, Magdalena Jaś-Nowopolska, Michał Kania, Henryk Nowicki, Maciej Nyka, Mirosław Pawełczyk, Stanisław Piątek, Andrzej Powałowski, Ewa Przeszło, Bartosz Rakoczy, Rafał Stankiewicz, Marek Szydło, Hanna Wolska. 2020
448   2000200513704 G.51370 Prawo gospodarcze publiczne / red. Andrzej Powałowski ; aut. Tomasz Bąkowski, Rafał Blicharz, Mateusz Chołodecki, Anna Dobaczewska, Filip Grzegorczyk, Magdalena Jaś-Nowopolska, Michał Kania, Henryk Nowicki, Maciej Nyka, Mirosław Pawełczyk, Stanisław Piątek, Andrzej Powałowski, Ewa Przeszło, Bartosz Rakoczy, Rafał Stankiewicz, Marek Szydło, Hanna Wolska. 2020
449   2000200513698 G.51369 Prawo gospodarcze publiczne / red. Andrzej Powałowski ; aut. Tomasz Bąkowski, Rafał Blicharz, Mateusz Chołodecki, Anna Dobaczewska, Filip Grzegorczyk, Magdalena Jaś-Nowopolska, Michał Kania, Henryk Nowicki, Maciej Nyka, Mirosław Pawełczyk, Stanisław Piątek, Andrzej Powałowski, Ewa Przeszło, Bartosz Rakoczy, Rafał Stankiewicz, Marek Szydło, Hanna Wolska. 2020
450   2002100095151 W.9515 Prawo gospodarcze publiczne / red. Andrzej Powałowski ; aut. Tomasz Bąkowski, Rafał Blicharz, Mateusz Chołodecki, Anna Dobaczewska, Filip Grzegorczyk, Magdalena Jaś-Nowopolska, Michał Kania, Henryk Nowicki, Maciej Nyka, Mirosław Pawełczyk, Stanisław Piątek, Andrzej Powałowski, Ewa Przeszło, Bartosz Rakoczy, Rafał Stankiewicz, Marek Szydło, Hanna Wolska. 2020
451   2002100095168 W.9516 Prawo gospodarcze publiczne / red. Andrzej Powałowski ; aut. Tomasz Bąkowski, Rafał Blicharz, Mateusz Chołodecki, Anna Dobaczewska, Filip Grzegorczyk, Magdalena Jaś-Nowopolska, Michał Kania, Henryk Nowicki, Maciej Nyka, Mirosław Pawełczyk, Stanisław Piątek, Andrzej Powałowski, Ewa Przeszło, Bartosz Rakoczy, Rafał Stankiewicz, Marek Szydło, Hanna Wolska. 2020
452   2000200518297 G.51829 Prawo gospodarcze publiczne / red. Andrzej Powałowski ; aut. Tomasz Bąkowski, Rafał Blicharz, Mateusz Chołodecki, Anna Dobaczewska, Filip Grzegorczyk, Magdalena Jaś-Nowopolska, Michał Kania, Henryk Nowicki, Maciej Nyka, Mirosław Pawełczyk, Stanisław Piątek, Andrzej Powałowski, Ewa Przeszło, Bartosz Rakoczy, Rafał Stankiewicz, Marek Szydło, Hanna Wolska. 2020
453   2002100056244 W.5624 Prawo gospodarcze publiczne w pigułce / red. Aneta Gacka-Asiewicz. 2013
454   2000200488569 G.48856 Prawo gospodarcze publiczne w pigułce / oprac. meryt. Joanna Ablewicz. 2019
455   2002100093027 W.9302 Prawo gospodarcze publiczne w pigułce / oprac. meryt. Joanna Ablewicz. 2019
456   2000200513681 G.51368 Prawo gospodarcze publiczne w pigułce / oprac. meryt. Joanna Ablewicz. 2019
457   2000200513674 G.51367 Prawo gospodarcze publiczne w pigułce / oprac. meryt. Joanna Ablewicz. 2019
458   2000200545262 G.54526 Prawo gospodarcze publiczne w pigułce / oprac. meryt.: Joanna Ablewicz. 2021
459   2000200545279 G.54527 Prawo gospodarcze publiczne w pigułce / oprac. meryt.: Joanna Ablewicz. 2021
460   2000200545286 G.54528 Prawo gospodarcze publiczne w pigułce / oprac. meryt.: Joanna Ablewicz. 2021
461   2001700329802 G.37182 Prawo gospodarcze Unii Europejskiej : swobodny przepływ towarów : swobodny przepływ pracowników : prawo przedsiębiorczości i prawo spółek : swoboda świadczenia usług : swoboda przepływu kapitału i usługi finansowe : wspólne reguły konkurencji / pod red. Jana Barcza. ; aut. Bartosz Bacia [et al.]. 2011
462   2001700329819 G.37183 Prawo gospodarcze Unii Europejskiej : swobodny przepływ towarów : swobodny przepływ pracowników : prawo przedsiębiorczości i prawo spółek : swoboda świadczenia usług : swoboda przepływu kapitału i usługi finansowe : wspólne reguły konkurencji / pod red. Jana Barcza. ; aut. Bartosz Bacia [et al.]. 2011
463   2001700329826 G.37184 Prawo gospodarcze Unii Europejskiej : swobodny przepływ towarów : swobodny przepływ pracowników : prawo przedsiębiorczości i prawo spółek : swoboda świadczenia usług : swoboda przepływu kapitału i usługi finansowe : wspólne reguły konkurencji / pod red. Jana Barcza. ; aut. Bartosz Bacia [et al.]. 2011
464   2000100187616 K.18761 Prawo gospodarcze Unii Europejskiej : swobodny przepływ towarów : swobodny przepływ pracowników : prawo przedsiębiorczości i prawo spółek : swoboda świadczenia usług : swoboda przepływu kapitału i usługi finansowe : wspólne reguły konkurencji / pod red. Jana Barcza. ; aut. Bartosz Bacia [et al.]. 2011
465   2002100025042 W.2504 Prawo gospodarcze Unii Europejskiej : swobodny przepływ towarów : swobodny przepływ pracowników : prawo przedsiębiorczości i prawo spółek : swoboda świadczenia usług : swoboda przepływu kapitału i usługi finansowe : wspólne reguły konkurencji / pod red. Jana Barcza. ; aut. Bartosz Bacia [et al.]. 2011
466   2002100065178 W.6517 Prawo gospodarcze Unii Europejskiej : swobodny przepływ towarów : swobodny przepływ pracowników : prawo przedsiębiorczości i prawo spółek : swoboda świadczenia usług : swoboda przepływu kapitału i usługi finansowe : wspólne reguły konkurencji / pod red. Jana Barcza. ; aut. Bartosz Bacia [et al.]. 2011
467   2002100065185 W.6518 Prawo gospodarcze Unii Europejskiej : swobodny przepływ towarów : swobodny przepływ pracowników : prawo przedsiębiorczości i prawo spółek : swoboda świadczenia usług : swoboda przepływu kapitału i usługi finansowe : wspólne reguły konkurencji / pod red. Jana Barcza. ; aut. Bartosz Bacia [et al.]. 2011
468   2002100065192 W.6519 Prawo gospodarcze Unii Europejskiej : swobodny przepływ towarów : swobodny przepływ pracowników : prawo przedsiębiorczości i prawo spółek : swoboda świadczenia usług : swoboda przepływu kapitału i usługi finansowe : wspólne reguły konkurencji / pod red. Jana Barcza. ; aut. Bartosz Bacia [et al.]. 2011
469   2002100065208 W.6520 Prawo gospodarcze Unii Europejskiej : swobodny przepływ towarów : swobodny przepływ pracowników : prawo przedsiębiorczości i prawo spółek : swoboda świadczenia usług : swoboda przepływu kapitału i usługi finansowe : wspólne reguły konkurencji / pod red. Jana Barcza. ; aut. Bartosz Bacia [et al.]. 2011
470   2002100065215 W.6521 Prawo gospodarcze Unii Europejskiej : swobodny przepływ towarów : swobodny przepływ pracowników : prawo przedsiębiorczości i prawo spółek : swoboda świadczenia usług : swoboda przepływu kapitału i usługi finansowe : wspólne reguły konkurencji / pod red. Jana Barcza. ; aut. Bartosz Bacia [et al.]. 2011
471   2002100065222 W.6522 Prawo gospodarcze Unii Europejskiej : swobodny przepływ towarów : swobodny przepływ pracowników : prawo przedsiębiorczości i prawo spółek : swoboda świadczenia usług : swoboda przepływu kapitału i usługi finansowe : wspólne reguły konkurencji / pod red. Jana Barcza. ; aut. Bartosz Bacia [et al.]. 2011
472   2002100102132 W.10213 Prawo gospodarcze Wspólnoty Europejskiej na progu XXI wieku = Economic law of the European Community on the threshold of the XXI century : VII Ogólnopolska Konferencja Prawnicza, Toruń 15-16 listopada 2001 : praca zbiorowa / pod red. Cezarego Mika. 2002
473   2001700345147 G.34549 Prawo handlowe - część ogólna / pod red. Stanisława Włodyki ; aut. Małgorzata Bednarek [et al.]. 2009
474   2002100029859 W.2985 Prawo handlowe : spółki handlowe, umowy gospodarcze / Andrzej Koch, Jacek Napierała red. ; [poszczeg. rozdz. napisali A. Janiak et al.]. 2002
475   2002100065574 W.6557 Prawo handlowe : testy, kazusy, tablice / Marta Kuklo [et al.]. 2007
476   2002100003965 W.396 Prawo handlowe / red. nauk. Józef Okolski ; [aut.] Józef Okolski [et al.]. 2008
477   2002100003972 W.397 Prawo handlowe / red. nauk. Józef Okolski ; [aut.] Józef Okolski [et al.]. 2008
478   2000100204108 K.20410 Prawo handlowe / red. nauk. Józef Okolski, Małgorzata Modrzejewska ; [aut.] Józef Okolski [et al.]. 2012
479   2002100064898 W.6489 Prawo handlowe / red. nauk. Józef Okolski ; [aut.] Józef Okolski [et al.]. 2008
480   2002100064904 W.6490 Prawo handlowe / red. nauk. Józef Okolski ; [aut.] Józef Okolski [et al.]. 2008
481   2002100041882 W.4188 Prawo handlowe dla ekonomistów / pod red. Bogusławy Gneli ; aut. poszcz. rozdz. Paweł Dąbek [et al.]. 2011
482   2002100041899 W.4189 Prawo handlowe dla ekonomistów / pod red. Bogusławy Gneli ; aut. poszcz. rozdz. Paweł Dąbek [et al.]. 2011
483   2001700328874 G.37043 Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej / red. nauk. Wojciech Jan Katner, Urszula Promińska. 2010
484   2002100093034 W.9303 Prawo handlowe w pigułce / red. meryt. Joanna Ablewicz. 2019
485   2002100014893 W.1489 Prawo handlu elektronicznego / Mariusz Chudzik [et al.]. 2005
486   2002100012349 W.1234 Prawo i ekonomia konkurencji : wybrane zagadnienia / red. Bartłomiej Kurcz. 2010
487   2002100040229 W.4022 Prawo i polityka rolna Unii Europejskiej / pod red. Aliny Jurcewicz ; aut. Marek Bocheński [et al.]. 2010
488   2002100093041 W.9304 Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce / oprac. meryt. Emilia Rucińska-Sech. 2019
489   2002100002739 W.273 Prawo informacji : prawo do informacji / red. nauk. Wojciech Góralczyk jun. 2006
490   2002100003576 W.357 Prawo informacji : prawo do informacji / red. nauk. Wojciech Góralczyk jun. 2006
491   2002100046771 W.4677 Prawo karne / [Tadeusz Bojarski et al.]. 1994
492   2002100005051 W.505 Prawo karne : część ogólna, szczególna i wojskowa / Teresa Dukiet-Nagórska [et al.] ; pod red. Teresy Dukiet-Nagórskiej. 2008
493   2002100067370 W.6737 Prawo karne : testy / Aneta Michalska-Warias, Katarzyna Nazar-Gutowska, Aleksandra Nowosad, Joanna Piórkowska-Flieger ; pod red. Tadeusza Bojarskiego. 2010
494   2002100093478 W.9347 Prawo karne : testy / pod red. Zofii Sienkiewicz ; [aut.] Rafał Citowicz, Piotr Góralski, Rajnhardt Kokot, Katarzyna Liżyńska, Katarzyna Łucarz, Anna Muszyńska, Przemysław Jakubski. 2010
495   2000200521648 G.52164 Prawo karne : zbiór przepisów / red. prowadzący Małgorzata Jarecka. 2020
496   2000200535751 G.53575 Prawo karne : część ogólna, szczególna i wojskowa / red. nauk. Teresa Dukiet-Nagórska, Olga Sitarz ; [aut.] Teresa Dukiet-Nagórska, Stanisław Hoc, Anna Jaworska-Wieloch, Michał Kalitowski, Olga Sitarz, Leon Tyszkiewicz, Leszek Wilk, Piotr Zawiejski. 2020
497   2002100105867 W.10586 Prawo karne : wykład akademicki / red. nauk. Teresa Dukiet-Nagórska, Olga Sitarz ; [aut.] Dominika Bek, Teresa Dukiet-Nagórska, Rafał Fic, Michał Grudecki, Jakub Hanc, Katarzyna Hebda, Anna Jaworska-Wieloch, Michał Kalitowski, Olga Sitarz, Piotr Zawiejski. 2021
498   2002100105874 W.10587 Prawo karne : wykład akademicki / red. nauk. Teresa Dukiet-Nagórska, Olga Sitarz ; [aut.] Dominika Bek, Teresa Dukiet-Nagórska, Rafał Fic, Michał Grudecki, Jakub Hanc, Katarzyna Hebda, Anna Jaworska-Wieloch, Michał Kalitowski, Olga Sitarz, Piotr Zawiejski. 2021
499   2000200548751 G.54875 Prawo karne : wykład akademicki / red. nauk. Teresa Dukiet-Nagórska, Olga Sitarz ; [aut.] Dominika Bek, Teresa Dukiet-Nagórska, Rafał Fic, Michał Grudecki, Jakub Hanc, Katarzyna Hebda, Anna Jaworska-Wieloch, Michał Kalitowski, Olga Sitarz, Piotr Zawiejski. 2021
500   2000200548744 G.54874 Prawo karne : wykład akademicki / red. nauk. Teresa Dukiet-Nagórska, Olga Sitarz ; [aut.] Dominika Bek, Teresa Dukiet-Nagórska, Rafał Fic, Michał Grudecki, Jakub Hanc, Katarzyna Hebda, Anna Jaworska-Wieloch, Michał Kalitowski, Olga Sitarz, Piotr Zawiejski. 2021
501   2001700226033 G.34067 Prawo karne / Krzysztof Dyl, Wojciech Górowski, Krystian Kundela, Marek Żurek. 2009
502   2002100067363 W.6736 Prawo karne / Krzysztof Dyl, Wojciech Górowski, Krystian Kundela, Marek Żurek. 2009
503   2002100069459 W.6945 Prawo karne / red. Alicja Grześkowiak ; aut. Alicja Grześkowiak, Filip Ciepły, Małgorzata Gałązka, Radosław Hałas, Damian Szeleszczuk, Krzysztof Wiak, Sławomir Hypś. 2009
504   2000200521631 G.52163 Prawo karne / red. Alicja Grześkowiak, Krzysztof Wiak ; aut. Alicja Grześkowiak, Krzysztof Wiak, Filip Ciepły, Małgorzata Gałązka, Radosław G. Hałas, Sławomir Hypś, Damian Szeleszczuk. 2020
505   2000200521624 G.52162 Prawo karne / red. Alicja Grześkowiak, Krzysztof Wiak ; aut. Alicja Grześkowiak, Krzysztof Wiak, Filip Ciepły, Małgorzata Gałązka, Radosław G. Hałas, Sławomir Hypś, Damian Szeleszczuk. 2020
506   2002100043152 W.4315 Prawo karne i wymiar sprawiedliwości państw Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia / Andrzej Adamski [et al.]. 2007
507   2001700225777 G.34041 Prawo karne materialne : część ogólna / pod red. Marka Mozgawy ; [aut.] Magdalena Budyn-Kulik [et al.]. 2009
508   2002100074514 W.7451 Prawo karne materialne : zbiór kazusów / Grażyna Artymiak (red.), Piotr Charzewski, Rafał Skowron, Marta Witwicka, Mariusz Zelek (red.). 2009
509   2002100074897 W.7489 Prawo karne materialne : zbiór kazusów / Grażyna Artymiak (red.), Piotr Charzewski, Rafał Skowron, Marta Witwicka, Mariusz Zelek (red.). 2009
510   2002100074903 W.7490 Prawo karne materialne : zbiór kazusów / Grażyna Artymiak (red.), Piotr Charzewski, Rafał Skowron, Marta Witwicka, Mariusz Zelek (red.). 2009
511   2002100074910 W.7491 Prawo karne materialne : zbiór kazusów / Grażyna Artymiak (red.), Piotr Charzewski, Rafał Skowron, Marta Witwicka, Mariusz Zelek (red.). 2009
512   2002100074927 W.7492 Prawo karne materialne : zbiór kazusów / Grażyna Artymiak (red.), Piotr Charzewski, Rafał Skowron, Marta Witwicka, Mariusz Zelek (red.). 2009
513   2002100074934 W.7493 Prawo karne materialne : zbiór kazusów / Grażyna Artymiak (red.), Piotr Charzewski, Rafał Skowron, Marta Witwicka, Mariusz Zelek (red.). 2009
514   2002100068063 W.6806 Prawo karne międzynarodowe : wybór źródeł / Michał Królikowski, Paweł Wiliński, Jacek Izydorczyk, Małgorzata Znojek. 2010
515   2002100068070 W.6807 Prawo karne międzynarodowe : wybór źródeł / Michał Królikowski, Paweł Wiliński, Jacek Izydorczyk, Małgorzata Znojek. 2010
516   2002100068087 W.6808 Prawo karne międzynarodowe : wybór źródeł / Michał Królikowski, Paweł Wiliński, Jacek Izydorczyk, Małgorzata Znojek. 2010
517   2002100068094 W.6809 Prawo karne międzynarodowe : wybór źródeł / Michał Królikowski, Paweł Wiliński, Jacek Izydorczyk, Małgorzata Znojek. 2010
518   2001700360300 G.40480 Prawo karne procesowe : kazusy / Michał Błoński, Jacek Izydorczyk, Michał Kurowski, Radosław Olszewski, Dariusz Świecki, Monka Zbrojewska ; pod red. Tomasza Grzegorczyka. 2011
519   2001700360317 G.40481 Prawo karne procesowe : kazusy / Michał Błoński, Jacek Izydorczyk, Michał Kurowski, Radosław Olszewski, Dariusz Świecki, Monka Zbrojewska ; pod red. Tomasza Grzegorczyka. 2011
520   2001700360324 G.40482 Prawo karne procesowe : kazusy / Michał Błoński, Jacek Izydorczyk, Michał Kurowski, Radosław Olszewski, Dariusz Świecki, Monka Zbrojewska ; pod red. Tomasza Grzegorczyka. 2011
521   2002100067394 W.6739 Prawo karne procesowe : kazusy / Michał Błoński, Jacek Izydorczyk, Michał Kurowski, Radosław Olszewski, Dariusz Świecki, Monka Zbrojewska ; pod red. Tomasza Grzegorczyka. 2011
522   2002100046573 W.4657 Prawo karne w zarysie : część szczególna / pod red. Jana Waszczyńskiego. 1981
523   2002100046580 W.4658 Prawo karne w zarysie : nauka o ustawie karnej i o przestępstwie / pod red. Jana Waszczyńskiego. 1979
524   2002100008281 W.828 Prawo konstytucyjne : zbiór przepisów / wprow. Bogusław Banaszak. 2000
525   2002100039759 W.3975 Prawo konstytucyjne : kazusy i ćwiczenia / Ewelina Gierach [et al.] ; pod red. Mirosława Granata i Marka Zubika. 2012
526   2002100044739 W.4473 Prawo konstytucyjne : źródła, orzecznictwo, literatura / pod red. Artura Preisnera ; wybór i oprac. Ryszard Balicki, Joanna Braciak, Artur Preisner. 2001
527   2002100073111 W.7311 Prawo konstytucyjne : konstytucja, partie polityczne, umowy międzynarodowe, regulamin Sejmu i Senatu, Sąd Najwyższy, trybunały, inne / oprac. red. i meryt. Agnieszka Kaszok. 2016
528   2002100074576 W.7457 Prawo konstytucyjne : źródła, orzecznictwo, literatura / pod red. Artura Preisnera ; wybór i oprac. Ryszard Balicki, Joanna Braciak, Artur Preisner. 2001
529   2002100004900 W.490 Prawo konstytucyjne / Zbigniew Witkowski (red.) ; [aut.] Zbigniew Witkowski, Jan Galster, Bożena Gronowska, Agnieszka Bień-Kacała, Aleksandra Kustra, Magdalena Rączka, Katarzyna M. Witkowska-Chrzczonowicz, Iwona Wróblewska. 2011
530   2002100004917 W.491 Prawo konstytucyjne / Zbigniew Witkowski (red.) ; [aut.] Zbigniew Witkowski, Jan Galster, Bożena Gronowska, Agnieszka Bień-Kacała, Aleksandra Kustra, Magdalena Rączka, Katarzyna M. Witkowska-Chrzczonowicz, Iwona Wróblewska. 2011
531   2002100023727 W.2372 Prawo konstytucyjne / Zbigniew Witkowski (red.) ; [aut.] Zbigniew Witkowski, Jan Galster, Bożena Gronowska, Agnieszka Bień-Kacała. Aleksandra Kustra, Magdalena Rączka, Katarzyna M. Witkowska-Chrzczonowicz. 2009
532   2002100032507 W.3250 Prawo konstytucyjne / red. Paweł Byrczek ; [aut.] Paweł Byrczek [et al.]. 2010
533   2002100032514 W.3251 Prawo konstytucyjne / red. Paweł Byrczek ; [aut.] Paweł Byrczek [et al.]. 2010
534   2002100040908 W.4090 Prawo konstytucyjne / red. nauk. Paweł Byrczek ; [aut.] Paweł Byrczek [et al.]. 2009
535   2002100081468 W.8146 Prawo konstytucyjne / Zbigniew Witkowski (red.) ; [aut.] Zbigniew Witkowski, Jan Galster, Bożena Gronowska, Wacław Szyszkowski, Agnieszka Bień-Kacała, Adam Cieszyński, Katarzyna M. Witkowska. 2006
536   2002100081475 W.8147 Prawo konstytucyjne / Zbigniew Witkowski (red.) ; [aut.] Zbigniew Witkowski, Jan Galster, Bożena Gronowska, Wacław Szyszkowski, Agnieszka Bień-Kacała, Adam Cieszyński, Katarzyna M. Witkowska. 2006
537   2001700326450 G.36800 Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej / pod red. Pawła Sarneckiego ; Piotr Czarny, Andrzej Kulig, Bogumił Naleziński, Paweł Sarnecki, Piotr Tuleja, Krzysztof Wojtyczek. 2011
538   2001700326467 G.36801 Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej / pod red. Pawła Sarneckiego ; Piotr Czarny, Andrzej Kulig, Bogumił Naleziński, Paweł Sarnecki, Piotr Tuleja, Krzysztof Wojtyczek. 2011
539   2001700326474 G.36802 Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej / pod red. Pawła Sarneckiego ; Piotr Czarny, Andrzej Kulig, Bogumił Naleziński, Paweł Sarnecki, Piotr Tuleja, Krzysztof Wojtyczek. 2011
540   2002100069695 W.6969 Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej / pod red. Pawła Sarneckiego ; Piotr Czarny, Andrzej Kulig, Bogumił Naleziński, Paweł Sarnecki, Piotr Tuleja, Krzysztof Wojtyczek. 2011
541   2002100081871 W.8187 Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej / pod red. Pawła Sarneckiego ; [aut.] Piotr Czarny, Andrzej Kulig, Bogumił Naleziński, Piotr Tuleja, Krzysztof Wojtyczek. 2005
542   2002100081888 W.8188 Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej / pod red. Pawła Sarneckiego ; [aut.] Piotr Czarny, Andrzej Kulig, Bogumił Naleziński, Piotr Tuleja, Krzysztof Wojtyczek. 2005
543   2002100081895 W.8189 Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej / pod red. Pawła Sarneckiego ; [aut.] Piotr Czarny, Andrzej Kulig, Bogumił Naleziński, Piotr Tuleja, Krzysztof Wojtyczek. 2005
544   2002100081901 W.8190 Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej / pod red. Pawła Sarneckiego ; Piotr Czarny, Andrzej Kulig, Bogumił Naleziński, Paweł Sarnecki, Piotr Tuleja, Krzysztof Wojtyczek. 2011
545   2002100081918 W.8191 Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej / pod red. Pawła Sarneckiego ; Piotr Czarny, Andrzej Kulig, Bogumił Naleziński, Paweł Sarnecki, Piotr Tuleja, Krzysztof Wojtyczek. 2011
546   2002100081925 W.8192 Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej / pod red. Pawła Sarneckiego ; Piotr Czarny, Andrzej Kulig, Bogumił Naleziński, Paweł Sarnecki, Piotr Tuleja, Krzysztof Wojtyczek. 2011
547   2002100090224 W.9022 Prawo konsularne : wybór źródeł / oprac. Paweł Durys i Filip Jasiński. 2000
548   2000100110324 K.11032 Prawo konsumenckie i inne teksty prawne : teksty jednolite / wraz z wprowadzeniem Ewy Łętowskiej oraz indeksem rzeczowym. 2006
549   2002100046016 W.4601 Prawo konsumenckie z praktycznym komentarzem / red. meryt. Adam Malinowski, Anita Jackiewicz. 2007
550   2002100013476 W.1347 Prawo kredytowe : teksty jednolite : wraz z wprowadzeniem Mirosława Bączyka oraz indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. 2009
551   2002100013483 W.1348 Prawo kredytowe : teksty jednolite : wraz z wprowadzeniem Mirosława Bączyka oraz indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. 2009
552   2002100040694 W.4069 Prawo materialne Unii Europejskiej w zarysie / red. Artur Kuś ; [aut.] Edyta Krzysztofik [et al.] ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Instytut Europeistyki. Katedra Prawa Unii Europejskiej. 2011
553   2000200421733 G.42173 Prawo mediów / pod red. Joanny Sieńczyło-Chlabicz ; poszczeg. rozdz. napisały Joanna Sieńczyło-Chlabicz [et al.]. 2013
554   2002100052437 W.5243 Prawo mediów / pod red. Joanny Sieńczyło-Chlabicz ; poszczeg. rozdz. napisały Joanna Sieńczyło-Chlabicz [et al.]. 2013
555   2002100074958 W.7495 Prawo medyczne : teksty jednolite / wraz z wprow. Rafała Kubiaka oraz z indeksem rzeczowym ; red. Aneta Flisek. 2008
556   2000100100790 K.10079 Prawo międzynarodowe : materiały do studiów / pod red. Bogdana Wierzbickiego. 2000
557   2002100008298 W.829 Prawo międzynarodowe publiczne : zbiór przepisów / wybór i wprow. Adam Łazowski. 2003
558   2002100075979 W.7597 Prawo międzynarodowe publiczne : wybór dokumentów / oprac. Anna Przyborowska-Klimczak. 1996
559   2002100075986 W.7598 Prawo międzynarodowe publiczne : wybór dokumentów / oprac. Anna Przyborowska-Klimczak. 1996
560   2000100139127 K.13912 Prawo międzynarodowe publiczne / pod red. Anny Przyborowskiej-Klimczak, Wojciecha Sz. Staszewskiego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego. 2006
561   2000100139134 K.13913 Prawo międzynarodowe publiczne / pod red. Anny Przyborowskiej-Klimczak, Wojciecha Sz. Staszewskiego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego. 2006
562   2002100076136 W.7613 Prawo międzynarodowe publiczne / pod red. Anny Przyborowskiej-Klimczak, Wojciecha Sz. Staszewskiego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego. 2006
563   2000100168837 K.16883 Prawo międzynarodowe publiczne a prawo europejskie : konferencja Katedr Prawa Międzynarodowego, Karpacz 15-18 maja 2002 / pod red. Jana Kolasy i Artura Kozłowskiego. 2003
564   2002100031449 W.3144 Prawo nieruchomości : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Kopyry ; [aut. Bartosz Bacia et al.]. 2009
565   2000200538356 G.53835 Prawo o ruchu drogowym : wysokości grzywien, wzór oświadczenia sprawcy kolizji, taryfikator punktów karnych, program szkolenia kierowców / wydawca Małgorzata Stańczak ; red. prow. Mariusz Kurzyński. 2021
566   2002100104907 W.10490 Prawo o ruchu drogowym : wysokości grzywien, wzór oświadczenia sprawcy kolizji, taryfikator punktów karnych, program szkolenia kierowców / wydawca Małgorzata Stańczak ; red. prow. Mariusz Kurzyński. 2021
567   2000100181409 K.18140 Prawo o szkolnictwie wyższym : komentarz / red. Walerian Sanetra, Marek Wierzbowski ; [aut.] Monika Kubiak [et al.]. 2013
568   2001700199160 G.31389 Prawo ochrony środowiska : komentarz / Krzysztof Gruszecki. 2008
569   2000200451983 G.45198 Prawo ochrony środowiska : komentarz / Marek Górski, Marcin Pchałek, Wojciech Radecki, Jan Jerzmański, Magdalena Bar, Sergiusz Urban, Jerzy Jendrośka. 2014
570   2000200451990 G.45199 Prawo ochrony środowiska : komentarz / Marek Górski, Marcin Pchałek, Wojciech Radecki, Jan Jerzmański, Magdalena Bar, Sergiusz Urban, Jerzy Jendrośka. 2014
571   2000200452003 G.45200 Prawo ochrony środowiska : komentarz / Marek Górski, Marcin Pchałek, Wojciech Radecki, Jan Jerzmański, Magdalena Bar, Sergiusz Urban, Jerzy Jendrośka. 2014
572   2002100076297 W.7629 Prawo ochrony środowiska : konwersatoria / Jan Boć, Andrzej Chajbowicz, Igor Białowąs, Adam Haręża, Łukasz Mikowski. 2009
573   2002100076303 W.7630 Prawo ochrony środowiska : konwersatoria / Jan Boć, Andrzej Chajbowicz, Igor Białowąs, Adam Haręża, Łukasz Mikowski. 2009
574   2002100076310 W.7631 Prawo ochrony środowiska : konwersatoria / Jan Boć, Andrzej Chajbowicz, Igor Białowąs, Adam Haręża, Łukasz Mikowski. 2009
575   2002100096240 W.9624 Prawo ochrony środowiska : komentarz / Marek Górski, Marcin Pchałek, Wojciech Radecki, Jan Jerzmański, Magdalena Bar, Sergiusz Urban, Jerzy Jendrośka. 2014
576   2000100143018 K.14301 Prawo ochrony środowiska / Ewelina Iwanek-Chachaj, Jan Jerzmański, Dorota Lebowa, Anna Ostrowska, Katarzyna Popik-Chorąży, Wojciech Postulski, Marcin Roliński, Paweł Sadowski, Paweł Smoleń, Katarzyna Stanik-Filipowska, Jerzy Stelmasiak, Hanna Walczak, Agnieszka Wąsikowska ; pod red. Jerzego Stelmasiaka. 2010
577   2002100008045 W.804 Prawo ochrony środowiska / red. Marek Górski ; [aut.] Marek Górski, Anna Barczak, Dorota jakubowska, Agnieszka Jaworowicz-Rudolf, Aneta Kaźmierska-Patrzyczna, Joanna Sylwia Kierzkowska, Piotr Korzeniowski, Joanna Miłkowska. 2009
578   2002100008052 W.805 Prawo ochrony środowiska / red. Marek Górski ; [aut.] Marek Górski, Anna Barczak, Dorota jakubowska, Agnieszka Jaworowicz-Rudolf, Aneta Kaźmierska-Patrzyczna, Joanna Sylwia Kierzkowska, Piotr Korzeniowski, Joanna Miłkowska. 2009
579   2002100076327 W.7632 Prawo ochrony środowiska / red. Marek Górski ; [aut.] Marek Górski, Anna Barczak, Dorota jakubowska, Agnieszka Jaworowicz-Rudolf, Aneta Kaźmierska-Patrzyczna, Joanna Sylwia Kierzkowska, Piotr Korzeniowski, Joanna Miłkowska. 2009
580   2002100076334 W.7633 Prawo ochrony środowiska / red. Marek Górski ; [aut.] Marek Górski, Anna Barczak, Dorota jakubowska, Agnieszka Jaworowicz-Rudolf, Aneta Kaźmierska-Patrzyczna, Joanna Sylwia Kierzkowska, Piotr Korzeniowski, Joanna Miłkowska. 2009
581   2002100076341 W.7634 Prawo ochrony środowiska / red. Marek Górski ; [aut.] Marek Górski, Anna Barczak, Dorota jakubowska, Agnieszka Jaworowicz-Rudolf, Aneta Kaźmierska-Patrzyczna, Joanna Sylwia Kierzkowska, Piotr Korzeniowski, Joanna Miłkowska. 2009
582   2002100076358 W.7635 Prawo ochrony środowiska / red. Marek Górski ; [aut.] Marek Górski, Anna Barczak, Dorota jakubowska, Agnieszka Jaworowicz-Rudolf, Aneta Kaźmierska-Patrzyczna, Joanna Sylwia Kierzkowska, Piotr Korzeniowski, Joanna Miłkowska. 2009
583   2002100076365 W.7636 Prawo ochrony środowiska / red. Marek Górski ; [aut.] Marek Górski, Anna Barczak, Dorota jakubowska, Agnieszka Jaworowicz-Rudolf, Aneta Kaźmierska-Patrzyczna, Joanna Sylwia Kierzkowska, Piotr Korzeniowski, Joanna Miłkowska. 2009
584   2002100076433 W.7643 Prawo ochrony środowiska / Ewelina Iwanek-Chachaj, Jan Jerzmański, Dorota Lebowa, Anna Ostrowska, Katarzyna Popik-Chorąży, Wojciech Postulski, Marcin Roliński, Paweł Sadowski, Paweł Smoleń, Katarzyna Stanik-Filipowska, Jerzy Stelmasiak, Hanna Walczak, Agnieszka Wąsikowska ; pod red. Jerzego Stelmasiaka. 2010
585   2002100079397 W.7939 Prawo ochrony środowiska / red. nauk. Marek Górski ; [aut.] Ewa Badowska-Domagała, Anna Barczak, Karolina Bartniak, Marek Górski, Paweł Grabowski, Agnieszka Jaworowicz-Rudolf, Aneta Kaźmierska-Patryczna [Patrzyczna], Katarzyna Kaźmierska-Stępniak, Anna Kempa-Dymińska, Joanna S. Kierzkowska, Piotr Korzeniowski, Monika A. Król, Magdalena Łysek, Magdalena Michalak, Joanna Miłkowska-Rębowska, Adrianna Ogonowska. 2018
586   2002100079403 W.7940 Prawo ochrony środowiska / red. nauk. Marek Górski ; [aut.] Ewa Badowska-Domagała, Anna Barczak, Karolina Bartniak, Marek Górski, Paweł Grabowski, Agnieszka Jaworowicz-Rudolf, Aneta Kaźmierska-Patryczna [Patrzyczna], Katarzyna Kaźmierska-Stępniak, Anna Kempa-Dymińska, Joanna S. Kierzkowska, Piotr Korzeniowski, Monika A. Król, Magdalena Łysek, Magdalena Michalak, Joanna Miłkowska-Rębowska, Adrianna Ogonowska. 2018
587   2000200519034 G.51903 Prawo ochrony środowiska / wydaw. Wioletta Żelazowska. 2020
588   2000200519027 G.51902 Prawo ochrony środowiska / wydaw. Wioletta Żelazowska. 2020
589   2000100166635 K.16663 Prawo ochrony środowiska jako warunek prowadzenia działalności gospodarczej / pod red. Janiny Ciechanowicz-McLean i Tomasza Bojar-Fijałkowskiego. 2009
590   2002100053892 W.5389 Prawo podatkowe - część ogólna i szczegółowa / red. Wanda Wójtowicz ; aut. Andrzej Gorgol [et al.]. 2009
591   2000100022023 K.2202 Prawo podatkowe : opracowanie analityczne / red. nauk. Andrzej Dębiec. 1998
592   2002100021792 W.2179 Prawo podatkowe : część ogólna i szczegółowa / pod red. Wandy Wójtowicz ; [aut.] Andrzej Gorgol [et al.]. 2005
593   2000200521655 G.52165 Prawo podatkowe : przepisy 2020 / oprac. red. i meryt. Anna Prus. 2020
594   2002100002623 W.262 Prawo podatkowe / pod redakcją Henryka Dzwonkowskiego ; [poszczególne rozdziały opracowali: Andrzej Buczek, Irena Czaja-Hliniak, Bogusław Dauter, Teresa Dębowska-Romanowska, Leonard Etel, Jolanta Gliniecka, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Andrzej Huchla, Joanna Kiszka, Beata Kucia-Guściora,Wiesława Miemiec, Adam Nita, Zbigniew Ofiarski, Krystyna Piotrkowska-Marczak, Jerzy Serwacki, Paweł Smoleń, Zygmunt Tobor, Monika Zbrojewska, Marek Zdebel, Zygmunt Zgierski]. 2010
595   2002100002630 W.263 Prawo podatkowe / pod redakcją Henryka Dzwonkowskiego ; [poszczególne rozdziały opracowali: Andrzej Buczek, Irena Czaja-Hliniak, Bogusław Dauter, Teresa Dębowska-Romanowska, Leonard Etel, Jolanta Gliniecka, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Andrzej Huchla, Joanna Kiszka, Beata Kucia-Guściora,Wiesława Miemiec, Adam Nita, Zbigniew Ofiarski, Krystyna Piotrkowska-Marczak, Jerzy Serwacki, Paweł Smoleń, Zygmunt Tobor, Monika Zbrojewska, Marek Zdebel, Zygmunt Zgierski]. 2010
596   2002100012813 W.1281 Prawo podatkowe / red. Leonard Etel ; [aut.] Rafał Dowgier [et al.]. 2008
597   2002100046177 W.4617 Prawo podatkowe / red. Paweł Smoleń, Wanda Wójtowicz ; aut. Marcin Burzec [et al.]. 2015
598   2002100070707 W.7070 Prawo podatkowe / pod redakcją Henryka Dzwonkowskiego ; [poszczególne rozdziały opracowali: Andrzej Buczek, Irena Czaja-Hliniak, Bogusław Dauter, Teresa Dębowska-Romanowska, Leonard Etel, Jolanta Gliniecka, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Andrzej Huchla, Joanna Kiszka, Beata Kucia-Guściora,Wiesława Miemiec, Adam Nita, Zbigniew Ofiarski, Krystyna Piotrkowska-Marczak, Jerzy Serwacki, Paweł Smoleń, Zygmunt Tobor, Monika Zbrojewska, Marek Zdebel]. 2012
599   2000200517030 G.51703 Prawo podatkowe / red. Paweł Smoleń, Wanda Wójtowicz ; aut. Marcin Burzec [i in.]. 2019
600   2000200517023 G.51702 Prawo podatkowe / red. Paweł Smoleń, Wanda Wójtowicz ; aut. Marcin Burzec [i in.]. 2019
601   2000200517016 G.51701 Prawo podatkowe / red. Paweł Smoleń, Wanda Wójtowicz ; aut. Marcin Burzec [i in.]. 2019
602   2000200517009 G.51700 Prawo podatkowe / red. Paweł Smoleń, Wanda Wójtowicz ; aut. Marcin Burzec [i in.]. 2019
603   2000200546276 G.54627 Prawo podatkowe / red. Paweł Smoleń, Wanda Wójtowicz ; aut. Marcin Burzec, Michalina Duda-Hyz, Andrzej Gorgol, Beata Kucia-Guściora, Monika Münnich, Paweł Smoleń, Wanda Wójtowicz. 2021
604   2000200510512 G.51051 Prawo podatkowe przedsiębiorców / red. nauk. Hanna Litwińczuk ; aut. Hanna Litwińczuk, Piotr Karwat, Wojciech Pietrasiewicz, Karolina Tetłak. 2017
605   2000200521662 G.52166 Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami / red. nauk. Paweł Borszowski ; aut. Dobrosława Antonów [i in.]. 2020
606   2002100045545 W.4554 Prawo polityczne Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939 : wybór źródeł / prolog, wybór, oprac. i indeksy Wanda Sudnik. 2002
607   2002100001664 W.166 Prawo pracy : zarys wykładu / Zdzisław Kubot [et al.]. 2010
608   2002100004382 W.438 Prawo pracy : zarys wykładu / Zdzisław Kubot [et al.]. 2005
609   2002100004399 W.439 Prawo pracy : zarys wykładu / Zdzisław Kubot [et al.]. 2008
610   2002100042087 W.4208 Prawo pracy : z aktualnych zagadnień : materiały konferencji, Tykocin 8-10 maja 1998 r. / pod red. Waleriana Sanetry. 1999
611   2002100079717 W.7971 Prawo pracy : pytania i odpowiedzi / Małgorzata Gersdorf, Krzysztof Rączka, Eliza Maniewska, Michał Raczkowski. 2018
612   2002100079724 W.7972 Prawo pracy : pytania i odpowiedzi / Małgorzata Gersdorf, Krzysztof Rączka, Eliza Maniewska, Michał Raczkowski. 2018
613   2002100001626 W.162 Prawo pracy / Zdzisław Niedbała [et al.] ; pod red. Zdzisława Niedbały. 2009
614   2002100001633 W.163 Prawo pracy / Zdzisław Niedbała [et al.] ; pod red. Zdzisława Niedbały. 2009
615   2002100004023 W.402 Prawo pracy / Krzysztof W. Baran [et al.] ; red. nauk. Krzysztof W. Baran. 2009
616   2002100004030 W.403 Prawo pracy / Krzysztof W. Baran [et al.] ; red. nauk. Krzysztof W. Baran. 2009
617   2002100004047 W.404 Prawo pracy / Krzysztof W. Baran, Bolesław M. Ćwiertniak, Dominika Dörre-Nowak, Krzysztof Walczak ; pod red. Krzysztofa W. Barana. 2010
618   2002100004054 W.405 Prawo pracy / Krzysztof W. Baran, Bolesław M. Ćwiertniak, Dominika Dörre-Nowak, Krzysztof Walczak ; pod red. Krzysztofa W. Barana. 2010
619   2002100077515 W.7751 Prawo pracy / Zdzisław Niedbała, Daniel E. Lach, Mariusz Piotrowski, Sebastian Samol, Michał Skąpski, Krzysztof Ślebzak ; pod red. Zdzisława Niedbały. 2007
620   2002100077522 W.7752 Prawo pracy / Zdzisław Niedbała, Daniel E. Lach, Mariusz Piotrowski, Sebastian Samol, Michał Skąpski, Krzysztof Ślebzak ; pod red. Zdzisława Niedbały. 2007
621   2002100104426 W.10442 Prawo pracy / red. Jakub Stelina ; aut. Artur Rycak, Magdalena Rycak, Jakub Stelina, Monika Tomaszewska, Marcin Zieleniecki. 2020
622   2002100104433 W.10443 Prawo pracy / red. Jakub Stelina ; aut. Artur Rycak, Magdalena Rycak, Jakub Stelina, Monika Tomaszewska, Marcin Zieleniecki. 2020
623   2002100024526 W.2452 Prawo pracy 2008 / [red. meryt. Kazimierz Jaśkowski ; red. prow. Magdalena Stojek-Siwińska, Beata Wawrzyńczak ; aut. Adrianna Jasińska-Cichoń et al.]. 2008
624   2002100024533 W.2453 Prawo pracy 2009 / [red. meryt. Kazimierz Jaśkowski ; red. prow. Magdalena Stojek-Siwińska, Beata Wawrzyńczak-Jędryka ; aut. Sylwia Gołaś-Olszak et al.]. 2009
625   2002100041912 W.4191 Prawo pracy 2010 / [red. merytor. Kazimierz Jaśkowski ; aut. Sylwia Gołaś-Olszak et al.]. 2010
626   2001700328317 G.36986 Prawo pracy 2011 / [red. meryt. Kazimierz Jaśkowski ; aut. Sylwia Gołaś-Olszak et. al.]. 2011
627   2002100011762 W.1176 Prawo pracy 2011 / [red. meryt. Kazimierz Jaśkowski ; aut. Sylwia Gołaś-Olszak et. al.]. 2011
628   2000200498100 G.49810 Prawo pracy 2020 / red. meryt. Kazimierz Jaśkowski, ; aut. Maciej Ambroziewicz [i in.]. 2020
629   2000200537199 G.53719 Prawo pracy 2021 / red. meryt. Kazimierz Jaśkowski ; aut. Maciej Ambroziewicz [i in.]. 2021
630   2000200537182 G.53718 Prawo pracy 2021 / red. meryt. Kazimierz Jaśkowski ; aut. Maciej Ambroziewicz [i in.]. 2021
631   2000200555292 G.55529 Prawo pracy 2022 / red. meryt. Kazimierz Jaśkowski ; aut. Maciej Ambroziewicz [i in.]. 2022
632   2001700342733 G.38492 Prawo pracy a wyzwania XXI-go wieku : księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego przygotowana z inicjatywy Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk / kom. red. Maria Matey-Tyrowicz, Lesław Nawacki, Barbara Wagner ; [w księdze uczestniczą Alessandro Anastasi i in.]. 2002
633   2000100087596 K.8759 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych : podręcznik dla studentów ekonomii i zarządzania / Andrzej Patulski [et. al.]. 2004
634   2000100087633 K.8763 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych : podręcznik dla studentów ekonomii i zarządzania / Andrzej Patulski [et. al.]. 2004
635   2002100079731 W.7973 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / red. nauk. Krzysztof W. Baran ; [aut.] Kamil Antonów, Krzysztof W. Baran, Dominika Dörre-Kolasa, Zbigniew Góral, Monika Lewandowicz-Machnikowska, Krzysztof Walczak, Mirosław Włodarczyk. 2017
636   2002100079748 W.7974 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / red. nauk. Krzysztof W. Baran ; [aut.] Kamil Antonów, Krzysztof W. Baran, Dominika Dörre-Kolasa, Zbigniew Góral, Monika Lewandowicz-Machnikowska, Krzysztof Walczak, Mirosław Włodarczyk. 2017
637   2002100040939 W.4093 Prawo pracy RP w obliczu przemian / pod red. Marii Matey-Tyrowicz, Tadeusza Zielińskiego ; aut. Krzysztof Baran [et al.]. 2006
638   2002100043923 W.4392 Prawo pracy u progu XXI wieku : stare problemy i wyzwania współczesności : materiały z XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Pracy, Białystok 21-22 września 2001 r. / [aut. Walerian Sanetra et al.] ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Prawa. 2001
639   2000200423249 G.42324 Prawo pracy w świetle procesów integracji europejskiej : księga jubileuszowa Profesor Marii Matey-Tyrowicz / pod red. Jerzego Wratnego, Magdaleny B. Rycak ; aut. Krzysztof Wojciech Baran [et al.]. 2011
640   2002100098442 W.9844 Prawo przedsiębiorców : komentarz / red. nauk. Aldona Pietrzak ; [aut.] Michał Boryczka, Bernadeta Kasztelan-Świetlik, Marek Korzeniewski, Adam Kraszewski, Artur Kruszewski, Karolina Krzal, Paweł Kwiatkowski, Michał Stępniak, Magdalena Szeplik, Piotr Tracz. 2019
641   2002100098459 W.9845 Prawo przedsiębiorców : komentarz / red. nauk. Aldona Pietrzak ; [aut.] Michał Boryczka, Bernadeta Kasztelan-Świetlik, Marek Korzeniewski, Adam Kraszewski, Artur Kruszewski, Karolina Krzal, Paweł Kwiatkowski, Michał Stępniak, Magdalena Szeplik, Piotr Tracz. 2019
642   2002100098466 W.9846 Prawo przedsiębiorców : komentarz / red. nauk. Aldona Pietrzak ; [aut.] Michał Boryczka, Bernadeta Kasztelan-Świetlik, Marek Korzeniewski, Adam Kraszewski, Artur Kruszewski, Karolina Krzal, Paweł Kwiatkowski, Michał Stępniak, Magdalena Szeplik, Piotr Tracz. 2019
643   2000200551041 G.55104 Prawo przedsiębiorców / wydaw. Wioletta Żelazowska. 2021
644   2002100060432 W.6043 Prawo przedsiębiorcy / pod red. Ewy Grzegorzewskiej-Mischka. 2004
645   2002100013933 W.1393 Prawo rodzinne w dobie przemian / pod red. Piotra Kasprzyka, Piotra Wiśniewskiego. 2009
646   2001700349565 G.39376 Prawo rolne / pod red. nauk. Pawła Czechowskiego ; [aut. Jerzy Bieluk et al.]. 2011
647   2001700349572 G.39377 Prawo rolne / pod red. nauk. Pawła Czechowskiego ; [aut. Jerzy Bieluk et al.]. 2011
648   2001700304076 G.34595 Prawo rolne / pod red. Andrzeja Stelmachowskiego. 2009
649   2001700304106 G.34598 Prawo rolne / pod red. Andrzeja Stelmachowskiego. 2009
650   2001700294889 G.36593 Prawo rolne / pod red. Andrzeja Stelmachowskiego. 2009
651   2001700324050 G.36598 Prawo rolne / pod red. Andrzeja Stelmachowskiego. 2009
652   2001700323954 G.36599 Prawo rolne / pod red. Andrzeja Stelmachowskiego. 2009
653   2001700323947 G.36600 Prawo rolne / pod red. Andrzeja Stelmachowskiego. 2009
654   2001700323930 G.36601 Prawo rolne / pod red. Andrzeja Stelmachowskiego. 2009
655   2001700323985 G.36602 Prawo rolne / pod red. Andrzeja Stelmachowskiego. 2009
656   2002100008663 W.866 Prawo rolne / pod red. Andrzeja Stelmachowskiego. 2006
657   2002100008670 W.867 Prawo rolne / pod red. Andrzeja Stelmachowskiego. 2006
658   2002100008687 W.868 Prawo rolne / pod red. Andrzeja Stelmachowskiego. 2008
659   2002100008694 W.869 Prawo rolne / pod red. Andrzeja Stelmachowskiego. 2009
660   2002100008700 W.870 Prawo rolne / red. Marek Jarosiewicz, Karina Kozikowska. 2007
661   2002100008717 W.871 Prawo rolne / red. Aleksander Oleszko ; [aut.] Beata Jeżyńska [et al.]. 2009
662   2002100065444 W.6544 Prawo rolne / pod red. Andrzeja Stelmachowskiego. 2009
663   2002100065451 W.6545 Prawo rolne / pod red. Andrzeja Stelmachowskiego. 2009
664   2002100065468 W.6546 Prawo rolne / pod red. Andrzeja Stelmachowskiego. 2009
665   2002100065475 W.6547 Prawo rolne / pod red. Andrzeja Stelmachowskiego. 2009
666   2002100065598 W.6559 Prawo rolne / pod red. nauk. Pawła Czechowskiego ; [aut. Jerzy Bieluk et al.]. 2011
667   2002100065604 W.6560 Prawo rolne / pod red. nauk. Pawła Czechowskiego ; [aut. Jerzy Bieluk et al.]. 2011
668   2002100065611 W.6561 Prawo rolne / red. Aleksander Oleszko ; [aut.] Beata Jeżyńska [et al.]. 2009
669   2002100065628 W.6562 Prawo rolne / red. Aleksander Oleszko ; [aut.] Beata Jeżyńska [et al.]. 2009
670   2002100065635 W.6563 Prawo rolne / red. Aleksander Oleszko ; [aut.] Beata Jeżyńska [et al.]. 2009
671   2002100065642 W.6564 Prawo rolne / red. Aleksander Oleszko ; [aut.] Beata Jeżyńska [et al.]. 2009
672   2002100065871 W.6587 Prawo rolne / pod red. nauk. Pawła Czechowskiego ; [aut. Jerzy Bieluk et al.]. 2011
673   2002100065888 W.6588 Prawo rolne / pod red. nauk. Pawła Czechowskiego ; [aut. Jerzy Bieluk et al.]. 2011
674   2002100065895 W.6589 Prawo rolne / pod red. nauk. Pawła Czechowskiego ; [aut. Jerzy Bieluk et al.]. 2011
675   2002100065901 W.6590 Prawo rolne / pod red. nauk. Pawła Czechowskiego ; [aut. Jerzy Bieluk et al.]. 2011
676   2002100080911 W.8091 Prawo rzeczowe / red. nauk. Piotr Kociubiński, Kamila Szutowska ; [aut. pytań: Agnieszka Błażyca-Smętek, Patrycja Dolniak, Krzysztof Felchner, Nicholas Ghazal, Marcin Golec, Jacek Klimanek, Małgorzata Kociołek, Piotr Kociubiński, Bartłomiej Król, Michał Kućka, Krzysztof Malciak, Bartosz Olszewski, Marcin opoka, Piotr Osiewacz, Mateusz Palian, Katarzyna Pałka, Adam Pązik, Marcin Rozmus, Grzegorz Szudy, Kamila Szutowska, Krzysztof Tusiński, Tomasz Wachowski, Dariusz Zimnicki. 2012
677   2002100082106 W.8210 Prawo rzeczowe / red. Michał Araszkiewicz, Dominika Mróz. 2010
678   2002100082113 W.8211 Prawo rzeczowe / red. Michał Araszkiewicz, Dominika Mróz. 2010
679   2002100039704 W.3970 Prawo rzymskie w pigułce / red. prow. Aneta Gacka-Asiewicz. 2013
680   2000100163795 K.16379 Prawo samorządu terytorialnego / pod red. Piotra Sitniewskiego ; [aut. poszczególnych rozdz. Agnieszka Brzostek et al.]. 2009
681   2000200424079 G.42407 Prawo samorządu terytorialnego / red. nauk. Marek Chmaj ; poszczeg. rozdz. napisali Marcin Bąkiewicz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Grzegorz Herc, Stanisław Hoc, Edward Komorowski, Janusz Niczyporuk, Jerzy Rychlik. 2013
682   2000200424062 G.42406 Prawo samorządu terytorialnego / red. nauk. Marek Chmaj ; poszczeg. rozdz. napisali Marcin Bąkiewicz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Grzegorz Herc, Stanisław Hoc, Edward Komorowski, Janusz Niczyporuk, Jerzy Rychlik. 2013
683   2000200424055 G.42405 Prawo samorządu terytorialnego / red. nauk. Marek Chmaj ; poszczeg. rozdz. napisali Marcin Bąkiewicz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Grzegorz Herc, Stanisław Hoc, Edward Komorowski, Janusz Niczyporuk, Jerzy Rychlik. 2013
684   2002100081734 W.8173 Prawo samorządu terytorialnego / red. nauk. Marek Chmaj ; poszczeg. rozdz. napisali Marcin Bąkiewicz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Grzegorz Herc, Stanisław Hoc, Edward Komorowski, Janusz Niczyporuk, Jerzy Rychlik. 2013
685   2002100081741 W.8174 Prawo samorządu terytorialnego / red. nauk. Marek Chmaj ; poszczeg. rozdz. napisali Marcin Bąkiewicz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Grzegorz Herc, Stanisław Hoc, Edward Komorowski, Janusz Niczyporuk, Jerzy Rychlik. 2013
686   2002100052635 W.5263 Prawo sądowe i inne akty prawne : teksty jednolite wraz z wprowadzeniem Andrzeja Zielińskiego oraz z indeksem rzeczowym / red. Aneta Flisek ; wprow. Andrzej Zieliński. 2009
687   2000100199077 K.19907 Prawo skarbowe i prawo finansowe : szkoły i uczniowie : księga dedykowana pamięci profesora Jerzego Lubowickiego / pod red. Cezarego Kosikowskiego. 2013
688   2002100001411 W.141 Prawo spółek handlowych : podręcznik akademicki / red. Andrzej Koch, Jacek Napierała ; poszczeg. rozdz. napisali: Jacek Napierała, Tomasz Sójka, Feliks Zedler, Stanisław Sołtysiński, Marian Kępiński, Leopold Moskwa, Andrzej Koch, Aurelia Nowicka. 2007
689   2002100001428 W.142 Prawo spółek handlowych : podręcznik akademicki / red. Andrzej Koch, Jacek Napierała ; poszczeg. rozdz. napisali: Jacek Napierała, Tomasz Sójka, Feliks Zedler, Stanisław Sołtysiński, Marian Kępiński, Leopold Moskwa, Andrzej Koch, Aurelia Nowicka. 2007
690   2002100001435 W.143 Prawo spółek handlowych : podręcznik akademicki / red. Andrzej Koch, Jacek Napierała ; poszczeg. rozdz. napisali: Jacek Napierała, Tomasz Sójka, Feliks Zedler, Stanisław Sołtysiński, Marian Kępiński, Leopold Moskwa, Andrzej Koch, Aurelia Nowicka. 2007
691   2000100095461 K.9546 Prawo spółek handlowych / pod red. Andrzeja Kocha, Jacka Napierały. 2005
692   2000100095478 K.9547 Prawo spółek handlowych / pod red. Andrzeja Kocha, Jacka Napierały. 2005
693   2000100095485 K.9548 Prawo spółek handlowych / pod red. Andrzeja Kocha, Jacka Napierały. 2005
694   2002100071896 W.7189 Prawo spółek handlowych / red. Andrzej Koch, Jacek Napierała ; [aut.] Jędrzej Jerzmanowski, Maciej Mataczyński, Dorota Sokołowska, Jacek Napierała, Tomasz Sójka, Feliks Zedler, Stanisław Sołtysiński, Marian Kępiński, Leopold Moskwa, Andrzej Koch, Aurelia Nowicka. 2017
695   2000100117828 K.11782 Prawo Światowej Organizacji Handlu a Unia Europejska / Artur Nowak-Far (red.) ; [rozdz. oprac. J. Barcz et al.]. 2008
696   2000100168752 K.16875 Prawo Światowej Organizacji Handlu a Unia Europejska / Artur Nowak-Far (red.) ; [rozdz. oprac. J. Barcz et al.]. 2008
697   2002100029903 W.2990 Prawo umów o obrocie gospodarczym / pod red. Stanisława Włodyki ; aut. Mirosław Bączyk [et al.]. 2001
698   2001700272788 G.27848 Prawo Unii Europejskiej : wraz z indeksem rzeczowym 2006
699   2002100000421 W.42 Prawo Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe. [1] / pod red. Jana Barcza ; [aut. Jan Barcz et al.]. 2006
700   2002100012028 W.1202 Prawo Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe. [1] / pod red. Jana Barcza ; zespół aut. Jan Barcz [et al.]. 2006
701   2002100012035 W.1203 Prawo Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe. [1] / pod red. Jana Barcza ; zespół aut. Jan Barcz [et al.]. 2006
702   2002100012042 W.1204 Prawo Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe. [1] / pod red. Jana Barcza ; zespół aut. Jan Barcz [et al.]. 2006
703   2002100012059 W.1205 Prawo Unii Europejskiej : prawo materialne i polityki. [2] / pod red. Jana Barcza ; zesp. aut. Jan Barcz [et al.]. 2005
704   2002100012066 W.1206 Prawo Unii Europejskiej : prawo materialne i polityki. [2] / pod red. Jana Barcza ; zesp. aut. Jan Barcz [et al.]. 2005
705   2002100012073 W.1207 Prawo Unii Europejskiej : prawo materialne i polityki. [2] / pod red. Jana Barcza ; zesp. aut. Jan Barcz [et al.]. 2005
706   2002100017641 W.1764 Prawo Unii Europejskiej : wybór dokumentów / [oprac. meryt. Agnieszka Barcik, Piotr Dziwiński]. 2010
707   2002100076143 W.7614 Prawo Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe / pod red. Jana Barcza ; zesp. aut. Jan Barcz, Stanisław Biernat, Władysław Czapliński, Anastazja Gajda, Artur Nowak-Far, Anna Przyborowska-Klimczak, Ewa Skrzydło-Tefelska, Krzysztof Wójtowicz, Anna Wyrozumska. 2003
708   2002100076150 W.7615 Prawo Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe / pod red. Jana Barcza ; zesp. aut. Jan Barcz, Stanisław Biernat, Władysław Czapliński, Anastazja Gajda, Artur Nowak-Far, Anna Przyborowska-Klimczak, Ewa Skrzydło-Tefelska, Krzysztof Wójtowicz, Anna Wyrozumska. 2003
709   2002100076167 W.7616 Prawo Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe / pod red. Jana Barcza ; zesp. aut. Jan Barcz, Stanisław Biernat, Władysław Czapliński, Anastazja Gajda, Artur Nowak-Far, Anna Przyborowska-Klimczak, Ewa Skrzydło-Tefelska, Krzysztof Wójtowicz, Anna Wyrozumska. 2003
710   2002100041431 W.4143 Prawo Unii Europejskiej / red. Maciej Westfal ; [aut. pytań] Piotr Buława [et al.]. 2010
711   2002100041448 W.4144 Prawo Unii Europejskiej / red. Maciej Westfal ; [aut. pytań] Piotr Buława [et al.]. 2010
712   2002100041455 W.4145 Prawo Unii Europejskiej / red. Maciej Westfal ; [aut. pytań] Piotr Buława [et al.]. 2010
713   2002100048331 W.4833 Prawo Unii Europejskiej / red. nauk. Maciej Westfal ; [aut. pytań] Piotr Buława [et al.]. 2007
714   2000200459767 G.45976 Prawo Unii Europejskiej / [oprac. red. i merytoryczne Lech Krzyżanowski]. 2014
715   2000200488873 G.48887 Prawo Unii Europejskiej / Wydaw. Anna Flisek. 2019
716   2000200520627 G.52062 Prawo Unii Europejskiej / Wydaw. Anna Flisek. 2019
717   2002100048126 W.4812 Prawo Unii Europejskiej w wewnętrznym porządku prawnym państw członkowskich = The role of the European Union law in the internal legal order of member states : międzynarodowa konferencja naukowa = international conference on European law : pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego = under the auspicies of Aleksander Kwaśniewski the President of the Republic of Poland red. Marek Wędrychowski. 2004
718   2002100018051 W.1805 Prawo Unii Europejskiej wraz z indeksem rzeczowym / red. Aneta Flisek. 2008
719   2001700347509 G.39170 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony / red. Artur Kuś ; [aut.] Paweł Gilowski, Edyta Krzysztofik, Artur Kuś, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Tomasz Sieniow, Anna Szachoń, Paweł Wojtasik. 2010
720   2001700347516 G.39171 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony / red. Artur Kuś ; [aut.] Paweł Gilowski, Edyta Krzysztofik, Artur Kuś, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Tomasz Sieniow, Anna Szachoń, Paweł Wojtasik. 2010
721   2002100009387 W.938 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony / red. Artur Kuś ; [aut.] Paweł Gilowski, Edyta Krzysztofik, Artur Kuś, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Tomasz Sieniow, Anna Szachoń, Paweł Wojtasik. 2010
722   2002100009394 W.939 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony / red. Artur Kuś ; [aut.] Paweł Gilowski, Edyta Krzysztofik, Artur Kuś, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Tomasz Sieniow, Anna Szachoń, Paweł Wojtasik. 2010
723   2002100009400 W.940 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony / red. Artur Kuś ; [aut.] Paweł Gilowski, Edyta Krzysztofik, Artur Kuś, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Tomasz Sieniow, Anna Szachoń, Paweł Wojtasik. 2010
724   2002100009417 W.941 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony / red. Artur Kuś ; [aut.] Paweł Gilowski, Edyta Krzysztofik, Artur Kuś, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Tomasz Sieniow, Anna Szachoń, Paweł Wojtasik. 2010
725   2002100009424 W.942 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony / red. Artur Kuś ; [aut.] Paweł Gilowski, Edyta Krzysztofik, Artur Kuś, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Tomasz Sieniow, Anna Szachoń, Paweł Wojtasik. 2010
726   2002100009431 W.943 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony / red. Artur Kuś ; [aut.] Paweł Gilowski, Edyta Krzysztofik, Artur Kuś, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Tomasz Sieniow, Anna Szachoń, Paweł Wojtasik. 2010
727   2002100009448 W.944 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony / red. Artur Kuś ; [aut.] Paweł Gilowski, Edyta Krzysztofik, Artur Kuś, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Tomasz Sieniow, Anna Szachoń, Paweł Wojtasik. 2010
728   2002100009660 W.966 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony / red. Artur Kuś ; [aut.] Paweł Gilowski, Edyta Krzysztofik, Artur Kuś, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Tomasz Sieniow, Anna Szachoń, Paweł Wojtasik. 2010
729   2002100075887 W.7588 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony / red. Artur Kuś ; [aut.] Paweł Gilowski, Edyta Krzysztofik, Artur Kuś, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Tomasz Sieniow, Anna Szachoń, Paweł Wojtasik. 2010
730   2002100075894 W.7589 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony / red. Artur Kuś ; [aut.] Paweł Gilowski, Edyta Krzysztofik, Artur Kuś, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Tomasz Sieniow, Anna Szachoń, Paweł Wojtasik. 2010
731   2002100075900 W.7590 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony / red. Artur Kuś ; [aut.] Paweł Gilowski, Edyta Krzysztofik, Artur Kuś, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Tomasz Sieniow, Anna Szachoń, Paweł Wojtasik. 2010
732   2002100075917 W.7591 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony / red. Artur Kuś ; [aut.] Paweł Gilowski, Edyta Krzysztofik, Artur Kuś, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Tomasz Sieniow, Anna Szachoń, Paweł Wojtasik. 2010
733   2002100075924 W.7592 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony / red. Artur Kuś ; [aut.] Paweł Gilowski, Edyta Krzysztofik, Artur Kuś, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Tomasz Sieniow, Anna Szachoń, Paweł Wojtasik. 2010
734   2002100075931 W.7593 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony / red. Artur Kuś ; [aut.] Paweł Gilowski, Edyta Krzysztofik, Artur Kuś, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Tomasz Sieniow, Anna Szachoń, Paweł Wojtasik. 2010
735   2002100075948 W.7594 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony / red. Artur Kuś ; [aut.] Paweł Gilowski, Edyta Krzysztofik, Artur Kuś, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Tomasz Sieniow, Anna Szachoń, Paweł Wojtasik. 2010
736   2002100075955 W.7595 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony / red. Artur Kuś ; [aut.] Paweł Gilowski, Edyta Krzysztofik, Artur Kuś, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Tomasz Sieniow, Anna Szachoń, Paweł Wojtasik. 2010
737   2002100075962 W.7596 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony / red. Artur Kuś ; [aut.] Paweł Gilowski, Edyta Krzysztofik, Artur Kuś, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Tomasz Sieniow, Anna Szachoń, Paweł Wojtasik. 2010
738   2002100001688 W.168 Prawo upadłościowe i naprawcze : komentarz / Rafał Adamus [et al.] ; pod red. Antoniego Witosza. 2007
739   2002100001695 W.169 Prawo upadłościowe i naprawcze : komentarz / Rafał Adamus [et al.] ; pod red. Antoniego Witosza. 2009
740   2002100041806 W.4180 Prawo ustrojowe Unii Europejskiej / red. Michał Pyka, Bartłomiej Wojtyniak ; poszczeg. części oprac. Marta Bednarz [et al.]. 2010
741   2002100041813 W.4181 Prawo ustrojowe Unii Europejskiej / red. Michał Pyka, Bartłomiej Wojtyniak ; poszczeg. części oprac. Marta Bednarz [et al.]. 2010
742   2002100046023 W.4602 Prawo w okresie społecznych przemian / red. nauk. Stanisław Pawela. 2005
743   2000100140390 K.14039 Prawo w stosunkach międzynarodowych : wybór dokumentów / oprac. Stanisław Bieleń ; Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. 2004
744   2000200424567 G.42456 Prawo w wirtualnych światach / [red.:] Katarzyna Grzybczyk, Aleksandra Auleytner, Jan Kulesza. 2013
745   2002100051225 W.5122 Prawo wekslowe i czekowe / red. Zbigniew Kiedacz ; [aut] Magdalena Górka [et al.]. 2010
746   2002100051232 W.5123 Prawo wekslowe i czekowe / red. Zbigniew Kiedacz ; [aut] Magdalena Górka [et al.]. 2010
747   2002100051249 W.5124 Prawo wekslowe i czekowe / red. Zbigniew Kiedacz ; [aut] Magdalena Górka [et al.]. 2010
748   2000100161982 K.16198 Prawo własności intelektualnej : repetytorium / Mariusz Załucki (red.). 2010
749   2000100175767 K.17576 Prawo własności intelektualnej : repetytorium / Mariusz Załucki (red.). 2010
750   2000100175774 K.17577 Prawo własności intelektualnej : repetytorium / Mariusz Załucki (red.). 2010
751   2000100175781 K.17578 Prawo własności intelektualnej : repetytorium / Mariusz Załucki (red.). 2010
752   2002100002616 W.261 Prawo własności intelektualnej : repetytorium / Mariusz Załucki (red.). 2008
753   2002100006379 W.637 Prawo własności intelektualnej : repetytorium / Mariusz Załucki (red.). 2010
754   2000100144930 K.14493 Prawo własności intelektualnej / pod red. Joanny Sieńczyło-Chlabicz ; poszcz. części oprac. Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Joanna Banasiuk, Joanna Zaręba, Zofia Zawadzka, Joanna Buchalska, Monika Nowikowska. 2009
755   2000100144947 K.14494 Prawo własności intelektualnej / pod red. Joanny Sieńczyło-Chlabicz ; poszcz. części oprac. Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Joanna Banasiuk, Joanna Zaręba, Zofia Zawadzka, Joanna Buchalska, Monika Nowikowska. 2009
756   2000100144954 K.14495 Prawo własności intelektualnej / pod red. Joanny Sieńczyło-Chlabicz ; poszcz. części oprac. Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Joanna Banasiuk, Joanna Zaręba, Zofia Zawadzka, Joanna Buchalska, Monika Nowikowska. 2009
757   2002100052420 W.5242 Prawo własności intelektualnej / pod red. Joanny Sieńczyło-Chlabicz ; poszcz. części oprac. Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Joanna Banasiuk, Joanna Zaręba, Zofia Zawadzka, Joanna Buchalska, Monika Nowikowska. 2009
758   2002100079434 W.7943 Prawo własności intelektualnej / red. nauk. Joanna Sieńczyło-Chlabicz ; [aut.] Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Magdalena Rutkowska-Sowa, Zofia Zawadzka, Monika Nowikowska. 2018
759   2002100079441 W.7944 Prawo własności intelektualnej / red. nauk. Joanna Sieńczyło-Chlabicz ; [aut.] Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Magdalena Rutkowska-Sowa, Zofia Zawadzka, Monika Nowikowska. 2018
760   2002100088801 W.8880 Prawo własności intelektualnej / pod red. Joanny Sieńczyło-Chlabicz ; poszcz. części oprac. Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Joanna Banasiuk, Joanna Zaręba, Zofia Zawadzka, Joanna Buchalska, Monika Nowikowska. 2010
761   2002100092679 W.9267 Prawo własności intelektualnej / pod red. Joanny Sieńczyło-Chlabicz. 2013
762   2000100050835 K.5083 Prawo własności przemysłowej : [(prawo patentowe, prawo znaków towarowych, ochrona wzorów przemysłowych oraz ochrona topografii układów scalonych). Cz.1, Opracowanie analityczne / red. nauk. Janusza Szwaja. 1998
763   2002100003194 W.319 Prawo własności przemysłowej : komentarz / red. Piotr Kostański ; aut. Marcin Andrzejewski [et al.]. 2010
764   2002100044821 W.4482 Prawo wobec dyskryminacji w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym / red. nauk. Zdzisław Niedbała. 2011
765   2002100058460 W.5846 Prawo wobec dyskryminacji w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym / red. nauk. Zdzisław Niedbała. 2011
766   2000200511830 G.51183 Prawo wojskowe / redakcja naukowa Waldemar Kitler, Dariusz Nowak, Marta Stepnowska. 2017
767   2001700373348 G.41824 Prawo wykroczeń / red. prowadzący Roman Rudnik. 2012
768   2002100018266 W.1826 Prawo wykroczeń / wprow. Andrzej Marek. 2002
769   2002100085541 W.8554 Prawo wykroczeń / wydaw. Aneta Flisek. 2019
770   2002100085558 W.8555 Prawo wykroczeń / wydaw. Aneta Flisek. 2019
771   2002100018488 W.1848 Prawo wykroczeń ze skorowidzem / [red. Izabela Ratusińska]. 2005
772   2002100035621 W.3562 Prawo wyznaniowe : przeszłość i teraźniejszość : materiały XI Konferencji Historyków Państwa i Prawa, Kowary, 6-8 września 2007 r. / pod red. Józefa Koredczuka. 2008
773   2002100002111 W.211 Prawo zamówień publicznych / Andrzej Borkowski [et al.] ; pod red. Macieja Guzińskiego. 2008
774   2002100047143 W.4714 Prawo zamówień publicznych / red. meryt. Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz, Anita Jackiewicz. 2006
775   2002100050341 W.5034 Prawo zamówień publicznych / Andrzej Borkowski [et al.] ; pod red. Macieja Guzińskiego. 2008
776   2002100050358 W.5035 Prawo zamówień publicznych / Andrzej Borkowski [et al.] ; pod red. Macieja Guzińskiego. 2008
777   2002100050365 W.5036 Prawo zamówień publicznych / Andrzej Borkowski [et al.] ; pod red. Macieja Guzińskiego. 2008
778   2002100104495 W.10449 Prawo zamówień publicznych / wydawca Wioletta Żelazowska. 2021
779   2002100104501 W.10450 Prawo zamówień publicznych / wydawca Wioletta Żelazowska. 2021
780   2001700331454 G.37345 Prawo zamówień publicznych 2010 : praktyczny komentarz ekspertów / [aut. koment. Andrzej Łukaszewicz et al.]. 2010
781   2001700331461 G.37346 Prawo zamówień publicznych 2010 : praktyczny komentarz ekspertów / [aut. koment. Andrzej Łukaszewicz et al.]. 2010
782   2002100071377 W.7137 Prawo zamówień publicznych wraz z indeksem rzeczowym / red. Aneta Flisek. 2014
783   2001700185309 G.30126 Prawo zarządzania projektami finansowanymi z funduszy europejskich / red. Maciej Perkowski. 2008
784   2000100142226 K.14222 Ustawa o czasie pracy kierowców : komentarz / Prasołek, Łukasz. 2010
 
INS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
785   2002100049406 W.4940 Instrukcja ochrony informacji niejawnych / oprac. Iwona Ruszczyk. 2000
786   2002100049413 W.4941 Instrukcja ochrony informacji niejawnych / oprac. Iwona Ruszczyk. 2000
787   2002100049420 W.4942 Instrukcja ochrony informacji niejawnych / oprac. Iwona Ruszczyk. 2000
788   2002100049437 W.4943 Instrukcja ochrony informacji niejawnych / oprac. Iwona Ruszczyk. 2000
789   2002100049444 W.4944 Instrukcja ochrony informacji niejawnych / oprac. Iwona Ruszczyk. 2002
790   2002100040496 W.4049 Instytucja prezydenta : zagadnienia teorii i praktyki na tle doświadczeń polskich oraz wybranych państw obcych / red. nauk. Tadeusz Mołdawa, Jarosław Szymanek. 2010
791   2002100040502 W.4050 Instytucja prezydenta : zagadnienia teorii i praktyki na tle doświadczeń polskich oraz wybranych państw obcych / red. nauk. Tadeusz Mołdawa, Jarosław Szymanek. 2010
792   2000100202883 K.20288 Instytucja prezydenta w Polsce i we Włoszech / red. nauk. Joanna Kielin-Maziarz, Jan Wawrzyniak ; [tł. ref. z jęz. wł. Julia Gennusa, Marcin Kiełbasa]. 2014
793   2001700361536 G.40642 Instytucje bezpieczeństwa narodowego / red. Mariusz Paździor, Bogumił Szmulik. 2012
794   2000100176047 K.17604 Instytucje bezpieczeństwa narodowego / red. Mariusz Paździor, Bogumił Szmulik. 2012
795   2000100176054 K.17605 Instytucje bezpieczeństwa narodowego / red. Mariusz Paździor, Bogumił Szmulik. 2012
796   2000100176061 K.17606 Instytucje bezpieczeństwa narodowego / red. Mariusz Paździor, Bogumił Szmulik. 2012
797   2000100176078 K.17607 Instytucje bezpieczeństwa narodowego / red. Mariusz Paździor, Bogumił Szmulik. 2012
798   2002100013353 W.1335 Instytucje i usługi finansowe / Filip Grzegorczyk [et al.] ; pod red. Filipa Grzegorczyka, Moniki Szaraniec. 2010
799   2001700371542 G.41644 Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym / red. nauk. Teresa Mróz, Mirosław Stec. 2012
800   2002100068629 W.6862 Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskieh : księga jubileuszowa dedykowana prof. Marii Kruk-Jarosz / pod. red. Jana Wawrzyniaka, Marzeny Laskowskiej. 2009
801   2002100042315 W.4231 Instytucje prawa ochrony środowiska : geneza, rozwój, perspektywy / red. nauk. Wojciech Radecki ; [aut. Paweł Bojarski et al.]. 2010
802   2002100071186 W.7118 Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego / red. nauk. Wiesława Miemiec, Krystyna Sawicka. 2014
803   2002100102361 W.10236 Instytucjonalizacja stosunków pracy w Polsce / pod red. Wiesławy Kozek. 2003
 
KOD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
804   2002100065666 W.6566 KC - kodeks cywilny.KPC - Kodeks postępowania cywilnego / red. Aneta Flisek. 2016
805   2000100050507 K.5050 Kodeks celny / Agencja MZ. 2003
806   2000100050514 K.5051 Kodeks celny / Agencja MZ. 2003
807   2000100050521 K.5052 Kodeks celny / Agencja MZ. 2003
808   2001700359144 G.40365 Kodeks cywilny LexisNexis. 2012
809   2000200437567 G.43756 Kodeks cywilny a 2012
810   2002100023451 W.2345 Kodeks cywilny - KC : tekst ustawy + schematy / Baranek, Rafał. 2014
811   2002100046320 W.4632 Kodeks cywilny - KC / red. Aneta Flisek. 2016
812   2002100046337 W.4633 Kodeks cywilny - KC / red. Aneta Flisek. 2016
813   2002100046344 W.4634 Kodeks cywilny - KC / red. Aneta Flisek. 2016
814   2002100085602 W.8560 Kodeks cywilny - KC / wydaw. Aneta Flisek. 2019
815   2002100085619 W.8561 Kodeks cywilny - KC / wydaw. Aneta Flisek. 2019
816   2000200521464 G.52146 Kodeks cywilny - KC. Kodeks postępowania cywilnego - KPC / wydaw. Wioletta Żelazowska. 2020
817   2000100062692 K.6269 Kodeks cywilny : stan prawny na 16 sierpnia 2002 r. / [red. Dorota Zbijowska]. 2002
818   2000100071908 K.7190 Kodeks cywilny : z krótkim komentarzem / red. odpowiedzialny Józef Leonarski. 2002
819   2001700202365 G.31786 Kodeks cywilny : stan prawny na 10 marca 2009 roku / [oprac. red. Małgorzata Stańczak]. 2009
820   2000200422143 G.42214 Kodeks cywilny : komentarz / Redaktorzy Edward Gniewek, Piotr Machnikowski, [et. al.] 2013
821   2002100006720 W.672 Kodeks cywilny : komentarz / red. Edward Gniewek ; aut. Beata Burian [et al.]. 2006
822   2000200459750 G.45975 Kodeks cywilny : przepisy wprowadzające, skorowidz / [oprac. red. i merytoryczne Anna Wyciszczak-Prus]. 2014
823   2002100052628 W.5262 Kodeks cywilny : komentarz / red. Edward Gniewek ; aut. Beata Burian [et al.]. 2008
824   2002100054998 W.5499 Kodeks cywilny : teksty ustaw / red. prow. Katarzyna Gierłowska. 2015
825   2002100055001 W.5500 Kodeks cywilny : teksty ustaw / red. prow. Mariusz Kurzyński. 2016
826   2002100071544 W.7154 Kodeks cywilny : komentarz / red. Edward Gniewek, Piotr Machnikowski ; aut. Beata Burian, Andrzej Cisek, Monika Drela, Wojciech Dubis, Edward Gniewek, Jacek Gołaczyński, Krzysztof Gołębiowski, Katarzyna Górska, Julian Jezioro, Józef Kremis, Joanna Kuźmicka-Sulikowska, Piotr Machnikowski, Józef Nadler, Radosław Strugała, Wojciech Szydło, Krzysztof Zagrobelny. 2017
827   2002100080775 W.8077 Kodeks cywilny : komentarz / red. Edward Gniewek, Piotr Machnikowski ; aut. Beata Burian, Andrzej Cisek, Monika Drela, Wojciech Dubis, Edward Gniewek, Jacek Gołaczyński, Krzysztof Gołębiowski, Katarzyna Górska, Julian Jezioro, Józef Kremis, Piotr Machnikowski, Józef Nadler, Radosław Strugała, Jerzy Strzebinczyk, Wojciech Szydło, Krzysztof Zagrobelny. 2016
828   2002100095663 W.9566 Kodeks cywilny : komentarz / red. Mariusz Załucki ; aut. Katarzyna Bagan-Kurluta, Michał Barański, Jerzy Bieluk, Michał Chajda, Iwona Długoszewska-Kruk, Adam Doliwa, Agnieszka Grzesiok-Horosz, Piotr Horosz, Katarzyna Jasińska, Piotr Kapusta, Anna Konert, Aneta Kowalczyk, Grzegorz Kozieł, Agnieszka Kubiak-Cyrul, Anna Machnikowska, Mateusz Mądel, Piotr Mysiak, Przemysław Polański, Justyna Regan (Balcarczyk), Magdalena Rzewuska, Maciej Rzewuski, Marek Salamonowicz, Szymon Solarski, Tomasz Szanciło, Jakub J. Szczerbowski, Kamil Szpyt, Marek Świerczyński, Renata Świrgoń-Skok, Wiktor Trybka, Roman Uliasz, Weronika Wenda, Grzegorz Wolak, Rafał Wrzecionek, Konrad Zacharzewski, Mariusz Załucki. 2020
829   2000200520139 G.52013 Kodeks cywilny : przepisy wprowadzające : skorowidz / oprac. red. i merytoryczne Agnieszka Kaszok. 2013
830   2000100018286 K.1828 Kodeks cywilny / pod red. Anieli Stępińskiej. 1995
831   2000100156810 K.15681 Kodeks cywilny / [oprac. red. Małgorzata Stańczak]. 2011
832   2001700360102 G.40460 Kodeks cywilny / oprac. zespół redakcyjny ; konsult. prawne Ewelina Kopońska. 2012
833   2001700360119 G.40461 Kodeks cywilny / oprac. zespół redakcyjny ; konsult. prawne Ewelina Kopońska. 2012
834   2002100018907 W.1890 Kodeks cywilny / red. Agencja Wydawnicza MZ. 2007
835   2002100052550 W.5255 Kodeks cywilny / oprac. red. Małgorzata Stańczak, Joanna Pastuszka. 2012
836   2002100052567 W.5256 Kodeks cywilny / oprac. red. Małgorzata Stańczak, Joanna Pastuszka. 2012
837   2002100052574 W.5257 Kodeks cywilny / oprac. zespół redakcyjny ; konsult. prawne Ewelina Kopońska. 2012
838   2002100052581 W.5258 Kodeks cywilny / oprac. zespół redakcyjny ; konsult. prawne Ewelina Kopońska. 2012
839   2000100089460 K.8946 Kodeks cywilny 2006 / z komentarzem Janusza Piejki. 2006
840   2001700268170 G.27413 Kodeks cywilny 2006 / z komentarzem Janusza Piejki; Gazeta Prawna. 2006
841   2002100046061 W.4606 Kodeks cywilny po zmianach : z komentarzem ekspertów / red. meryt. Adam Malinowski, Anita Jackiewicz. 2008
842   2002100051065 W.5106 Kodeks cywilny wraz z indeksem rzeczowym / red. Aneta Flisek. 2011
843   2000200430605 G.43060 Kodeks cywilny z podstawowym komentarzem : praca zbiorowa / red. odpowiedzialny Józef Leonarski. 2010
844   2002100079311 W.7931 Kodeks cywilny ze schematami / Baranek, Rafał. 2018
845   2002100079328 W.7932 Kodeks cywilny ze schematami / Baranek, Rafał. 2018
846   2002100018914 W.1891 Kodeks cywilny, rodzinny i opiekuńczy : ustawa o własności lokali, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawa o księgach wieczystych i hipotece, ustawa o zastawie rejestrowym, prawo prywatne międzynarodowe, świadczenie usług drogą elektroniczną, akty wykonawcze, skorowidz / [oprac. merytoryczne Iwona Ciepiela]. 2008
847   2000200497646 G.49764 Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. 12 innych aktów prawnych. 2019
848   2000200522676 G.52267 Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy : 12 innych aktów prawnych. 2020
849   2001700197708 G.31177 Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy : stan prawny na 15 listopada 2008 r. Wolters Kluwer Polska. 2009
850   2002100017658 W.1765 Kodeks cywilny.Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Koszty sądowe w sprawach cywilnych / KPC wprow. Tadeusz Ereciński ; [oprac. red. Joanna Tchorek, Joanna Paszkowska]. 2006
851   2000200504344 G.50434 Kodeks drogowy / wydaw. Wioletta Żelazowska. 2020
852   2000200504337 G.50433 Kodeks drogowy / wydaw. Wioletta Żelazowska. 2020
853   2000100089484 K.8948 Kodeks drogowy 2006 / z komentarzem Adama Jasińskiego. 2006
854   2000200552376 G.55237 Kodeks drogowy 2022 : z komentarzem do zmian. 2022
855   2000200552369 G.55236 Kodeks drogowy 2022 : z komentarzem do zmian. 2022
856   2002100045163 W.4516 Kodeks karny - KK / red. Aneta Flisek. 2016
857   2002100046382 W.4638 Kodeks karny - KK / red. Aneta Flisek. 2016
858   2002100046399 W.4639 Kodeks karny - KK / red. Aneta Flisek. 2016
859   2002100061880 W.6188 Kodeks karny - KK / red. Aneta Flisek. 2015
860   2002100085589 W.8558 Kodeks karny - KK / wydaw. Aneta Flisek. 2019
861   2002100085596 W.8559 Kodeks karny - KK / wydaw. Aneta Flisek. 2019
862   2002100088795 W.8879 Kodeks karny - KK / red. Aneta Flisek. 2016
863   2002100092860 W.9286 Kodeks karny - KK / wydaw. Aneta Flisek. 2019
864   2000200521471 G.52147 Kodeks karny - KK / wydaw. Wioletta Żelazowska. 2020
865   2000200521433 G.52143 Kodeks karny - KK. Kodeks postępowania karnego - KPK. Kodeks karny wykonawczy - KKW : 13 innych aktów prawnych / wydaw. Wioletta Żelazowska. 2020
866   2001700202600 G.31810 Kodeks karny : stan prawny na 15 kwietnia 2009 roku / [tyt. do art. oprac. Katarzyna Liżyńska i Katarzyna Łucarz]. 2009
867   2001700202617 G.31811 Kodeks karny : stan prawny na 15 kwietnia 2009 roku / [tyt. do art. oprac. Katarzyna Liżyńska i Katarzyna Łucarz]. 2009
868   2002100012325 W.1232 Kodeks karny : komentarz / Tadeusz Bojarski [et al.] ; pod red. Tadeusza Bojarskiego. 2008
869   2002100017436 W.1743 Kodeks karny : z hasłami i skorowidzem / [red. Małgorzata Buczna]. 2008
870   2002100018228 W.1822 Kodeks karny : kodeks postępowania karnego, kodeks karny wykonawczy, kodeks karny skarbowy, kodeks wykroczeń, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia / [red. Dorota Zbijowska]. 2000
871   2002100018235 W.1823 Kodeks karny : kodeks postępowania karnego, kodeks karny wykonawczy, kodeks karny skarbowy, kodeks wykroczeń, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia / [red. Dorota Zbijowska]. 2000
872   2002100018495 W.1849 Kodeks karny : przepisy wprowadzające : skorowidz / [oprac. meryt. Ewa Broma, Krzysztof Bąk]. 2005
873   2002100046450 W.4645 Kodeks karny : praktyczny komentarz / Magdalena Budyn-Kulik [et al.] ; red. Marek Mozgawa. 2007
874   2002100046689 W.4668 Kodeks karny : komentarz / Tadeusz Bojarski [et al.] ; pod red. Tadeusza Bojarskiego. 2006
875   2002100062122 W.6212 Kodeks karny : przepisy wprowadzające, skorowidz / oprac. red. i meryt. Lech Krzyżanowski. 2016
876   2002100066724 W.6672 Kodeks karny : komentarz / Janusz Bojarski, Marek Bojarski, Marian Filar, Wojciech Filipkowski, Oktawia Górniok, Stanisław Hoc, Piotr Hofmański, Michał Kalitowski, Marek Kulik, Lech K. Paprzycki, Emil Pływaczewski, Wojciech Radecki, Zofia Sienkiewicz, Zygfryd Siwik, Ryszard A. Stefański, Leon Tyszkiewicz, Andrzej Wąsek, Leszek Wilk ; pod red. Mariana Filara. 2010
877   2002100071551 W.7155 Kodeks karny : komentarz / red. Ryszard A. Stefański ; aut. Paweł Daniluk, Teresa Gardocka, Radosław Giętkowski, Aleksander Herzog, Stanisław Hoc, Rafał Janiszowski-Downarowicz, Rainhardt Kokot, Violetta Konarska-Wrzosek, Jacek Kosonoga, Julia Kosonoga-Zygmunt, Wiesław Kozielewicz, Barbara Kunicka-Michalska, Witold Kutzmann, Michał Leciak, Joanna Mierzwińska-Lorencka, Tomasz Oczkowski, Łukasz Pohl, Jacek Potulski, Tomasz Przesławski, Jerzy Skorupka, Jan Skupiński, Jacek Sobczak, Blanka J. Stefańska, Ryszard A. Stefański, Anna Walczak-Żochowska, Jarosław Warylewski, Aneta Wilkowska-Płóciennik, Wojciech Zalewski. 2017
878   2002100080096 W.8009 Kodeks karny : komentarz / red. nauk. Violetta Konarska-Wrzosek ; [aut.] Violetta Konarska-Wrzosek, Arkadiusz Lach, Jerzy Lachowski, Tomasz Oczkowski, Igor Zgoliński, Agata Ziółkowska. 2018
879   2000200510635 G.51063 Kodeks karny : komentarz / red. Alicja Grześkowiak, Krzysztof Wiak ; aut. Filip Ciepły [i in.]. 2019
880   2000100018279 K.1827 Kodeks karny / pod red. Anieli Stępińskiej. 1995
881   2001700359151 G.40366 Kodeks karny / [tyt. do art. oprac. Katarzyna Liżyńska, Katarzyna Łucarz]; oprac. red. Małgorzata Stańczak]. 2012
882   2001700360133 G.40462 Kodeks karny / oprac. zespół redakcyjny ; kons. prawne Ewelina Kopońska. 2012
883   2001700360126 G.40463 Kodeks karny / oprac. zespół redakcyjny ; kons. prawne Ewelina Kopońska. 2012
884   2002100017443 W.1744 Kodeks karny / [tyt. do art. oprac. Katarzyna Liżyńska i Katarzyna Łucarz ; oprac. red. Małgorzata Masłowska]. 2008
885   2002100066915 W.6691 Kodeks karny / oprac. zespół redakcyjny ; kons. prawne Ewelina Kopońska. 2012
886   2002100072046 W.7204 Kodeks karny / red. prow., oprac. red. Mariusz Kurzyński. 2017
887   2002100072053 W.7205 Kodeks karny / red. prow., oprac. red. Mariusz Kurzyński. 2017
888   2000200426707 G.42670 Kodeks karny i kodeks postępowania karnego po dziesięciu latach obowiązywania : ocena i perspektywy zmian / pod red. Marka Mozgawy, Katarzyny Dudki ; aut. Piotr Kardas [et al. ]. 2009
889   2000200437222 G.43722 Kodeks karny oraz przepisy wprowadzające kodeks karny / oprac. i red. Roman Jachman. 2014
890   2002100085466 W.8546 Kodeks karny skarbowy -KKS / wydaw. Aneta Flisek. 2019
891   2002100085473 W.8547 Kodeks karny skarbowy -KKS / wydaw. Aneta Flisek. 2019
892   2002100045170 W.4517 Kodeks karny skarbowy / red. Aneta Flisek, Wioletta Żelazowska. 2015
893   2002100073098 W.7309 Kodeks karny skarbowy / red. Aneta Flisek, Katarzyna Karnas. 2017
894   2002100044210 W.4421 Kodeks karny skarbowy po dziesięciu latach obowiązywania - ocena i perspektywy zmian : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej zorganizowanej przez Katedrę Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego, 17 grudnia 2010 roku, Wrocław / pod red. Zygfryda Siwika ; [aut. Grzegorz Bogdan et. al.]. 2010
895   2000100187319 K.18731 Kodeks karny skarbowy wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. 2013
896   2002100085503 W.8550 Kodeks karny wykonawczy - KKW / wydaw. Aneta Flisek. 2019
897   2002100085510 W.8551 Kodeks karny wykonawczy - KKW / wydaw. Aneta Flisek. 2019
898   2002100088788 W.8878 Kodeks karny wykonawczy - KKW / red. Aneta Flisek. 2016
899   2002100018501 W.1850 Kodeks karny wykonawczy : edycja pierwsza / Czernicka, Magdalena. 2007
900   2002100107694 W.10769 Kodeks karny wykonawczy : komentarz / red. Jerzy Lachowski ; aut. Piotr Gensikowski, Jerzy Lachowski, Leszek Osiński, Jacek Potulski, Igor Zgoliński. 2021
901   2002100045194 W.4519 Kodeks karny wykonawczy / red. Aneta Flisek. 2015
902   2001700364797 G.40931 Kodeks karny wykonawczy wraz z indeksem rzeczowym / red. Aneta Flisek. 2012
903   2001700364780 G.40932 Kodeks karny wykonawczy wraz z indeksem rzeczowym / red. Aneta Flisek. 2012
904   2002100046498 W.4649 Kodeks karny wykonawczy wraz z indeksem rzeczowym / red. Barbara Porzecka, Aleksandra Dróżdż ; [wprow. Maciej Nałęcz]. 2007
905   2002100066922 W.6692 Kodeks karny wykonawczy wraz z indeksem rzeczowym / red. Aneta Flisek. 2012
906   2002100066939 W.6693 Kodeks karny wykonawczy wraz z indeksem rzeczowym / red. Aneta Flisek. 2012
907   2002100073104 W.7310 Kodeks karny ze schematami / Sitarz, Olga. 2015
908   2001700243634 G.24506 Kodeks karny, Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania karnego, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Kodeks karny wykonawczy, Koszty sądowe karne: : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym / [red. Barbara Porzecka]. 2005
909   2002100046535 W.4653 Kodeks karny, postępowania karnego : kodeks wykroczeń, postępowanie wykroczeniowe, kodeks karny wykonawczy, świadek koronny, odpowiedzialność podmiotów zbiorowych, akty wykonawcze, skorowidz / red. meryt. Krzysztof Bąk. 2012
910   2002100046528 W.4652 Kodeks karny, postępowania karnego, karny wykonawczy / oprac. meryt. Bogusław Las. 2004
911   2002100046559 W.4655 Kodeks karny. Część ogólna. T. 2, Komentarz do artykułów 32-116 / red. Michał Królikowski, Robert Zawłocki ; aut. Magdalena Błaszczyk [et al.]. 2010
912   2002100046481 W.4648 Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego : z hasłami i skorowidzami / red. Małgorzata Buczna. 2008
913   2002100046757 W.4675 Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym / red. Barbara Porzecka, Aleksandra Dróżdż. 2006
914   2001700293561 G.29979 Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Ustawa o opłatach w sprawach karnych. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich : ze skorowidzami / [red. prowadzący Małgorzata Buczna]. 2008
915   2002100046504 W.4650 Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks wykroczeń. Kodeks karny wykonawczy. Ustawa o świadku koronnym. Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych oraz akty wykonawcze : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym / red. Aneta Flisek. 2010
916   2002100046474 W.4647 Kodeks karny. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania karnego. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny wykonawczy. Koszty sądowe karne : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym / red. Aneta Flisek. 2010
917   2002100046511 W.4651 Kodeks karny.Kodeks postępowania karnego. Kodeks wykroczeń. Kodeks karny wykonawczy. Ustawa o świadku koronnym. Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych oraz akty wykonawcze : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym / red. Aneta Flisek. 2011
918   2001700202242 G.31774 Kodeks Napoleona, Kodeks cywilny Królestwa Polskiego, Kodeks zobowiązań i inne przepisy obowiązujące w województwach centralnych / wstępem opatrzył Andrzej Mączyński. 2008
919   2002100085565 W.8556 Kodeks postępowania administracyjnego - KPA / wydaw. Aneta Flisek. 2019
920   2002100085572 W.8557 Kodeks postępowania administracyjnego - KPA / wydaw. Aneta Flisek. 2019
921   2000200541813 G.54181 Kodeks postępowania administracyjnego - KPA. OrdPU - Ordynacja podatkowa. PrPostAdm - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : 25 innych aktów prawnych. 2021
922   2000200541820 G.54182 Kodeks postępowania administracyjnego - KPA. OrdPU - Ordynacja podatkowa. PrPostAdm - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : 25 innych aktów prawnych. 2021
923   2000100018309 K.1830 Kodeks postępowania administracyjnego : z aktami wykonawczymi. 1998
924   2002100017368 W.1736 Kodeks postępowania administracyjnego : prawo o ustroju sądów administracyjnych : prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : przepisy wprowadzające : ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji / [red. Izabela Jeziorska]. 2004
925   2002100017375 W.1737 Kodeks postępowania administracyjnego : skorowidz / [oprac. meryt. Wojciech Nowak]. 2004
926   2002100017382 W.1738 Kodeks postępowania administracyjnego : skorowidz / [oprac. meryt. Kinga Blamek]. 2005
927   2002100019195 W.1919 Kodeks postępowania administracyjnego : przepisy wykonawcze oraz wzory pism i formularzy : prawo o ustroju sądów administracyjnych, prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, przepisy wprowadzające ustawę - prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - prawo o postępowaniu przed oprac. Dorota Hakobert, Justyna Musiał. 2008
928   2002100038561 W.3856 Kodeks postępowania administracyjnego : akty wykonawcze, orzecznictwo, komentarz : postępowanie przed sądami administracyjnymi : wzory pism i formularzy / [oprac.] Tadeusz Fijałkowski. 2009
929   2002100062085 W.6208 Kodeks postępowania administracyjnego : prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skorowidz / oprac. red. i meryt. Lech Krzyżanowski. 2016
930   2002100062153 W.6215 Kodeks postępowania administracyjnego : ustrój sądów administracyjnych, postępowanie przed sądami administracyjnymi, egzekucja w administracji, samorządowe kolegia odwoławcze, ordynacja podatkowa, Trybunał Konstytucyjny, akty wykonawcze, skorowidz / oprac. red. i meryt. Lech Krzyżanowski. 2016
931   2002100071964 W.7196 Kodeks postępowania administracyjnego : prawo o postępowaniu administracyjnym : skorowidz / oprac. red. i meryt. Lech Krzyżanowski. 2017
932   2002100071971 W.7197 Kodeks postępowania administracyjnego : prawo o postępowaniu administracyjnym : skorowidz / oprac. red. i meryt. Lech Krzyżanowski. 2017
933   2002100079359 W.7935 Kodeks postępowania administracyjnego : porównanie stanów prawnych 2016-2018 : skorowidz / oprac. red. i meryt. Lech Krzyżanowski. 2018
934   2002100088764 W.8876 Kodeks postępowania administracyjnego : prawo o ustroju sądów administracyjnych : postępowanie przed sądami administracyjnymi : postępowanie egzekucyjne w administracji : ze schematami / Piątek, Wojciech. 2016
935   2002100088771 W.8877 Kodeks postępowania administracyjnego : prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skorowidz / oprac. red. i meryt. Lech Krzyżanowski. 2016
936   2000200520122 G.52012 Kodeks postępowania administracyjnego : prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : skorowidz / oprac. red. i merytoryczne Lech Krzyżanowski. 2014
937   2001700360157 G.40464 Kodeks postępowania administracyjnego / oprac. zespół redakcyjny., kons. prawne Ewelina Kopońska. 2012
938   2001700360140 G.40465 Kodeks postępowania administracyjnego / oprac. zespół redakcyjny., kons. prawne Ewelina Kopońska. 2012
939   2002100049901 W.4990 Kodeks postępowania administracyjnego / oprac. zespół redakcyjny., kons. prawne Ewelina Kopońska. 2012
940   2002100049918 W.4991 Kodeks postępowania administracyjnego / oprac. zespół redakcyjny., kons. prawne Ewelina Kopońska. 2012
941   2002100071957 W.7195 Kodeks postępowania administracyjnego / oprac i kons. prawne Ewelina Koniuszek. 2017
942   2002100050723 W.5072 Kodeks postępowania administracyjnego i inne akty prawne : ze skorowidzem / wprow. Andrzej Wróbel ; red. Katarzyna Świerk-Bożek. 2002
943   2002100017399 W.1739 Kodeks postępowania administracyjnego i inne akty prawne / [red. Joanna Sadok]. 2003
944   2001700064581 G.15968 Kodeks postępowania administracyjnego i inne teksty prawne [Ustawa o NSA, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz akty wykonawcze] : teksty jednolite wraz z wprowadzeniem / Janusza Borkowskiego oraz indeksem rzeczowym. 2000
945   2001700064697 G.15969 Kodeks postępowania administracyjnego i inne teksty prawne [Ustawa o NSA, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz akty wykonawcze] : teksty jednolite wraz z wprowadzeniem / Janusza Borkowskiego oraz indeksem rzeczowym. 2000
946   2001700064680 G.15970 Kodeks postępowania administracyjnego i inne teksty prawne [Ustawa o NSA, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz akty wykonawcze] : teksty jednolite wraz z wprowadzeniem / Janusza Borkowskiego oraz indeksem rzeczowym. 2000
947   2001700064703 G.15971 Kodeks postępowania administracyjnego i inne teksty prawne [Ustawa o NSA, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz akty wykonawcze] : teksty jednolite wraz z wprowadzeniem / Janusza Borkowskiego oraz indeksem rzeczowym. 2000
948   2001700064604 G.15972 Kodeks postępowania administracyjnego i inne teksty prawne [Ustawa o NSA, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz akty wykonawcze] : teksty jednolite wraz z wprowadzeniem / Janusza Borkowskiego oraz indeksem rzeczowym. 2000
949   2001700064598 G.15973 Kodeks postępowania administracyjnego i inne teksty prawne [Ustawa o NSA, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz akty wykonawcze] : teksty jednolite wraz z wprowadzeniem / Janusza Borkowskiego oraz indeksem rzeczowym. 2000
950   2001700064635 G.15974 Kodeks postępowania administracyjnego i inne teksty prawne [Ustawa o NSA, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz akty wykonawcze] : teksty jednolite wraz z wprowadzeniem / Janusza Borkowskiego oraz indeksem rzeczowym. 2000
951   2001700052120 G.15976 Kodeks postępowania administracyjnego i inne teksty prawne [Ustawa o NSA, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz akty wykonawcze] : teksty jednolite wraz z wprowadzeniem / Janusza Borkowskiego oraz indeksem rzeczowym. 2000
952   2001700064628 G.15978 Kodeks postępowania administracyjnego i inne teksty prawne [Ustawa o NSA, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz akty wykonawcze] : teksty jednolite wraz z wprowadzeniem / Janusza Borkowskiego oraz indeksem rzeczowym. 2000
953   2001700064611 G.15979 Kodeks postępowania administracyjnego i inne teksty prawne [Ustawa o NSA, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz akty wykonawcze] : teksty jednolite wraz z wprowadzeniem / Janusza Borkowskiego oraz indeksem rzeczowym. 2000
954   2001700064666 G.15980 Kodeks postępowania administracyjnego i inne teksty prawne [Ustawa o NSA, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz akty wykonawcze] : teksty jednolite wraz z wprowadzeniem / Janusza Borkowskiego oraz indeksem rzeczowym. 2000
955   2001700064673 G.15981 Kodeks postępowania administracyjnego i inne teksty prawne [Ustawa o NSA, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz akty wykonawcze] : teksty jednolite wraz z wprowadzeniem / Janusza Borkowskiego oraz indeksem rzeczowym. 2000
956   2001700064642 G.15982 Kodeks postępowania administracyjnego i inne teksty prawne [Ustawa o NSA, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz akty wykonawcze] : teksty jednolite wraz z wprowadzeniem / Janusza Borkowskiego oraz indeksem rzeczowym. 2000
957   2001700021782 G.16053 Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym z orzecznictwem Naczelnego Sądu administracyjnego i Sądu Najwyższego / oprac. zesp. Romana Hausera [et al.] ; pod red. Romana Hausera. 1998
958   2001700064840 G.16054 Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym z orzecznictwem Naczelnego Sądu administracyjnego i Sądu Najwyższego / oprac. zesp. Romana Hausera [et al.] ; pod red. Romana Hausera. 1998
959   2002100050730 W.5073 Kodeks postępowania administracyjnego wraz z indeksem rzeczowym / red. Barbara Porzecka. 2005
960   2002100045989 W.4598 Kodeks postępowania administracyjnego z praktycznym komentarzem / red. meryt. Adam Malinowski, Anita Jackiewicz. 2007
961   2001700293554 G.29978 Kodeks postępowania administracyjnego. Odrynacja podatkowa. Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Koszty i opłaty : ze skorowidzami. Stan prawny na 15 lutego 2008 r. 2008
962   2002100017405 W.1740 Kodeks postępowania administracyjnego. Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Postępowanie egzekucyjne w administracji / [oprac. red. Lucyna Wyciszkiewicz, Anna Popławska]. 2007
963   2002100017412 W.1741 Kodeks postępowania administracyjnego. Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Postępowanie egzekucyjne w administracji / [oprac. red.: Katarzyna Bojarska]. 2008
964   2001700359205 G.40371 Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Postępowanie egzekucyjne w administracji / [tyt. do art. oprac. Wojciech Piątek ; oprac. red. Małgorzata Stańczak]. 2012
965   2002100046283 W.4628 Kodeks postępowania cywilnego - KPC / red. Aneta Flisek. 2016
966   2002100046290 W.4629 Kodeks postępowania cywilnego - KPC / red. Aneta Flisek. 2016
967   2002100046306 W.4630 Kodeks postępowania cywilnego - KPC / red. Aneta Flisek. 2016
968   2002100085480 W.8548 Kodeks postępowania cywilnego - KPC / wydaw. Aneta Flisek. 2019
969   2002100085497 W.8549 Kodeks postępowania cywilnego - KPC / wydaw. Aneta Flisek. 2019
970   2001700293998 G.29999 Kodeks postępowania cywilnego : stan prawny na 15 marca 2008 r Woltres Kluwer Polska. 2008
971   2001700197692 G.31179 Kodeks postępowania cywilnego : stan prawny na 1 listopada 2008 r Wolters Kluwer Polska. 2008
972   2001700368313 G.41320 Kodeks postępowania cywilnego : ustawa o komornikach sądowych i egzekucji, koszty postępowania cywilnego, Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa, dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym, skarga na przewlekłość postępowania, prawo pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzony oprac. merytoryczne Bogusław Gąszcz. 2011
973   2001700202105 G.31759 Kodeks postępowania cywilnego : stan prawny na 10 marca 2009 roku (uwzględnia zmiany wchodzące w życie 13 czerwca, 1 lipca 2009 roku, a także 1 stycznia 2010 roku) 2009
974   2002100018020 W.1802 Kodeks postępowania cywilnego : ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, dekret o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym, przepisy wykonawcze, zestawienie ważniejszych opłat i kosztów sądowych, skorowidz / [oprac. merytoryczne Lech Krzyżanowski]. 2003
975   2002100018037 W.1803 Kodeks postępowania cywilnego : koszty sądowe, prawo pomocy, skarga na przewlekłość postępowania, roszczenia w postępowaniu grupowym, komornicy sądowi i egzekucja, prokuratoria generalna, akty wykonawcze, skorowidz / [oprac. merytoryczne Bogusław Gąszcz]. 2012
976   2002100029910 W.2991 Kodeks postępowania cywilnego : komentarz / Joanna Bodio [et al.] ; red. Andrzej Jakubecki. 2008
977   2002100052611 W.5261 Kodeks postępowania cywilnego : praktyczny komentarz / Joanna Bodio [et al.] ; red. Andrzej Jakubecki. 2005
978   2002100055117 W.5511 Kodeks postępowania cywilnego : przepisy wprowadzające, skorowidz / oprac. red. i meryt. Agnieszka Kaszok. 2015
979   2002100061897 W.6189 Kodeks postępowania cywilnego : przepisy wprowadzające, skorowidz / oprac. red. i meryt. Agnieszka Kaszok. 2015
980   2002100062146 W.6214 Kodeks postępowania cywilnego : skorowidz / oprac. red. i meryt. Agnieszka Kaszok. 2016
981   2002100079342 W.7934 Kodeks postępowania cywilnego : porównanie stanów prawnych 2016-2018 : skorowidz / oprac. red. i meryt. Lech Krzyżanowski. 2018
982   2002100018044 W.1804 Kodeks postępowania cywilnego / wraz z wprowadzeniem Marii Jędrzejewskiej oraz z indeksem rzeczowym. 2005
983   2002100052598 W.5259 Kodeks postępowania cywilnego / red. Roman Rudnik. 2012
984   2002100052604 W.5260 Kodeks postępowania cywilnego / red. Roman Rudnik. 2012
985   2001700359212 G.40372 Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym / [tyt. do art. oprac. Robert Stępień ; oprac. red. Małgorzata Stańczak]. 2012
986   2002100072022 W.7202 Kodeks postępowania karnego - KPK / wydaw. Aneta Flisek. 2017
987   2002100072039 W.7203 Kodeks postępowania karnego - KPK / wydaw. Aneta Flisek. 2017
988   2002100094437 W.9443 Kodeks postępowania karnego - KPK / wydaw. Aneta Flisek. 2019
989   2002100094444 W.9444 Kodeks postępowania karnego - KPK / wydaw. Aneta Flisek. 2019
990   2002100094451 W.9445 Kodeks postępowania karnego - KPK / wydaw. Aneta Flisek. 2019
991   2001700202624 G.31812 Kodeks postępowania karnego : stan prawny na 15 kwietnia 2009 roku (uwzględnia zmiany wchodzące w życie 1 lipca 2009 roku) 2009
992   2002100079335 W.7933 Kodeks postępowania karnego : porównanie stanów prawnych 2015-2018 : skorowidz / oprac. red. i meryt. Lech Krzyżanowski. 2018
993   2002100088757 W.8875 Kodeks postępowania karnego : przepisy wprowadzające, skorowidz / oprac. red. i meryt. Lech Krzyżanowski. 2016
994   2002100093980 W.9398 Kodeks postępowania karnego : komentarz praktyczny do nowelizacji 2019 / red. nauk. Jarosław Zagrodnik ; [aut.] Łukasz Chmielniak, Marcin Klonowski, Aleksandra Rychlewska-Hotel, Jarosław Zagrodnik. 2020
995   2002100095199 W.9519 Kodeks postępowania karnego : komentarz. T. 1, Art. 1-424 / red. nauk. Dariusz Świecki ; [aut.] Barbara Augustyniak, Krzysztof Eichstaedt, Michał Kurowski, Dariusz Świecki. 2020
996   2002100095205 W.9520 Kodeks postępowania karnego : komentarz. T. 2, Art. 425-673 / red. nauk. Dariusz Świecki ; [aut.] Barbara Augustyniak, Krzysztof Eichstaedt, Michał Kurowski, Dariusz Świecki. 2020
997   2001700359168 G.40367 Kodeks postępowania karnego / tyt. do art. oprac. Dobrosława Szumiło-Kulczycka ; oprac. red. Małgorzata Stańczak. 2012
998   2002100045187 W.4518 Kodeks postępowania karnego / red. Aneta Flisek. 2016
999   2002100046375 W.4637 Kodeks postępowania karnego / red. Aneta Flisek. 2016
1000   2002100064843 W.6484 Kodeks postępowania karnego / red. Aneta Flisek. 2015
1001   2002100066946 W.6694 Kodeks postępowania karnego / tyt. do art. oprac. Dobrosława Szumiło-Kulczycka ; oprac. red. Małgorzata Stańczak. 2012
1002   2002100066953 W.6695 Kodeks postępowania karnego / tyt. do art. oprac. Dobrosława Szumiło-Kulczycka ; oprac. red. Małgorzata Stańczak. 2012
1003   2001700346373 G.39058 Kodeks postępowania karnego wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. 2009
1004   2002100080942 W.8094 Kodeks postępowania karnego ze schematami / Sychta, Katarzyna. 2013
1005   2001700360164 G.40466 Kodeks pracy 2011
1006   2002100046351 W.4635 Kodeks pracy - KP / red. Aneta Flisek. 2016
1007   2002100046368 W.4636 Kodeks pracy - KP / red. Aneta Flisek. 2016
1008   2002100085527 W.8552 Kodeks pracy - KP / wydaw. Aneta Flisek. 2019
1009   2002100085534 W.8553 Kodeks pracy - KP / wydaw. Aneta Flisek. 2019
1010   2002100091283 W.9128 Kodeks pracy - KP / wydaw. Aneta Flisek. 2019
1011   2002100091375 W.9137 Kodeks pracy - KP / wydaw. Aneta Flisek. 2019
1012   2002100091382 W.9138 Kodeks pracy - KP / wydaw. Aneta Flisek. 2019
1013   2000200489931 G.48993 Kodeks pracy - KP / wydaw. Aneta Flisek. 2019
1014   2000200489948 G.48994 Kodeks pracy - KP / wydaw. Aneta Flisek. 2019
1015   2000200489955 G.48995 Kodeks pracy - KP / wydaw. Aneta Flisek. 2019
1016   2000200520672 G.52067 Kodeks pracy - KP / wydaw. Wioletta Żelazowska. 2020
1017   2000200531814 G.53181 Kodeks pracy - KP / wydaw. Wioletta Żelazowska. 2021
1018   2000200531821 G.53182 Kodeks pracy - KP / wydaw. Wioletta Żelazowska. 2021
1019   2002100106024 W.10602 Kodeks pracy - KP / wydaw. Wioletta Żelazowska. 2021
1020   2002100106031 W.10603 Kodeks pracy - KP / wydaw. Wioletta Żelazowska. 2021
1021   2001700329246 G.37095 Kodeks pracy : komentarz / Ryszard Celeda [et al.] ; pod red. Ludwika Florka. 2009
1022   2002100011779 W.1177 Kodeks pracy : komentarz / Ryszard Celeda [et al.] ; pod red. Ludwika Florka. 2009
1023   2002100019133 W.1913 Kodeks pracy : po zmianach : z komentarzem ekspertów : uwzględniono zmiany z Dz. U. nr 237/2008 / red. meryt. Małgorzata Jankowska, Anita Jackiewicz. 2008
1024   2002100019140 W.1914 Kodeks pracy : po zmianach : z komentarzem ekspertów : uwzględniono zmiany z Dz. U. nr 237/2008 / red. meryt. Małgorzata Jankowska, Anita Jackiewicz. 2008
1025   2002100019157 W.1915 Kodeks pracy : po zmianach : z komentarzem ekspertów : uwzględniono zmiany z Dz. U. nr 237/2008 / red. meryt. Małgorzata Jankowska, Anita Jackiewicz. 2008
1026   2000200448358 G.44835 Kodeks pracy : komentarz do zmian, orzecznictwo / red. prowadzący Piotr Wickowski, red. meryt. Katarzyna Dąbrowska, Anita Jackiewicz. 2013
1027   2002100054950 W.5495 Kodeks pracy : z komentarzem do zmian w prawie pracy / Paruch, Sławomir. 2016
1028   2002100062092 W.6209 Kodeks pracy : inspekcja pracy, organizacje pracodawców, związki zawodowe, rozwiązywanie sporów zbiorowych, świadczenia socjalne, wynagrodzenia, akty wykonawcze, skorowidz / oprac. red. i meryt. Anna Prus. 2016
1029   2002100062139 W.6213 Kodeks pracy : inspekcja pracy, organizacje pracodawców, związki zawodowe, rozwiązywanie sporów zbiorowych, świadczenia socjalne, wynagrodzenia, akty wykonawcze, skorowidz / oprac. red. i meryt. Anna Prus. 2016
1030   2002100072169 W.7216 Kodeks pracy : z komentarzem do najważniejszych zmian / Paruch, Sławomir. 2017
1031   2002100072176 W.7217 Kodeks pracy : 2018 / Paruch, Sławomir. 2018
1032   2002100076624 W.7662 Kodeks pracy : komentarz do zmian, orzecznictwo / red. prowadzący Piotr Wickowski, red. meryt. Katarzyna Dąbrowska, Anita Jackiewicz. 2013
1033   2000200489962 G.48996 Kodeks pracy : komentarz / red. Wojciech Muszalski ; Grzegorz Goździewicz, Anna Kamińska-Pietnoczko, Wojciech Muszalski, Maciej Nałęcz, Władysław Patulski, Krzysztof Walczak. 2019
1034   2002100092266 W.9226 Kodeks pracy : komentarz / red. Wojciech Muszalski ; Grzegorz Goździewicz, Anna Kamińska-Pietnoczko, Wojciech Muszalski, Maciej Nałęcz, Władysław Patulski, Krzysztof Walczak. 2019
1035   2000200542735 G.54273 Kodeks pracy : komentarz / red. Wojciech Muszalski, Krzysztof Walczak ; aut. Tomasz Bakalarz [i in.]. 2021
1036   2000200542742 G.54274 Kodeks pracy : komentarz / red. Wojciech Muszalski, Krzysztof Walczak ; aut. Tomasz Bakalarz [i in.]. 2021
1037   2000200542766 G.54276 Kodeks pracy : komentarz / red. Arkadiusz Sobczyk ; aut. Dominika Dörre-Kolasa [i in.]. 2020
1038   2000200542759 G.54275 Kodeks pracy : komentarz / red. Arkadiusz Sobczyk ; aut. Dominika Dörre-Kolasa [i in.]. 2020
1039   2002100104471 W.10447 Kodeks pracy : przepisy wprowadzające, skorowidz / oprac. red. i meryt. Agnieszka Kaszok. 2020
1040   2002100104488 W.10448 Kodeks pracy : przepisy wprowadzające, skorowidz / oprac. red. i meryt. Agnieszka Kaszok. 2020
1041   2000100018293 K.1829 Kodeks pracy / pod red. Agaty M. Skłodowskiej i Anieli Stępińskiej. 1995
1042   2002100076549 W.7654 Kodeks pracy / oprac. zespół red. ; kons. prawne Ewelina Kopońska. 2012
1043   2002100076556 W.7655 Kodeks pracy / oprac. zespół red. ; kons. prawne Ewelina Kopońska. 2012
1044   2002100046054 W.4605 Kodeks Pracy 2006 : z komentarzem, [aut. kom.] Jarosław Chałas, Halina Kwiatkowska ; red. meryt. Małgorzata Jankowska, Iwona Sawicka. 2006
1045   2000100089453 K.8945 Kodeks pracy 2006 / z komentarzem Jarosława Chałasa i Haliny Kwiatkowskiej. 2006
1046   2002100046047 W.4604 Kodeks pracy 2008 z komentarzem / aut. koment. Marta Gadomska [et al.]. 2008
1047   2002100056466 W.5646 Kodeks Pracy 2017 / Paruch, Sławomir. 2017
1048   2002100082885 W.8288 Kodeks Pracy 2019 / Paruch, Sławomir. 2019
1049   2002100093133 W.9313 Kodeks Pracy 2020 / Paruch, Sławomir. 2020
1050   2002100106017 W.10601 Kodeks pracy 2021 : praktyczny komentarz z przykładami / [aut.] Marta Jendrasik, Rafał Krawczyk, Jadwiga Krukowska, Sebastian Kryczka, Aleksander P. Kuźniar, Bożena Lenart, Anna Łukaszewska, Izabela Nowacka, Maurycy Organa, Mariusz Pigulski, Małgorzata Podgórska, Marek Rotkiewicz, Aldona Salamon, Marek Skałkowski, Jadwiga Sztabińska, Katarzyna Wrońska-Zblewska, Jakub Ziarno ; red. Marek Skałkowski, Bożena Goliszewska-Chojdak. 2021
1051   2001700197753 G.31181 Kodeks pracy wraz z indeksem rzeczowym : [stan prawny: wrzesień 2008 r.] C. H. Beck. 2008
1052   2001700197746 G.31182 Kodeks pracy wraz z indeksem rzeczowym : [stan prawny: wrzesień 2008 r.] C. H. Beck. 2008
1053   2002100091054 W.9105 Kodeks pracy z komentarzem do najważniejszych zmian / Stępień, Robert. 2019
1054   2002100106048 W.10604 Kodeks pracy ze schematami / Iżycka-Rączka, Małgorzata. 2020
1055   2002100106055 W.10605 Kodeks pracy ze schematami / Iżycka-Rączka, Małgorzata. 2020
1056   2002100046405 W.4640 Kodeks rodzinny i opiekuńczy - KRO / red. Aneta Flisek. 2016
1057   2002100046412 W.4641 Kodeks rodzinny i opiekuńczy - KRO / red. Aneta Flisek. 2016
1058   2002100072008 W.7200 Kodeks rodzinny i opiekuńczy ; Prawo o aktach stanu cywilnego : teksty ustaw / red. prow., oprac. red. Mariusz Kurzyński. 2017
1059   2002100072015 W.7201 Kodeks rodzinny i opiekuńczy ; Prawo o aktach stanu cywilnego : teksty ustaw / red. prow., oprac. red. Mariusz Kurzyński. 2017
1060   2002100006478 W.647 Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz / red. Krzysztof Pietrzykowski ; aut. Janusz Gajda [et al.]. 2010
1061   2002100084629 W.8462 Kodeks rodzinny i opiekuńczy : prawo o aktach stanu cywilnego : skorowidz / oprac. red. i meryt. Agnieszka Kaszok. 2019
1062   2002100084636 W.8463 Kodeks rodzinny i opiekuńczy : prawo o aktach stanu cywilnego : skorowidz / oprac. red. i meryt. Agnieszka Kaszok. 2019
1063   2001700359182 G.40369 Kodeks rodzinny i opiekuńczy / oprac. zespół red., konsult. prawne Ewelina Kopońska. 2012
1064   2002100053267 W.5326 Kodeks rodzinny i opiekuńczy / oprac. zespół red., konsult. prawne Ewelina Kopońska. 2012
1065   2002100053274 W.5327 Kodeks rodzinny i opiekuńczy / oprac. zespół red., konsult. prawne Ewelina Kopońska. 2012
1066   2001700360195 G.40469 Kodeks spółek handlowych 2011
1067   2001700360201 G.40470 Kodeks spółek handlowych 2011
1068   2002100071148 W.7114 Kodeks spółek handlowych - KSH / red. Aneta Flisek. 2015
1069   2002100071988 W.7198 Kodeks spółek handlowych - KSH / wydaw. Aneta Flisek. 2017
1070   2002100071995 W.7199 Kodeks spółek handlowych - KSH / wydaw. Aneta Flisek. 2017
1071   2002100074217 W.7421 Kodeks spółek handlowych - KSH / wydaw. Aneta Flisek. 2018
1072   2002100094406 W.9440 Kodeks spółek handlowych - KSH / wydaw. Wioletta Żelazowska. 2020
1073   2002100094413 W.9441 Kodeks spółek handlowych - KSH / wydaw. Wioletta Żelazowska. 2020
1074   2002100094420 W.9442 Kodeks spółek handlowych - KSH / wydaw. Wioletta Żelazowska. 2020
1075   2000200521495 G.52149 Kodeks spółek handlowych - KSH / wydaw. Wioletta Żelazowska. 2020
1076   2000100016954 K.1695 Kodeks spółek handlowych : z przepisami okołokodeksowymi / wprow. Andrzej Wiśniewski. 2001
1077   2002100012219 W.1221 Kodeks spółek handlowych : komentarz / Józef Frąckowiak [et al.] ; pod red. Wojciecha Pyzioła. 2008
1078   2002100028548 W.2854 Kodeks spółek handlowych : w wyjaśnieniami eksperta / red. meryt. Adam Malinowski, Anita Jackiewicz ; Gazeta Prawna. 2008
1079   2002100048119 W.4811 Kodeks spółek handlowych : po zmianach : [z komentarzem ekspertów : 2007] / red. meryt. Adam Malinowski, Anita Jackiewicz. 2007
1080   2002100064522 W.6452 Kodeks spółek handlowych : pozakodeksowe prawo handlowe : komentarz. T. 5 / aut. Jacek Giezek [et al.]. 2008
1081   2002100095144 W.9514 Kodeks spółek handlowych : komentarz / red. r.pr. Zbigniew Jara ; aut. r.pr. dr Tomasz Bieniek, dr hab. Katarzyna Bilewska prof. UW, r.pr. Beata Borowy, r.pr. Marcin Chomiuk, r.pr. dr Dorota Czura-Kalinowska, r.pr. Zbigniew Jara, r.pr. Agnieszka Krysik, not. Daniel Kupryjańczyk, dr Roman Marchaj, r.pr. dr Marcin Mazgaj, dr Iwona B. Mika, r. PG RP Luiza Modzelewska, r.pr. Robert Pabis, adw. dr Katarzyna Reszczyk-Król, r.pr. Urszula Roge, r.pr. dr Robert Siwik, adw. Karol Skrodzki, dr Marta J. Skrodzka, adw. dr Mariusz Stanik, sędzia dr Tomasz Szczurowski, adw. Aleksandra Terc, adw. Sawa Zarębińska. 2020
1082   2000200520146 G.52014 Kodeks spółek handlowych : skorowidz / oprac. red. i merytoryczne Agnieszka Kaszok. 2013
1083   2002100018280 W.1828 Kodeks spółek handlowych / [oprac. merytoryczne Agnieszka Kaszok]. 2005
1084   2002100051140 W.5114 Kodeks spółek handlowych / oprac. red.: Ilona Iwko, Dorota Wiśniewska. 2013
1085   2002100051157 W.5115 Kodeks spółek handlowych / red. prow. Kinga Puton. 2014
1086   2002100064409 W.6440 Kodeks spółek handlowych / tyt. do art. oprac. Łukasz Zamojski ; oprac. red. Małgorzata Stańczak. 2012
1087   2002100064416 W.6441 Kodeks spółek handlowych / tyt. do art. oprac. Łukasz Zamojski ; oprac. red. Małgorzata Stańczak. 2012
1088   2000200514558 G.51455 Kodeks spółek handlowych / red. Katarzyna Pudłowska. 2020
1089   2000200520689 G.52068 Kodeks spółek handlowych / red. Katarzyna Pudłowska. 2020
1090   2000100089477 K.8947 Kodeks spółek handlowych 2006 / z komentarzem Bartosza Marcinkowskiego. 2006
1091   2001700268125 G.27412 Kodeks spółek handlowych 2006 / z komentarzem Bartosza Marcinkowskiego; Gazeta Prawna. 2006
1092   2000100183090 K.18309 Kodeks spółek handlowych po dziesięciu latach / pod red. Józefa Frąckowiaka. 2013
1093   2001700197739 G.31180 Kodeks spółek handlowych wraz z indeksem rzeczowym : [stan prawny: styczeń 2009 r.] C. H. Beck. 2009
1094   2002100018297 W.1829 Kodeks spółek handlowych wraz z indeksem rzeczowym / [red. Anna Tenerowicz]. 2002
1095   2002100051133 W.5113 Kodeks spółek handlowych wraz z indeksem rzeczowym / red. Barbara Porzecka ; [wprow. Maciej Nałęcz]. 2005
1096   2001700225654 G.34029 Kodeks wykroczeń : komentarz / Magdalena Budyn-Kulik [et al.] ; Marek Mozgawa red. 2009
1097   2002100062108 W.6210 Kodeks wykroczeń : kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, skorowidze / oprac. red. i meryt. Lech Krzyżanowski. 2016
1098   2002100062115 W.6211 Kodeks wykroczeń : kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, skorowidze / oprac. red. i meryt. Lech Krzyżanowski. 2016
1099   2000200510642 G.51064 Kodeks wykroczeń : komentarz / red. nauk. Tadeusz Bojarski ; aut. Tadeusz Bojarski, Aneta Michalska-Warias, Joanna Piórkowska-Flieger, Maciej Szwarczyk. 2019
1100   2002100046108 W.4610 Kodeks wykroczeń i inne teksty prawne : teksty jednolite / wraz z wprowadzeniem Tomasza Grzegorczyka oraz z indeksem rzeczowym. 2005
1101   2002100018259 W.1825 Kodeks wykroczeń. : kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia : przepisy wprowadzające, objaśnienia, skorowidz / [oprac. i red. Roman Jachman]. 2008
1102   2002100018242 W.1824 Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia : edycja pierwsza / Czernicka, Magdalena. 2007
1103   2002100092853 W.9285 KSH : Kodeks spółek handlowych ze schematami / Zamojski, Łukasz. 2018
 
BAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1104   2000200459972 G.45997 Bariery, wyzwania i perspektywy przekształceń samorządu terytorialnego w Polsce / red. Stanisław Sagan, Magdalena Sitek ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. 2016
1105   2001700335469 G.37777 Dwadzieścia lat stosunków Polski ze zjednoczonymi Niemcami : budowanie podstaw prawnych : Traktat "2+4", Traktat o potwierdzeniu granicy polsko-niemieckiej, Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, pomoc dla ofiar prześladowania nazistowskiego, roszczenia niemieckie wobec Polski / Barcz, Jan. 2011
1106   2002100023154 W.2315 Finanse ochrony środowiska : wybrane problemy / Bartniczak, Bartosz. 2009
1107   2002100063211 W.6321 Historia państwa i prawa polskiego / Bardach, Juliusz. 1976
1108   2000100073469 K.7346 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz. 1997
1109   2001700046808 G.21084 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz. 2001
1110   2001700220734 G.33658 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz. 2009
1111   2001700220727 G.33659 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz. 2009
1112   2001700222646 G.33789 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz. 2009
1113   2001700222653 G.33790 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz. 2009
1114   2001700222660 G.33791 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz. 2009
1115   2001700222677 G.33792 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz. 2009
1116   2002100033115 W.3311 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz. 2005
1117   2002100033122 W.3312 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz. 2005
1118   2002100033139 W.3313 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz. 2005
1119   2002100033146 W.3314 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz. 2005
1120   2002100033153 W.3315 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz. 2005
1121   2002100033160 W.3316 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz. 2005
1122   2002100033177 W.3317 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz. 2005
1123   2002100033184 W.3318 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz. 2005
1124   2002100033191 W.3319 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz. 2005
1125   2002100033207 W.3320 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz. 2005
1126   2002100033214 W.3321 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz. 2005
1127   2002100033221 W.3322 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz. 2005
1128   2002100033238 W.3323 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz. 2005
1129   2002100033245 W.3324 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz. 2009
1130   2002100033252 W.3325 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz. 2009
1131   2002100033269 W.3326 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz. 2009
1132   2002100033276 W.3327 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz. 2009
1133   2002100033283 W.3328 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz. 2009
1134   2002100033290 W.3329 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz. 2009
1135   2002100033306 W.3330 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz. 2009
1136   2002100033313 W.3331 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz. 2009
1137   2002100033320 W.3332 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz. 2005
1138   2002100033337 W.3333 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz. 2005
1139   2001700214825 G.33035 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2008
1140   2001700293691 G.29973 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2008
1141   2001700293684 G.29974 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2008
1142   2001700293677 G.29975 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2008
1143   2001700293660 G.29976 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2008
1144   2001700343150 G.38531 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2011
1145   2001700343730 G.38589 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2011
1146   2001700343808 G.38596 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2011
1147   2001700343815 G.38597 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2011
1148   2001700343839 G.38599 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2011
1149   2000200420903 G.42090 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2012
1150   2000200420910 G.42091 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2012
1151   2000200420927 G.42092 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2012
1152   2000200420934 G.42093 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2012
1153   2000200420941 G.42094 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2012
1154   2000200420958 G.42095 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2012
1155   2000200420965 G.42096 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2012
1156   2000200420972 G.42097 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2012
1157   2000200420989 G.42098 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2012
1158   2002100071865 W.7186 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2017
1159   2002100075238 W.7523 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2011
1160   2002100075245 W.7524 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2011
1161   2002100075252 W.7525 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2011
1162   2002100075269 W.7526 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2011
1163   2002100075276 W.7527 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2011
1164   2002100075283 W.7528 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2011
1165   2002100075290 W.7529 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2011
1166   2002100075306 W.7530 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2011
1167   2002100075313 W.7531 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2011
1168   2002100075320 W.7532 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2011
1169   2002100075337 W.7533 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2011
1170   2002100075344 W.7534 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2012
1171   2002100075351 W.7535 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2012
1172   2002100076204 W.7620 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2012
1173   2002100079274 W.7927 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2017
1174   2002100079281 W.7928 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2017
1175   2002100079298 W.7929 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2017
1176   2002100079304 W.7930 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2017
1177   2000200478713 G.47871 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2017
1178   2000200478768 G.47876 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2017
1179   2000200478751 G.47875 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2017
1180   2000200478744 G.47874 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2017
1181   2000200478737 G.47873 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2017
1182   2000200478720 G.47872 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2017
1183   2002100080379 W.8037 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2011
1184   2002100080386 W.8038 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2012
1185   2002100104518 W.10451 Instytucje i prawo Unii Europejskiej / Barcz, Jan. 2020
1186   2002100104525 W.10452 Instytucje i prawo Unii Europejskiej / Barcz, Jan. 2020
1187   2000200547396 G.54739 Instytucje i prawo Unii Europejskiej / Barcz, Jan. 2020
1188   2000200547433 G.54743 Instytucje i prawo Unii Europejskiej / Barcz, Jan. 2020
1189   2000200547426 G.54742 Instytucje i prawo Unii Europejskiej / Barcz, Jan. 2020
1190   2000200547419 G.54741 Instytucje i prawo Unii Europejskiej / Barcz, Jan. 2020
1191   2000200547402 G.54740 Instytucje i prawo Unii Europejskiej / Barcz, Jan. 2020
1192   2002100012202 W.1220 Jak prowadzić działalność gospodarczą? : aspekty prawne / Barowicz, Marek. 2008
1193   2000200548812 G.54881 Kara śmierci : powracający dylemat / Bartula, Piotr. 2007
1194   2001700328133 G.36968 Kara śmierci w świetle sporu o racjonalizację kary / Bartusiak, Bronisław. 2011
1195   2002100017139 W.1713 Kara śmierci w świetle sporu o racjonalizację kary / Bartusiak, Bronisław. 2011
1196   2000100156834 K.15683 Kodeks cywilny ze schematami / Baranek, Rafał. 2011
1197   2000100156841 K.15684 Kodeks cywilny ze schematami / Baranek, Rafał. 2011
1198   2000200471066 G.47106 Leksykon kryminalistyki : 100 podstawowych pojęć / Bartnik, Monika. 2016
1199   2000200471073 G.47107 Leksykon kryminalistyki : 100 podstawowych pojęć / Bartnik, Monika. 2016
1200   2002100067554 W.6755 Materiały do nauki prawa karnego materialnego : kazusy i pytania testowe / Barczak-Oplustil, Agnieszka. 2007
1201   2002100067561 W.6756 Materiały do nauki prawa karnego materialnego : kazusy i pytania testowe / Barczak-Oplustil, Agnieszka. 2007
1202   2002100067578 W.6757 Materiały do nauki prawa karnego materialnego : kazusy i pytania testowe / Barczak-Oplustil, Agnieszka. 2007
1203   2002100067585 W.6758 Materiały do nauki prawa karnego materialnego : kazusy i pytania testowe / Barczak-Oplustil, Agnieszka. 2007
1204   2002100059238 W.5923 Obrót wierzytelnościami : aspekty prawne / Barowicz, Marek. 2009
1205   2002100001244 W.124 Ochrona danych osobowych : komentarz / Barta, Janusz. 2004
1206   2002100001251 W.125 Ochrona danych osobowych : komentarz / Barta, Janusz. 2007
1207   2002100090750 W.9075 Ochrona danych osobowych : komentarz / Barta, Janusz. 2007
1208   2002100060951 W.6095 Praktyka funkcjonowania audytu wewnętrznego w Polsce / Bartoszewicz, Anna. 2011
1209   2000100145418 K.14541 Prawo autorskie / Barta, Janusz. 2010
1210   2000100145425 K.14542 Prawo autorskie / Barta, Janusz. 2010
1211   2002100001121 W.112 Prawo autorskie / Barta, Janusz. 2008
1212   2002100001138 W.113 Prawo autorskie / Barta, Janusz. 2008
1213   2002100001145 W.114 Prawo autorskie / Barta, Janusz. 2010
1214   2002100071872 W.7187 Prawo autorskie / Barta, Janusz. 2016
1215   2002100003002 W.300 Prawo autorskie i prawa pokrewne / Barta, Janusz. 2011
1216   2000200508748 G.50874 Prawo autorskie i prawa pokrewne / Barta, Janusz. 2019
1217   2000200522751 G.52275 Prawo autorskie i prawa pokrewne / Barta, Janusz. 2019
1218   2002100104662 W.10466 Prawo autorskie i prawa pokrewne / Barta, Janusz. 2021
1219   2002100104679 W.10467 Prawo autorskie i prawa pokrewne / Barta, Janusz. 2021
1220   2000200544296 G.54429 Prawo autorskie i prawa pokrewne / Barta, Janusz. 2021
1221   2000200544302 G.54430 Prawo autorskie i prawa pokrewne / Barta, Janusz. 2021
1222   2002100096288 W.9628 Prawo do sądu w ochronie środowiska / Bar, Magdalena. 2002
1223   2002100003880 W.388 Prawo międzynarodowe publiczne / Barcik, Jacek. 2007
1224   2002100003897 W.389 Prawo międzynarodowe publiczne / Barcik, Jacek. 2007
1225   2002100045095 W.4509 Prawo międzynarodowe publiczne / Barcik, Jacek. 2014
1226   2002100080782 W.8078 Prawo międzynarodowe publiczne / Barcik, Jacek. 2007
1227   2002100091252 W.9125 Prawo międzynarodowe publiczne / Barcik, Jacek. 2019
1228   2002100091269 W.9126 Prawo międzynarodowe publiczne / Barcik, Jacek. 2019
1229   2002100091276 W.9127 Prawo międzynarodowe publiczne / Barcik, Jacek. 2019
1230   2000100138465 K.13846 Prawo pracy / Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata. 2010
1231   2000100138472 K.13847 Prawo pracy / Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata. 2010
1232   2002100002647 W.264 Prawo pracy / Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata. 2007
1233   2002100002654 W.265 Prawo pracy / Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata. 2007
1234   2002100002661 W.266 Prawo pracy / Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata. 2008
1235   2002100002678 W.267 Prawo pracy / Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata. 2008
1236   2002100002685 W.268 Prawo pracy / Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata. 2010
1237   2002100002692 W.269 Prawo pracy / Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata. 2010
1238   2002100002708 W.270 Prawo pracy / Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata. 2010
1239   2002100002715 W.271 Prawo pracy / Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata. 2010
1240   2002100002722 W.272 Prawo pracy / Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata. 2011
1241   2002100046252 W.4625 Prawo pracy / Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata. 2015
1242   2002100079489 W.7948 Prawo pracy / Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata. 2017
1243   2002100079496 W.7949 Prawo pracy / Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata. 2017
1244   2000200421757 G.42175 Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony / Barcik, Jacek. 2011
1245   2002100007772 W.777 Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony / Barcik, Jacek. 2011
1246   2002100007789 W.778 Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony / Barcik, Jacek. 2011
1247   2002100007796 W.779 Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony / Barcik, Jacek. 2011
1248   2002100075092 W.7509 Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony / Barcik, Jacek. 2011
1249   2002100076211 W.7621 Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony / Barcik, Jacek. 2011
1250   2002100075153 W.7515 Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej : podstawy prawne i ramy instytucjonalne wraz z podstawowymi dokumentami / Barcz, Jan. 2010
1251   2002100075160 W.7516 Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej : podstawy prawne i ramy instytucjonalne wraz z podstawowymi dokumentami / Barcz, Jan. 2010
1252   2002100075177 W.7517 Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej : podstawy prawne i ramy instytucjonalne wraz z podstawowymi dokumentami / Barcz, Jan. 2010
1253   2002100076662 W.7666 Procesowe prawo pracy / Baran, Krzysztof Wojciech. 2003
1254   2001700373133 G.41802 Traktat z Lizbony : wybrane aspekty prawne działań implementacyjnych / Barcz, Jan. 2012
1255   2001700373140 G.41803 Traktat z Lizbony : wybrane aspekty prawne działań implementacyjnych / Barcz, Jan. 2012
1256   2002100075184 W.7518 Traktat z Lizbony : wybrane aspekty prawne działań implementacyjnych / Barcz, Jan. 2012
1257   2002100075191 W.7519 Traktat z Lizbony : wybrane aspekty prawne działań implementacyjnych / Barcz, Jan. 2012
1258   2002100075207 W.7520 Traktat z Lizbony : wybrane aspekty prawne działań implementacyjnych / Barcz, Jan. 2012
1259   2002100002753 W.275 Traktatowa ochrona praw autorskich i praw pokrewnych / Barczewski, Maciej. 2007
1260   2002100096318 W.9631 Umowy międzynarodowe EKG ONZ z dziedziny ochrony środowiska oraz zasady ich przestrzegania i egzekwowania / Bar, Magdalena. 2004
1261   2002100078567 W.7856 Unia Europejska na rozstajach : Traktat z Lizbony : dynamika i główne kierunki reformy ustrojowej / Barcz, Jan. 2011
1262   2002100078574 W.7857 Unia Europejska na rozstajach : Traktat z Lizbony : dynamika i główne kierunki reformy ustrojowej / Barcz, Jan. 2011
1263   2002100018693 W.1869 Urzędnik i biznesmen w środowisku międzynarodowym : wybrane aspekty pragmatyki zawodowej / Barcz, Jan. 2002
1264   2002100047297 W.4729 Ustawa Karta Nauczyciela : komentarz / Barański, Andrzej. 2005
1265   2002100001169 W.116 Ustawa o ochronie danych osobowych : komentarz / Barta, Paweł. 2009
1266   2000100200353 K.20035 Ustawa o ochronie danych osobowych : komentarz / Barta, Paweł. 2013
1267   2002100007802 W.780 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska : komentarz / Bar, Magdalena. 2001
1268   2002100071490 W.7149 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska : komentarz / Bar, Magdalena. 2001
1269   2002100020672 W.2067 Wycena nieruchomości zabudowanych : podejście kosztowe : poradnik / Baranowski, Wacław. 2003
1270   2002100038899 W.3889 Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska / Barczak, Anna. 2006
1271   2002100038905 W.3890 Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska / Barczak, Anna. 2006
 
OCH
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1272   2002100039124 W.3912 Ochrona człowieka w świetle prawa Rzeczypospolitej Polskiej : materiały z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Mierki 18-19 października 2001 / pod red. Stanisława Pikulskiego. 2002
1273   2000100026090 K.2609 Ochrona danych : standardy europejskie : zbior materiałów / wstęp, tł. i oprac. Tadeusz Jasudowicz. 1998
1274   2002100001190 W.119 Ochrona danych osobowych : aktualne problemy i nowe wyzwania / red. Grzegorz Sibiga, Xawery Konarski. 2007
1275   2002100003071 W.307 Ochrona danych osobowych : wybór zagadnień / red. Tomasz Osiej, Jarosław Trelka ; [aut.] Ewa Łęcka [et al.]. 2010
1276   2000200535034 G.53503 Ochrona danych osobowych : ocena ryzyka i skutków : metody i praktyczne przykłady / red. Mirosław Gumularz, Tomasz Izydorczyk ; aut. Marcin Błoński, Maciej Kołodziej, Beata Konieczna-Drzewiecka, Maciej Otmianowski, Monika Sobczyk, Mariola Więckowska. 2021
1277   2000200544272 G.54427 Ochrona danych osobowych : perspektywa krajowa i międzynarodowa / red. nauk. Katarzyna Śmiałek, Aleksandra Kominek. 2021
1278   2002100058552 W.5855 Ochrona danych osobowych / pod red. Mirosława Wyrzykowskiego. 1999
1279   2001700368283 G.41317 Ochrona danych osobowych podmiotów objętych prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych : stan obecny i perspektywy zmian / red. nauk. Teresa Wyka, Arleta Nerka.. 2012
1280   2002100060296 W.6029 Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia / red. Paweł Fajgielski. 2008
1281   2002100037694 W.3769 Ochrona dzieci a przyszłość demograficzna Polski = Protection of children and demographic future of Poland / red. Janusz Szymborski. 2010
1282   2002100037700 W.3770 Ochrona dzieci a przyszłość demograficzna Polski = Protection of children and demographic future of Poland / red. Janusz Szymborski. 2010
1283   2002100037717 W.3771 Ochrona dzieci a przyszłość demograficzna Polski = Protection of children and demographic future of Poland / red. Janusz Szymborski. 2010
1284   2000200483618 G.48361 Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych i informacji niejawnych / red. nauk. Marek Cisek, Katarzyna Wojewoda-Buraczyńska, Karol Pachnik. 2018
1285   2000200430346 G.43034 Ochrona informacji niejawnych : poradnik praktyczny dla osób i instytucji przetwarzających informacje niejawne / red. nacz. Zbigniew Nawrocki. 2011
1286   2002100039605 W.3960 Ochrona informacji niejawnych : poradnik praktyczny dla osób i instytucji przetwarzających informacje niejawne / red. nacz. Zbigniew Nawrocki. 2011
1287   2002100048645 W.4864 Ochrona konsumenta w prawie polskim na tle koncepcji effet utile = Consumer protection in the Polish law in view of effet utile concept / pod red. Józefa Frąckowiaka i Roberta Stefanickiego. 2011
1288   2002100064935 W.6493 Ochrona konsumenta w prawie polskim na tle koncepcji effet utile = Consumer protection in the Polish law in view of effet utile concept / pod red. Józefa Frąckowiaka i Roberta Stefanickiego. 2011
1289   2002100071223 W.7122 Ochrona konsumenta w prawie polskim na tle koncepcji effet utile = Consumer protection in the Polish law in view of effet utile concept / pod red. Józefa Frąckowiaka i Roberta Stefanickiego. 2011
1290   2002100071230 W.7123 Ochrona konsumenta w prawie polskim na tle koncepcji effet utile = Consumer protection in the Polish law in view of effet utile concept / pod red. Józefa Frąckowiaka i Roberta Stefanickiego. 2011
1291   2002100064331 W.6433 Ochrona konsumenta w Unii Europejskiej / red. nauk. Marian Fryźlewicz. 1998
1292   2000200459194 G.45919 Ochrona konsumentów i jej współczesne wyzwania / red. Małgorzata Ganczar, Elżbieta Sługocka-Krupa ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. 2014
1293   2002100072633 W.7263 Ochrona praw człowieka i wolności ekonomicznych w Unii Europejskiej / red. Bogusław Pezowicz. 2006
1294   2000100164327 K.16432 Ochrona praw człowieka w Polsce po 1989 roku na tle standardów międzynarodowych : wybrane zagadnienia / pod red. Julity Agnieszki Rybczyńskiej i Agnieszki Demczuk ; [tłum. na ang. Julita Agnieszka Rybczyńska i Wiktor Gonet]. 2012
1295   2001700363455 G.40820 Ochrona praw człowieka w Polsce po 1989 roku na tle standardów międzynarodowych : wybrane zagadnienia / pod red. Julity Agnieszki Rybczyńskiej i Agnieszki Demczuk. 2012
1296   2001700363448 G.40821 Ochrona praw człowieka w Polsce po 1989 roku na tle standardów międzynarodowych : wybrane zagadnienia / pod red. Julity Agnieszki Rybczyńskiej i Agnieszki Demczuk. 2012
1297   2001700363431 G.40823 Ochrona praw człowieka w Polsce po 1989 roku na tle standardów międzynarodowych : wybrane zagadnienia / pod red. Julity Agnieszki Rybczyńskiej i Agnieszki Demczuk. 2012
1298   2002100037809 W.3780 Ochrona praw człowieka w Polsce po 1989 roku na tle standardów międzynarodowych : wybrane zagadnienia / pod red. Julity Agnieszki Rybczyńskiej i Agnieszki Demczuk. 2012
1299   2002100023659 W.2365 Ochrona praw człowieka w świecie : praca zbiorowa / pod red. Leszka Wiśniewskiego. 2000
1300   2002100030121 W.3012 Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia / red. nauk. Agnieszka Florczak. 2009
1301   2002100023864 W.2386 Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej / pod red. Jana Barcza, aut. Jan Barcz [et. al]. 2008
1302   2002100023871 W.2387 Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej / pod red. Jana Barcza, aut. Jan Barcz [et. al]. 2008
1303   2002100067240 W.6724 Ochrona prawna pokrzywdzonego / pod red. Tomasza Kaczmarka, Moniki Filipowskiej-Tuthill, Justyny Żylińskiej. 2017
1304   2002100067257 W.6725 Ochrona prawna pokrzywdzonego / pod red. Tomasza Kaczmarka, Moniki Filipowskiej-Tuthill, Justyny Żylińskiej. 2017
1305   2002100067264 W.6726 Ochrona prawna pokrzywdzonego / pod red. Tomasza Kaczmarka, Moniki Filipowskiej-Tuthill, Justyny Żylińskiej. 2017
1306   2002100067271 W.6727 Ochrona prawna pokrzywdzonego / pod red. Tomasza Kaczmarka, Moniki Filipowskiej-Tuthill, Justyny Żylińskiej. 2017
1307   2002100041059 W.4105 Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynkowej / pod red. Grzegorza Goździewicza. 2010
1308   2000100026595 K.2659 Ochrona własności intelektualnej : seminarium, Warszawa, 7 marca 1997. 1997
1309   2000200420576 G.42057 Ochrona własności intelektualnej : ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych : prawo własności przemysłowej : samouczek studencki / oprac. meryt. i red.: Lech Krzyżanowski. 2012
1310   2002100051706 W.5170 Ochrona własności intelektualnej : ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych : prawo własności przemysłowej : samouczek studencki / oprac. meryt. i red.: Lech Krzyżanowski. 2012
1311   2002100051713 W.5171 Ochrona własności intelektualnej : ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych : prawo własności przemysłowej : samouczek studencki / oprac. meryt. i red.: Lech Krzyżanowski. 2012
1312   2002100051720 W.5172 Ochrona własności intelektualnej : ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych : prawo własności przemysłowej : samouczek studencki / oprac. meryt. i red.: Lech Krzyżanowski. 2012
1313   2001700360959 G.40545 Ochrona własności intelektualnej w Polsce : podstawowe mechanizmy i konstrukcje / pod red. Mariusza Załuckiego ; [aut. Jarosław Antoniuk at. al.]. 2011
1314   2001700360966 G.40546 Ochrona własności intelektualnej w Polsce : podstawowe mechanizmy i konstrukcje / pod red. Mariusza Załuckiego ; [aut. Jarosław Antoniuk at. al.]. 2011
1315   2001700360973 G.40547 Ochrona własności intelektualnej w Polsce : podstawowe mechanizmy i konstrukcje / pod red. Mariusza Załuckiego ; [aut. Jarosław Antoniuk at. al.]. 2011
1316   2002100001183 W.118 Ochrona własności intelektualnej w Polsce : podstawowe mechanizmy i konstrukcje / pod red. Mariusza Załuckiego ; [aut. Jarosław Antoniuk at. al.]. 2011
1317   2002100042353 W.4235 Ochrona zdrowia i gospodarka : mechanizmy rynkowe a regulacje publiczne / red. nauk. Kazimierz Ryć, Zofia Skrzypczak ; [aut. Adamczyk-Kloczkowska Bożena et al.]. 2008
1318   2002100025486 W.2548 Ochrona zdrowia na świecie / pod red. Kazimierza Rycia, Zofii Skrzypczak ; [aut. Marcin Czech et al.]. 2011
1319   2002100025493 W.2549 Ochrona zdrowia na świecie / pod red. Kazimierza Rycia, Zofii Skrzypczak ; [aut. Marcin Czech et al.]. 2011
1320   2002100009509 W.950 Postępowanie administracyjne - ogólne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne : wybór orzecznictwa / Ochendowski, Eugeniusz. 2005
1321   2001700373546 G.41845 Prawo administracyjne : część ogólna / Ochendowski, Eugeniusz. 2009
1322   2002100009943 W.994 Prawo administracyjne : część ogólna / Ochendowski, Eugeniusz. 2006
1323   2002100009950 W.995 Prawo administracyjne : część ogólna / Ochendowski, Eugeniusz. 2006
1324   2002100009967 W.996 Prawo administracyjne : część ogólna / Ochendowski, Eugeniusz. 2006
1325   2002100009974 W.997 Prawo administracyjne : część ogólna / Ochendowski, Eugeniusz. 2009
1326   2002100009981 W.998 Prawo administracyjne : część ogólna / Ochendowski, Eugeniusz. 2009
1327   2002100050426 W.5042 Prawo administracyjne : część ogólna / Ochendowski, Eugeniusz. 2009
1328   2002100050433 W.5043 Prawo administracyjne : część ogólna / Ochendowski, Eugeniusz. 2009
1329   2002100085404 W.8540 Prawo administracyjne : część ogólna / Ochendowski, Eugeniusz. 2018
1330   2002100085411 W.8541 Prawo administracyjne : część ogólna / Ochendowski, Eugeniusz. 2018
1331   2000200508090 G.50809 Prawo administracyjne : część ogólna / Ochendowski, Eugeniusz. 2018
1332   2000200508083 G.50808 Prawo administracyjne : część ogólna / Ochendowski, Eugeniusz. 2018
1333   2000200508076 G.50807 Prawo administracyjne : część ogólna / Ochendowski, Eugeniusz. 2018
 
NOW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1334   2000200486015 G.48601 Konstytucja i ordynacja podatkowa jako instrumenty zapewnienia bezpieczeństwa prawnego podatnika przy określaniu ciężaru podatkowego / Nowak, Tomasz. 2019
1335   2002100043121 W.4312 Krajowa administracja w unijnym procesie podejmowania decyzji / Nowak-Far, Artur. 2004
1336   2002100048324 W.4832 Krajowa administracja w unijnym procesie podejmowania decyzji / Nowak-Far, Artur. 2004
1337   2002100023161 W.2316 Modernizacja lokalnej administracji publicznej a rozwój lokalny / Nowak, Jacek. F.. 2006
1338   2002100056251 W.5625 Nowa kodyfikacja prawa karnego. T. 2 / pod red. Leszka Boguni. 1998
1339   2002100056268 W.5626 Nowa kodyfikacja prawa karnego. T. 8 / pod red. Leszka Boguni. 2001
1340   2002100073128 W.7312 Nowa kodyfikacja prawa karnego. T. 39 / pod red. Tomasza Kalisza. 2016
1341   2002100104464 W.10446 Nowe medyczne prawo karne / Teresa Gardocka (red.), Dariusz Jagiełło (red.) ; aut. Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Ewa Dawidziuk, Agnieszka Fiutak, Teresa Gardocka, Dariusz Jagiełło, Piotr Jóźwiak, Paweł Kowalski, Karolina Pyziak-Kowalska, Łukasz A. Majewski, Piotr Piesiewicz, Andrzej Szlęzak, Magdalena Reshef, Paulina Tomaszewska, Grzegorz Wrona. 2021
1342   2002100043268 W.4326 Nowe podejście do zamówień publicznych : podręcznik / Hanna Niedziela [et al.] ; pod red. Hanny Niedzieli. 2011
1343   2002100023611 W.2361 Nowe prawo ubezpieczeń gospodarczych : pakiet ustaw ubezpieczeniowych, kodeks cywilny po zmianach / wprow. Katarzyna Przewalska, Marcin Orlicki. 2004
1344   2000200476504 G.47650 Nowe Prawo wodne : omówienie, pytania i odpowiedzi, tekst ustawy / Agnieszka Cybulska [et al.] 2017
1345   2002100073135 W.7313 Nowe problemy badawcze w teorii publicznego prawa gospodarczego : (z uwzględnieniem samorządu terytorialnego) / pod red. Leona Kieresa. 2010
1346   2002100027978 W.2797 Nowe województwa : fakty, opinie, nastroje / przygot. zespół w składzie Wojciech Dziemianowicz [et al.] ; ze wstępem Marka Kozaka i Krzysztofa Zagórskiego ; Polska Agencja Rozwoju Regionalnego. Centrum Badania Opinii Społecznej. 2001
1347   2002100026841 W.2684 Nowe zarządzanie publiczne : skuteczność i efektywność : budżet zadaniowy w Polsce / red. nauk. Teresa Lubińska. 2009
1348   2002100043183 W.4318 Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i w Europie / red. nauk. Adam Bosiacki [et al.]. 2010
1349   2002100020405 W.2040 Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym / pod red. Alojzego Zalewskiego. 2005
1350   2002100038967 W.3896 Nowelizacja prawa karnego 2015 : komentarz / Włodzimierz Wróbel red. ; aut. Agnieszka Barczak-Oplustil [et al.]. 2015
1351   2002100038974 W.3897 Nowelizacja prawa karnego 2015 : komentarz / Włodzimierz Wróbel red. ; aut. Agnieszka Barczak-Oplustil [et al.]. 2015
1352   2000200438571 G.43857 Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i systemów teleinformatycznych w sektorze publicznym / Nowakowski, Bogusław. 2013
1353   2002100056442 W.5644 Płaca minimalna : rewolucyjne zmiany / Nowacka, Izabela. 2017
1354   2000200479246 G.47924 Podstawy prawa w Polsce : prawo dla nieprawników / Nowak, Maciej Jacek. 2018
1355   2000200547501 G.54750 Podstawy prawa w Polsce : prawo dla nieprawników / Nowak, Maciej Jacek. 2020
1356   2000200547525 G.54752 Podstawy prawa w Polsce : prawo dla nieprawników / Nowak, Maciej Jacek. 2020
1357   2000200547518 G.54751 Podstawy prawa w Polsce : prawo dla nieprawników / Nowak, Maciej Jacek. 2020
1358   2001700268811 G.27464 Polski samorząd terytorialny / Nowacka, Ewa J.. 2005
1359   2001700288284 G.29442 Polski samorząd terytorialny / Nowacka, Ewa J.. 2006
1360   2001700288383 G.29443 Polski samorząd terytorialny / Nowacka, Ewa J.. 2006
1361   2001700288338 G.29444 Polski samorząd terytorialny / Nowacka, Ewa J.. 2006
1362   2002100011380 W.1138 Polski samorząd terytorialny / Nowacka, Ewa J.. 2006
1363   2002100011397 W.1139 Polski samorząd terytorialny / Nowacka, Ewa J.. 2006
1364   2002100011403 W.1140 Polski samorząd terytorialny / Nowacka, Ewa J.. 2006
1365   2002100050457 W.5045 Polski samorząd terytorialny / Nowacka, Ewa J.. 2005
1366   2002100050464 W.5046 Polski samorząd terytorialny / Nowacka, Ewa J.. 2005
1367   2002100050471 W.5047 Polski samorząd terytorialny / Nowacka, Ewa J.. 2005
1368   2002100050488 W.5048 Polski samorząd terytorialny / Nowacka, Ewa J.. 2005
1369   2002100002012 W.201 Prawo własności przemysłowej / Nowińska, Ewa. 2007
1370   2002100002029 W.202 Prawo własności przemysłowej / Nowińska, Ewa. 2007
1371   2002100002036 W.203 Prawo własności przemysłowej / Nowińska, Ewa. 2007
1372   2002100003033 W.303 Prawo własności przemysłowej / Nowińska, Ewa. 2011
1373   2002100004238 W.423 Prawo zamówień publicznych : vademecum / Nowak, Hubert. 2010
1374   2002100004245 W.424 Prawo zamówień publicznych : vademecum / Nowak, Hubert. 2010
1375   2002100004252 W.425 Prawo zamówień publicznych : vademecum / Nowak, Hubert. 2010
1376   2002100004269 W.426 Prawo zamówień publicznych : vademecum / Nowak, Hubert. 2010
1377   2002100004276 W.427 Prawo zamówień publicznych : vademecum / Nowak, Hubert. 2010
1378   2002100004283 W.428 Prawo zamówień publicznych : vademecum / Nowak, Hubert. 2010
1379   2002100011632 W.1163 Prawo zamówień publicznych : komentarz do nowelizacji / Nowicki, Henryk. 2010
1380   2002100011649 W.1164 Prawo zamówień publicznych : komentarz do nowelizacji / Nowicki, Henryk. 2010
1381   2002100058927 W.5892 Samorząd terytorialny jako forma decentralizacji administracji publicznej / Nowacka, Ewa J.. 2010
1382   2002100044852 W.4485 Samorząd terytorialny w administracji publicznej / Nowacka, Ewa J.. 1997
1383   2002100011359 W.1135 Samorząd terytorialny w ustroju państwowym / Nowacka, Ewa J.. 2003
1384   2002100011366 W.1136 Samorząd terytorialny w ustroju państwowym / Nowacka, Ewa J.. 2003
1385   2002100011373 W.1137 Samorząd terytorialny w ustroju państwowym / Nowacka, Ewa J.. 2003
1386   2002100050440 W.5044 Samorząd terytorialny w ustroju państwowym / Nowacka, Ewa J.. 2003
1387   2002100034839 W.3483 Studia z teorii prawa / Nowacki, Józef. 2003
1388   2002100077713 W.7771 Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie / Nowak, Ryszard. 2006
1389   2002100077720 W.7772 Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie / Nowak, Ryszard. 2006
1390   2002100077737 W.7773 Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie / Nowak, Ryszard. 2006
1391   2002100077744 W.7774 Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie / Nowak, Ryszard. 2006
1392   2002100077751 W.7775 Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie / Nowak, Ryszard. 2006
1393   2002100058439 W.5843 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej / Nowakowski, Leszek. 2004
1394   2000200421061 G.42106 Władza samorządu lokalnego / Nowacka, Ewa J.. 2012
1395   2002100049697 W.4969 Władza samorządu lokalnego / Nowacka, Ewa J.. 2012
1396   2000100141106 K.14110 Wokół Konwencji Europejskiej : komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka / Nowicki, Marek Antoni. 2010
1397   2002100058613 W.5861 Wokół Konwencji Europejskiej : krótki komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka / Nowicki, Marek Antoni. 2000
1398   2002100006331 W.633 Wstęp do prawoznawstwa / Nowacki, Józef. 2002
1399   2002100006348 W.634 Wstęp do prawoznawstwa / Nowacki, Józef. 2002
1400   2002100006355 W.635 Wstęp do prawoznawstwa / Nowacki, Józef. 2002
1401   2002100006362 W.636 Wstęp do prawoznawstwa / Nowacki, Józef. 2002
1402   2000200521754 G.52175 Wstęp do prawoznawstwa / Nowacki, Józef. 2020
1403   2002100105881 W.10588 Wstęp do prawoznawstwa / Nowacki, Józef. 2020
1404   2002100105898 W.10589 Wstęp do prawoznawstwa / Nowacki, Józef. 2020
1405   2001700321233 G.36303 Wybrane zagadnienia wiedzy o prawie / Nowak, Wiesław. 2010
1406   2001700321240 G.36304 Wybrane zagadnienia wiedzy o prawie / Nowak, Wiesław. 2010
1407   2001700321264 G.36306 Wybrane zagadnienia wiedzy o prawie / Nowak, Wiesław. 2010
1408   2001700321271 G.36307 Wybrane zagadnienia wiedzy o prawie / Nowak, Wiesław. 2010
1409   2001700321288 G.36308 Wybrane zagadnienia wiedzy o prawie / Nowak, Wiesław. 2010
1410   2001700321295 G.36309 Wybrane zagadnienia wiedzy o prawie / Nowak, Wiesław. 2010
1411   2001700358888 G.40335 Wybrane zagadnienia wiedzy o prawie / Nowak, Wiesław. 2010
1412   2001700358871 G.40336 Wybrane zagadnienia wiedzy o prawie / Nowak, Wiesław. 2010
1413   2001700358840 G.40339 Wybrane zagadnienia wiedzy o prawie / Nowak, Wiesław. 2010
1414   2002100034808 W.3480 Wybrane zagadnienia wiedzy o prawie / Nowak, Wiesław. 2010
1415   2002100034815 W.3481 Wybrane zagadnienia wiedzy o prawie / Nowak, Wiesław. 2010
1416   2002100073630 W.7363 Zarys dziejów prawa na Uniwersytecie Wrocławskim / Nowacki, Konrad. 2004
1417   2002100103184 W.10318 Zwalczanie nieuczciwej reklamy : zagadnienia cywilno-prawne / Nowińska, Ewa. 2002
 
POS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1418   2002100071810 W.7181 Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne z kazusami / red. nauk. Roman Hauser, Andrzej Skoczylas ; [aut.] Roman Hauser, Jan Olszanowski, Wojciech Piątek, Wojciech Sawczyn, Andrzej Skoczylas. 2017
1419   2000200421092 G.42109 Postępowania szczególne i odrębne w procesie karnym / red. nauk. Katarzyna Dudka ; [aut.] Bartłomiej Dobosiewicz [et al.]. 2012
1420   2002100011946 W.1194 Postępowanie administracyjne : ćwiczenia / Anna Budnik [et al.] ; pod red. Roberta Suwaja. 2009
1421   2002100011953 W.1195 Postępowanie administracyjne : ćwiczenia / Anna Budnik [et al.] ; pod red. Roberta Suwaja. 2009
1422   2000200536697 G.53669 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / red. Marek Wierzbowski ; aut. Marcin Dyl [i in.]. 2020
1423   2000200536680 G.53668 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / red. Marek Wierzbowski ; aut. Marcin Dyl [i in.]. 2020
1424   2000200536673 G.53667 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / red. Marek Wierzbowski ; aut. Marcin Dyl [i in.]. 2020
1425   2002100010536 W.1053 Postępowanie administracyjne w Europie / pod red. Zbigniewa Kmieciaka ; [aut. Janusz Borkowski et al.]. 2005
1426   2002100010543 W.1054 Postępowanie administracyjne w Europie / pod red. Zbigniewa Kmieciaka ; [aut. Janusz Borkowski et al.]. 2005
1427   2002100010550 W.1055 Postępowanie administracyjne w Europie / pod red. Zbigniewa Kmieciaka ; [aut. Janusz Borkowski et al.]. 2005
1428   2002100010567 W.1056 Postępowanie administracyjne w Europie / pod red. Zbigniewa Kmieciaka ; [aut. Janusz Borkowski et al.]. 2005
1429   2002100010574 W.1057 Postępowanie administracyjne w Europie / pod red. Zbigniewa Kmieciaka ; [aut. Janusz Borkowski et al.]. 2005
1430   2002100038684 W.3868 Postępowanie administracyjne w Europie / pod red. Zbigniewa Kmieciaka. 2010
1431   2002100065772 W.6577 Postępowanie administracyjne w Europie / pod red. Zbigniewa Kmieciaka ; [aut. Janusz Borkowski et al.]. 2005
1432   2000200536635 G.53663 Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne / red. nauk. Marek Wierzbowski ; aut. Agata Broniewska [i in.]. 2020
1433   2000200436072 G.43607 Postępowanie cywilne : kazusy, orzecznictwo, literatura / Przemysław Kucharski [et al.] ; pod red. nauk. Karola Weitza. 2012
1434   2000200436089 G.43608 Postępowanie cywilne : kazusy, orzecznictwo, literatura / Przemysław Kucharski [et al.] ; pod red. nauk. Karola Weitza. 2012
1435   2000200436096 G.43609 Postępowanie cywilne : kazusy, orzecznictwo, literatura / Przemysław Kucharski [et al.] ; pod red. nauk. Karola Weitza. 2012
1436   2002100072893 W.7289 Postępowanie cywilne : pytania, tablice / red. Elwira Marszałkowska-Krześ ; aut. Łukasz Błaszczak, Izabela Gil, Berenika Kaczmarek, Justyna Kindrat-Nongiesser, Natalia Banaś, Marcin Drabik, Ewa Rudkowska-Ząbczyk, Aleksander Sikorski. 2007
1437   2002100082465 W.8246 Postępowanie cywilne : pytania egzaminacyjne, tablice / red. Elwira Marszałkowska-Krześ ; aut. Natalia Banaś, Łukasz Błaszczak, Aleksandra Budniak, Izabella Gil, Piotr Gil, Justyna Kindrat-Nongiesser, Berenika Kaczmarek-Templin, Magdalena Mazur, Ewa Rudkowska-Ząbczyk, Magdalena Skibińska, Oliwia Żurawińska. 2011
1438   2002100082472 W.8247 Postępowanie cywilne : pytania egzaminacyjne, tablice / red. Elwira Marszałkowska-Krześ ; aut. Natalia Banaś, Łukasz Błaszczak, Aleksandra Budniak, Izabella Gil, Piotr Gil, Justyna Kindrat-Nongiesser, Berenika Kaczmarek-Templin, Magdalena Mazur, Ewa Rudkowska-Ząbczyk, Magdalena Skibińska, Oliwia Żurawińska. 2011
1439   2002100082489 W.8248 Postępowanie cywilne : pytania egzaminacyjne, tablice / red. Elwira Marszałkowska-Krześ ; aut. Natalia Banaś, Łukasz Błaszczak, Aleksandra Budniak, Izabella Gil, Piotr Gil, Justyna Kindrat-Nongiesser, Berenika Kaczmarek-Templin, Magdalena Mazur, Ewa Rudkowska-Ząbczyk, Magdalena Skibińska, Oliwia Żurawińska. 2011
1440   2002100004726 W.472 Postępowanie cywilne / red. Elwira Marszałkowska-Krześ ; aut. Elwira Marszałkowska-Krześ [et al.]. 2011
1441   2000100200117 K.20011 Postępowanie cywilne / Jerzy Jodłowski, Zbigniew Resich, Jerzy Lapierre, Teresa Misiuk-Jodłowska, Karol Weitz. 2014
1442   2002100046160 W.4616 Postępowanie cywilne / red. Elwira Marszałkowska-Krześ ; aut. Elwira Marszałkowska-Krześ [et al.]. 2013
1443   2002100052468 W.5246 Postępowanie cywilne / Jerzy Jodłowski, Zbigniew Resich, Jerzy Lapierre, Teresa Misiuk-Jodłowska, Karol Weitz. 2005
1444   2002100052475 W.5247 Postępowanie cywilne / Jerzy Jodłowski, Zbigniew Resich, Jerzy Lapierre, Teresa Misiuk-Jodłowska, Karol Weitz. 2005
1445   2002100052482 W.5248 Postępowanie cywilne / Jerzy Jodłowski, Zbigniew Resich, Jerzy Lapierre, Teresa Misiuk-Jodłowska, Karol Weitz. 2005
1446   2002100052499 W.5249 Postępowanie cywilne / Jerzy Jodłowski, Zbigniew Resich, Jerzy Lapierre, Teresa Misiuk-Jodłowska, Karol Weitz. 2005
1447   2002100052505 W.5250 Postępowanie cywilne / Jerzy Jodłowski, Zbigniew Resich, Jerzy Lapierre, Teresa Misiuk-Jodłowska, Karol Weitz. 2005
1448   2002100077683 W.7768 Postępowanie cywilne / Jerzy Jodłowski, Zbigniew Resich, Jerzy Lapierre, Teresa Misiuk-Jodłowska, Karol Weitz. 2009
1449   2002100077690 W.7769 Postępowanie cywilne / Jerzy Jodłowski, Zbigniew Resich, Jerzy Lapierre, Teresa Misiuk-Jodłowska, Karol Weitz. 2009
1450   2002100077706 W.7770 Postępowanie cywilne / Jerzy Jodłowski, Zbigniew Resich, Jerzy Lapierre, Teresa Misiuk-Jodłowska, Karol Weitz. 2009
1451   2002100079618 W.7961 Postępowanie cywilne / Jerzy Jodłowski, Zbigniew Resich, Jerzy Lapierre, Teresa Misiuk-Jodłowska, Karol Weitz. 2009
1452   2002100085701 W.8570 Postępowanie cywilne / red. Izabella Gil ; aut. Anna Banaszewska, Aleksandra Budniak-Rogala, Magdalena Górna-Zawadzka, Izabella Gil, Piotr Gil, Magdalena Mazur-Bądel, Marta Nowocień, Mirosław Piechowiak, Michał Pyrz, Aleksander Sikorski, Agnieszka Skorupka, Michał Skorupka, Dariusz Urbanowicz, Michał Wojdała, Oliwia Żurawińska. 2017
1453   2002100085718 W.8571 Postępowanie cywilne / red. Izabella Gil ; aut. Anna Banaszewska, Aleksandra Budniak-Rogala, Magdalena Górna-Zawadzka, Izabella Gil, Piotr Gil, Magdalena Mazur-Bądel, Marta Nowocień, Mirosław Piechowiak, Michał Pyrz, Aleksander Sikorski, Agnieszka Skorupka, Michał Skorupka, Dariusz Urbanowicz, Michał Wojdała, Oliwia Żurawińska. 2017
1454   2002100085725 W.8572 Postępowanie cywilne / red. Izabella Gil ; aut. Anna Banaszewska, Aleksandra Budniak-Rogala, Magdalena Górna-Zawadzka, Izabella Gil, Piotr Gil, Magdalena Mazur-Bądel, Marta Nowocień, Mirosław Piechowiak, Michał Pyrz, Aleksander Sikorski, Agnieszka Skorupka, Michał Skorupka, Dariusz Urbanowicz, Michał Wojdała, Oliwia Żurawińska. 2017
1455   2002100085732 W.8573 Postępowanie cywilne / red. Izabella Gil ; aut. Anna Banaszewska, Aleksandra Budniak-Rogala, Magdalena Górna-Zawadzka, Izabella Gil, Piotr Gil, Magdalena Mazur-Bądel, Marta Nowocień, Mirosław Piechowiak, Michał Pyrz, Aleksander Sikorski, Agnieszka Skorupka, Michał Skorupka, Dariusz Urbanowicz, Michał Wojdała, Oliwia Żurawińska. 2017
1456   2002100105164 W.10516 Postępowanie cywilne / red. Maciej Rzewuski ; aut. Arkadiusz Bieliński, Joanna Derlatka, Magdalena Rzewuska, Maciej Rzewuski, Marek Salamonowicz, Magdalena Skibińska, Jakub J. Szczerbowski. 2020
1457   2002100105171 W.10517 Postępowanie cywilne / red. Maciej Rzewuski ; aut. Arkadiusz Bieliński, Joanna Derlatka, Magdalena Rzewuska, Maciej Rzewuski, Marek Salamonowicz, Magdalena Skibińska, Jakub J. Szczerbowski. 2020
1458   2002100105379 W.10537 Postępowanie cywilne / red. Maciej Rzewuski ; aut. Arkadiusz Bieliński, Joanna Derlatka, Magdalena Rzewuska, Maciej Rzewuski, Marek Salamonowicz, Magdalena Skibińska, Jakub J. Szczerbowski. 2020
1459   2002100105386 W.10538 Postępowanie cywilne / red. Maciej Rzewuski ; aut. Arkadiusz Bieliński, Joanna Derlatka, Magdalena Rzewuska, Maciej Rzewuski, Marek Salamonowicz, Magdalena Skibińska, Jakub J. Szczerbowski. 2020
1460   2002100105393 W.10539 Postępowanie cywilne / red. Maciej Rzewuski ; aut. Arkadiusz Bieliński, Joanna Derlatka, Magdalena Rzewuska, Maciej Rzewuski, Marek Salamonowicz, Magdalena Skibińska, Jakub J. Szczerbowski. 2020
1461   2002100105409 W.10540 Postępowanie cywilne / red. Maciej Rzewuski ; aut. Arkadiusz Bieliński, Joanna Derlatka, Magdalena Rzewuska, Maciej Rzewuski, Marek Salamonowicz, Magdalena Skibińska, Jakub J. Szczerbowski. 2020
1462   2002100093010 W.9301 Postępowanie cywilne w pigułce / oprac. red. Joanna Ablewicz. 2019
1463   2002100051492 W.5149 Postępowanie dowodowe w procesie karnym – zagadnienia wybrane / pod red. Justyny Żylińskiej i Moniki Filipowskiej-Tuthill. 2016
1464   2002100051508 W.5150 Postępowanie dowodowe w procesie karnym – zagadnienia wybrane / pod red. Justyny Żylińskiej i Moniki Filipowskiej-Tuthill. 2016
1465   2000200462415 G.46241 Postępowanie dowodowe w procesie karnym – zagadnienia wybrane / pod red. Justyny Żylińskiej i Moniki Filipowskiej-Tuthill. 2016
1466   2000200462422 G.46242 Postępowanie dowodowe w procesie karnym – zagadnienia wybrane / pod red. Justyny Żylińskiej i Moniki Filipowskiej-Tuthill. 2016
1467   2000200462439 G.46243 Postępowanie dowodowe w procesie karnym – zagadnienia wybrane / pod red. Justyny Żylińskiej i Moniki Filipowskiej-Tuthill. 2016
1468   2002100072879 W.7287 Postępowanie egzekucyjne w dziejach : X konferencja naukowa, Karpacz, 11-13 września 2006 r. / red. nauk. Piotr Jurek ; Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Instytut Historii Państwa i Prawa. 2007
1469   2000200550587 G.55058 Postępowanie egzekucyjne, komornicy sądowi, koszty egzekucyjne / red. nauk. Jacek Gołaczyński ; [aut.] Kinga Flaga-Gieruszyńska, Jacek Gołaczyński, Aleksandra Klich, Joanna Studzińska, Zbigniew Woźniak. 2019
1470   2001700353241 G.39866 Postępowanie karne : część szczególna / red. Zofia Świda ; Zofia Świda, Jerzy Skorupka, Ryszard Ponikowski, Włodzimierz Posnow. 2011
1471   2001700353258 G.39867 Postępowanie karne : część szczególna / red. Zofia Świda ; Zofia Świda, Jerzy Skorupka, Ryszard Ponikowski, Włodzimierz Posnow. 2011
1472   2001700353265 G.39868 Postępowanie karne : część szczególna / red. Zofia Świda ; Zofia Świda, Jerzy Skorupka, Ryszard Ponikowski, Włodzimierz Posnow. 2011
1473   2000200398592 G.39859 Postępowanie karne : część ogólna / red. Zofia Świda ; Zofia Świda, Ryszard Ponikowski, Włodzimierz Posnow. 2008
1474   2002100005105 W.510 Postępowanie karne : część szczególna / red. Zofia Świda ; Zofia Świda, Jerzy Skorupka, Ryszard Ponikowski, Włodzimierz Posnow. 2011
1475   2002100067400 W.6740 Postępowanie karne : część ogólna / red. Zofia Świda ; Zofia Świda, Ryszard Ponikowski, Włodzimierz Posnow. 2008
1476   2002100067417 W.6741 Postępowanie karne : część ogólna / red. Zofia Świda ; Zofia Świda, Ryszard Ponikowski, Włodzimierz Posnow. 2008
1477   2002100067424 W.6742 Postępowanie karne : część ogólna / red. Zofia Świda ; Zofia Świda, Ryszard Ponikowski, Włodzimierz Posnow. 2008
1478   2002100067431 W.6743 Postępowanie karne : część ogólna / red. Zofia Świda ; Zofia Świda, Ryszard Ponikowski, Włodzimierz Posnow. 2008
1479   2002100067448 W.6744 Postępowanie karne : część ogólna / red. Zofia Świda ; Zofia Świda, Ryszard Ponikowski, Włodzimierz Posnow. 2008
1480   2002100067455 W.6745 Postępowanie karne : część ogólna / red. nauk. Jerzy Skorupka ; Zofia Świda, Jerzy Skorupka, Ryszard Ponikowski, Włodzimierz Posnow. 2012
1481   2002100067462 W.6746 Postępowanie karne : część ogólna / red. nauk. Jerzy Skorupka ; Zofia Świda, Jerzy Skorupka, Ryszard Ponikowski, Włodzimierz Posnow. 2012
1482   2002100067479 W.6747 Postępowanie karne : część ogólna / red. nauk. Jerzy Skorupka ; Zofia Świda, Jerzy Skorupka, Ryszard Ponikowski, Włodzimierz Posnow. 2012
1483   2002100067486 W.6748 Postępowanie karne : część ogólna / red. nauk. Jerzy Skorupka ; Zofia Świda, Jerzy Skorupka, Ryszard Ponikowski, Włodzimierz Posnow. 2012
1484   2002100067493 W.6749 Postępowanie karne : część szczególna / red. Zofia Świda ; Zofia Świda, Jerzy Skorupka, Ryszard Ponikowski, Włodzimierz Posnow. 2011
1485   2002100067509 W.6750 Postępowanie karne : część szczególna / red. Zofia Świda ; Zofia Świda, Jerzy Skorupka, Ryszard Ponikowski, Włodzimierz Posnow. 2011
1486   2002100067516 W.6751 Postępowanie karne : część szczególna / red. Zofia Świda ; Zofia Świda, Jerzy Skorupka, Ryszard Ponikowski, Włodzimierz Posnow. 2011
1487   2002100067523 W.6752 Postępowanie karne : część szczególna / red. Zofia Świda ; Zofia Świda, Jerzy Skorupka, Ryszard Ponikowski, Włodzimierz Posnow. 2011
1488   2002100067530 W.6753 Postępowanie karne : część szczególna / red. Zofia Świda ; Zofia Świda, Jerzy Skorupka, Ryszard Ponikowski, Włodzimierz Posnow. 2011
1489   2002100074835 W.7483 Postępowanie karne : materiały do ćwiczeń / red. Jerzy Skorupka ; [aut.] Irmina Bondarczuk, Anna Drozd, Wojciech Jasiński, Anna Malicka, Emilia Mądrecka, Krzysztof Mitoraj, Krzysztof Nowicki, Adrian Paluch, Denis Woźniak. 2011
1490   2002100082847 W.8284 Postępowanie karne : kazusy z rozwiązaniami / red. nauk. Katarzyna Dudka, Hanna Paluszkiewicz ; [aut.] Magdalena Błaszyk, Katarzyna Dudka, Magdalena Mościcka-Podstawka, Hanna Paluszkiewicz, Rafał Skowron, Olaf Włodkowski. 2017
1491   2002100082854 W.8285 Postępowanie karne : kazusy z rozwiązaniami / red. nauk. Katarzyna Dudka, Hanna Paluszkiewicz ; [aut.] Magdalena Błaszyk, Katarzyna Dudka, Magdalena Mościcka-Podstawka, Hanna Paluszkiewicz, Rafał Skowron, Olaf Włodkowski. 2017
1492   2000200535720 G.53572 Postępowanie karne w pigułce / oprac. meryt. Jarosław Depta ; przykł. Ksenia Rzepka. 2021
1493   2000200535713 G.53571 Postępowanie karne w pigułce / oprac. meryt. Jarosław Depta ; przykł. Ksenia Rzepka. 2021
1494   2000200535706 G.53570 Postępowanie karne w pigułce / oprac. meryt. Jarosław Depta ; przykł. Ksenia Rzepka. 2021
1495   2000200535690 G.53569 Postępowanie karne w pigułce / oprac. meryt. Jarosław Depta ; przykł. Ksenia Rzepka. 2021
1496   2000200535683 G.53568 Postępowanie karne w pigułce / oprac. meryt. Jarosław Depta ; przykł. Ksenia Rzepka. 2021
1497   2000100154823 K.15482 Postępowanie prejudycjalne w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej / Jan Barcz [et al.] ; pod red. Jana Barcza. 2007
1498   2000200540625 G.54062 Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy / red. nauk. Krzysztof W. Baran ; aut. Bohdan Bieniek [i in.] 2021
1499   2002100027770 W.2777 Prawo pomocy publicznej / Postuła, Igor. 2008
1500   2002100104594 W.10459 Przestępstwa seksualne : geneza, postacie, resocjalizacja oraz zabezpieczenia przed powrotnością / Pospiszyl, Kazimierz. 2014
1501   2002100104600 W.10460 Przestępstwa seksualne : geneza, postacie, resocjalizacja oraz zabezpieczenia przed powrotnością / Pospiszyl, Kazimierz. 2014
1502   2002100108233 W.10823 W tyglu naszych finansów : transformacja i reformy finansów publicznych w Polsce w dwudziestoleciu 1989-2008 / Postuła, Marta. 2007
 
FER
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1503   2000200527046 G.52704 Koncepcje i teorie samorządności terytorialnej na przykładzie wybranych państw i Polski, z uwzględnieniem kwestii finansowania ich działalności / Feret, Elżbieta. 2019
1504   2000200421115 G.42111 Prawo prasowe : komentarz / Ferenc-Szydełko, Ewa. 2010
1505   2002100004061 W.406 Prawo prasowe : komentarz / Ferenc-Szydełko, Ewa. 2010
1506   2002100051904 W.5190 Prawo prasowe : komentarz / Ferenc-Szydełko, Ewa. 2010
1507   2002100051911 W.5191 Prawo prasowe : komentarz / Ferenc-Szydełko, Ewa. 2008
1508   2002100051928 W.5192 Prawo prasowe : komentarz / Ferenc-Szydełko, Ewa. 2008
1509   2002100051935 W.5193 Prawo prasowe : komentarz / Ferenc-Szydełko, Ewa. 2008
 
KID
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1510   2001700319438 G.36130 Handlowe spółki osobowe / Kidyba, Andrzej. 2010
1511   2001700319445 G.36131 Handlowe spółki osobowe / Kidyba, Andrzej. 2010
1512   2002100058965 W.5896 Handlowe spółki osobowe / Kidyba, Andrzej. 2010
1513   2002100064577 W.6457 Handlowe spółki osobowe / Kidyba, Andrzej. 2010
1514   2002100064584 W.6458 Handlowe spółki osobowe / Kidyba, Andrzej. 2010
1515   2002100064591 W.6459 Handlowe spółki osobowe / Kidyba, Andrzej. 2010
1516   2002100064492 W.6449 Kodeks spółek handlowych : komentarz. T. 1, Komentarz do art. 1-300 K.S.H. / Kidyba, Andrzej. 2010
1517   2002100064508 W.6450 Kodeks spółek handlowych : komentarz. T. 2, Komentarz do art. 301-633 K.S.H. / Kidyba, Andrzej. 2010
1518   2001700214498 G.32991 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2009
1519   2001700214559 G.32997 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2009
1520   2001700214566 G.32998 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2009
1521   2001700214603 G.33002 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2009
1522   2001700214610 G.33003 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2009
1523   2001700226132 G.34077 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2009
1524   2000100200322 K.20032 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2013
1525   2002100012608 W.1260 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2008
1526   2002100045118 W.4511 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2015
1527   2002100064607 W.6460 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2006
1528   2002100064614 W.6461 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2006
1529   2002100064621 W.6462 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2009
1530   2002100064638 W.6463 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2012
1531   2002100064645 W.6464 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2012
1532   2002100064652 W.6465 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2012
1533   2002100064669 W.6466 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2012
1534   2002100064676 W.6467 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2012
1535   2002100065864 W.6586 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2012
1536   2002100071926 W.7192 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2017
1537   2002100081420 W.8142 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2012
1538   2002100081437 W.8143 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2012
1539   2002100091320 W.9132 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2019
1540   2002100091337 W.9133 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2019
1541   2002100091344 W.9134 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2019
1542   2002100093492 W.9349 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2015
1543   2000200500094 G.50009 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2019
1544   2000200500087 G.50008 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2019
1545   2000200521617 G.52161 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2020
1546   2000200521600 G.52160 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2020
1547   2000200543169 G.54316 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2021
1548   2000200543176 G.54317 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2021
1549   2002100104402 W.10440 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2021
1550   2002100104419 W.10441 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2021
1551   2002100039797 W.3979 Prawo spółek handlowych / Kidyba, Andrzej. 2010
1552   2002100065482 W.6548 Prawo spółek handlowych / Kidyba, Andrzej. 2010
 
TUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1553   2001700362434 G.40732 Ochrona zdrowia psychicznego / Turzańska-Szacoń, Beata. 2012
1554   2002100059382 W.5938 Rachunkowość leasingu na tle regulacji prawa cywilnego i podatkowego / Turzyński, Mikołaj. 2004
1555   2002100042254 W.4225 Umowy leasingu w prawie bilansowym i podatkowym / Turzyński, Mikołaj. 2009
1556   2000200419938 G.41993 Zapis windykacyjny : komentarz / Turłukowski, Jarosław. 2011
 
KSI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1557   2002100067349 W.6734 Bezpodstawne wzbogacenie : art. 405-414 KC : komentarz / Księżak, Paweł. 2007
1558   2002100072480 W.7248 Księga jubileuszowa ku czci Profesor Krystyny Sawickiej : gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych : zagadnienia finansowoprawne / pod red. nauk. Wiesławy Miemiec ; [komitet red. Wiesława Miemiec, Paweł Borszowski, Rafał Kowalczyk, Przemysław Pest]. 2017
1559   2002100072985 W.7298 Księga jubileuszowa ku czci Profesor Krystyny Sawickiej : gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych : zagadnienia finansowoprawne / pod red. nauk. Wiesławy Miemiec ; [komitet red. Wiesława Miemiec, Paweł Borszowski, Rafał Kowalczyk, Przemysław Pest]. 2017
1560   2002100080812 W.8081 Księga jubileuszowa ku czci Profesor Krystyny Sawickiej : gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych : zagadnienia finansowoprawne / pod red. nauk. Wiesławy Miemiec ; [komitet red. Wiesława Miemiec, Paweł Borszowski, Rafał Kowalczyk, Przemysław Pest]. 2017
1561   2002100082984 W.8298 Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego : stanowienie i stosowanie prawa podatkowego / pod red. nauk. Wiesławy Miemiec. 2009
1562   2002100051164 W.5116 Księgi wieczyste i hipoteka : zbiór przepisów / wprowadzenie Aleksander Oleszko. 2004
1563   2000200421054 G.42105 Zapis windykacyjny / Księżak, Paweł. 2012
 
ZES
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1564   2000200421511 G.42151 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej. z. 2(116), 2012 / red. nacz. serii Andrzej Matlak. 2012
1565   2002100052772 W.5277 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej. z. 1(115), 2012 / red. nacz. serii Andrzej Matlak. 2012
1566   2002100052789 W.5278 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej. z. 2(116), 2012 / red. nacz. serii Andrzej Matlak. 2012
1567   2002100058934 W.5893 Zeszyty Naukowe WSAiB im. E. Kwiatkowskiego : pamięci śp. dr. hab. prof. WSAiB Zbigniewa Godeckiego. z. 23 / red. nauk. Piotr Lewandowski. 2016
1568   2002100042117 W.4211 Zeszyty Naukowe WSAiB im. E. Kwiatkowskiego. z. 21 / red. nauk. Marek Chrabkowski. 2015
1569   2002100073005 W.7300 Zeszyty Naukowe WSAiB im. E. Kwiatkowskiego. z. 24 / red. nauk. Piotr Lewandowski, Dominika Wetoszka. 2017
 
ZIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1570   2002100003903 W.390 Administracja rządowa w Polsce / Zieliński, Eugeniusz. 2001
1571   2002100009370 W.937 Administracja rządowa w Polsce / Zieliński, Eugeniusz. 2001
1572   2002100050280 W.5028 Administracja rządowa w Polsce / Zieliński, Eugeniusz. 2001
1573   2002100074798 W.7479 Analiza pojęcia czynu / Ziembiński, Zygmunt. 1972
1574   2000100181218 K.18121 Ochrona praw człowieka w systemie Światowej Organizacji Handlu / Ziemblicki, Bartosz. 2013
1575   2000100181225 K.18122 Ochrona praw człowieka w systemie Światowej Organizacji Handlu / Ziemblicki, Bartosz. 2013
1576   2000100181232 K.18123 Ochrona praw człowieka w systemie Światowej Organizacji Handlu / Ziemblicki, Bartosz. 2013
1577   2002100040465 W.4046 Organizacja wewnętrzna Senatu : studium prawno-ustrojowe / Zientarski, Piotr Benedykt. 2011
1578   2001700363783 G.40855 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej. 2012
1579   2001700363776 G.40856 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej. 2012
1580   2001700209845 G.32526 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej. 2009
1581   2002100006546 W.654 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej. 2009
1582   2002100046269 W.4626 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej. 2014
1583   2002100052796 W.5279 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej. 2004
1584   2002100052802 W.5280 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej. 2012
1585   2002100070202 W.7020 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej. 2012
1586   2002100071766 W.7176 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej. 2017
1587   2002100071773 W.7177 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej. 2017
1588   2002100075993 W.7599 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej. 2009
1589   2002100076006 W.7600 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej. 2009
1590   2002100076013 W.7601 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej. 2009
1591   2002100076020 W.7602 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej. 2009
1592   2002100076037 W.7603 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej. 2009
1593   2002100076044 W.7604 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej. 2009
1594   2002100081819 W.8181 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej. 2012
1595   2002100081826 W.8182 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej. 2012
1596   2002100082748 W.8274 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej. 2017
1597   2002100082755 W.8275 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej. 2017
1598   2002100095694 W.9569 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej. 2020
1599   2002100095700 W.9570 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej. 2020
1600   2002100095717 W.9571 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej. 2020
1601   2002100007536 W.753 Prawo cywilne : część ogólna / Ziemianin, Bronisław. 2007
1602   2002100007543 W.754 Prawo cywilne : część ogólna / Ziemianin, Bronisław. 2007
1603   2002100007550 W.755 Prawo cywilne : część ogólna / Ziemianin, Bronisław. 2007
1604   2000200549802 G.54980 Prawo do obrony podmiotu zbiorowego / Zieliński, Sebastian. 2021
1605   2000200549796 G.54979 Prawo do obrony podmiotu zbiorowego / Zieliński, Sebastian. 2021
1606   2000200424888 G.42488 Prawo rzeczowe / Ziemianin, Bronisław. 2012
1607   2000200424895 G.42489 Prawo rzeczowe / Ziemianin, Bronisław. 2012
1608   2002100052819 W.5281 Prawo rzeczowe / Ziemianin, Bronisław. 2008
1609   2002100052826 W.5282 Prawo rzeczowe / Ziemianin, Bronisław. 2008
1610   2002100052833 W.5283 Prawo rzeczowe / Ziemianin, Bronisław. 2008
1611   2000200424796 G.42479 Przesłuchanie małoletnich świadków / Zielona-Jenek, Monika. 2012
1612   2002100068056 W.6805 Przesłuchanie małoletnich świadków / Zielona-Jenek, Monika. 2012
1613   2002100101029 W.10102 Przesłuchanie małoletnich świadków / Zielona-Jenek, Monika. 2012
1614   2002100101036 W.10103 Przesłuchanie małoletnich świadków / Zielona-Jenek, Monika. 2012
1615   2000200457121 G.45712 Uproszczone formy opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej / Zieliński, Robert. 2012
1616   2002100014138 W.1413 Wpływ państwa na rynek pracy i decyzje zatrudnieniowe przedsiębiorstw / Zieliński, Mariusz. 2008
1617   2000200421795 G.42179 Wykładnia prawa : zasady, reguły, wskazówki / Zieliński, Maciej. 2012
1618   2000200421788 G.42178 Wykładnia prawa : zasady, reguły, wskazówki / Zieliński, Maciej. 2012
1619   2002100036840 W.3684 Wykładnia prawa : zasady, reguły, wskazówki / Zieliński, Maciej. 2012
1620   2002100036857 W.3685 Wykładnia prawa : zasady, reguły, wskazówki / Zieliński, Maciej. 2012
 
ROM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1621   2000200422105 G.42210 Mobbing w ujęciu psychologiczno-prawnym / Romer, Maria Teresa. 2010
1622   2000200422082 G.42208 Mobbing w ujęciu psychologiczno-prawnym / Romer, Maria Teresa. 2010
1623   2002100007482 W.748 Mobbing w ujęciu psychologiczno-prawnym / Romer, Maria Teresa. 2010
1624   2002100007499 W.749 Mobbing w ujęciu psychologiczno-prawnym / Romer, Maria Teresa. 2010
1625   2002100007505 W.750 Mobbing w ujęciu psychologiczno-prawnym / Romer, Maria Teresa. 2010
1626   2002100077362 W.7736 Mobbing w ujęciu psychologiczno-prawnym / Romer, Maria Teresa. 2010
1627   2002100062627 W.6262 Prawo pracy : komentarz / Romer, Maria Teresa. 2008
1628   2002100072817 W.7281 Prawo pracy : komentarz / Romer, Maria Teresa. 2010
1629   2000100027219 K.2721 Wizja parlamentu w nowej konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / Romaszewski, Zbigniew. 1994
 
HEL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1630   2002100049383 W.4938 Aplikacja od ogółu do szczegółu : akty normatywne w pigułce / Heliosz, Aneta. 2010
1631   2002100049390 W.4939 Aplikacja od ogółu do szczegółu : akty normatywne w pigułce / Heliosz, Aneta. 2011
1632   2000200422204 G.42220 Ewolucja samorządu terytorialnego w państwach członkowskich Unii Europejskiej / Helnarska, Karolina Julia. 2012
1633   2000200422198 G.42219 Ewolucja samorządu terytorialnego w państwach członkowskich Unii Europejskiej / Helnarska, Karolina Julia. 2012
1634   2000200422181 G.42218 Ewolucja samorządu terytorialnego w państwach członkowskich Unii Europejskiej / Helnarska, Karolina Julia. 2012
1635   2002100058712 W.5871 Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw / Helin, André. 1998
1636   2002100070844 W.7084 Prawo prywatne Unii Europejskiej ze stanowiska teorii prawa / Helios, Joanna. 2014
1637   2002100072503 W.7250 Wpływ feminizmu na sytuację społeczno-prawną kobiet / Helios, Joanna. 2016
 
PRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1638   2000100077511 K.7751 Problematyka normalizacji, zapewnienia jakości i kodyfikacji w aspekcie integracji z NATO i Unią Europejską : V Krajowa Konferencja 1 czerwca 2005 : materiały konferencyjne / [Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie]. 2005
1639   2002100043848 W.4384 Problemy dowodu z dokumentu : materiały VIII Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma, 17-19 czerwca 1998 r. / pod red. Zdzisława Kegla ; Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa i Administracji. Katedra Kryminalistyki. 1999
1640   2002100060579 W.6057 Problemy prawa angielskiego i europejskiego oraz reformy w Europie Środkowej (Polska, Węgry) = Current problems of English and European law and reforms in Central Europe (Poland, Hungary) / red. Konrad Nowacki. 2000
1641   2001700200989 G.31659 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym / pod red. Beaty T. Bieńkowskiej, Dariusza Szafrańskiego ; Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce. 2008
1642   2001700200996 G.31660 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym / pod red. Beaty T. Bieńkowskiej, Dariusza Szafrańskiego ; Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce. 2008
1643   2002100035492 W.3549 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym / pod red. Beaty T. Bieńkowskiej, Dariusza Szafrańskiego ; Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce. 2008
1644   2002100035508 W.3550 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym / pod red. Beaty T. Bieńkowskiej, Dariusza Szafrańskiego ; Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce. 2008
1645   2001700353890 G.40589 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 3 / pod red. Beaty T. Bieńkowskiej, Dariusza Szafrańskiego ; Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce. 2011
1646   2001700368689 G.41358 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 2 / pod red. Beaty T. Bieńkowskiej, Dariusza Szafrańskiego ; Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce. 2009
1647   2000200445951 G.44595 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 5 / pod red. Beaty T. Bieńkowskiej, Dariusza Szafrańskiego ; Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce. 2014
1648   2000200445975 G.44597 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 5 / pod red. Beaty T. Bieńkowskiej, Dariusza Szafrańskiego ; Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce. 2014
1649   2000200445968 G.44596 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 5 / pod red. Beaty T. Bieńkowskiej, Dariusza Szafrańskiego ; Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce. 2014
1650   2002100026605 W.2660 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 4 / pod red. Beaty T. Bieńkowskiej, Dariusza Szafrańskiego ; Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce. 2013
1651   2002100026612 W.2661 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 4 / pod red. Beaty T. Bieńkowskiej, Dariusza Szafrańskiego ; Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce. 2013
1652   2002100026629 W.2662 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 4 / pod red. Beaty T. Bieńkowskiej, Dariusza Szafrańskiego ; Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce. 2013
1653   2002100026636 W.2663 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 4 / pod red. Beaty T. Bieńkowskiej, Dariusza Szafrańskiego ; Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce. 2013
1654   2002100035515 W.3551 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 2 / pod red. Beaty T. Bieńkowskiej, Dariusza Szafrańskiego ; Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce. 2009
1655   2002100035522 W.3552 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 2 / pod red. Beaty T. Bieńkowskiej, Dariusza Szafrańskiego ; Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce. 2009
1656   2002100035539 W.3553 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 2 / pod red. Beaty T. Bieńkowskiej, Dariusza Szafrańskiego ; Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce. 2009
1657   2002100035546 W.3554 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 2 / pod red. Beaty T. Bieńkowskiej, Dariusza Szafrańskiego ; Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce. 2009
1658   2002100035553 W.3555 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 2 / pod red. Beaty T. Bieńkowskiej, Dariusza Szafrańskiego ; Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce. 2009
1659   2002100035560 W.3556 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 2 / pod red. Beaty T. Bieńkowskiej, Dariusza Szafrańskiego ; Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce. 2009
1660   2002100035577 W.3557 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 3 / pod red. Beaty T. Bieńkowskiej, Dariusza Szafrańskiego ; Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce. 2011
1661   2002100035584 W.3558 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 3 / pod red. Beaty T. Bieńkowskiej, Dariusza Szafrańskiego ; Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce. 2011
1662   2002100035591 W.3559 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 3 / pod red. Beaty T. Bieńkowskiej, Dariusza Szafrańskiego ; Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce. 2011
1663   2002100035607 W.3560 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 3 / pod red. Beaty T. Bieńkowskiej, Dariusza Szafrańskiego ; Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce. 2011
1664   2002100035614 W.3561 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 3 / pod red. Beaty T. Bieńkowskiej, Dariusza Szafrańskiego ; Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce. 2011
1665   2000200462453 G.46245 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 7 / pod redakcją Andrzeja Bieleckiego, Dariusza Szafrańskiego ; Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce. 2016
1666   2002100057357 W.5735 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 5 / pod red. Beaty T. Bieńkowskiej, Dariusza Szafrańskiego ; Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce. 2014
1667   2000200475026 G.47502 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 8 / pod red. Andrzeja Bieleckiego, Dariusza Szafrańskiego, Tomasza Gąsiora. 2017
1668   2000200540144 G.54014 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 11 / pod red. Andrzeja Bieleckiego, Dariusza Szafrańskiego, Tomasza Gąsiora. 2020
1669   2000200545491 G.54549 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 9 / pod red. Andrzeja Bieleckiego, Dariusza Szafrańskiego, Tomasza Gąsiora. 2018
1670   2000200545507 G.54550 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 10 / pod red. Andrzeja Bieleckiego, Dariusza Szafrańskiego, Tomasza Gąsiora. 2019
1671   2000200545514 G.54551 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 11 / pod red. Andrzeja Bieleckiego, Dariusza Szafrańskiego, Tomasza Gąsiora. 2020
1672   2001700307503 G.34929 Problemy prawne w stosunkach polsko-niemieckich u progu XXI wieku / pod red. Władysława Czaplińskiego i Bernarda Łukańki ; Instytut Nauk Prawnych PAN. 2009
1673   2001700307510 G.34930 Problemy prawne w stosunkach polsko-niemieckich u progu XXI wieku / pod red. Władysława Czaplińskiego i Bernarda Łukańki ; Instytut Nauk Prawnych PAN. 2009
1674   2002100048850 W.4885 Problemy prawno-polityczne transformacji ustrojowej w państwach Europy Środkowo-Wschodniej / pod red. Henryka Rota. 1995
1675   2000200478195 G.47819 Problemy reprywatyzacji / red. nauk. Anna Jarosz-Nojszewska, Paulina Legutko-Kobus. 2017
1676   2002100102286 W.10228 Problemy własności w ujęciu historyczno-prawnym / pod red. Ewy Kozerskiej, Piotra Sadowskiego, Andrzeja Szymańskiego ; Uniwersytet Opolski. 2008
1677   2002100018716 W.1871 Procedura administracyjna / red. nauk. Wojciech Drobny ; aut. pytań Adam Czaja [et al.]. 2007
1678   2000200422525 G.42252 Proces karny : przebieg postępowania / Koper, Radosław. 2012
1679   2000200422518 G.42251 Proces karny : przebieg postępowania / Koper, Radosław. 2012
1680   2000200422471 G.42247 Proces karny : przebieg postępowania / Koper, Radosław. 2012
1681   2000200422464 G.42246 Proces karny : przebieg postępowania / Koper, Radosław. 2012
1682   2000200422457 G.42245 Proces karny : przebieg postępowania / Koper, Radosław. 2012
1683   2000200473213 G.47321 Proces karny / red. nauk. Kazimierz Marszał, Jarosław Zagrodnik ; [aut.] Radosław Koper, Kazimierz Marszał, Jarosław Zagrodnik, Kazimierz Zgryzek. 2017
1684   2000200473220 G.47322 Proces karny / red. nauk. Kazimierz Marszał, Jarosław Zagrodnik ; [aut.] Radosław Koper, Kazimierz Marszał, Jarosław Zagrodnik, Kazimierz Zgryzek. 2017
1685   2000200473237 G.47323 Proces karny / red. nauk. Kazimierz Marszał, Jarosław Zagrodnik ; [aut.] Radosław Koper, Kazimierz Marszał, Jarosław Zagrodnik, Kazimierz Zgryzek. 2017
1686   2000200473244 G.47324 Proces karny / red. nauk. Kazimierz Marszał, Jarosław Zagrodnik ; [aut.] Radosław Koper, Kazimierz Marszał, Jarosław Zagrodnik, Kazimierz Zgryzek. 2017
1687   2000200473251 G.47325 Proces karny / red. nauk. Kazimierz Marszał, Jarosław Zagrodnik ; [aut.] Radosław Koper, Kazimierz Marszał, Jarosław Zagrodnik, Kazimierz Zgryzek. 2017
1688   2000200473268 G.47326 Proces karny / red. nauk. Kazimierz Marszał, Jarosław Zagrodnik ; [aut.] Radosław Koper, Kazimierz Marszał, Jarosław Zagrodnik, Kazimierz Zgryzek. 2017
1689   2000200473275 G.47327 Proces karny / red. nauk. Kazimierz Marszał, Jarosław Zagrodnik ; [aut.] Radosław Koper, Kazimierz Marszał, Jarosław Zagrodnik, Kazimierz Zgryzek. 2017
1690   2000200473282 G.47328 Proces karny / red. nauk. Kazimierz Marszał, Jarosław Zagrodnik ; [aut.] Radosław Koper, Kazimierz Marszał, Jarosław Zagrodnik, Kazimierz Zgryzek. 2017
1691   2000200473299 G.47329 Proces karny / red. nauk. Kazimierz Marszał, Jarosław Zagrodnik ; [aut.] Radosław Koper, Kazimierz Marszał, Jarosław Zagrodnik, Kazimierz Zgryzek. 2017
1692   2000200473305 G.47330 Proces karny / red. nauk. Kazimierz Marszał, Jarosław Zagrodnik ; [aut.] Radosław Koper, Kazimierz Marszał, Jarosław Zagrodnik, Kazimierz Zgryzek. 2017
1693   2000200473312 G.47331 Proces karny / red. nauk. Kazimierz Marszał, Jarosław Zagrodnik ; [aut.] Radosław Koper, Kazimierz Marszał, Jarosław Zagrodnik, Kazimierz Zgryzek. 2017
1694   2000200473206 G.47320 Proces karny / red. nauk. Kazimierz Marszał, Jarosław Zagrodnik ; [aut.] Radosław Koper, Kazimierz Marszał, Jarosław Zagrodnik, Kazimierz Zgryzek. 2017
1695   2000200473381 G.47338 Proces karny / red. nauk. Jerzy Skorupka ; [aut.] Dagmara Gruszecka, Karolina Kremens, Krzysztof Nowicki, Jerzy Skorupka. 2017
1696   2000200473398 G.47339 Proces karny / red. nauk. Jerzy Skorupka ; [aut.] Dagmara Gruszecka, Karolina Kremens, Krzysztof Nowicki, Jerzy Skorupka. 2017
1697   2000200473404 G.47340 Proces karny / red. nauk. Jerzy Skorupka ; [aut.] Dagmara Gruszecka, Karolina Kremens, Krzysztof Nowicki, Jerzy Skorupka. 2017
1698   2000200473411 G.47341 Proces karny / red. nauk. Jerzy Skorupka ; [aut.] Dagmara Gruszecka, Karolina Kremens, Krzysztof Nowicki, Jerzy Skorupka. 2017
1699   2000200473428 G.47342 Proces karny / red. nauk. Jerzy Skorupka ; [aut.] Dagmara Gruszecka, Karolina Kremens, Krzysztof Nowicki, Jerzy Skorupka. 2017
1700   2000200473435 G.47343 Proces karny / red. nauk. Jerzy Skorupka ; [aut.] Dagmara Gruszecka, Karolina Kremens, Krzysztof Nowicki, Jerzy Skorupka. 2017
1701   2002100091412 W.9141 Proces karny / red. nauk. Jerzy Skorupka ; aut. Dagmara Gruszecka, Karolina Kremens, Krzysztof Nowicki, Jerzy Skorupka. 2018
1702   2002100091429 W.9142 Proces karny / red. nauk. Jerzy Skorupka ; aut. Dagmara Gruszecka, Karolina Kremens, Krzysztof Nowicki, Jerzy Skorupka. 2018
1703   2002100091436 W.9143 Proces karny / red. nauk. Jerzy Skorupka ; aut. Dagmara Gruszecka, Karolina Kremens, Krzysztof Nowicki, Jerzy Skorupka. 2018
1704   2000200499916 G.49991 Proces karny / red. nauk. Jerzy Skorupka ; aut. Dagmara Gruszecka, Karolina Kremens, Krzysztof Nowicki, Jerzy Skorupka. 2018
1705   2000200499909 G.49990 Proces karny / red. nauk. Jerzy Skorupka ; aut. Dagmara Gruszecka, Karolina Kremens, Krzysztof Nowicki, Jerzy Skorupka. 2018
1706   2000200499893 G.49989 Proces karny / red. nauk. Jerzy Skorupka ; aut. Dagmara Gruszecka, Karolina Kremens, Krzysztof Nowicki, Jerzy Skorupka. 2018
1707   2000200499947 G.49994 Proces karny / red. nauk. Jarosław Zagrodnik ; aut. Radosław Koper, Kazimierz Marszał, Jarosław Zagrodnik, Kazimierz Zgryzek. 2019
1708   2000200499930 G.49993 Proces karny / red. nauk. Jarosław Zagrodnik ; aut. Radosław Koper, Kazimierz Marszał, Jarosław Zagrodnik, Kazimierz Zgryzek. 2019
1709   2000200499923 G.49992 Proces karny / red. nauk. Jarosław Zagrodnik ; aut. Radosław Koper, Kazimierz Marszał, Jarosław Zagrodnik, Kazimierz Zgryzek. 2019
1710   2000200535355 G.53535 Proces karny / red. nauk. Jerzy Skorupka ; [aut.] Karolina Kremens, Krzysztof Nowicki, Jerzy Skorupka. 2020
1711   2000200535362 G.53536 Proces karny / red. nauk. Jerzy Skorupka ; [aut.] Karolina Kremens, Krzysztof Nowicki, Jerzy Skorupka. 2020
1712   2000200535379 G.53537 Proces karny / red. nauk. Jerzy Skorupka ; [aut.] Karolina Kremens, Krzysztof Nowicki, Jerzy Skorupka. 2020
1713   2000200535393 G.53539 Proces karny / red. nauk. Jerzy Skorupka ; [aut.] Karolina Kremens, Krzysztof Nowicki, Jerzy Skorupka. 2020
1714   2000200535386 G.53538 Proces karny / red. nauk. Jerzy Skorupka ; [aut.] Karolina Kremens, Krzysztof Nowicki, Jerzy Skorupka. 2020
1715   2002100020511 W.2051 Profesjonalizm w administracji publicznej / pod red. Anetty Dębickiej, Mariusza Dmochowskiego, Barbary Kudryckiej. 2004
1716   2002100020528 W.2052 Profesjonalizm w administracji publicznej / pod red. Anetty Dębickiej, Mariusza Dmochowskiego, Barbary Kudryckiej. 2004
1717   2002100020535 W.2053 Profesjonalizm w administracji publicznej / pod red. Anetty Dębickiej, Mariusza Dmochowskiego, Barbary Kudryckiej. 2004
1718   2002100043381 W.4338 Profesjonalizm w administracji publicznej / pod red. Anetty Dębickiej, Mariusza Dmochowskiego, Barbary Kudryckiej. 2004
1719   2001700362588 G.40746 Profesjonalna kultura prawnicza / red. Maciej Pichlak. 2012
1720   2002100035485 W.3548 Profesjonalna kultura prawnicza / red. Maciej Pichlak. 2012
1721   2000200473527 G.47352 Profilowanie kryminalne / red. Jerzy Konieczny, Maciej Szostak. 2011
1722   2000200473534 G.47353 Profilowanie kryminalne / red. Jerzy Konieczny, Maciej Szostak. 2011
1723   2000200463627 G.46362 Projekty regionalne i lokalne : sukces projektu / red. nauk. Henryk Brandenburg, Przemysław Sekuła. 2016
1724   2002100019201 W.1920 Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy : ustawa z omówieniem / [omówienie do ustawy Paweł Ziółkowski]. 2004
1725   2002100099272 W.9927 Promocja zdrowia : praca zbiorowa / pod red. Jerzego B. Karskiego ; aut.: Zdzisław Chromiński, Czesław Czabała, Lech Dawydzik, Mieczysław Górny, Brunon Hołyst, Jerzy B. Karski, Zofia Kawczyńska-Butrym, Henryk Kirschner, Joanna Kopeć-Ślęzak, Jerzy Leowski, Roman Lutyński, Andrzej Malinowski, Longin Marianowski, Bogna Moszyńska, Barbara Mroziak, Krzysztof Ostaszewski, Antonina Ostrowska, Ryszard Przewęda, Wioleta Respondek, Stefan Rywik, Zofia Słońska, Maria Sokołowska, Zbigniew Lew Starowicz, Jan Z. Suchowiak, Lucjan Szponar, Cezary Włodarczyk, Barbara Woynarowska, Zbigniew Wronkowski, Kazimierz Wrześniewski, Maria Zwierko. 1999
 
EIC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1726   2000200419747 G.41974 Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych / Eichstaedt, Krzysztof. 2012
1727   2002100066120 W.6612 Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych / Eichstaedt, Krzysztof. 2012
1728   2002100066137 W.6613 Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych / Eichstaedt, Krzysztof. 2012
1729   2002100066144 W.6614 Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych / Eichstaedt, Krzysztof. 2012
1730   2002100066151 W.6615 Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych / Eichstaedt, Krzysztof. 2012
1731   2002100066168 W.6616 Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych / Eichstaedt, Krzysztof. 2012
1732   2002100060180 W.6018 Postępowanie przed sądem w sprawach nieletnich / Eichstaedt, Krzysztof. 2008
 
POR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1733   2002100063624 W.6362 Odzyskiwanie należności pieniężnych / Portalska, Anna. 2003
1734   2002100036758 W.3675 Poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce : stan obecny i wizje przyszłości / [pod red. Arkadiusza Peiserta et al.] ; Instytut Spraw Publicznych. 2013
1735   2000100176535 K.17653 Poradnik antykorupcyjny dla przedsiębiorców : przedsiębiorca w środowisku zagrożeń korupcyjnych / Centralne Biuro Antykorupcyjne. 2011
1736   2002100067332 W.6733 Poradnik antykorupcyjny dla przedsiębiorców : przedsiębiorca w środowisku zagrożeń korupcyjnych / Centralne Biuro Antykorupcyjne. 2011
1737   2000100176559 K.17655 Poradnik antykorupcyjny dla urzędników / Centralne Biuro Antykorupcyjne. 2012
1738   2000200540960 G.54096 Poradnik dla początkującego inspektora ochrony danych osobowych : jak należycie wykonać swoje zadania? : jakie wymogi spełnić? / aut. Paweł Biały, Michał Koralewski, Agnieszka Kręcisz-Sarna, Sebastian Kryczka, Maciej Lipka, Michał Nosowski, Marcin Sarna, Jowita Sobczak, Agnieszka Stępień. 2020
1739   2000200540953 G.54095 Poradnik dla początkującego inspektora ochrony danych osobowych : jak należycie wykonać swoje zadania? : jakie wymogi spełnić? / aut. Paweł Biały, Michał Koralewski, Agnieszka Kręcisz-Sarna, Sebastian Kryczka, Maciej Lipka, Michał Nosowski, Marcin Sarna, Jowita Sobczak, Agnieszka Stępień. 2020
1740   2002100052444 W.5244 Poradnik wynalazcy : procedury zgłoszeniowe w systemie: krajowym, europejskim, międzynarodowym / red. Andrzej Pyrża. 2008
1741   2002100052451 W.5245 Poradnik wynalazcy : procedury zgłoszeniowe w systemie: krajowym, europejskim, międzynarodowym / red. Andrzej Pyrża. 2008
1742   2000200470564 G.47056 Sprzedajność funkcjonariusza Policji : aspekty normatywne i kryminologiczne / Porwisz, Monika. 2017
1743   2000200470571 G.47057 Sprzedajność funkcjonariusza Policji : aspekty normatywne i kryminologiczne / Porwisz, Monika. 2017
1744   2000200470595 G.47059 Sprzedajność funkcjonariusza Policji : aspekty normatywne i kryminologiczne / Porwisz, Monika. 2017
1745   2000200470588 G.47058 Sprzedajność funkcjonariusza Policji : aspekty normatywne i kryminologiczne / Porwisz, Monika. 2017
 
MIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1746   2002100028425 W.2842 Gmina w systemie administracji publicznej Republiki Federalnej Niemiec / Miemiec, Marcin. 2007
1747   2001700363127 G.40791 Karnoprawna ochrona dziecka przed wykorzystywaniem seksualnym / Mierzwińska-Lorencka, Joanna. 2012
1748   2000200551768 G.55176 Ochrona danych osobowych od A do Z : w 16 krokach : compliance / Mielniczek, Paweł. 2021
1749   2002100049802 W.4980 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne w pytaniach i odpowiedziach / Miemiec, Marcin. 2010
1750   2002100070196 W.7019 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne w pytaniach i odpowiedziach / Miemiec, Marcin. 2010
1751   2002100092648 W.9264 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne w pytaniach i odpowiedziach / Miemiec, Marcin. 2012
1752   2002100043695 W.4369 Prawne gwarancje samodzielności finansowej gminy w zakresie dochodów publicznoprawnych / Miemiec, Wiesława. 2005
 
OKT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1753   2001700318929 G.36079 Podatki w procedurach celnych w latach 2000-2008 / Oktaba, Robert Tomasz. 2010
1754   2001700318943 G.36081 Podatki w procedurach celnych w latach 2000-2008 / Oktaba, Robert Tomasz. 2010
1755   2001700318967 G.36083 Podatki w procedurach celnych w latach 2000-2008 / Oktaba, Robert Tomasz. 2010
1756   2001700318981 G.36085 Podatki w procedurach celnych w latach 2000-2008 / Oktaba, Robert Tomasz. 2010
1757   2001700319001 G.36087 Podatki w procedurach celnych w latach 2000-2008 / Oktaba, Robert Tomasz. 2010
1758   2001700361727 G.40661 Prawo podatkowe / Oktaba, Robert Tomasz. 2012
1759   2001700361734 G.40662 Prawo podatkowe / Oktaba, Robert Tomasz. 2012
1760   2001700361741 G.40663 Prawo podatkowe / Oktaba, Robert Tomasz. 2012
1761   2001700361758 G.40664 Prawo podatkowe / Oktaba, Robert Tomasz. 2012
1762   2001700361765 G.40665 Prawo podatkowe / Oktaba, Robert Tomasz. 2012
1763   2001700361772 G.40666 Prawo podatkowe / Oktaba, Robert Tomasz. 2012
1764   2001700361819 G.40670 Prawo podatkowe / Oktaba, Robert Tomasz. 2012
1765   2001700361826 G.40671 Prawo podatkowe / Oktaba, Robert Tomasz. 2012
1766   2001700361833 G.40672 Prawo podatkowe / Oktaba, Robert Tomasz. 2012
1767   2001700361840 G.40673 Prawo podatkowe / Oktaba, Robert Tomasz. 2012
1768   2002100053830 W.5383 Prawo podatkowe / Oktaba, Robert Tomasz. 2012
1769   2002100053847 W.5384 Prawo podatkowe / Oktaba, Robert Tomasz. 2012
1770   2002100053854 W.5385 Prawo podatkowe / Oktaba, Robert Tomasz. 2012
1771   2000200508410 G.50841 Prawo podatkowe / Oktaba, Robert. 2019
1772   2000200508403 G.50840 Prawo podatkowe / Oktaba, Robert. 2019
1773   2000200508397 G.50839 Prawo podatkowe / Oktaba, Robert. 2019
 
KEN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1774   2002100007987 W.798 Międzynarodowe prawo środowiska : wybrane zagadnienia systemowe / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena. 2011
1775   2002100007994 W.799 Międzynarodowe prawo środowiska : wybrane zagadnienia systemowe / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena. 2011
1776   2001700285153 G.29114 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena. 2007
1777   2001700279671 G.28507 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena. 2006
1778   2001700372983 G.41787 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena. 2011
1779   2001700372990 G.41788 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena. 2011
1780   2002100075658 W.7565 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena. 2006
1781   2002100075665 W.7566 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena. 2007
1782   2002100075672 W.7567 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena. 2008
1783   2002100075689 W.7568 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena. 2008
1784   2002100075696 W.7569 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena. 2008
1785   2002100075702 W.7570 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena. 2008
1786   2002100075719 W.7571 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena. 2008
1787   2002100075726 W.7572 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena. 2011
1788   2002100075733 W.7573 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena. 2011
1789   2002100075740 W.7574 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena. 2011
1790   2002100075757 W.7575 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena. 2011
1791   2002100078703 W.7870 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena. 2007
1792   2002100081680 W.8168 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena. 2011
1793   2002100081697 W.8169 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena. 2011
1794   2000200519232 G.51923 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena. 2019
1795   2000200519256 G.51925 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena. 2019
1796   2000200519249 G.51924 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena. 2019
1797   2002100007833 W.783 Prawo środowiska Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena. 2006
1798   2002100007840 W.784 Prawo środowiska Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena. 2011
1799   2002100007857 W.785 Prawo środowiska Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena. 2011
1800   2002100008137 W.813 Prawo środowiska Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena. 2005
1801   2002100008144 W.814 Prawo środowiska Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena. 2005
 
KUC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1802   2000200430025 G.43002 Demokracja przedstawicielska i bezpośrednia w Trzeciej Rzeczypospolitej / Kuciński, Jerzy. 2007
1803   2000100149508 K.14950 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy. 2011
1804   2001700327730 G.36928 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy. 2011
1805   2001700327747 G.36929 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy. 2011
1806   2001700327754 G.36930 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy. 2011
1807   2001700327761 G.36931 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy. 2011
1808   2001700327778 G.36932 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy. 2011
1809   2001700327822 G.36937 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy. 2011
1810   2001700327938 G.36948 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy. 2011
1811   2001700327945 G.36949 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy. 2011
1812   2001700327952 G.36950 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy. 2011
1813   2001700327969 G.36951 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy. 2011
1814   2001700327976 G.36952 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy. 2011
1815   2002100069763 W.6976 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy. 2011
1816   2002100069770 W.6977 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy. 2011
1817   2002100069787 W.6978 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy. 2011
1818   2002100069794 W.6979 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy. 2011
1819   2002100069800 W.6980 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy. 2011
1820   2002100069817 W.6981 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy. 2011
1821   2002100069824 W.6982 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy. 2011
1822   2002100069831 W.6983 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy. 2011
1823   2002100069848 W.6984 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy. 2011
1824   2002100034327 W.3432 Legislatywa - egzekutywa - judykatywa : konstytucyjne instytucje i mechanizmy służące równowadze władz w polskim systemie trójpodziału / Kuciński, Jerzy. 2010
1825   2002100023116 W.2311 Lobbing w Polsce / Kuczma, Paweł. 2010
1826   2000200423331 G.42333 Nauka o państwie / Kuciński, Jerzy. 2012
1827   2000200423317 G.42331 Nauka o państwie / Kuciński, Jerzy. 2012
1828   2000200423300 G.42330 Nauka o państwie / Kuciński, Jerzy. 2012
1829   2000200423294 G.42329 Nauka o państwie / Kuciński, Jerzy. 2012
1830   2000200423287 G.42328 Nauka o państwie / Kuciński, Jerzy. 2012
1831   2000200423270 G.42327 Nauka o państwie / Kuciński, Jerzy. 2012
1832   2000100177983 K.17798 Nauka o państwie / Kuciński, Jerzy. 2012
1833   2002100034525 W.3452 Nauka o państwie / Kuciński, Jerzy. 2012
1834   2002100034532 W.3453 Nauka o państwie / Kuciński, Jerzy. 2012
1835   2002100034549 W.3454 Nauka o państwie / Kuciński, Jerzy. 2012
1836   2000200463184 G.46318 Nauka o państwie / Kuciński, Jerzy. 2012
1837   2001700197500 G.31463 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy. 2008
1838   2001700313726 G.35550 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy. 2008
1839   2001700313733 G.35551 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy. 2008
1840   2001700313740 G.35552 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy. 2008
1841   2001700313764 G.35554 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy. 2008
1842   2001700313771 G.35555 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy. 2008
1843   2001700313788 G.35556 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy. 2008
1844   2001700313795 G.35557 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy. 2008
1845   2001700313801 G.35558 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy. 2008
1846   2001700313818 G.35559 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy. 2008
1847   2001700313825 G.35560 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy. 2008
1848   2001700313832 G.35561 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy. 2008
1849   2001700313849 G.35562 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy. 2008
1850   2001700313856 G.35563 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy. 2008
1851   2001700313863 G.35564 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy. 2008
1852   2001700313870 G.35565 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy. 2008
1853   2001700313887 G.35566 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy. 2008
1854   2001700306162 G.34796 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy. 2008
1855   2002100015432 W.1543 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy. 2008
1856   2002100019171 W.1917 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy. 2008
1857   2002100034495 W.3449 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy. 2008
1858   2002100034501 W.3450 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy. 2008
1859   2002100034518 W.3451 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy. 2008
1860   2002100005976 W.597 Nieruchomość w gospodarce rynkowej / Kucharska-Stasiak, Ewa. 2006
1861   2002100015586 W.1558 Nieruchomość w gospodarce rynkowej / Kucharska-Stasiak, Ewa. 2006
1862   2002100048096 W.4809 Nieruchomość w gospodarce rynkowej / Kucharska-Stasiak, Ewa. 2006
1863   2000200513551 G.51355 Ochrona danych osobowych 2015 w jednostkach publicznych : praktyczne przykłady i wskazówki jak po zmianach od 1 stycznia 2015 stosować nowe wytyczne / Kucharska-Fiałkowska, Maria. 2015
1864   2000100058893 K.5889 Podstawy teorii prawa / Kuciński, Jerzy. 2000
1865   2000100161722 K.16172 Prawa człowieka w zarysie / Kuczma, Paweł. 2011
1866   2002100059603 W.5960 Prawo gospodarcze : podręcznik dla studentów ekonomii i zarządzania / Kuciński, Jerzy. 2002
1867   2000200542186 G.54218 Przestępstwo szpiegostwa w Polsce w XX i XXI wieku : polityka kryminalna, zakres kryminalizacji, uwarunkowania systemowe / Kuczur, Tomasz. 2020
1868   2002100081048 W.8104 Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej : podręcznik akademicki / Kuciński, Jerzy. 2013
1869   2002100094260 W.9426 Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej : podręcznik akademicki / Kuciński, Jerzy. 2013
1870   2002100094277 W.9427 Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej : podręcznik akademicki / Kuciński, Jerzy. 2013
1871   2002100094284 W.9428 Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej : podręcznik akademicki / Kuciński, Jerzy. 2013
1872   2002100094291 W.9429 Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej : podręcznik akademicki / Kuciński, Jerzy. 2013
1873   2002100094307 W.9430 Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej : podręcznik akademicki / Kuciński, Jerzy. 2013
1874   2002100094314 W.9431 Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej : podręcznik akademicki / Kuciński, Jerzy. 2013
1875   2002100094321 W.9432 Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej : podręcznik akademicki / Kuciński, Jerzy. 2013
1876   2002100094338 W.9433 Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej : podręcznik akademicki / Kuciński, Jerzy. 2013
1877   2002100094345 W.9434 Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej : podręcznik akademicki / Kuciński, Jerzy. 2013
1878   2002100094352 W.9435 Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej : podręcznik akademicki / Kuciński, Jerzy. 2013
1879   2002100020221 W.2022 Wartość rynkowa nieruchomości / Kucharska-Stasiak, Ewa. 2001
1880   2002100101319 W.10131 Wspólny obszar postępowania karnego w prawie Unii Europejskiej / Kuczyńska, Hanna. 2008
1881   2001700365657 G.41012 Zasady ustroju politycznego państwa w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku / Kuciński, Jerzy. 2012
1882   2001700365640 G.41013 Zasady ustroju politycznego państwa w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku / Kuciński, Jerzy. 2012
1883   2001700365633 G.41014 Zasady ustroju politycznego państwa w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku / Kuciński, Jerzy. 2012
1884   2001700365602 G.41017 Zasady ustroju politycznego państwa w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku / Kuciński, Jerzy. 2012
1885   2001700365589 G.41018 Zasady ustroju politycznego państwa w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku / Kuciński, Jerzy. 2012
1886   2002100069718 W.6971 Zasady ustroju politycznego państwa w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku / Kuciński, Jerzy. 2012
1887   2002100069725 W.6972 Zasady ustroju politycznego państwa w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku / Kuciński, Jerzy. 2012
1888   2002100069732 W.6973 Zasady ustroju politycznego państwa w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku / Kuciński, Jerzy. 2012
 
PIĘ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1889   2000100167366 K.16736 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość / red. Jerzy Kuciński. 2012
1890   2001700372648 G.41756 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość / red. Jerzy Kuciński. 2012
1891   2001700372655 G.41757 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość / red. Jerzy Kuciński. 2012
1892   2001700372808 G.41772 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość / red. Jerzy Kuciński. 2012
1893   2001700372815 G.41773 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość / red. Jerzy Kuciński. 2012
1894   2001700372822 G.41774 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość / red. Jerzy Kuciński. 2012
1895   2000100174128 K.17412 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość / red. Jerzy Kuciński. 2012
1896   2002100069510 W.6951 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość / red. Jerzy Kuciński. 2012
1897   2002100069527 W.6952 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość / red. Jerzy Kuciński. 2012
1898   2002100069534 W.6953 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość / red. Jerzy Kuciński. 2012
1899   2002100069541 W.6954 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość / red. Jerzy Kuciński. 2012
1900   2002100069558 W.6955 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość / red. Jerzy Kuciński. 2012
1901   2002100069565 W.6956 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość / red. Jerzy Kuciński. 2012
1902   2002100069572 W.6957 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość / red. Jerzy Kuciński. 2012
1903   2002100069589 W.6958 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość / red. Jerzy Kuciński. 2012
1904   2002100069596 W.6959 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość / red. Jerzy Kuciński. 2012
1905   2002100069602 W.6960 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość / red. Jerzy Kuciński. 2012
1906   2002100069619 W.6961 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość / red. Jerzy Kuciński. 2012
1907   2002100069626 W.6962 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość / red. Jerzy Kuciński. 2012
1908   2002100069633 W.6963 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość / red. Jerzy Kuciński. 2012
 
PAŃ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1909   2002100028265 W.2826 Państwo a trzeci sektor : prawo i instytucje w działaniu / pod red. Marka Rymszy, Grzegorza Makowskiego, Magdaleny Dudkiewicz. 2007
1910   2001700373690 G.41860 Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań : teoria i filozofia państwa i prawa oraz aksjologia demokracji i ochrony praw człowieka : księga jubileuszowa profesora Jerzego Jaskierni / red. nauk. Ryszard M. Czarny i Kamil Spryszak. 2012
1911   2000200424048 G.42404 Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań : zagadnienia prawa konstytucyjnego, księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni / red. nauk. Ryszard M. Czarny i Kamil Spryszak. 2012
1912   2002100094109 W.9410 Państwo socjalne w Europie : historia, rozwój, perspektywy / red. nauk. Katrin Kraus, Thomas Geisen ; red. wyd. pol. Krzysztof Piątek ; tł. Monika Bratkowska-Zariczna, Piotr Zariczny . 2005
1913   2001700342757 G.38494 Państwo w służbie obywateli : księga jubileuszowa Jerzego Świątkiewicza / red. Roman Hauser, Lesław Nawacki. 2005
1914   2002100037786 W.3778 Państwo w służbie obywateli : księga jubileuszowa Jerzego Świątkiewicza / red. Roman Hauser, Lesław Nawacki. 2005
1915   2002100006522 W.652 Państwo wyznaniowe : doktryna, prawo i praktyka / red. nauk. Jarosław Szymanek. 2011
 
BIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1916   2002100018136 W.1813 Charakter podpisu w polskim prawie cywilnym materialnym i procesowym / Bieliński, Arkadiusz K.. 2007
1917   2002100018143 W.1814 Charakter podpisu w polskim prawie cywilnym materialnym i procesowym / Bieliński, Arkadiusz K.. 2007
1918   2000100062500 K.6250 Granice państwowe w systemie prawa państwa socjalistycznego / Bielecki, Teofil. 1972
1919   2000100062517 K.6251 Granice państwowe w systemie prawa państwa socjalistycznego / Bielecki, Teofil. 1972
1920   2000200475163 G.47516 Krajowa Administracja Skarbowa 2018 : komentarz do ustawy i przepisów wprowadzających / Biernacki, Krzysztof. 2018
1921   2000200475170 G.47517 Krajowa Administracja Skarbowa 2018 : komentarz do ustawy i przepisów wprowadzających / Biernacki, Krzysztof. 2018
1922   2000200475187 G.47518 Krajowa Administracja Skarbowa 2018 : komentarz do ustawy i przepisów wprowadzających / Biernacki, Krzysztof. 2018
1923   2000200521068 G.52106 Krajowa Administracja Skarbowa 2018 : komentarz do ustawy i przepisów wprowadzających / Biernacki, Krzysztof. 2018
1924   2002100003484 W.348 Nieruchomości : problematyka prawna / Bieniek, Gerard. 2005
1925   2001700204147 G.31944 Prawa ofiar przestępstw / Bieńkowska, Ewa. 2009
1926   2001700204154 G.31945 Prawa ofiar przestępstw / Bieńkowska, Ewa. 2009
1927   2001700204161 G.31946 Prawa ofiar przestępstw / Bieńkowska, Ewa. 2009
1928   2002100066236 W.6623 Prawa ofiar przestępstw / Bieńkowska, Ewa. 2009
1929   2002100066243 W.6624 Prawa ofiar przestępstw / Bieńkowska, Ewa. 2009
1930   2002100083127 W.8312 Prawa ofiar przestępstw / Bieńkowska, Ewa. 2009
1931   2002100083134 W.8313 Prawa ofiar przestępstw / Bieńkowska, Ewa. 2009
1932   2001700209074 G.32397 Prawo cywilne - część ogólna : prawo rzeczowe / Bieliński, Arkadiusz Krzysztof. 2008
1933   2002100070745 W.7074 Prawo cywilne - część ogólna : prawo rzeczowe / Bieliński, Arkadiusz Krzysztof. 2008
1934   2002100006591 W.659 Prawo cywilne : zarys wykładu / Bieranowski, Adam. 2009
1935   2002100006607 W.660 Prawo cywilne : zarys wykładu / Bieranowski, Adam. 2009
1936   2002100104815 W.10481 Prawo cywilne : zarys wykładu / Bieranowski, Adam. 2016
1937   2002100104822 W.10482 Prawo cywilne : zarys wykładu / Bieranowski, Adam. 2016
1938   2000100048078 K.4807 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz. 2002
1939   2000100050361 K.5036 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz. 2002
1940   2000100050392 K.5039 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz. 2002
1941   2000100050408 K.5040 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz. 2002
1942   2000100066089 K.6608 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz. 2002
1943   2000100057230 K.5723 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz. 2005
1944   2000100057247 K.5724 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz. 2005
1945   2000100087732 K.8773 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz. 2005
1946   2000100087749 K.8774 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz. 2005
1947   2000100087817 K.8781 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz. 2005
1948   2000100087824 K.8782 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz. 2005
1949   2000100087831 K.8783 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz. 2005
1950   2000100140741 K.14074 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz. 2005
1951   2001700210360 G.32562 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz. 2005
1952   2002100023468 W.2346 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz. 2005
1953   2002100075108 W.7510 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz. 2002
1954   2002100075115 W.7511 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz. 2004
1955   2002100075122 W.7512 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz. 2004
1956   2002100075139 W.7513 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz. 2005
1957   2002100075146 W.7514 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz. 2005
1958   2002100077225 W.7722 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz. 2015
1959   2002100081758 W.8175 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz. 2005
1960   2002100081765 W.8176 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz. 2005
1961   2002100082007 W.8200 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz. 2005
1962   2000200527190 G.52719 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz. 2015
1963   2000200527183 G.52718 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz. 2015
1964   2000200527176 G.52717 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz. 2015
1965   2002100006102 W.610 Prawo rodzinne / Bieliński, Arkadiusz K.. 2011
1966   2002100013506 W.1350 Reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniu cywilnym / Bieniek, Gerard. 2004
1967   2002100060012 W.6001 Spółka cywilna pod rządami prawa działalności gospodarczej / Bielski, Piotr. 2001
1968   2001700204062 G.31939 Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem / Bieńkowska, Ewa. 2009
1969   2001700204079 G.31940 Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem / Bieńkowska, Ewa. 2009
1970   2002100066250 W.6625 Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem / Bieńkowska, Ewa. 2009
1971   2002100083141 W.8314 Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem / Bieńkowska, Ewa. 2009
1972   2002100083158 W.8315 Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem / Bieńkowska, Ewa. 2009
1973   2002100083165 W.8316 Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem / Bieńkowska, Ewa. 2009
1974   2002100008434 W.843 Weksel w praktyce : charakterystyka i funkcje weksla, wystawianie weksla, weksel gwarancyjny, obrót wekslowy, dyskonto weksla w banku, zapłata weksla, egzekwowanie roszczeń wekslowych, weksel w handlu zagranicznym / Bień, Witold. 2007
1975   2002100008441 W.844 Weksel w praktyce : charakterystyka i funkcje weksla, wystawianie weksla, weksel gwarancyjny, obrót wekslowy, dyskonto weksla w banku, zapłata weksla, egzekwowanie roszczeń wekslowych, weksel w handlu zagranicznym / Bień, Witold. 2007
1976   2002100008458 W.845 Weksel w praktyce : charakterystyka i funkcje weksla, wystawianie weksla, weksel gwarancyjny, obrót wekslowy, dyskonto weksla w banku, zapłata weksla, egzekwowanie roszczeń wekslowych, weksel w handlu zagranicznym / Bień, Witold. 2007
1977   2000200477549 G.47754 Wiktymologia / Bieńkowska, Ewa. 2018
1978   2000200477556 G.47755 Wiktymologia / Bieńkowska, Ewa. 2018
1979   2002100082557 W.8255 Wiktymologia / Bieńkowska, Ewa. 2018
1980   2002100082564 W.8256 Wiktymologia / Bieńkowska, Ewa. 2018
1981   2002100082571 W.8257 Wiktymologia / Bieńkowska, Ewa. 2018
 
RAD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1982   2001700214771 G.33016 Filozofia prawa / Radbruch, Gustav. 2009
1983   2001700304229 G.34605 Filozofia prawa / Radbruch, Gustav. 2009
1984   2002100004290 W.429 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne : przepisy i komentarz / Radziszewski, Edward. 2006
1985   2002100004306 W.430 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne : przepisy i komentarz / Radziszewski, Edward. 2006
1986   2000200465478 G.46547 Postępowanie sądowe w przedmiocie zniesienia współwłasności nieruchomości / Radkiewicz, Tomasz. 2017
1987   2002100067325 W.6732 Postępowanie sądowe w przedmiocie zniesienia współwłasności nieruchomości / Radkiewicz, Tomasz. 2017
1988   2000200451938 G.45193 Prawna ochrona przyrody w Polsce a Natura 2000, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo / Radecki, Wojciech. 2014
1989   2000200451945 G.45194 Prawna ochrona przyrody w Polsce a Natura 2000, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo / Radecki, Wojciech. 2014
1990   2000200451952 G.45195 Prawna ochrona przyrody w Polsce a Natura 2000, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo / Radecki, Wojciech. 2014
1991   2000200451969 G.45196 Prawna ochrona przyrody w Polsce a Natura 2000, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo / Radecki, Wojciech. 2014
1992   2000200451976 G.45197 Prawna ochrona przyrody w Polsce a Natura 2000, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo / Radecki, Wojciech. 2014
1993   2002100098688 W.9868 Prawna ochrona środowiska w Polsce, Czechosłowacji, Czechach i Słowacji : studium prawnoporównawcze / Radecki, Wojciech. 2020
1994   2001700273976 G.27924 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2005
1995   2001700274492 G.28180 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2005
1996   2001700344294 G.38852 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2011
1997   2001700344300 G.38853 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2011
1998   2001700344317 G.38854 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2011
1999   2001700344386 G.38861 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2011
2000   2001700208336 G.32393 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2009
2001   2001700208329 G.32394 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2009
2002   2001700215280 G.33061 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2009
2003   2001700215297 G.33062 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2009
2004   2001700215303 G.33063 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2009
2005   2001700215310 G.33064 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2009
2006   2001700215327 G.33065 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2009
2007   2002100045149 W.4514 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2015
2008   2002100052857 W.5285 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2007
2009   2002100052864 W.5286 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2007
2010   2002100052871 W.5287 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2009
2011   2002100052888 W.5288 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2011
2012   2002100052895 W.5289 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2011
2013   2002100052901 W.5290 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2011
2014   2002100052918 W.5291 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2011
2015   2002100052925 W.5292 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2011
2016   2002100052932 W.5293 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2011
2017   2002100052949 W.5294 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2011
2018   2002100055049 W.5504 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2015
2019   2002100071681 W.7168 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2017
2020   2002100071698 W.7169 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2017
2021   2002100082632 W.8263 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2017
2022   2002100082649 W.8264 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2017
2023   2002100082656 W.8265 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2017
2024   2000200488866 G.48886 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2019
2025   2002100094192 W.9419 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2019
2026   2002100094208 W.9420 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2019
2027   2002100094215 W.9421 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2019
2028   2000200500728 G.50072 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2019
2029   2000200500711 G.50071 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2019
2030   2002100105041 W.10504 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2019
2031   2002100105058 W.10505 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2019
2032   2002100105065 W.10506 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2019
2033   2002100105072 W.10507 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2019
2034   2002100105201 W.10520 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2021
2035   2002100105218 W.10521 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2021
2036   2002100105225 W.10522 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2021
2037   2002100105232 W.10523 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2021
2038   2002100008038 W.803 Prawo ochrony środowiska : przepisy i komentarz / Radziszewski, Edward. 2003
2039   2002100025882 W.2588 Prawo poboru w spółce akcyjnej / Radwan, Arkadiusz. 2004
2040   2002100038981 W.3898 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 1(2)/2015 / [red. nacz. Mirosław Sadowski]. 2015
2041   2002100038998 W.3899 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 2(3)/2015 / [red. nacz. Mirosław Sadowski]. 2015
2042   2002100042018 W.4201 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 4(5)/2015 / [red. nacz. Mirosław Sadowski]. 2015
2043   2002100047235 W.4723 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 1(6)/2016 / [red. nacz. Mirosław Sadowski]. 2016
2044   2002100051577 W.5157 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 2(7)/2016 / [red. nacz. Mirosław Sadowski]. 2016
2045   2002100055322 W.5532 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 3(8)/2016 / [red. nacz. Mirosław Sadowski]. 2016
2046   2002100056299 W.5629 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 4(9)/2016 / [red. nacz. Mirosław Sadowski]. 2016
2047   2002100069220 W.6922 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 1(10)/2017 / [red. nacz. Mirosław Sadowski]. 2017
2048   2002100072374 W.7237 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 3(12)/2017 / [red. nacz. Mirosław Sadowski]. 2017
2049   2002100072381 W.7238 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 4(13)/2017 / [red. nacz. Mirosław Sadowski]. 2017
2050   2002100081079 W.8107 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 2(15)/2018 / [red. nacz. Mirosław Sadowski]. 2018
2051   2002100081086 W.8108 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 3(16)/2018 / [red. nacz. Mirosław Sadowski]. 2018
2052   2002100087613 W.8761 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 4(17)/2018 / [red. nacz. Jakub Zięty]. 2018
2053   2002100089143 W.8914 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 1(18)/2019 / [red. nacz. Jakub Zięty]. 2019
2054   2002100090620 W.9062 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 3(4)/2015 / [red. nacz. Mirosław Sadowski]. 2015
2055   2002100092464 W.9246 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 3(20)/2019 / [red. nacz. Jakub Zięty]. 2019
2056   2002100094635 W.9463 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 2(19)/2019 / [red. nacz. Jakub Zięty]. 2019
2057   2002100094642 W.9464 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 4(21)/2019 / [red. nacz. Jakub Zięty]. 2019
2058   2002100094659 W.9465 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 1(22)/2020 / [red. nacz. Jakub Zięty]. 2020
2059   2002100094666 W.9466 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 2(23)/2020 / [red. nacz. Jakub Zięty]. 2020
2060   2002100095946 W.9594 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 3(24)/2020 / red. nacz. Jakub Zięty. 2020
2061   2002100098671 W.9867 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 4(25)/2020 / red. nacz. Tomasz Scheffler. 2020
2062   2002100102255 W.10225 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 1(26)/2021 / red. nacz. Tomasz Scheffler. 2021
2063   2002100103702 W.10370 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 2(27)/2021 / red. nacz. Tomasz Scheffler. 2021
2064   2002100108141 W.10814 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 3(28)/2021 / red. nacz. Tomasz Scheffler. 2021
2065   2001700359809 G.40430 Ustawa o ochronie przyrody : komentarz / Radecki, Wojciech. 2012
2066   2002100076402 W.7640 Ustawa o ochronie przyrody : komentarz / Radecki, Wojciech. 2012
2067   2001700022062 G.21820 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2001
2068   2001700046570 G.21821 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2001
2069   2001700230535 G.21822 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2001
2070   2001700022079 G.21823 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2001
2071   2001700022086 G.21824 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2001
2072   2001700022093 G.21825 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2001
2073   2001700053196 G.21826 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2001
2074   2001700022109 G.21827 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2001
2075   2001700022116 G.21828 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2001
2076   2001700022123 G.21829 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2001
2077   2001700022130 G.21830 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2001
2078   2001700022147 G.21831 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2001
2079   2001700244402 G.21832 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2001
2080   2001700022154 G.21833 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2001
2081   2001700022161 G.21834 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2001
2082   2001700051529 G.21835 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2001
2083   2001700026091 G.21836 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2001
2084   2001700045689 G.21837 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2001
2085   2001700371269 G.41615 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2012
2086   2001700371245 G.41616 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2012
2087   2001700371252 G.41617 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2012
2088   2001700323862 G.36632 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2010
2089   2001700323893 G.36633 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2010
2090   2001700323886 G.36634 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2010
2091   2002100045132 W.4513 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2014
2092   2002100053052 W.5305 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2005
2093   2002100053069 W.5306 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2010
2094   2002100053076 W.5307 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2010
2095   2002100053083 W.5308 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2010
2096   2002100053090 W.5309 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2010
2097   2002100053106 W.5310 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2012
2098   2002100053113 W.5311 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2012
2099   2002100055087 W.5508 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2012
2100   2002100055209 W.5520 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2012
2101   2002100070141 W.7014 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2010
2102   2002100073012 W.7301 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2016
2103   2002100073029 W.7302 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2016
2104   2002100082588 W.8258 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2018
2105   2002100082595 W.8259 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2018
2106   2002100083042 W.8304 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2018
2107   2002100083059 W.8305 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2018
2108   2002100083066 W.8306 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2018
2109   2000200509059 G.50905 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2018
2110   2000200509042 G.50904 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2018
2111   2000200509035 G.50903 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2018
2112   2000200518518 G.51851 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2020
2113   2000200518501 G.51850 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2020
2114   2000200518495 G.51849 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2020
2115   2000200518488 G.51848 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2020
2116   2001700230566 G.21839 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2001
2117   2001700230559 G.21840 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2001
2118   2001700230597 G.21841 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2001
2119   2001700230610 G.21842 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2001
2120   2001700230603 G.21843 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2001
2121   2001700022178 G.21844 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2001
2122   2001700235721 G.21845 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2001
2123   2001700046525 G.21846 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2001
2124   2001700230580 G.21847 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2001
2125   2001700022185 G.21848 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2001
2126   2001700048178 G.21849 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2001
2127   2001700230634 G.21850 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2001
2128   2001700230627 G.21851 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2001
2129   2001700022192 G.21852 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2001
2130   2001700045672 G.21853 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2001
2131   2001700026107 G.21854 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2001
2132   2001700022208 G.21855 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2001
2133   2001700230573 G.21856 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2001
2134   2001700022215 G.21857 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2001
2135   2001700291666 G.29785 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2008
2136   2001700291697 G.29786 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2008
2137   2001700291673 G.29787 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2008
2138   2001700291680 G.29788 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2008
2139   2001700344546 G.38877 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2010
2140   2001700344553 G.38878 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2010
2141   2001700344560 G.38879 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2010
2142   2001700352398 G.39627 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2012
2143   2001700352404 G.39628 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2012
2144   2001700352480 G.39629 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2012
2145   2002100046184 W.4618 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2015
2146   2002100053120 W.5312 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2008
2147   2002100053137 W.5313 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2012
2148   2002100053144 W.5314 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2012
2149   2002100053151 W.5315 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2012
2150   2002100053168 W.5316 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2012
2151   2002100055070 W.5507 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2012
2152   2002100071704 W.7170 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2017
2153   2002100071711 W.7171 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2017
2154   2002100082601 W.8260 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2017
2155   2002100082618 W.8261 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2017
2156   2002100082625 W.8262 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2017
2157   2002100094222 W.9422 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2019
2158   2002100094239 W.9423 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2019
2159   2002100094246 W.9424 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2019
2160   2000200508601 G.50860 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2019
2161   2000200508595 G.50859 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2019
2162   2000200508588 G.50858 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2019
 
KON
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2163   2000200517474 G.51747 Bezzałogowe statki powietrzne : nowa era w prawie lotniczym : zagadnienia cywilnoprawne / Konert, Anna. 2020
2164   2002100002975 W.297 Historia administracji na ziemiach polskich : wybór źródeł / [oprac.] Alfred Konieczny, Tomasz Kruszewski. 2001
2165   2002100002982 W.298 Historia administracji na ziemiach polskich : wybór źródeł / [oprac.] Alfred Konieczny, Tomasz Kruszewski. 2001
2166   2000200481959 G.48195 Identyfikacja kryminalistyczna / Konieczny, Jerzy. 2017
2167   2000200551454 G.55145 Identyfikacja kryminalistyczna / Konieczny, Jerzy. 2017
2168   2000200551447 G.55144 Identyfikacja kryminalistyczna / Konieczny, Jerzy. 2017
2169   2002100066960 W.6696 Konferencja naukowa: "Mediacja w polskiej rzeczywistości", (11 września 2002 r.) / oprac. red. Dorota Krzysztoń. 2003
2170   2002100066977 W.6697 Konferencja naukowa: "Mediacja w polskiej rzeczywistości", (11 września 2002 r.) / oprac. red. Dorota Krzysztoń. 2003
2171   2002100066984 W.6698 Konferencja naukowa: "Mediacja w polskiej rzeczywistości", (11 września 2002 r.) / oprac. red. Dorota Krzysztoń. 2003
2172   2002100037618 W.3761 Konferencja naukowa: "Prawa mniejszości narodowych i etnicznych w praktyce", 28 czerwca 2006 r. / oprac. Tomasz Gellert. 2007
2173   2002100037625 W.3762 Konferencja naukowa: "Prawa mniejszości narodowych i etnicznych w praktyce", 28 czerwca 2006 r. / oprac. Tomasz Gellert. 2007
2174   2002100037632 W.3763 Konferencja naukowa: "Prawa mniejszości narodowych i etnicznych w praktyce", 28 czerwca 2006 r. / oprac. Tomasz Gellert. 2007
2175   2002100037649 W.3764 Konferencja naukowa: "Prawa mniejszości narodowych i etnicznych w praktyce", 28 czerwca 2006 r. / oprac. Tomasz Gellert. 2007
2176   2002100037656 W.3765 Konferencja naukowa: "Prawa mniejszości narodowych i etnicznych w praktyce", 28 czerwca 2006 r. / oprac. Tomasz Gellert. 2007
2177   2002100075030 W.7503 Konferencja naukowa: "Prawa pacjenta - czy są dostatecznie chronione?", (27 listopada 2002 r.) / Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. 2003
2178   2002100075047 W.7504 Konferencja naukowa: "Prawa pacjenta - czy są dostatecznie chronione?", (27 listopada 2002 r.) / Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. 2003
2179   2002100075054 W.7505 Konferencja naukowa: "Prawa pacjenta - czy są dostatecznie chronione?", (27 listopada 2002 r.) / Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. 2003
2180   2002100066991 W.6699 Konferencja naukowa: "Przemoc w rodzinie - publiczna tajemnica czy publiczny problem" / oprac. red. Dorota Krzysztoń. 2004
2181   2002100067004 W.6700 Konferencja naukowa: "Przemoc w rodzinie - publiczna tajemnica czy publiczny problem" / oprac. red. Dorota Krzysztoń. 2004
2182   2002100067011 W.6701 Konferencja naukowa: "Przemoc w rodzinie - publiczna tajemnica czy publiczny problem" / oprac. red. Dorota Krzysztoń. 2004
2183   2002100037571 W.3757 Konferencja naukowa: "Sytuacja osób dotkniętych skutkami wypadków drogowych", (22 października 2002 r.) / oprac. red. Dorota Krzysztoń. 2004
2184   2002100077621 W.7762 Konferencja naukowa: Godność pracownika kategorią prawa pracy, (5 czerwca 2001 r.) : konferencji przewodniczył Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Andrzej Zoll / Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. 2002
2185   2002100037588 W.3758 Konferencja naukowa: Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia / Rzecznik Praw Obywatelskich. 2000
2186   2002100037595 W.3759 Konferencja naukowa: Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia / Rzecznik Praw Obywatelskich. 2000
2187   2002100037601 W.3760 Konferencja naukowa: Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia / Rzecznik Praw Obywatelskich. 2000
2188   2002100067028 W.6702 Konferencja Rzecznika Praw Obywatelskich "Przeciw przemocy domowej. Ręce do przytulania", 22 lutego 2010 r. / red. nacz. Marek Zubik. 2010
2189   2002100067035 W.6703 Konferencja Rzecznika Praw Obywatelskich "Przeciw przemocy domowej. Ręce do przytulania", 22 lutego 2010 r. / red. nacz. Marek Zubik. 2010
2190   2002100067042 W.6704 Konferencja Rzecznika Praw Obywatelskich "Przeciw przemocy domowej. Ręce do przytulania", 22 lutego 2010 r. / red. nacz. Marek Zubik. 2010
2191   2002100077591 W.7759 Konferencje naukowe: "Samozatrudnienie - uwarunkowanie i konsekwencje w sferze praw pracowniczych", 30 czerwca 2004 r., "Mobbing", 26 października 2004 r. / oprac. Elżbieta Wichrowska-Janikowska. 2005
2192   2002100077607 W.7760 Konferencje naukowe: "Samozatrudnienie - uwarunkowanie i konsekwencje w sferze praw pracowniczych", 30 czerwca 2004 r., "Mobbing", 26 października 2004 r. / oprac. Elżbieta Wichrowska-Janikowska. 2005
2193   2002100077614 W.7761 Konferencje naukowe: "Samozatrudnienie - uwarunkowanie i konsekwencje w sferze praw pracowniczych", 30 czerwca 2004 r., "Mobbing", 26 października 2004 r. / oprac. Elżbieta Wichrowska-Janikowska. 2005
2194   2001700368580 G.41348 Konstytucja : ustrój polityczny : system organów państwowych : prace ofiarowane profesorowi Marianowi Grzybowskiemu / red. nauk. Stanisław Bożyk, Adam Jamróz. 2010
2195   2000100056929 K.5692 Konstytucja 3 Maja : 200-lecie tradycji / red. nauk. Barbara Grochulska. 1994
2196   2001700166438 G.20455 Konstytucja 3 Maja 1791 = 1791 Geguzes 3-osios konstitucija = The Constitution of May, 1791 / [wprow. nauk. Juliusz Bardach ; red. Anna Gogut, Jerzy Kugler]. 2001
2197   2002100072343 W.7234 Konstytucja biznesu / Jarosław Chałas, Tomasz Mihułka, Krzysztof Borżoł, Paulina Smulska, Michał Warchoł, Agata Zaworska, Klaudia Pszczolnik, Magdalena Jezierska, Wiktoria Jasion ; red. meryt. Artur Borkowski ; Dziennik Gazeta Prawna. 2018
2198   2002100018358 W.1835 Konstytucja dla Europy : przyszły fundament Unii Europejskiej / pod red. Sławomira Dudzika. 2005
2199   2002100023598 W.2359 Konstytucja dla Europy : przyszły fundament Unii Europejskiej / pod red. Sławomira Dudzika. 2005
2200   2002100023604 W.2360 Konstytucja dla Europy : przyszły fundament Unii Europejskiej / pod red. Sławomira Dudzika. 2005
2201   2002100030206 W.3020 Konstytucja dla Europy : Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy / skład i red. Robert kupisz. 2005
2202   2002100030213 W.3021 Konstytucja dla Europy : Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy / skład i red. Robert kupisz. 2005
2203   2000100182352 K.18235 Konstytucja Federacji Rosyjskiej : przyjęta w ogólnonarodowym referendum w dniu 12 grudnia 1993 r. / tł. Andrzej Kubik ; Biblioteka Sejmowa. 2000
2204   2000100182444 K.18244 Konstytucja Federacyjnej Republiki Brazylii / ; wstęp Krzysztof Wojtyczek ; Biblioteka Sejmowa. 2004
2205   2000100182420 K.18242 Konstytucja Federalna Konfederacji Szwajcarskiej z dnia 18 kwietnia 1999 r. / tł. i wstęp Zdzisław Czeszejko-Sochacki. 2000
2206   2000100027349 K.2734 Konstytucja i podstawowe akty ustrojowe Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej / oprac. Feliks Siemieński, Wiesław Skrzydło i Jan Ziembiński. 1978
2207   2002100044142 W.4414 Konstytucja i podstawowe akty ustrojowe Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej / oprac. Feliks Siemieński, Wiesław Skrzydło i Jan Ziembiński. 1978
2208   2001700198866 G.31332 Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów / red. i wprow. Marek Zubik ; wybór i oprac. Piotr Bogdanowicz [et al.]. 2008
2209   2001700198583 G.31333 Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów / red. i wprow. Marek Zubik ; wybór i oprac. Piotr Bogdanowicz [et al.]. 2008
2210   2001700198590 G.31334 Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów / red. i wprow. Marek Zubik ; wybór i oprac. Piotr Bogdanowicz [et al.]. 2008
2211   2002100068568 W.6856 Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów / red. i wprow. Marek Zubik ; wybór i oprac. Piotr Bogdanowicz, Witold Borysiak, Michał Brach, Maciej Czura, Krzysztof Kaleta, Krzysztof Koźmiński, Katarzyna Królikowska, Jakub Królikowski, Ada Paprocka, Marcin Wiącek, Anna Zołotar. 2011
2212   2002100068575 W.6857 Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów / red. i wprow. Marek Zubik ; wybór i oprac. Piotr Bogdanowicz, Witold Borysiak, Michał Brach, Maciej Czura, Krzysztof Kaleta, Krzysztof Koźmiński, Katarzyna Królikowska, Jakub Królikowski, Ada Paprocka, Marcin Wiącek, Anna Zołotar. 2011
2213   2000100182383 K.18238 Konstytucja Kanady / wstęp i tł. Joachim Osiński, Izabela Zawiślińska ; Biblioteka Sejmowa. 1998
2214   2000100182321 K.18232 Konstytucja Królestwa Danii / tł. i wstęp Marian Grzybowski ; Biblioteka Sejmowa. 2002
2215   2000100182390 K.18239 Konstytucja Królestwa Holandii / tł. i wstęp Andrzej Głowacki; Biblioteka Sejmowa. 2003
2216   2000100182376 K.18237 Konstytucja Królestwa Norwegii : uchwalona przez Zgromadzenie Konstytucyjne w Eidsvold 17 maja 1814 r., z późniejszymi zmianami, ostatnia z 19 czerwca 1992 r. / wstęp i tł. Joachim Osiński ; Biblioteka Sejmowa. 1996
2217   2000100182345 K.18234 Konstytucja Królestwa Szwecji / tł. Krzysztof Dembiński, Marian Grzybowski ; wstęp Marian Grzybowski ; Biblioteka Sejmowa. 2000
2218   2002100097056 W.9705 Konstytucja Królestwa Szwecji / tł. Krzysztof Dembiński, Marian Grzybowski ; wstęp Marian Grzybowski ; Biblioteka Sejmowa. 2000
2219   2000100182338 K.18233 Konstytucja Państwa Izrael / wstęp Krzysztof Wojtyczek ; Biblioteka Sejmowa. 2001
2220   2001700256016 G.25890 Konstytucja Reczypospolitej Polskiej : ze skorowidzem i hasłami / [red. Katarzyna Świerk-Bożek]. 2005
2221   2000100182369 K.18236 Konstytucja Republiki Finlandii : z 11 czerwca 1999 r. / tł. i wstęp Joachim Osiński ; Biblioteka Sejmowa. 2003
2222   2000100182413 K.18241 Konstytucja Republiki Francuskiej / tł. z jęz. fr. i wstęp Wiesław Skrzydło ; Biblioteka Sejmowa. [Kancelaria Sejmu]. 2005
2223   2000100182437 K.18243 Konstytucja Republiki Włoskiej / tł. i wstęp Zbigniew Witkowski ; Biblioteka Sejmow, tł. i wstęp Zbigniew Witkowski ; Biblioteka Sejmowa. 2004
2224   2000200449911 G.44991 Konstytucja RP i inne teksty prawne : teksty jednolite / wraz z wprowadzeniem Lecha Garlickiego oraz z indeksem rzeczowym. 2004
2225   2000100118382 K.11838 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r., ogłoszona w Dzienniku Ustaw z dnia 16 l 2001
2226   2000100118399 K.11839 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r., ogłoszona w Dzienniku Ustaw z dnia 16 l 2001
2227   2000100118405 K.11840 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r., ogłoszona w Dzienniku Ustaw z dnia 16 l 2001
2228   2001700305837 G.34763 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz encyklopedyczny / pod red. Wiesława Skrzydły, Sabiny Grabowskiej, Radosława Grabowskiego. 2009
2229   2002100027213 W.2721 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz. [T.] 5 / aut. Kazimierz Działocha [et al.] ; red. nauk. Leszek Garlicki. 2007
2230   2000200471455 G.47145 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz. [T.] 1, Wstęp, art. 1-29 / autorzy: Marta Derlatka, Kazimierz Działocha, Leszek Garlicki, Paweł Sarnecki, Wojciech Sokolewicz, Janusz Trzciński, Marcin Wiącek, Marek Zubik ; redaktorzy naukowi Leszek Garlicki, Marek Zubik. 2016
2231   2000200471462 G.47146 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz. [T.] 2, Art. 30-86 / autorzy Marta Derlatka, Kazimierz Działocha, Leszek Garlicki, Sylwia Jarosz-Żukowska, Agnieszka Łukaszczuk, Paweł Sarnecki, Wojciech Sokolewicz, Janusz Trzciński, Marcin Wiącek, Krzysztof Wojtyczek, Marek Zubik ; redaktorzy naukowi Leszek Garlicki, Marek Zubik. 2016
2232   2002100102767 W.10276 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz / red. nauk. Piotr Tuleja ; [aut.] Piotr Czarny, Monika Florczak-Wątor, Bogumił Naleziński, Piotr Radziewicz, Piotr Tuleja. 2019
2233   2000100118344 K.11834 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / [red. Małgorzata Buczna]. 2008
2234   2000100118351 K.11835 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / [red. Małgorzata Buczna]. 2008
2235   2000100118368 K.11836 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / [red. Małgorzata Buczna]. 2008
2236   2000100118375 K.11837 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / [red. Małgorzata Buczna]. 2008
2237   2001700184340 G.28740 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / wprow. Marta Derlatka. 2006
2238   2001700184395 G.28741 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / wprow. Marta Derlatka. 2006
2239   2001700184296 G.28742 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / wprow. Marta Derlatka. 2006
2240   2001700202341 G.31784 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / wprow. Marta Derlatka. 2008
2241   2001700305448 G.34724 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / oprac. zespół redakcyjny ; kons. prawne Łukasz Kordylas. 2010
2242   2001700305455 G.34725 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / oprac. zespół redakcyjny ; kons. prawne Łukasz Kordylas. 2010
2243   2001700305462 G.34726 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / oprac. zespół redakcyjny ; kons. prawne Łukasz Kordylas. 2010
2244   2001700305479 G.34727 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / oprac. zespół redakcyjny ; kons. prawne Łukasz Kordylas. 2010
2245   2001700305486 G.34728 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / oprac. zespół redakcyjny ; kons. prawne Łukasz Kordylas. 2010
2246   2001700305493 G.34729 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / oprac. zespół redakcyjny ; kons. prawne Łukasz Kordylas. 2010
2247   2002100055100 W.5510 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / red. Tomasz Kusyk. 2004
2248   2002100065659 W.6565 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / Agencja Wydawnicza MZ. 2005
2249   2002100068384 W.6838 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / oprac. zespół redakcyjny ; kons. prawne Łukasz Kordylas. 2010
2250   2002100068391 W.6839 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / oprac. zespół redakcyjny ; kons. prawne Łukasz Kordylas. 2010
2251   2002100068407 W.6840 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / oprac. zespół redakcyjny ; kons. prawne Łukasz Kordylas. 2010
2252   2002100068414 W.6841 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / oprac. zespół redakcyjny ; kons. prawne Łukasz Kordylas. 2010
2253   2002100068421 W.6842 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / oprac. zespół redakcyjny ; kons. prawne Łukasz Kordylas. 2010
2254   2002100068438 W.6843 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / oprac. zespół redakcyjny ; kons. prawne Łukasz Kordylas. 2010
2255   2002100068445 W.6844 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / oprac. zespół redakcyjny ; kons. prawne Łukasz Kordylas. 2010
2256   2002100068452 W.6845 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / oprac. zespół redakcyjny ; kons. prawne Łukasz Kordylas. 2010
2257   2002100068469 W.6846 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / oprac. zespół redakcyjny ; kons. prawne Łukasz Kordylas. 2010
2258   2002100068476 W.6847 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / oprac. zespół redakcyjny ; kons. prawne Łukasz Kordylas. 2010
2259   2002100068483 W.6848 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / oprac. zespół redakcyjny ; kons. prawne Łukasz Kordylas. 2010
2260   2002100068490 W.6849 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / oprac. zespół redakcyjny ; kons. prawne Łukasz Kordylas. 2010
2261   2002100068506 W.6850 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / oprac. zespół redakcyjny ; kons. prawne Łukasz Kordylas. 2010
2262   2002100068513 W.6851 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / oprac. zespół redakcyjny ; kons. prawne Łukasz Kordylas. 2010
2263   2002100068520 W.6852 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / oprac. zespół redakcyjny ; kons. prawne Łukasz Kordylas. 2010
2264   2002100068537 W.6853 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / oprac. zespół redakcyjny ; kons. prawne Łukasz Kordylas. 2010
2265   2002100068544 W.6854 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / oprac. zespół redakcyjny ; kons. prawne Łukasz Kordylas. 2010
2266   2002100068551 W.6855 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / oprac. zespół redakcyjny ; kons. prawne Łukasz Kordylas. 2010
2267   2000100178379 K.17837 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. : ciągłość i zmiana / red. nauk. Tomasz Słomka, Anna Materska-Sosnowska ; Instytut Nauk Politycznych Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski. 2012
2268   2002100051072 W.5107 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. : wraz z indeksem rzeczowym / red. Barbara Porzecka. 2005
2269   2000100056431 K.5643 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. / [red. Dorota Zbijowska]. 2002
2270   2000100056448 K.5644 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. / [red. Dorota Zbijowska]. 2002
2271   2000100159446 K.15944 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora / wstępem opatrzył Piotr Tuleja. 2011
2272   2002100068582 W.6858 Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki / tł. i wstęp Andrzej Pułło ; Biblioteka Sejmowa. 2002
2273   2000100182406 K.18240 Konstytucja Wielkiego Księstwa Luksemburga / ; wstęp Krzysztof Wojtyczek ; Biblioteka Sejmowa. 2006
2274   2002100042490 W.4249 Konstytucja, wybory, parlament : studia ofiarowane Zdzisławowi Jaroszowi / pod red. Leszka Garlickiego ; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 2000
2275   2002100048317 W.4831 Konstytucja, wybory, parlament : studia ofiarowane Zdzisławowi Jaroszowi / pod red. Leszka Garlickiego ; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 2000
2276   2000200446897 G.44689 Konstytucje polskie dwudziestolecia międzywojennego : doświadczenia, inspiracje, instytucje / pod red. Przemysława Czernickiego i Bartłomieja Opalińskiego. 2014
2277   2000200446927 G.44692 Konstytucje polskie dwudziestolecia międzywojennego : doświadczenia, inspiracje, instytucje / pod red. Przemysława Czernickiego i Bartłomieja Opalińskiego. 2014
2278   2000200446903 G.44690 Konstytucje polskie dwudziestolecia międzywojennego : doświadczenia, inspiracje, instytucje / pod red. Przemysława Czernickiego i Bartłomieja Opalińskiego. 2014
2279   2000200446934 G.44693 Konstytucje polskie dwudziestolecia międzywojennego : doświadczenia, inspiracje, instytucje / pod red. Przemysława Czernickiego i Bartłomieja Opalińskiego. 2014
2280   2000200446910 G.44691 Konstytucje polskie dwudziestolecia międzywojennego : doświadczenia, inspiracje, instytucje / pod red. Przemysława Czernickiego i Bartłomieja Opalińskiego. 2014
2281   2000200446958 G.44695 Konstytucje polskie dwudziestolecia międzywojennego : doświadczenia, inspiracje, instytucje / pod red. Przemysława Czernickiego i Bartłomieja Opalińskiego. 2014
2282   2000200446941 G.44694 Konstytucje polskie dwudziestolecia międzywojennego : doświadczenia, inspiracje, instytucje / pod red. Przemysława Czernickiego i Bartłomieja Opalińskiego. 2014
2283   2002100057364 W.5736 Konstytucje polskie dwudziestolecia międzywojennego : doświadczenia, inspiracje, instytucje / pod red. Przemysława Czernickiego i Bartłomieja Opalińskiego. 2014
2284   2002100057371 W.5737 Konstytucje polskie dwudziestolecia międzywojennego : doświadczenia, inspiracje, instytucje / pod red. Przemysława Czernickiego i Bartłomieja Opalińskiego. 2014
2285   2002100064003 W.6400 Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku / pod red. J. Bocia ; [napisali Ryszard Balicki et al.]. 1998
2286   2002100064010 W.6401 Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku / pod red. J. Bocia ; [napisali Ryszard Balicki et al.]. 1998
2287   2002100064027 W.6402 Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku / pod red. J. Bocia ; [napisali Ryszard Balicki et al.]. 1998
2288   2001700196312 G.31067 Konstytucyjnoprawna zasada podziału władzy publicznej i współczesne problemy jej urzeczywistniania / oprac. zbioru i wstęp Waldemar J. Wołpiuk. 2008
2289   2001700196329 G.31068 Konstytucyjnoprawna zasada podziału władzy publicznej i współczesne problemy jej urzeczywistniania / oprac. zbioru i wstęp Waldemar J. Wołpiuk. 2008
2290   2001700196336 G.31069 Konstytucyjnoprawna zasada podziału władzy publicznej i współczesne problemy jej urzeczywistniania / oprac. zbioru i wstęp Waldemar J. Wołpiuk. 2008
2291   2001700196442 G.31080 Konstytucyjnoprawna zasada podziału władzy publicznej i współczesne problemy jej urzeczywistniania / oprac. zbioru i wstęp Waldemar J. Wołpiuk. 2008
2292   2001700196459 G.31081 Konstytucyjnoprawna zasada podziału władzy publicznej i współczesne problemy jej urzeczywistniania / oprac. zbioru i wstęp Waldemar J. Wołpiuk. 2008
2293   2002100069275 W.6927 Konstytucyjnoprawna zasada podziału władzy publicznej i współczesne problemy jej urzeczywistniania / oprac. zbioru i wstęp Waldemar J. Wołpiuk. 2008
2294   2002100069282 W.6928 Konstytucyjnoprawna zasada podziału władzy publicznej i współczesne problemy jej urzeczywistniania / oprac. zbioru i wstęp Waldemar J. Wołpiuk. 2008
2295   2002100069299 W.6929 Konstytucyjnoprawna zasada podziału władzy publicznej i współczesne problemy jej urzeczywistniania / oprac. zbioru i wstęp Waldemar J. Wołpiuk. 2008
2296   2002100069305 W.6930 Konstytucyjnoprawna zasada podziału władzy publicznej i współczesne problemy jej urzeczywistniania / oprac. zbioru i wstęp Waldemar J. Wołpiuk. 2008
2297   2002100069312 W.6931 Konstytucyjnoprawna zasada podziału władzy publicznej i współczesne problemy jej urzeczywistniania / oprac. zbioru i wstęp Waldemar J. Wołpiuk. 2008
2298   2002100069329 W.6932 Konstytucyjnoprawna zasada podziału władzy publicznej i współczesne problemy jej urzeczywistniania / oprac. zbioru i wstęp Waldemar J. Wołpiuk. 2008
2299   2002100061255 W.6125 Konstytucyjnoprawne wytyczne dla konstruowania systemów opieki zdrowotnej w Niemczech i w Polsce / red. Daniel Eryk Lach. 2016
2300   2002100070042 W.7004 Konstytucyjnoprawne wytyczne dla konstruowania systemów opieki zdrowotnej w Niemczech i w Polsce / red. Daniel Eryk Lach. 2016
2301   2000100200315 K.20031 Konstytucyjny system organów państwa / Dariusz Dudek [et al.]. 2013
2302   2002100015319 W.1531 Konstytucyjny system organów państwowych / Ewa Gdulewicz (red.) [et al.]. 2009
2303   2001700305523 G.34732 Konstytucyjny system władz publicznych / Andrzej Adamczyk, Monika Chlipała, Paweł Chmielnicki, Jerzy Jaskiernia, Hubert Kaczmarczyk, Marek Mączyński, Anna Szyszka ; pod red. Pawła Chmielnickiego. 2009
2304   2001700305530 G.34733 Konstytucyjny system władz publicznych / Andrzej Adamczyk, Monika Chlipała, Paweł Chmielnicki, Jerzy Jaskiernia, Hubert Kaczmarczyk, Marek Mączyński, Anna Szyszka ; pod red. Pawła Chmielnickiego. 2009
2305   2001700305547 G.34734 Konstytucyjny system władz publicznych / Andrzej Adamczyk, Monika Chlipała, Paweł Chmielnicki, Jerzy Jaskiernia, Hubert Kaczmarczyk, Marek Mączyński, Anna Szyszka ; pod red. Pawła Chmielnickiego. 2009
2306   2002100068612 W.6861 Konstytucyjny system władz publicznych / Andrzej Adamczyk, Monika Chlipała, Paweł Chmielnicki, Jerzy Jaskiernia, Hubert Kaczmarczyk, Marek Mączyński, Anna Szyszka ; pod red. Pawła Chmielnickiego. 2009
2307   2002100026223 W.2622 Konstytucyjny system źródeł prawa w praktyce / pod red. Andrzeja Szmyta. 2005
2308   2002100021297 W.2129 Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce / red. nauk. Mirosława Janoś-Kresło, Bogdan Mróz. 2006
2309   2001700224732 G.33934 Kontrakty budowlane bez ryzyka : wskazówki i wzory gwarantujące otrzymanie wynagrodzenia / pod red. Tomasza Osieckiego. 2009
2310   2000200507796 G.50779 Kontrola działań administracji publicznej w sferze gospodarki / pod red. Katarzyny Kokocińskiej. 2018
2311   2000200507789 G.50778 Kontrola działań administracji publicznej w sferze gospodarki / pod red. Katarzyny Kokocińskiej. 2018
2312   2002100074071 W.7407 Kontrola korespondencji : zagadnienia wybrane / red. nauk. Bartłomiej Opaliński, Maciej Rogalski. 2018
2313   2000200536086 G.53608 Kontrola korespondencji : zagadnienia wybrane / red. nauk. Bartłomiej Opaliński, Maciej Rogalski. 2018
2314   2000200536079 G.53607 Kontrola korespondencji : zagadnienia wybrane / red. nauk. Bartłomiej Opaliński, Maciej Rogalski. 2018
2315   2002100042216 W.4221 Kontrola pracownika : możliwości techniczne i dylematy prawne / pod red. Zbigniewa Górala. 2010
2316   2002100072565 W.7256 Kontrola zamówień publicznych : monografia naukowa : VI konferencja naukowa, 17-19 czerwca 2013 r., Wrocław / red. nauk. Tadeusz Kocowski, Jacek Sadowy. 2013
2317   2000200554127 G.55412 Kontrole WIOŚ i audyt w przedsiębiorstwie / aut. Dorota Rosłoń [i in.]. 2021
2318   2000200554394 G.55439 Kontrole WIOŚ i audyt w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem najnowszych zmian / aut. Dorota Rosłoń [i in.] ; red. Marta Hebda. 2019
2319   2000100148143 K.14814 Konwencja NZ o prawie morza z 1982 r. : w piętnastą rocznicę wejścia w życie = UN Convention on the law of the sea of 1982 : in the fiftheen anniversary of the entry into force / pod red. Cezarego Mika i Konrada Marciniaka. 2009
2320   2000200459620 G.45962 Konwencja NZ o prawie morza z 1982 r. : w piętnastą rocznicę wejścia w życie = UN Convention on the law of the sea of 1982 : in the fiftheen anniversary of the entry into force / pod red. Cezarego Mika i Konrada Marciniaka. 2009
2321   2002100015210 W.1521 Konwencja o prawach dziecka : analiza i wykładnia : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Smyczyńskiego. 1999
2322   2000100054994 K.5499 Konwencja o udzieleniu patentów europejskich : (konwencja o patencie europejskim) z 5 października 1973 roku. 1994
2323   2002100082496 W.8249 Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej : komentarz / red. nauk. Ewa Bieńkowska, Lidia Mazowiecka ; [aut.] Ewa Bieńkowska, Katarzyna Dudka, Cezary Kulesza, Lidia Mazowiecka, Sylwia Spurek, Piotr Starzyński, Wojciech Zalewski, Eleonora Zielińska. 2016
2324   2000200481966 G.48196 Kryptowaluty : perspektywa kryminologiczna i kryminalistyczna / Konieczny, Jerzy. 2018
2325   2000200551478 G.55147 Kryptowaluty : perspektywa kryminologiczna i kryminalistyczna / Konieczny, Jerzy. 2018
2326   2000200551461 G.55146 Kryptowaluty : perspektywa kryminologiczna i kryminalistyczna / Konieczny, Jerzy. 2018
2327   2000200426714 G.42671 Odpowiedzialność cywilna przewoźnika lotniczego / Konert, Anna. 2010
2328   2002100046849 W.4684 Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń / Konarska-Wrzosek, Violetta. 2012
2329   2002100001305 W.130 Prawo i postępowanie karne skarbowe / Konarska-Wrzosek, Violetta. 2010
2330   2002100017009 W.1700 Środki prawne ograniczające nadużycia władzy w jednostkach samorządu terytorialnego w ustrojowym prawie administracyjnym / Koniuszewska, Ewa. 2009
2331   2002100018990 W.1899 Wspólnotowy Kodeks Proceduralny = Community Procedural Code / Koncewicz, Tomasz Tadeusz. 2008
2332   2000200471530 G.47153 Wybrane aspekty prawne i organizacyjne polskiego katastru nieruchomości / Konieczna, Jadwiga. 2015
 
WOJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2333   2001700021751 G.22190 Kodeks karny : komentarz, orzecznictwo / Janusz Wojciechowski. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia: komentarz, orzecznictwo / Tomasz Staniszewski / Wojciechowski, Janusz. 2002
2334   2002100005778 W.577 Kompendium wiedzy o państwie współczesnym / Wojtaszczyk, Konstanty Adam. 2000
2335   2002100005785 W.578 Kompendium wiedzy o państwie współczesnym / Wojtaszczyk, Konstanty Adam. 2000
2336   2002100102231 W.10223 Prawnokarne i kryminologiczne aspekty medycznie wspomaganej prokreacji / Wojewoda, Ewelina. 2019
2337   2002100042568 W.4256 Samorząd lokalny w Polsce i w Europie / Wojnicki, Jacek. 2008
2338   2000100178386 K.17838 System konstytucyjny Serbii i Czarnogóry / Wojnicki, Jacek. 2005
2339   2002100047822 W.4782 Umowa franchisingu w świetle prawa konkurencji Wspólnoty Europejskiej i polskiego prawa antymonopolowego / Wojtaszek-Mik, Ewa. 2001
2340   2001700345840 G.39005 Wojna i pokój : prawa człowieka w konfliktach zbrojnych : zbiór materiałów / oprac. Tadeusz Jasudowicz, Marta Szuniewicz, Michał Balcerzak. 2008
2341   2002100038233 W.3823 Wojna i pokój : prawa człowieka w konfliktach zbrojnych : zbiór materiałów / oprac. Tadeusz Jasudowicz, Marta Szuniewicz, Michał Balcerzak. 2008
2342   2002100042889 W.4288 Zarządzanie w samorządzie terytorialnym / Wojciechowski, Eugeniusz. 2003
2343   2002100042896 W.4289 Zarządzanie w samorządzie terytorialnym / Wojciechowski, Eugeniusz. 2003
2344   2002100042902 W.4290 Zarządzanie w samorządzie terytorialnym / Wojciechowski, Eugeniusz. 2003
 
MAK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2345   2002100047815 W.4781 Historia prawa na ziemiach polskich : Polska przedrozbiorowa : zarys wykładu. 1 / Makiłła, Dariusz. 1995
2346   2002100048010 W.4801 Historia prawa na ziemiach polskich : Polska pod rozbiorami : "II Rzeczpospolita" : zarys wykładu. 2 / Makiłła, Dariusz. 1995
2347   2001700345222 G.38943 Historia prawa w Polsce / Makiłła, Dariusz. 2008
2348   2002100092563 W.9256 Historia prawa w Polsce / Makiłła, Dariusz. 2013
2349   2002100092570 W.9257 Historia prawa w Polsce / Makiłła, Dariusz. 2013
2350   2000100178393 K.17839 Polnisches Steuerrecht / Makowicz, Bartosz. 2010
 
SIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2351   2002100067929 W.6792 Atlas przestępczości w Polsce. 4 / Siemaszko, Andrzej. 2009
2352   2002100067936 W.6793 Atlas przestępczości w Polsce. 4 / Siemaszko, Andrzej. 2009
2353   2002100067943 W.6794 Atlas przestępczości w Polsce. 4 / Siemaszko, Andrzej. 2009
2354   2002100067950 W.6795 Atlas przestępczości w Polsce. 4 / Siemaszko, Andrzej. 2009
2355   2002100070264 W.7026 Atlas przestępczości w Polsce. 4 / Siemaszko, Andrzej. 2009
2356   2002100023178 W.2317 Funkcje kontroli państwowej : studium prawnoporównawcze / Sierpowska, Iwona. 2003
2357   2002100028494 W.2849 Funkcje kontroli państwowej : studium prawnoporównawcze / Sierpowska, Iwona. 2003
2358   2002100028500 W.2850 Funkcje kontroli państwowej : studium prawnoporównawcze / Sierpowska, Iwona. 2003
2359   2002100028517 W.2851 Funkcje kontroli państwowej : studium prawnoporównawcze / Sierpowska, Iwona. 2003
2360   2002100091221 W.9122 Pracownicze programy emerytalne / Sierocka, Iwona. 2010
2361   2002100007956 W.795 Prawo ochrony zdrowia / Sieńko, Agnieszka. 2006
2362   2002100007963 W.796 Prawo ochrony zdrowia / Sieńko, Agnieszka. 2006
2363   2002100025462 W.2546 Prawo ochrony zdrowia / Sieńko, Agnieszka. 2006
2364   2002100010406 W.1040 Prawo pomocy społecznej / Sierpowska, Iwona. 2006
2365   2002100010413 W.1041 Prawo pomocy społecznej / Sierpowska, Iwona. 2006
2366   2002100010420 W.1042 Prawo pomocy społecznej / Sierpowska, Iwona. 2007
2367   2002100010437 W.1043 Prawo pomocy społecznej / Sierpowska, Iwona. 2007
2368   2002100010444 W.1044 Prawo pomocy społecznej / Sierpowska, Iwona. 2008
2369   2002100010451 W.1045 Prawo pomocy społecznej / Sierpowska, Iwona. 2008
2370   2002100010468 W.1046 Prawo pomocy społecznej / Sierpowska, Iwona. 2008
2371   2002100010475 W.1047 Prawo pomocy społecznej / Sierpowska, Iwona. 2011
2372   2002100010482 W.1048 Prawo pomocy społecznej / Sierpowska, Iwona. 2011
2373   2002100010499 W.1049 Prawo pomocy społecznej / Sierpowska, Iwona. 2011
2374   2002100074422 W.7442 RODO w mikroprzedsiębiorstwie : jak się przygotować do jego stosowania / Sierpień, Marcin. 2018
2375   2002100025738 W.2573 Samorząd powiatowy w Polsce : założenia i realizacja / Sienkiewicz, Mariusz Wiktor. 2011
2376   2002100042803 W.4280 Samorząd powiatowy w Polsce : założenia i realizacja / Sienkiewicz, Mariusz Wiktor. 2011
2377   2002100042810 W.4281 Samorząd powiatowy w Polsce : założenia i realizacja / Sienkiewicz, Mariusz Wiktor. 2011
2378   2002100060593 W.6059 Status osoby niepełnosprawnej w polskim systemie prawa / Sierpowska, Iwona. 2010
2379   2002100060609 W.6060 Status osoby niepełnosprawnej w polskim systemie prawa / Sierpowska, Iwona. 2010
2380   2002100062344 W.6234 Status osoby niepełnosprawnej w polskim systemie prawa / Sierpowska, Iwona. 2010
2381   2002100016026 W.1602 Ustawa o pomocy społecznej : komentarz / Sierpowska, Iwona. 2007
2382   2002100016033 W.1603 Ustawa o pomocy społecznej : komentarz / Sierpowska, Iwona. 2009
2383   2002100070592 W.7059 Własność intelektualna w społeczeństwie informacyjnym / Sieniow, Tomasz. 2009
 
SEL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2384   2000100178812 K.17881 Transakcje wewnątrzwspólnotowe w VAT : analiza praktyczna / Selera, Paweł. 2012
 
ABC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2385   2000100164822 K.16482 ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych / [oprac. Andrzej Kaczmarek] ; GIODO - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 2007
2386   2000100164839 K.16483 ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych / [oprac. Andrzej Kaczmarek] ; GIODO - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 2007
2387   2000100164808 K.16480 ABC rejestracji zbiorów danych osobowych / [oprac. Michał Bałdyga] ; GIODO - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 2007
2388   2000100164815 K.16481 ABC rejestracji zbiorów danych osobowych / [oprac. Michał Bałdyga] ; GIODO - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 2007
2389   2002100027015 W.2701 ABC samorządu terytorialnego / pod red. Agnieszki Korzeniowskiej ; [aut.] Maria Karlikowska [et al.]. 2004
2390   2002100027022 W.2702 ABC samorządu terytorialnego / pod red. Agnieszki Korzeniowskiej ; [aut.] Maria Karlikowska [et al.]. 2004
2391   2002100027596 W.2759 ABC samorządu terytorialnego / pod red. Agnieszki Korzeniowskiej ; [aut.] Maria Karlikowska [et al.]. 2004
2392   2000100164785 K.16478 ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych / [oprac. Monika Krasińska, Sylwia Mizerek] ; GIODO - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 2007
2393   2000100164792 K.16479 ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych / [oprac. Monika Krasińska, Sylwia Mizerek] ; GIODO - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 2007
2394   2000100164761 K.16476 ABC zasad przekazywania danych osobowych do państw trzecich / [oprac. Piotr Drobek] ; GIODO - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 2007
2395   2000100164778 K.16477 ABC zasad przekazywania danych osobowych do państw trzecich / [oprac. Piotr Drobek] ; GIODO - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 2007
 
ADA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2396   2002100099234 W.9923 Bezpieczna windykacja należności terminowych / Adamowicz, Krzysztof. 2007
2397   2002100100701 W.10070 Bezpieczna windykacja należności terminowych / Adamowicz, Krzysztof. 2007
2398   2000100091470 K.9147 Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych : komentarz do Rozporządzenia Rady Nr 2137/85 z 25.07.1985 r. w sprawie Europejskiego Zgrupowania Interesów Gospodarczych art. 1-3, 5-14, 122, 125-126, 128 ustawy z 4.03.2005 r. o Europejskim Zgrupowaniu Interesów Gospodarczych i spółce europejskiej / Adamus, Rafał. 2006
2399   2002100011786 W.1178 Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz / Adamiak, Barbara. 2008
2400   2002100046276 W.4627 Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz / Adamiak, Barbara. 2016
2401   2002100049062 W.4906 Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz / Adamiak, Barbara. 2011
2402   2002100065581 W.6558 Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz / Adamiak, Barbara. 2009
2403   2002100083646 W.8364 Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody klimatyczne z perspektywy prawa Unii Europejskiej / Adamczak-Retecka, Monika. 2017
2404   2001700245584 G.24708 Podstawy marketingu / Kramer, Teodor. 2004
2405   2000100161975 K.16197 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2011
2406   2001700369747 G.41475 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2012
2407   2001700369754 G.41476 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2012
2408   2001700369761 G.41477 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2012
2409   2001700369778 G.41478 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2012
2410   2001700369785 G.41479 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2012
2411   2002100009714 W.971 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2007
2412   2002100009721 W.972 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2007
2413   2002100009738 W.973 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2007
2414   2002100009745 W.974 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2008
2415   2002100009752 W.975 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2008
2416   2002100009769 W.976 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2008
2417   2002100009776 W.977 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2009
2418   2002100009783 W.978 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2009
2419   2002100009790 W.979 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2009
2420   2002100009806 W.980 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2009
2421   2002100009813 W.981 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2009
2422   2002100009820 W.982 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2010
2423   2002100009837 W.983 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2010
2424   2002100009844 W.984 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2010
2425   2002100009851 W.985 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2010
2426   2002100009868 W.986 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2010
2427   2002100009875 W.987 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2011
2428   2002100009882 W.988 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2011
2429   2002100009899 W.989 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2011
2430   2002100009905 W.990 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2012
2431   2002100009912 W.991 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2012
2432   2002100009936 W.993 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2012
2433   2002100049079 W.4907 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2004
2434   2002100049086 W.4908 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2011
2435   2002100049093 W.4909 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2011
2436   2002100049109 W.4910 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2011
2437   2002100049116 W.4911 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2011
2438   2002100049123 W.4912 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2011
2439   2002100049130 W.4913 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2011
2440   2002100049147 W.4914 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2011
2441   2002100065802 W.6580 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2011
2442   2002100070905 W.7090 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2017
2443   2002100079212 W.7921 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2018
2444   2002100079229 W.7922 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2018
2445   2002100079236 W.7923 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2018
2446   2002100092006 W.9200 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2019
2447   2002100092013 W.9201 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2019
2448   2002100092020 W.9202 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2019
2449   2000200536666 G.53666 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2020
2450   2000200536659 G.53665 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2020
2451   2000200536642 G.53664 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2020
2452   2002100104532 W.10453 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2021
2453   2002100104549 W.10454 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2021
2454   2000200545170 G.54517 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2021
2455   2002100059917 W.5991 Prawo karne komputerowe / Adamski, Andrzej. 2000
2456   2002100043206 W.4320 Samorząd terytorialny w świetle wybranych statutów i regulaminów / Adamiak, Jan. 1997
2457   2002100026988 W.2698 Świadek koronny : analiza prawno-kryminalistyczna / Adamczyk, Marcin. 2011
 
AHL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2458   2000100162200 K.16220 Prawo europejskie / Ahlt, Michael. 2011
2459   2001700345475 G.38968 Prawo europejskie / Ahlt, Michael. 2011
2460   2001700345482 G.38969 Prawo europejskie / Ahlt, Michael. 2011
2461   2000100182567 K.18256 Prawo europejskie / Ahlt, Michael. 2011
2462   2002100007024 W.702 Prawo europejskie / Ahlt, Michael. 2005
2463   2002100007031 W.703 Prawo europejskie / Ahlt, Michael. 2005
2464   2002100007048 W.704 Prawo europejskie / Ahlt, Michael. 2005
2465   2002100007055 W.705 Prawo europejskie / Ahlt, Michael. 2011
2466   2002100081277 W.8127 Prawo europejskie / Ahlt, Michael. 2011
2467   2002100081284 W.8128 Prawo europejskie / Ahlt, Michael. 2011
 
AKC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2468   2000100115473 K.11547 Akcyza w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości / pod red. Aleksandry Kalinowskiej, Szymona Parulskiego ; aut. Barbara Bona [i in.]. 2006
2469   2000100115480 K.11548 Akcyza w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości / pod red. Aleksandry Kalinowskiej, Szymona Parulskiego ; aut. Barbara Bona [i in.]. 2006
2470   2000100192405 K.19240 Akcyza w prawie Unii Europejskiej : komentarz / red. nauk. Krzysztof Lasiński-Sulecki ; [aut.] Krzysztof Lasiński-Sulecki, Zbigniew Liptak, Ireneusz Mirek, Wojciech Morawski, Grzegorz Musolf, Tomasz Oczkowski, Anna Orłowska, Piotr Pietrasz, Wojciech Pławiak, Piotr Stanisławiszyn. 2014
 
ANT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2471   2002100056275 W.5627 Antologia literatury do nauki prawa karnego materialnego / wybór Zygfryd Siwik ; aut. I. Andriejew [et al.]. 1975
2472   2000200446224 G.44622 Kontrola rządowa w administracji publicznej : poradnik dla kontrolujących i kontrolowanych / Antoniak, Marcin. 2012
2473   2000200525028 G.52502 Kontrola rządowa w administracji publicznej : poradnik dla kontrolujących i kontrolowanych / Antoniak, Marcin. 2020
2474   2000200525011 G.52501 Kontrola rządowa w administracji publicznej : poradnik dla kontrolujących i kontrolowanych / Antoniak, Marcin. 2020
2475   2000200525004 G.52500 Kontrola rządowa w administracji publicznej : poradnik dla kontrolujących i kontrolowanych / Antoniak, Marcin. 2020
2476   2001700334448 G.37648 Ochrona własności intelektualnej : zarys wykładu / Antoniuk, Jarosław R.. 2011
2477   2001700334455 G.37649 Ochrona własności intelektualnej : zarys wykładu / Antoniuk, Jarosław R.. 2011
2478   2001700334462 G.37650 Ochrona własności intelektualnej : zarys wykładu / Antoniuk, Jarosław R.. 2011
2479   2001700358338 G.40256 Ochrona własności intelektualnej : zarys wykładu / Antoniuk, Jarosław R.. 2011
2480   2002100044791 W.4479 Ochrona własności intelektualnej : zarys wykładu / Antoniuk, Jarosław R.. 2011
2481   2000200475255 G.47525 Opłata skarbowa w polskim porządku prawnym / Antonów, Dobrosława. 2017
2482   2000100057193 K.5719 Podręcznik prawa międzynarodowego / Antonowicz, Lech. 2003
2483   2000100146262 K.14626 Podręcznik prawa międzynarodowego / Antonowicz, Lech. 2008
2484   2000100146279 K.14627 Podręcznik prawa międzynarodowego / Antonowicz, Lech. 2008
2485   2000100146286 K.14628 Podręcznik prawa międzynarodowego / Antonowicz, Lech. 2008
2486   2000100165287 K.16528 Podręcznik prawa międzynarodowego / Antonowicz, Lech. 2011
2487   2000100165294 K.16529 Podręcznik prawa międzynarodowego / Antonowicz, Lech. 2011
2488   2000100165300 K.16530 Podręcznik prawa międzynarodowego / Antonowicz, Lech. 2011
2489   2000100165317 K.16531 Podręcznik prawa międzynarodowego / Antonowicz, Lech. 2011
2490   2000100165324 K.16532 Podręcznik prawa międzynarodowego / Antonowicz, Lech. 2011
2491   2000100165331 K.16533 Podręcznik prawa międzynarodowego / Antonowicz, Lech. 2011
2492   2000100165348 K.16534 Podręcznik prawa międzynarodowego / Antonowicz, Lech. 2011
2493   2000100165355 K.16535 Podręcznik prawa międzynarodowego / Antonowicz, Lech. 2011
2494   2002100025172 W.2517 Podręcznik prawa międzynarodowego / Antonowicz, Lech. 2008
2495   2002100058583 W.5858 Podręcznik prawa międzynarodowego / Antonowicz, Lech. 2005
2496   2002100024786 W.2478 Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych / Antonów, Kamil. 2009
 
BAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2497   2002100060234 W.6023 Materiały do prawa konstytucyjnego : tabele, schematy, orzecznictwo / Balicki, Ryszard. 1999
2498   2002100040823 W.4082 Prawa dziecka / Balcerek, Marian. 1986
2499   2000100048283 K.4828 Środki ochrony indywidualnej : informacje dla pracodawcy / Balasińska, Elżbieta. 2001
2500   2002100080928 W.8092 Ustroje państw współczesnych / Balicki, Ryszard. 2003
2501   2002100031265 W.3126 Wstęp do e-administracji : e-obieg dokumentów w administracji publicznej z wykorzystaniem el-Dok-Systemu / Bal-Domańska, Beata. 2010
 
BAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2502   2002100033481 W.3348 Aktywizm sędziowski we współczesnym państwie demokratycznym / Banaszak, Bogusław. 2012
2503   2001700353012 G.39843 Europejski wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych : w kierunku ponadnarodowego systemu sui generis? / Banach-Gutierrez, Joanna. 2011
2504   2001700353029 G.39844 Europejski wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych : w kierunku ponadnarodowego systemu sui generis? / Banach-Gutierrez, Joanna. 2011
2505   2002100066267 W.6626 Europejski wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych : w kierunku ponadnarodowego systemu sui generis? / Banach-Gutierrez, Joanna. 2011
2506   2002100095342 W.9534 Komisje śledcze we współczesnym parlamentaryzmie państw demokratycznych / Banaszak, Bogusław. 2007
2507   2002100002258 W.225 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz / Banaszak, Bogusław. 2009
2508   2002100068841 W.6884 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz / Banaszak, Bogusław. 2009
2509   2000200438588 G.43858 Ochrona danych osobowych w praktyce : jak uniknąć błędów i ich konsekwencji prawnych / Banyś, Tomasz A.J.. 2013
2510   2002100090774 W.9077 Ochrona danych osobowych w praktyce : jak uniknąć błędów i ich konsekwencji prawnych / Banyś, Tomasz A.J.. 2013
2511   2002100016705 W.1670 Polskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania : komentarz / Banach, Józef. 2002
2512   2002100021532 W.2153 Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych / Banaszak, Bogusław. 2007
2513   2002100063419 W.6341 Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych / Banaszak, Bogusław. 2004
2514   2002100063426 W.6342 Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych / Banaszak, Bogusław. 2004
2515   2002100063433 W.6343 Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych / Banaszak, Bogusław. 2004
2516   2002100063266 W.6326 Prawo karne skarbowe : [podręcznik] / Baniak, Stanisław. 2001
2517   2002100005099 W.509 Prawo karne skarbowe / Baniak, Stanisław. 2009
2518   2002100043756 W.4375 Prawo konstytucyjne : wprowadzenie / Banaszak, Bogusław. 1996
2519   2001700242071 G.24380 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław. 2004
2520   2001700242019 G.24381 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław. 2004
2521   2001700242026 G.24382 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław. 2004
2522   2001700241968 G.24383 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław. 2004
2523   2001700366845 G.38992 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław. 2010
2524   2002100045101 W.4510 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław. 2015
2525   2002100068858 W.6885 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław. 2008
2526   2002100068865 W.6886 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław. 2008
2527   2002100068872 W.6887 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław. 2008
2528   2002100068889 W.6888 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław. 2010
2529   2002100068896 W.6889 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław. 2010
2530   2002100068902 W.6890 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław. 2010
2531   2002100068919 W.6891 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław. 2010
2532   2002100068926 W.6892 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław. 2010
2533   2002100068933 W.6893 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław. 2010
2534   2002100069473 W.6947 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław. 2010
2535   2002100069480 W.6948 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław. 2010
2536   2002100069497 W.6949 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław. 2010
2537   2002100071933 W.7193 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław. 2017
2538   2002100102743 W.10274 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław. 2017
2539   2002100016422 W.1642 System konstytucyjny Niemiec / Banaszak, Bogusław. 2005
2540   2000100026168 K.2616 Ubezpieczenia gospodarcze / Banasiński, Antoni 1996
2541   2000200478515 G.47851 Ustawa o gospodarce komunalnej : komentarz / Banasiński, Cezary. 2017
 
BIA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2542   2000100135495 K.13549 Międzynarodowe standardy ochrony praw mniejszości narodowych i ich realizacja na przykładzie Białorusi, Litwy i Ukrainy / Białek, Tadeusz. 2008
2543   2000100135501 K.13550 Międzynarodowe standardy ochrony praw mniejszości narodowych i ich realizacja na przykładzie Białorusi, Litwy i Ukrainy / Białek, Tadeusz. 2008
2544   2000100181089 K.18108 Międzynarodowe standardy ochrony praw mniejszości narodowych i ich realizacja na przykładzie Białorusi, Litwy i Ukrainy / Białek, Tadeusz. 2008
2545   2002100037458 W.3745 Międzynarodowe standardy ochrony praw mniejszości narodowych i ich realizacja na przykładzie Białorusi, Litwy i Ukrainy / Białek, Tadeusz. 2008
2546   2002100037465 W.3746 Międzynarodowe standardy ochrony praw mniejszości narodowych i ich realizacja na przykładzie Białorusi, Litwy i Ukrainy / Białek, Tadeusz. 2008
2547   2002100037472 W.3747 Międzynarodowe standardy ochrony praw mniejszości narodowych i ich realizacja na przykładzie Białorusi, Litwy i Ukrainy / Białek, Tadeusz. 2008
2548   2000100106112 K.10611 Prawo międzynarodowe publiczne : zarys wykładu / Białocerkiewicz, Jan. 2005
2549   2002100024540 W.2454 Prawo międzynarodowe publiczne : zarys wykładu / Białocerkiewicz, Jan. 2007
 
BIL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2550   2000100103067 K.10306 Prawo biblioteczne na co dzień / Biliński, Lucjan. 2006
2551   2000200462637 G.46263 Prawo handlowe / Katarzyna Bilewska, Aleksander Chłopecki. 2017
2552   2000200462644 G.46264 Prawo handlowe / Katarzyna Bilewska, Aleksander Chłopecki. 2017
2553   2002100091290 W.9129 Prawo handlowe / Bilewska, Katarzyna. 2019
2554   2002100091306 W.9130 Prawo handlowe / Bilewska, Katarzyna. 2019
2555   2002100091313 W.9131 Prawo handlowe / Bilewska, Katarzyna. 2019
2556   2000200497707 G.49770 Prawo handlowe / Bilewska, Katarzyna. 2019
2557   2000200497691 G.49769 Prawo handlowe / Bilewska, Katarzyna. 2019
2558   2000200507635 G.50763 Prawo handlowe / Bilewska, Katarzyna. 2019
2559   2000200521594 G.52159 Prawo handlowe / Bilewska, Katarzyna. 2020
2560   2000200521587 G.52158 Prawo handlowe / Bilewska, Katarzyna. 2020
 
BOL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2561   2000100047866 K.4786 Obciążenia podatkowe przychodów gospodarstw domowych w latach 1994-1999 / Bolkowiak, Izabela 2003
2562   2002100084964 W.8496 Ustawa o kontroli w administracji rządowej : komentarz z wzorami dokumentów / Bolek, Tomasz. 2018
2563   2000200530503 G.53050 Zabójstwo a niepoczytalność / Bolechała, Filip. 2018
2564   2000200551386 G.55138 Zabójstwo a niepoczytalność / Bolechała, Filip. 2018
2565   2000200551379 G.55137 Zabójstwo a niepoczytalność / Bolechała, Filip. 2018
 
BOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2566   2002100048348 W.4834 Elementy stosunku prawnego zobowiązania podatkowego / Borszowski, Paweł. 2004
2567   2000200512165 G.51216 Etyka zawodu radcy prawnego i adwokata : kazusy, objaśnienia, orzecznictwo / Borkowski, Grzegorz. 2020
2568   2000200512158 G.51215 Etyka zawodu radcy prawnego i adwokata : kazusy, objaśnienia, orzecznictwo / Borkowski, Grzegorz. 2020
2569   2000200512141 G.51214 Etyka zawodu radcy prawnego i adwokata : kazusy, objaśnienia, orzecznictwo / Borkowski, Grzegorz. 2020
2570   2002100095618 W.9561 Geneza modelu stosunków państwo-Kościół w Konstytucji RP / Borecki, Paweł. 2008
2571   2002100081215 W.8121 Historia prawa sądowego / Borkowska-Bagieńska, Ewa. 2006
2572   2002100081222 W.8122 Historia prawa sądowego / Borkowska-Bagieńska, Ewa. 2006
2573   2002100082014 W.8201 Historia prawa sądowego / Borkowska-Bagieńska, Ewa. 2006
2574   2000100133583 K.13358 Instytucjonalne gwarancje ochrony ofiar wojny / Borkowski, Mirosław. 2009
2575   2000200525721 G.52572 Kryminalistyczna identyfikacja śladów stóp / Borkowski, Krzysztof. 2013
2576   2000100015421 K.1542 Nowe prawo dewizowe : stan prawny na dzień 1 marca 2001r. / Borkowski, Tadeusz. 2001
2577   2002100051270 W.5127 Nowe prawo dewizowe / Borkowski, Tadeusz. 2000
2578   2000100148990 K.14899 Polskie prawo finansowe : zarys ogólny / Borodo, Andrzej. 2010
2579   2002100071421 W.7142 Postępowanie karne / Boratyńska, Katarzyna T.. 2013
2580   2002100074187 W.7418 Postępowanie karne / Boratyńska, Katarzyna T.. 2018
2581   2002100082762 W.8276 Postępowanie karne / Boratyńska, Katarzyna T.. 2018
2582   2002100092686 W.9268 Postępowanie karne / Boratyńska, Katarzyna T.. 2012
2583   2002100013155 W.1315 Prawo budżetowe / Borodo, Andrzej. 2008
2584   2000200541691 G.54169 Przestępstwo dzieciobójstwa w ujęciu komparatystycznym / Borkowska, Katarzyna. 2020
2585   2002100083561 W.8356 Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Cz. 2, Zarządzanie granicami, polityka wizowa, azylowa i imigracyjna / Borawska-Kędzierska, Elżbieta. 2011
2586   2002100044494 W.4449 Przetarg w prawie polskim : zagadnienia cywilistyczne / Boratyńska, Maria. 2001
2587   2001700287980 G.29446 Samorząd terytorialny : system prawnofinansowy / Borodo, Andrzej. 2006
2588   2002100011069 W.1106 Samorząd terytorialny : system prawnofinansowy / Borodo, Andrzej. 2004
2589   2002100011076 W.1107 Samorząd terytorialny : system prawnofinansowy / Borodo, Andrzej. 2004
2590   2002100011342 W.1134 Samorząd terytorialny : system prawnofinansowy / Borodo, Andrzej. 2006
2591   2002100043299 W.4329 System finansowy samorządu terytorialnego w Polsce / Borodo, Andrzej. 2011
2592   2002100043305 W.4330 System finansowy samorządu terytorialnego w Polsce / Borodo, Andrzej. 2011
2593   2002100043312 W.4331 System finansowy samorządu terytorialnego w Polsce / Borodo, Andrzej. 2011
 
CAP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2594   2000100026137 K.2613 Ubezpieczenia bez tajemnic : aktualne przepisy, orzecznictwo, produkty ubezpieczeniowe / Capik, Małgorzata 1996
 
CHR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2595   2002100032569 W.3256 Administracja publiczna w wybranych krajach Europy Środkowo-wschodniej / Chrabąszcz, Robert. 2003
2596   2002100054967 W.5496 Czas pracy : rewolucyjne zmiany w ewidencjonowaniu zleceń / 2016 / Chruściel, Łukasz. 2016
2597   2002100039421 W.3942 Organ administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym / Chróścielewski, Wojciech. 2002
2598   2001700363684 G.40842 Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi / Chróścielewski, Wojciech. 2011
2599   2001700363660 G.40843 Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi / Chróścielewski, Wojciech. 2011
2600   2002100009691 W.969 Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi / Chróścielewski, Wojciech. 2009
2601   2002100009707 W.970 Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi / Chróścielewski, Wojciech. 2009
2602   2002100049277 W.4927 Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi / Chróścielewski, Wojciech. 2011
2603   2002100049284 W.4928 Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi / Chróścielewski, Wojciech. 2011
2604   2002100068803 W.6880 Prace konstytucyjne w latach 1997-2007 / Chruściak, Ryszard. 2009
2605   2002100068810 W.6881 Prace konstytucyjne w latach 1997-2007 / Chruściak, Ryszard. 2009
2606   2002100040489 W.4048 Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych : komentarz / Chróścicki, Andrzej. 2010
2607   2000100166468 K.16646 Współpraca legislatywy z egzekutywą w sprawach europejskich : projekty, prace parlamentarne i problemy konstytucyjne (2004-2011) / Chruściak, Ryszard. 2011
2608   2001700338736 G.38079 Współpraca legislatywy z egzekutywą w sprawach europejskich : projekty, prace parlamentarne i problemy konstytucyjne (2004-2011) / Chruściak, Ryszard. 2011
2609   2002100069268 W.6926 Zatrudnianie pracowników tymczasowych / Chruściel, Łukasz. 2017
 
CIC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2610   2000200444343 G.44434 Determinanty rozwoju transakcji leasingowych w Polsce / Cicirko, Tomasz. 2014
2611   2000200444350 G.44435 Determinanty rozwoju transakcji leasingowych w Polsce / Cicirko, Tomasz. 2014
2612   2000100026403 K.2640 Komentarz do ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym / Cichy, Bogdan. 1998
2613   2002100071513 W.7151 Twoje prawa w pracy / Cichosz, Anna. 2011
 
CIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2614   2000200539308 G.53930 E-usługi a RODO / Ciechomska, Małgorzata. 2021
2615   2000200539292 G.53929 E-usługi a RODO / Ciechomska, Małgorzata. 2021
2616   2001700370620 G.41553 Komentarz do spraw rodzinnych / Ciepła, Helena. 2012
2617   2002100074613 W.7461 Konstrukcja prawna swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej / Cieśliński, Aleksander. 2013
2618   2002100008021 W.802 Międzynarodowe prawo ochrony środowiska / Ciechanowicz-McLean, Janina. 2001
2619   2000200470687 G.47068 Nauka administracji / Cieślak, Zbigniew. 2017
2620   2000200470694 G.47069 Nauka administracji / Cieślak, Zbigniew. 2017
2621   2002100074873 W.7487 Nawiązka w polskim prawie karnym / Cieślak, Wojciech. 2006
2622   2002100039353 W.3935 Praktyka organizowania administracji publicznej / Cieślak, Stanisław. 2004
2623   2002100039360 W.3936 Praktyka organizowania administracji publicznej / Cieślak, Stanisław. 2004
2624   2002100095021 W.9502 Prawa polityczne obywateli Unii Europejskiej / Cieleń, Agnieszka. 2008
2625   2002100051676 W.5167 Prawo cywilne - rzeczowe : vademecum dla kandydatów na aplikacje prawnicze oraz prawników przygotowujących się do egzaminów zawodowych. Cz. 2 / Ciepła, Helena. 2010
2626   2002100051683 W.5168 Prawo cywilne - rzeczowe : vademecum dla kandydatów na aplikacje prawnicze oraz prawników przygotowujących się do egzaminów zawodowych. Cz. 2 / Ciepła, Helena. 2010
2627   2002100051690 W.5169 Prawo cywilne - rzeczowe : vademecum dla kandydatów na aplikacje prawnicze oraz prawników przygotowujących się do egzaminów zawodowych. Cz. 2 / Ciepła, Helena. 2010
2628   2002100051645 W.5164 Prawo cywilne materialne : vademecum dla kandydatów na aplikacje prawnicze oraz prawników przygotowujących się do egzaminów zawodowych. Cz. 1 / Ciepła, Helena. 2009
2629   2002100051652 W.5165 Prawo cywilne materialne : vademecum dla kandydatów na aplikacje prawnicze oraz prawników przygotowujących się do egzaminów zawodowych. Cz. 1 / Ciepła, Helena. 2009
2630   2002100051669 W.5166 Prawo cywilne materialne : vademecum dla kandydatów na aplikacje prawnicze oraz prawników przygotowujących się do egzaminów zawodowych. Cz. 1 / Ciepła, Helena. 2009
2631   2002100007819 W.781 Prawo i polityka ochrony środowiska / Ciechanowicz-McLean, Janina. 2009
2632   2002100007826 W.782 Prawo i polityka ochrony środowiska / Ciechanowicz-McLean, Janina. 2009
2633   2002100008014 W.801 Prawo i polityka ochrony środowiska / Ciechanowicz-McLean, Janina. 2009
2634   2002100066113 W.6611 Prawo karne : zarys instytucji i naczelne zasady / Cieślak, Wojciech. 2010
2635   2002100048928 W.4892 Umowa stowarzyszeniowa w systemie prawa Wspólnot Europejskich / Cieśliński, Aleksander. 1999
2636   2000100165256 K.16525 Ustawa o bibliotekach : komentarz / Ciechorski, Jan. 2012
2637   2002100023512 W.2351 Wspólnotowe prawo gospodarcze / Cieśliński, Aleksander. 2003
2638   2002100023529 W.2352 Wspólnotowe prawo gospodarcze / Cieśliński, Aleksander. 2003
2639   2002100041714 W.4171 Wspólnotowe prawo gospodarcze. T. 1, Swobody rynku wewnętrznego / Cieśliński, Aleksander. 2009
2640   2002100041721 W.4172 Wspólnotowe prawo gospodarcze. T. 1, Swobody rynku wewnętrznego / Cieśliński, Aleksander. 2009
2641   2002100041738 W.4173 Wspólnotowe prawo gospodarcze. T. 2 / red. Aleksander Cieśliński ; aut. Dariusz Adamski [et al.]. 2007
2642   2002100041745 W.4174 Wspólnotowe prawo gospodarcze. T. 2 / red. Aleksander Cieśliński ; aut. Dariusz Adamski [et al.]. 2007
2643   2002100041752 W.4175 Wspólnotowe prawo gospodarcze. T. 2 / red. Aleksander Cieśliński ; aut. Dariusz Adamski [et al.]. 2007
2644   2002100041769 W.4176 Wspólnotowe prawo gospodarcze. T. 2 / red. Aleksander Cieśliński ; aut. Dariusz Adamski [et al.]. 2007
 
CRI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2645   2002100066106 W.6610 Criminal plea bargains in the English and the Polish administration of justice systems in the context of the fair trial guarantees / Katarzyna T. Boratyńska, Ewa Kowalewska-Borys, Cezary Kulesza, Dariusz Kużelewski, Witold Pawlak, Andrzej Sakowicz, Francis Sheridan, Piotr Starzyński, Rossana Starzyńska ; (collective work edited by Cezary Kulesza) / 2011
2646   2000100167175 K.16717 The criminal code : [bilingual edition] = Kodeks karny : [wydanie dwujęzyczne] / tł. Nicholas Faulkner. 2012
 
CUD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2647   2000100154755 K.15475 Cudzoziemcy / Wilk, Agnieszka. 2007
2648   2002100058484 W.5848 Dodatkowe zatrudnienie / Cudowski, Bogusław. 2007
2649   2000100027684 K.2768 Spory zbiorowe w polskim prawie pracy / Cudowski, Bogusław. 1998
 
CZA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2650   2002100033504 W.3350 Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. T. 1 / Czajkowska-Matosiuk, Katarzyna. 2008
2651   2002100033511 W.3351 Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. T. 2 / Czajkowska-Matosiuk, Katarzyna. 2008
2652   2002100033528 W.3352 Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. T. 3 / Czajkowska-Matosiuk, Katarzyna. 2008
2653   2001700330778 G.37277 Czas pracy / pod red. Ludwika Florka. 2011
2654   2002100041653 W.4165 Czas pracy / pod red. Ludwika Florka. 2011
2655   2002100056459 W.5645 Czas pracy 2017 / Łukasz Chruściel, Urszula Kądziołka, Sandra Szybak-Bizacka, Katarzyna Ślęzak ; red. meryt. Artur Borkowski ; Dziennik Gazeta Prawna. 2017
2656   2002100072183 W.7218 Czas pracy 2018 / Łukasz Chruściel, Sandra Szybak-Bizacka, Karolina Czapska, Urszula Kądziołka, Katarzyna Ślęzak ; red. meryt. Artur Borkowski ; Dziennik Gazeta Prawna. 2018
2657   2002100082304 W.8230 Czas pracy 2019 / Łukasz Chruściel, Sandra Szybak-Bizacka, Karolina Czapska, Urszula Kądziołka, Kinga Polewka, Katarzyna Ślęzak ; red. meryt. Artur Borkowski ; Dziennik Gazeta Prawna. 2019
2658   2002100093102 W.9310 Czas pracy 2020 / Łukasz Chruściel, Sandra Szybak-Bizacka, Karolina Czapska, Urszula Kądziołka, Kinga Polewka, Katarzyna Ślęzak ; red. meryt. Artur Borkowski ; Dziennik Gazeta Prawna. 2020
2659   2002100017825 W.1782 Czas pracy w przedsiębiorstwie : wyniki badań nad rozkładami czasu pracy i zdrowiem pracowników / Helena Strzemińska (red.) [et al.]. 2002
2660   2002100046078 W.4607 Kodeks cywilny z komentarzem do zmian / Czarnik, Zbigniew. 2003
2661   2002100043190 W.4319 Mechanizmy wynagradzania w publicznej służbie zdrowia / Czajka, Zdzisław. 2004
2662   2002100025134 W.2513 Nabycie mienia komunalnego z mocy prawa / Czarnik, Zbigniew. 2000
2663   2001700313573 G.35535 Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego : zarys wykładu / Czapliński, Władysław. 2009
2664   2000200445296 G.44529 Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego : zarys wykładu / Czapliński, Władysław. 2009
2665   2002100075368 W.7536 Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego : zarys wykładu / Czapliński, Władysław. 2009
2666   2002100075375 W.7537 Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego : zarys wykładu / Czapliński, Władysław. 2009
2667   2001700176147 G.23995 Prawo międzynarodowe publiczne : zagadnienia systemowe / Czapliński, Władysław. 2004
2668   2001700211190 G.32660 Prawo międzynarodowe publiczne : zagadnienia systemowe / Czapliński, Władysław. 2004
2669   2001700211213 G.32662 Prawo międzynarodowe publiczne : zagadnienia systemowe / Czapliński, Władysław. 2004
2670   2001700211220 G.32663 Prawo międzynarodowe publiczne : zagadnienia systemowe / Czapliński, Władysław. 2004
2671   2001700211237 G.32664 Prawo międzynarodowe publiczne : zagadnienia systemowe / Czapliński, Władysław. 2004
2672   2002100013421 W.1342 Prawo międzynarodowe publiczne : zagadnienia systemowe / Czapliński, Władysław. 2004
2673   2002100013438 W.1343 Prawo międzynarodowe publiczne : zagadnienia systemowe / Czapliński, Władysław. 2004
2674   2002100066519 W.6651 Prawo międzynarodowe publiczne : zagadnienia systemowe / Czapliński, Władysław. 2004
2675   2002100066526 W.6652 Prawo międzynarodowe publiczne : zagadnienia systemowe / Czapliński, Władysław. 2004
2676   2002100066533 W.6653 Prawo międzynarodowe publiczne : zagadnienia systemowe / Czapliński, Władysław. 2004
2677   2002100066540 W.6654 Prawo międzynarodowe publiczne : zagadnienia systemowe / Czapliński, Władysław. 2004
2678   2002100066557 W.6655 Prawo międzynarodowe publiczne : zagadnienia systemowe / Czapliński, Władysław. 2004
2679   2002100046931 W.4693 Prawo Zamówień Publicznych po nowelizacji z dnia 13 kwietnia 2007 r. [z. nr 17] / Czaban, Łukasz. 2007
2680   2001700021096 G.18083 Przestępstwa menedżerskie / Czajka, Dariusz. 2000
2681   2002100066083 W.6608 Przestępstwa menedżerskie / Czajka, Dariusz. 2000
2682   2002100066090 W.6609 Przestępstwa menedżerskie / Czajka, Dariusz. 2000
2683   2002100083844 W.8384 Przestępstwa menedżerskie / Czajka, Dariusz. 2000
2684   2002100039803 W.3980 Trener akademicki : prawo konstytucyjne / Czarny, Piotr. 2010
2685   2000200415985 G.41598 Wstęp do prawoznawstwa / Winczorek, Piotr. 2012
2686   2000100162064 K.16206 Zobowiązania : zarys wykładu / Czachórski, Witold. 2011
2687   2002100051584 W.5158 Zobowiązania : zarys wykładu / Czachórski, Witold. 2004
2688   2002100051591 W.5159 Zobowiązania : zarys wykładu / Czachórski, Witold. 2011
2689   2002100051607 W.5160 Zobowiązania : zarys wykładu / Czachórski, Witold. 2011
2690   2002100051614 W.5161 Zobowiązania : zarys wykładu / Czachórski, Witold. 2011
2691   2002100051621 W.5162 Zobowiązania : zarys wykładu / Czachórski, Witold. 2011
2692   2002100051638 W.5163 Zobowiązania : zarys wykładu / Czachórski, Witold. 2011
2693   2002100081499 W.8149 Zobowiązania : zarys wykładu / Czachórski, Witold. 2004
2694   2002100081505 W.8150 Zobowiązania : zarys wykładu / Czachórski, Witold. 2004
2695   2002100081512 W.8151 Zobowiązania : zarys wykładu / Czachórski, Witold. 2004
2696   2002100081529 W.8152 Zobowiązania : zarys wykładu / Czachórski, Witold. 2004
2697   2002100105768 W.10576 Zobowiązania : zarys wykładu / Czachórski, Witold. 2015
2698   2002100105775 W.10577 Zobowiązania : zarys wykładu / Czachórski, Witold. 2015
 
CZE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2699   2002100084032 W.8403 Czech (&Central European) Yearbook of Arbitration. vol. 1, 2011, The Relationship between Constitutional Values, Human Rights and Arbitration / ed. Alexander J. Bĕlohlávek, Nadĕžda Rozehnalová. 2011
2700   2002100084049 W.8404 Czech Yearbook of International Law. Vol. 2, 2011, Rights of the Host States within the System of International Investment Protection / ed. Alexander J. Bĕlohlávek, Nadĕžda Rozehnalová. 2011
2701   2002100039636 W.3963 Odwrócona hipoteka : poradnik dla osób starszych : Czym jest odwrócona hipoteka? Kto może z niej skorzystać? Prawa i obowiązki stron umowy / Czerniawski, Ryszard. 2014
2702   2000200454465 G.45446 Zobowiązania pozytywne państwa w sferze praw człowieka pierwszej generacji na tle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka / Czepek, Jakub. 2014
 
ĆWI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2703   2000100019443 K.1944 Historia administracji : zarys wykładu kursowego / Ćwik, Władysław. 1999
 
DEC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2704   2000100028568 K.2856 Decentralizacja terytorialnej organizacji kraju : założenia, przygotowanie, ustawodawstwo / pod red. Grzegorza Gorzelaka. 1999
 
DER
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2705   2002100057463 W.5746 Jak zabezpieczyć i ściągać należności w biznesie / Derejczyk, Maciej. 2000
2706   2000100151297 K.15129 Pozycja prawna Rzecznika Praw Obywatelskich wobec administracji publicznej / Deryng, Anna. 2007
2707   2000100151303 K.15130 Pozycja prawna Rzecznika Praw Obywatelskich wobec administracji publicznej / Deryng, Anna. 2007
2708   2002100037441 W.3744 Pozycja prawna Rzecznika Praw Obywatelskich wobec administracji publicznej / Deryng, Anna. 2007
2709   2002100027008 W.2700 Samorząd terytorialny w systemie ochrony zdrowia / Dercz, Maciej. 2005
2710   2000100191644 K.19164 Zarządzanie własnością intelektualną w transferze technologii / Dereń, Aldona Małgorzata. 2014
 
DIA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2711   2000100153413 K.15341 Międzynarodowe instrumenty ochrony praw człowieka / Diallo, Boubacar Sidi. 2010
2712   2000100159248 K.15924 Międzynarodowe instrumenty ochrony praw człowieka / Diallo, Boubacar Sidi. 2010
 
DOB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2713   2000200534907 G.53490 Audyt : funkcje, formułowanie ustaleń, ryzyka / Dobrowolski, Zbysław. 2021
2714   2000200555148 G.55514 Audyt : funkcje, formułowanie ustaleń, ryzyka / Dobrowolski, Zbysław. 2021
2715   2000200421122 G.42112 Dobra osobiste w XXI wieku = Rights of personality in the XXI century : nowe wartości, zasady, technologie = new values, rules, technologies / red. nauk. Justyna Balcarczyk. 2012
2716   2000200422280 G.42228 Dobra osobiste w XXI wieku = Rights of personality in the XXI century : nowe wartości, zasady, technologie = new values, rules, technologies / red. nauk. Justyna Balcarczyk. 2012
2717   2000200422273 G.42227 Dobra osobiste w XXI wieku = Rights of personality in the XXI century : nowe wartości, zasady, technologie = new values, rules, technologies / red. nauk. Justyna Balcarczyk. 2012
2718   2002100051799 W.5179 Dobra osobiste w XXI wieku = Rights of personality in the XXI century : nowe wartości, zasady, technologie = new values, rules, technologies / red. nauk. Justyna Balcarczyk. 2012
2719   2002100103719 W.10371 Dobre praktyki technika kryminalistyki / pod red. Adama Frankowskiego i Piotra Trojanowskiego. 2020
2720   2002100103726 W.10372 Dobre praktyki technika kryminalistyki / pod red. Adama Frankowskiego i Piotra Trojanowskiego. 2020
2721   2001700215457 G.33069 Dobre prawo, złe prawo - w kręgu myśli Gustawa Radbrucha / pod red. Piotra Mochnaczewskiego i Anny Kociołek-Pęksy ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. 2009
2722   2001700215464 G.33070 Dobre prawo, złe prawo - w kręgu myśli Gustawa Radbrucha / pod red. Piotra Mochnaczewskiego i Anny Kociołek-Pęksy ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. 2009
2723   2002100033634 W.3363 Dobre prawo, złe prawo - w kręgu myśli Gustawa Radbrucha / pod red. Piotra Mochnaczewskiego i Anny Kociołek-Pęksy ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. 2009
2724   2002100033641 W.3364 Dobre prawo, złe prawo - w kręgu myśli Gustawa Radbrucha / pod red. Piotra Mochnaczewskiego i Anny Kociołek-Pęksy ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. 2009
2725   2002100033658 W.3365 Dobre prawo, złe prawo - w kręgu myśli Gustawa Radbrucha / pod red. Piotra Mochnaczewskiego i Anny Kociołek-Pęksy ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. 2009
2726   2002100033665 W.3366 Dobre prawo, złe prawo - w kręgu myśli Gustawa Radbrucha / pod red. Piotra Mochnaczewskiego i Anny Kociołek-Pęksy ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. 2009
2727   2001700196466 G.31082 Dobro wspólne : problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne / pod red. Waldemara J. Wołpiuka. 2008
2728   2001700196473 G.31083 Dobro wspólne : problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne / pod red. Waldemara J. Wołpiuka. 2008
2729   2001700196596 G.31095 Dobro wspólne : problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne / pod red. Waldemara J. Wołpiuka. 2008
2730   2001700196602 G.31096 Dobro wspólne : problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne / pod red. Waldemara J. Wołpiuka. 2008
2731   2002100069336 W.6933 Dobro wspólne : problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne / pod red. Waldemara J. Wołpiuka. 2008
2732   2002100069343 W.6934 Dobro wspólne : problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne / pod red. Waldemara J. Wołpiuka. 2008
2733   2002100069350 W.6935 Dobro wspólne : problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne / pod red. Waldemara J. Wołpiuka. 2008
2734   2002100069367 W.6936 Dobro wspólne : problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne / pod red. Waldemara J. Wołpiuka. 2008
2735   2002100069374 W.6937 Dobro wspólne : problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne / pod red. Waldemara J. Wołpiuka. 2008
2736   2002100069381 W.6938 Dobro wspólne : problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne / pod red. Waldemara J. Wołpiuka. 2008
2737   2002100069398 W.6939 Dobro wspólne : problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne / pod red. Waldemara J. Wołpiuka. 2008
2738   2002100069404 W.6940 Dobro wspólne : problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne / pod red. Waldemara J. Wołpiuka. 2008
2739   2002100069411 W.6941 Dobro wspólne : problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne / pod red. Waldemara J. Wołpiuka. 2008
2740   2002100069428 W.6942 Dobro wspólne : problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne / pod red. Waldemara J. Wołpiuka. 2008
2741   2002100070158 W.7015 Dobro wspólne : problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne / pod red. Waldemara J. Wołpiuka. 2008
2742   2000100026144 K.2614 Dobrowolne ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej : prawo i praktyka / pod red. Zdzisława Brodeckiego. 1996
2743   2002100091863 W.9186 Korupcja w państwie : przyczyny, skutki, kierunki przeciwdziałania / Dobrowolski, Zbysław. 2005
2744   2002100028982 W.2898 Pozycja prawnoustrojowa służb, inspekcji i straży / Dobkowski, Jarosław. 2007
2745   2002100028999 W.2899 Pozycja prawnoustrojowa służb, inspekcji i straży / Dobkowski, Jarosław. 2007
2746   2000100185681 K.18568 Prawo a etos cyberprzestrzeni / Dobrzeniecki, Karol. 2004
2747   2002100004207 W.420 Prawo prasowe : podręcznik / Dobosz, Izabela. 2006
2748   2000100061978 K.6197 Zasada dwuizbowości parlamentu w polskim prawie konstytucyjnym / Dobrowolski, Marek. 2003
2749   2000100061985 K.6198 Zasada dwuizbowości parlamentu w polskim prawie konstytucyjnym / Dobrowolski, Marek. 2003
 
DOM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2750   2002100013445 W.1344 Gospodarka przestrzenna : podstawy teoretyczne / Domański, Ryszard. 2007
2751   2002100021174 W.2117 Gospodarka przestrzenna : podstawy teoretyczne / Domański, Ryszard. 2010
2752   2002100031975 W.3197 Gospodarka przestrzenna : podstawy teoretyczne / Domański, Ryszard. 2007
2753   2002100031982 W.3198 Gospodarka przestrzenna : podstawy teoretyczne / Domański, Ryszard. 2007
2754   2002100031999 W.3199 Gospodarka przestrzenna : podstawy teoretyczne / Domański, Ryszard. 2007
2755   2000100115862 K.11586 Interwencja humanitarna w stosunkach międzynarodowych / Domagała, Arkadiusz. 2008
2756   2002100100800 W.10080 Interwencja humanitarna w stosunkach międzynarodowych / Domagała, Arkadiusz. 2008
2757   2002100044395 W.4439 Rada nadzorcza spółki akcyjnej : powoływanie, kompetencje, funkcjonowanie - aspekty prawne : podręcznik praktyczny z wzorami dokumentów / Domański, Grzegorz. 2011
 
DUN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2758   2000100094884 K.9488 Prawo administracyjne : pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie / Duniewska, Zofia. 2004
 
DZI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2759   2001700294032 G.30018 10 lat obowiązywania Konstytucji RP - i co dalej? / pod. red. Waldemara J. Wołpiuka. 2008
2760   2001700294049 G.30019 10 lat obowiązywania Konstytucji RP - i co dalej? / pod. red. Waldemara J. Wołpiuka. 2008
2761   2001700294087 G.30032 10 lat obowiązywania Konstytucji RP - i co dalej? / pod. red. Waldemara J. Wołpiuka. 2008
2762   2002100069053 W.6905 10 lat obowiązywania Konstytucji RP - i co dalej? / pod. red. Waldemara J. Wołpiuka. 2008
2763   2002100069060 W.6906 10 lat obowiązywania Konstytucji RP - i co dalej? / pod. red. Waldemara J. Wołpiuka. 2008
2764   2002100069077 W.6907 10 lat obowiązywania Konstytucji RP - i co dalej? / pod. red. Waldemara J. Wołpiuka. 2008
2765   2002100069084 W.6908 10 lat obowiązywania Konstytucji RP - i co dalej? / pod. red. Waldemara J. Wołpiuka. 2008
2766   2002100069091 W.6909 10 lat obowiązywania Konstytucji RP - i co dalej? / pod. red. Waldemara J. Wołpiuka. 2008
2767   2002100069107 W.6910 10 lat obowiązywania Konstytucji RP - i co dalej? / pod. red. Waldemara J. Wołpiuka. 2008
2768   2002100069114 W.6911 10 lat obowiązywania Konstytucji RP - i co dalej? / pod. red. Waldemara J. Wołpiuka. 2008
2769   2002100069121 W.6912 10 lat obowiązywania Konstytucji RP - i co dalej? / pod. red. Waldemara J. Wołpiuka. 2008
2770   2002100069138 W.6913 10 lat obowiązywania Konstytucji RP - i co dalej? / pod. red. Waldemara J. Wołpiuka. 2008
2771   2000200546436 G.54643 Cyberbezpieczeństwo w samorządzie terytorialnym : praktyczny przewodnik / Dziomdziora, Wojciech. 2021
2772   2000200546429 G.54642 Cyberbezpieczeństwo w samorządzie terytorialnym : praktyczny przewodnik / Dziomdziora, Wojciech. 2021
2773   2000200500506 G.50050 Działalność gospodarcza w sektorze MŚP : praktyczne aspekty tworzenia, funkcjonowania i likwidacji przedsiębiorstwa / red. nauk. Jadwiga Glumińska-Pawlic ; aut. Dominika Bielecka [i in.]. 2020
2774   2002100022829 W.2282 Działalność kontrolna rady gminy i komisji : ze wzorami pism, regulaminów, programów i protokołów / pod red. Zdzisława Majewskiego. 2005
2775   2001700322308 G.36410 Działalność profilaktyczna i resocjalizacyjna w środowisku otwartym, instytucjach wychowawczych, poprawczych oraz karnych / red. Teresa Sołtysiak, Agnieszka Latoś. 2010
2776   2002100066496 W.6649 Działalność profilaktyczna i resocjalizacyjna w środowisku otwartym, instytucjach wychowawczych, poprawczych oraz karnych / red. Teresa Sołtysiak, Agnieszka Latoś. 2010
2777   2002100066502 W.6650 Działalność profilaktyczna i resocjalizacyjna w środowisku otwartym, instytucjach wychowawczych, poprawczych oraz karnych / red. Teresa Sołtysiak, Agnieszka Latoś. 2010
2778   2000200547082 G.54708 Działania kontrwykrywcze zorganizowanych grup przestępczych i organizacji terrorystycznych / red. Piotr Chlebowicz, Paweł Łabuz, Tomasz Safjański. 2021
2779   2000200547099 G.54709 Działania kontrwykrywcze zorganizowanych grup przestępczych i organizacji terrorystycznych / red. Piotr Chlebowicz, Paweł Łabuz, Tomasz Safjański. 2021
2780   2000200547105 G.54710 Działania kontrwykrywcze zorganizowanych grup przestępczych i organizacji terrorystycznych / red. Piotr Chlebowicz, Paweł Łabuz, Tomasz Safjański. 2021
2781   2002100047532 W.4753 Dziedzictwo prawne XX wieku : księga pamiątkowa z okazji 150-lecia Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego / [aut. Kazimierz Baran et al.] ; Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. 2001
2782   2002100033535 W.3353 Dzieje państwa i prawa od starożytności do połowy XX w. / red. nauk. Wacław Huba ; [aut.] Wacław Huba, Piotr Bożym, Kazimierz Dąbrowski, Mieczysław Różański. 2003
2783   2002100033542 W.3354 Dzieje państwa i prawa od starożytności do połowy XX w. / red. nauk. Wacław Huba ; [aut.] Wacław Huba, Piotr Bożym, Kazimierz Dąbrowski, Mieczysław Różański. 2003
2784   2002100033559 W.3355 Dzieje państwa i prawa od starożytności do połowy XX w. / red. nauk. Wacław Huba ; [aut.] Wacław Huba, Piotr Bożym, Kazimierz Dąbrowski, Mieczysław Różański. 2003
2785   2002100033566 W.3356 Dzieje państwa i prawa od starożytności do połowy XX w. / red. nauk. Wacław Huba ; [aut.] Wacław Huba, Piotr Bożym, Kazimierz Dąbrowski, Mieczysław Różański. 2003
2786   2002100033573 W.3357 Dzieje państwa i prawa od starożytności do połowy XX w. / red. nauk. Wacław Huba ; [aut.] Wacław Huba, Piotr Bożym, Kazimierz Dąbrowski, Mieczysław Różański. 2003
2787   2002100033580 W.3358 Dzieje państwa i prawa od starożytności do połowy XX w. / red. nauk. Wacław Huba ; [aut.] Wacław Huba, Piotr Bożym, Kazimierz Dąbrowski, Mieczysław Różański. 2003
2788   2002100033597 W.3359 Dzieje państwa i prawa od starożytności do połowy XX w. / red. nauk. Wacław Huba ; [aut.] Wacław Huba, Piotr Bożym, Kazimierz Dąbrowski, Mieczysław Różański. 2003
2789   2002100033603 W.3360 Dzieje państwa i prawa od starożytności do połowy XX w. / red. nauk. Wacław Huba ; [aut.] Wacław Huba, Piotr Bożym, Kazimierz Dąbrowski, Mieczysław Różański. 2003
2790   2002100033610 W.3361 Dzieje państwa i prawa od starożytności do połowy XX w. / red. nauk. Wacław Huba ; [aut.] Wacław Huba, Piotr Bożym, Kazimierz Dąbrowski, Mieczysław Różański. 2003
2791   2002100089860 W.8986 Dzieje państwa i prawa od starożytności do połowy XX w. / red. nauk. Wacław Huba ; [aut.] Wacław Huba, Piotr Bożym, Kazimierz Dąbrowski, Mieczysław Różański. 2003
2792   2002100089877 W.8987 Dzieje państwa i prawa od starożytności do połowy XX w. / red. nauk. Wacław Huba ; [aut.] Wacław Huba, Piotr Bożym, Kazimierz Dąbrowski, Mieczysław Różański. 2003
2793   2000200459217 G.45921 Dziesięciolecie zharmonizowanego podatku od towarów i usług oraz akcyzy w Polsce : podsumowanie dorobku ustawodawstwa, judykatury oraz praktyki interpretacyjnej / Materiały z konf., 6 czerwca 2014, Uniwersytet Warszawski. 2014
2794   2001700337678 G.37966 Nowe metody identyfikacji kryminalistycznej i ich wykorzystanie w procesie karnym na przykładzie ekspertyzy osmologicznej / Dzierżanowska, Joanna. 2010
2795   2001700371801 G.41670 Ochrona konkurencji w prawie zamówień publicznych / Dzierżanowski, Włodzimierz. 2012
2796   2001700371818 G.41671 Ochrona konkurencji w prawie zamówień publicznych / Dzierżanowski, Włodzimierz. 2012
2797   2002100049376 W.4937 Ochrona konkurencji w prawie zamówień publicznych / Dzierżanowski, Włodzimierz. 2012
2798   2002100051409 W.5140 Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe : komentarz, wzory pozwów / Dziczek, Roman. 2008
2799   2002100071278 W.7127 Podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty lokalne / Dzięgiel-Matras, Agata. 2008
2800   2000200429296 G.42929 Powszechna historia prawa / Dziadzio, Andrzej. 2008
2801   2002100022102 W.2210 Praca i staże w Unii Europejskiej : przewodnik praktyczny / Dzienisz, Łukasz. 2003
2802   2002100017832 W.1783 Prawo budowlane : komentarz / Dziwiński, Robert. 2006
2803   2002100003392 W.339 Prawo mieszkaniowe / Dziczek, Roman. 2008
2804   2002100045507 W.4550 Radny - sąsiad i polityk : reprezentacja polityczna na szczeblu lokalnym / Dzieniszewska-Naroska, Katarzyna. 2004
2805   2002100045514 W.4551 Radny - sąsiad i polityk : reprezentacja polityczna na szczeblu lokalnym / Dzieniszewska-Naroska, Katarzyna. 2004
2806   2002100040045 W.4004 Spółdzielnie mieszkaniowe : komentarz : wzory pozwów i wniosków sądowych / Dziczek, Roman. 2006
2807   2002100040052 W.4005 Spółdzielnie mieszkaniowe : komentarz : wzory pozwów i wniosków sądowych / Dziczek, Roman. 2006
2808   2002100105614 W.10561 Zabezpieczenie społeczne w Unii Europejskiej : koordynacja świadczeń / Dzienisiuk, Dorota. 2004
2809   2000200442738 G.44273 Zarządzanie nieruchomościami lokalowymi przez spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i właścicieli lokali / Dziczek, Roman. 2014
 
EFE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2810   2001700373638 G.41854 Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka : efektywność mechanizmów ochrony praw człowieka Rady Europy, Unii Europejskiej i OBWE / red. nauk. Jerzy Jaskiernia. 2012
2811   2001700373652 G.41856 Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka : ewolucja i uwarunkowania europejskiego systemu ochrony praw człowieka / red. nauk. Jerzy Jaskiernia ; [Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach etc.]. 2012
2812   2000100165485 K.16548 Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka. [t.2] , Efektywność mechanizmów ochrony praw człowieka Rady Europy, Unii Europejskiej i OBWE / red. nauk. Jerzy Jaskiernia. 2012
2813   2000100165478 K.16547 Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka. t.1 , Ewolucja i uwarunkowania europejskiego systemu ochrony praw człowieka / red. nauk. Jerzy Jaskiernia. 2012
 
ELE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2814   2002100092457 W.9245 Elektroniczna dokumentacja podatkowa / praca zbiorowa ; red. meryt. Artur Borkowski. 2019
2815   2002100091467 W.9146 Elementy nauki o państwie i polityce / Lech Dubel, Jarosław Kostrubiec, Grzegorz Ławnikowicz, Zbigniew Markwart. 2011
2816   2002100091474 W.9147 Elementy nauki o państwie i polityce / Lech Dubel, Jarosław Kostrubiec, Grzegorz Ławnikowicz, Zbigniew Markwart. 2011
2817   2002100091481 W.9148 Elementy nauki o państwie i polityce / Lech Dubel, Jarosław Kostrubiec, Grzegorz Ławnikowicz, Zbigniew Markwart. 2011
2818   2002100091498 W.9149 Elementy nauki o państwie i polityce / Lech Dubel, Jarosław Kostrubiec, Grzegorz Ławnikowicz, Zbigniew Markwart. 2011
2819   2002100091504 W.9150 Elementy nauki o państwie i polityce / Lech Dubel, Jarosław Kostrubiec, Grzegorz Ławnikowicz, Zbigniew Markwart. 2011
2820   2002100091511 W.9151 Elementy nauki o państwie i polityce / Lech Dubel, Jarosław Kostrubiec, Grzegorz Ławnikowicz, Zbigniew Markwart. 2011
2821   2002100033757 W.3375 Elementy prawa : podręcznik : praca zbiorowa / pod red. Wojciecha Kocota ; [aut. Wojciech Kocot et al.]. 2004
2822   2000100015346 K.1534 Elementy prawa Rzeczypospolitej Polskiej / red. nauk. Stefan Korycki. 2000
2823   2000100015353 K.1535 Elementy prawa Rzeczypospolitej Polskiej / red. nauk. Stefan Korycki. 2000
 
ENE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2824   2000100171264 K.17126 Energetyka a samorząd : prawne uwarunkowania rozwoju energetyki lokalnej w Polsce / [aut. Jędrzej Bujny et al.]. 2012
 
EUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2825   2002100031623 W.3162 Europa urzędników / Monika Adamczak-Retecka [et al.] ; pod red. Zdzisława Brodeckiego. 2009
2826   2000200455738 G.45573 Europeanization of national legal orders from comparative perspective / Red. nauk. Magdalena Kędzior ; Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl ; Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki. 2015
2827   2002100031852 W.3185 Europeizacja polskiego prawa administracyjnego / red. nauk. Zbigniew Janku [et al.]. 2005
2828   2002100031869 W.3186 Europeizacja polskiego prawa administracyjnego / red. nauk. Zbigniew Janku [et al.]. 2005
2829   2002100042063 W.4206 Europeizacja polskiego prawa pracy / red. nauk. Walerian Sanetra ; [aut. Walerian Sanetra et al.] ; Fundacja Promocji Prawa Europejskiego ; Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. 2004
2830   2000200546467 G.54646 Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności / red. Wioletta Żelazowska ; aktual. tł. M. Balcerzak. 2021
2831   2000200546450 G.54645 Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności / red. Wioletta Żelazowska ; aktual. tł. M. Balcerzak. 2021
2832   2002100037410 W.3741 Europejska Konwencja Praw Człowieka : Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu : zanim napiszesz skargę - przeczytaj! / oprac. Maciej Lis. 2010
2833   2002100037427 W.3742 Europejska Konwencja Praw Człowieka : Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu : zanim napiszesz skargę - przeczytaj! / oprac. Maciej Lis. 2010
2834   2002100037434 W.3743 Europejska Konwencja Praw Człowieka : Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu : zanim napiszesz skargę - przeczytaj! / oprac. Maciej Lis. 2010
2835   2000100199701 K.19970 Europejska Konwencja Praw Człowieka / wybór i oprac. Marek Antoni Nowicki. 2004
2836   2000100151327 K.15132 Europejska Konwencja Praw Człowieka= Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. 2010
2837   2000100151334 K.15133 Europejska Konwencja Praw Człowieka= Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. 2010
2838   2002100047761 W.4776 Europejska współpraca międzyparlamentarna : kierunki rozwoju / red. Regina Wąsowicz ; red. art. Cezary mik ; Kancelaria Sejmu ; Ośrodek Informacji i Dokumentacji Europejskiej. 2005
2839   2001700367019 G.41164 Europejski Trybunał Praw Człowieka : wybór orzeczeń 2011 / oprac. Marek Antoni Nowicki. 2012
2840   2002100037380 W.3738 Europejski Trybunał Praw Człowieka : wybór orzeczeń 2009 / oprac. Marek Antoni Nowicki. 2010
2841   2002100037397 W.3739 Europejski Trybunał Praw Człowieka : wybór orzeczeń 2009 / oprac. Marek Antoni Nowicki. 2010
2842   2002100037403 W.3740 Europejski Trybunał Praw Człowieka : wybór orzeczeń 2011 / oprac. Marek Antoni Nowicki. 2012
2843   2002100043954 W.4395 Europejskie bezzwrotne źródła finansowania polityki regionalnej w Polsce : aspekty prawno-finansowe / pod red. Wiesławy Miemiec ; aut. Maria Jastrzębska [et al.]. 2012
2844   2000200537960 G.53796 Europejskie gwarancje prawidłowego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych / red. Dominika Czerniak, Jerzy Skorupka ; aut. Dominika Czerniak,Monika Florczak-Wątor, Hanna Kuczyńska, Martyna Kusak, Małgorzata Wąsek-Wiaderek. 2021
2845   2002100073296 W.7329 Europejskie i polskie prawo telekomunikacyjne / Włodzimierz Gromski, Jan Kolasa, Artur Kozłowski, Krzysztof Wójtowicz. 2004
2846   2002100041646 W.4164 Europejskie prawo cywilne / wybór i wprow. Jerzy Pisuliński. 2009
2847   2002100059627 W.5962 Europejskie prawo gospodarcze / Waldemar Hoff [et al.]. 2001
2848   2000200419204 G.41920 Europejskie prawo karne/ pod. red. Agnieszki Grzelak, Michała Królikowskiego, Andrzeja Sakowicza. 2012
2849   2000200419211 G.41921 Europejskie prawo karne/ pod. red. Agnieszki Grzelak, Michała Królikowskiego, Andrzeja Sakowicza. 2012
2850   2000200422440 G.42244 Europejskie prawo karne/ pod. red. Agnieszki Grzelak, Michała Królikowskiego, Andrzeja Sakowicza. 2012
2851   2002100064348 W.6434 Europejskie prawo konkurencji : porozumienie dystrybucyjne / red. nauk. Maria Łabędzka. 1998
2852   2000100110331 K.11033 Europejskie prawo konsumenckie a prawo polskie / pod red. Ewy Nowińskiej i Piotra Cybuli. 2005
2853   2002100064362 W.6436 Europejskie prawo pracy i prawo socjalne / red. nauk. Henryk Lewandowski, Katarzyna Serafin. 1998
2854   2002100040724 W.4072 Europejskie prawo pracy i prawo socjalne a prawo polskie / pod red. Herberta Szurgacza. 1998
2855   2002100076679 W.7667 Europejskie prawo pracy wraz z wprowadzeniem profesora dr. hab. Ludwika Florka oraz z indeksem rzeczowym / red. Aneta Flisek. 2009
2856   2002100076686 W.7668 Europejskie prawo pracy wraz z wprowadzeniem profesora dr. hab. Ludwika Florka oraz z indeksem rzeczowym / red. Aneta Flisek. 2009
2857   2002100046726 W.4672 Europejskie ściganie karne : projekt alternatywny / pod red. Bernda Schünemanna ; przedm. do wyd. pol. Andrzej J. Szwarc ; tł. Ewa M. Guzik-Makaruk]. 2005
2858   2002100047808 W.4780 Europejskie wybory Polaków : referendum i wybory do Parlamentu Europejskiego : praca zbiorowa / pod red. Doroty Piontek. 2007
 
GAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2859   2002100066274 W.6627 Naprawdę jesteśmy trzecią władzą / Gardocki, Lech. 2008
2860   2000100092941 K.9294 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2000
2861   2000100106624 K.10662 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2005
2862   2001700345390 G.38960 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2011
2863   2001700345406 G.38961 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2011
2864   2001700346274 G.39048 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2011
2865   2001700346311 G.39049 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2011
2866   2001700346281 G.39050 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2011
2867   2001700346304 G.39051 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2011
2868   2001700346298 G.39052 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2011
2869   2001700318615 G.36048 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2010
2870   2001700318622 G.36049 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2010
2871   2002100004979 W.497 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2008
2872   2002100004986 W.498 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2008
2873   2002100004993 W.499 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2008
2874   2002100023482 W.2348 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2007
2875   2002100068643 W.6864 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2008
2876   2002100068650 W.6865 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2008
2877   2002100068667 W.6866 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2008
2878   2002100068674 W.6867 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2008
2879   2002100068681 W.6868 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2008
2880   2002100068698 W.6869 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2008
2881   2002100068704 W.6870 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2009
2882   2002100068711 W.6871 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2009
2883   2002100068728 W.6872 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2009
2884   2002100068735 W.6873 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2009
2885   2002100068742 W.6874 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2009
2886   2002100068759 W.6875 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2010
2887   2002100068766 W.6876 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2011
2888   2002100068773 W.6877 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2011
2889   2002100068780 W.6878 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2011
2890   2002100068797 W.6879 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2011
2891   2002100068940 W.6894 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2006
2892   2002100068957 W.6895 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2006
2893   2002100068964 W.6896 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2006
2894   2002100068971 W.6897 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2006
2895   2002100068988 W.6898 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2006
2896   2002100068995 W.6899 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2006
2897   2002100069008 W.6900 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2006
2898   2002100069640 W.6964 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2008
2899   2002100070240 W.7024 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2008
2900   2002100070257 W.7025 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2010
2901   2002100071599 W.7159 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2017
2902   2002100102699 W.10269 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2020
2903   2002100102705 W.10270 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2020
2904   2002100102712 W.10271 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2020
2905   2002100102729 W.10272 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2020
2906   2002100102736 W.10273 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2020
2907   2001700274096 G.27939 Prawo karne / Gardocki, Lech. 2006
2908   2001700356136 G.40037 Prawo karne / Gardocki, Lech. 2011
2909   2000200400387 G.40038 Prawo karne / Gardocki, Lech. 2011
2910   2001700356150 G.40039 Prawo karne / Gardocki, Lech. 2011
2911   2001700332833 G.37487 Prawo karne / Gardocki, Lech. 2010
2912   2001700332857 G.37489 Prawo karne / Gardocki, Lech. 2010
2913   2001700332888 G.37492 Prawo karne / Gardocki, Lech. 2010
2914   2001700332895 G.37493 Prawo karne / Gardocki, Lech. 2010
2915   2001700332901 G.37494 Prawo karne / Gardocki, Lech. 2010
2916   2001700332918 G.37495 Prawo karne / Gardocki, Lech. 2010
2917   2001700332925 G.37496 Prawo karne / Gardocki, Lech. 2010
2918   2000200432265 G.43226 Prawo karne / Gardocki, Lech. 2013
2919   2000200432272 G.43227 Prawo karne / Gardocki, Lech. 2013
2920   2000200432289 G.43228