KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

    Studenckie prace naukowe / pod red. Stefana Koryckiego i Stanisława Krysińskiego ; Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej. Wydział Zamiejscowy w Płońsku.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2023. - 300, [1] s. : il. ; 24 cm.
    ISBN 978-83-62250-59-2

Fundusze unijne
Fundusze strukturalne
Jednostki Samorządu Terytorialnego
Urzędy pracy
Bezrobocie
Problemy społeczne
Osoby z niepełnosprawnością
Polityka społeczna
Seniorzy
Zarządzanie logistyczne
Handel detaliczny
Obsługa logistyczna
Procesy logistyczne
Transport
Dystrybucja
Przewóz ładunków
Magazyny
Zarządzanie magazynem
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Źródła finansowania
Branża spożywcza
Systemy motywacyjne

   
G.60230   
G.60231   
G.60232   
G.60233   
G.60234   
G.60235