KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Ciborski, Bogumił.

    Obowiązek ochrony interesu publicznego a przeciwdziałanie zatorom płatniczym / Bogumił Ciborski.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2022.     (Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie : zagadnienia wybrane)

Ochrona interesu publicznego
Zatory płatnicze
Ochrona konkurencji
Ochrona konsumentów
Transakcje handlowe