KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Stańczak, Joanna.

    Wariantowe rozwiązania organizacji przewozu ładunków transportem samochodowym w relacji międzynarodowej / Joanna Stańczak ; Dariusz Pyza.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2023. - 75 s. : il.

Kalkulacja kosztów
Transport międzynarodowy
Transport towarowy
Transport drogowy

   
PD.9635