KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Gancarz, Patrycja.

    Ocena wykorzystania odnawialnych źródeł energii w systemie floty pojazdów zeroemisyjnych / Patrycja Gancarz ; Dariusz Pyza.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2022. - 51 s. : il.

Odnawialne źródła energii
Pojazdy zeroemisyjne

   
PD.9477