KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Kwasek, Artur.

    Metody kreowanie postaw przedsiębiorczych wśród studentów w czasach pandemii COVID-19 / Artur Kwasek, Dariusz Prokopowicz.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2022.     (Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie : zagadnienia wybrane)

Postawy przedsiębiorcze
Studenci
Pandemia
COVID-19
Innowacyjność
Biznesplan
Działalność gospodarcza