KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Tudela, Kacper.

    Koncepcje organizacji przewozu ładunków transportem samochodowym / Kacper Tudela ; Dariusz Pyza.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2023. - 62 s. : il.

Ekonomika
Koszty
Transport drogowy

   
PD.9571