KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

    Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie : zagadnienia wybrane / pod. red. Agnieszki Wikarczyk.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2022. - 408 s. : il. ; 24 cm.
    ISBN 978-83-62250-50-9

Zarządzanie przedsiębiorstwem
Finanse przedsiębiorstw
Gospodarka rynkowa
Bezpieczeństwo przedsiębiorstw
Konkurencyjność przedsiębiorstw
Zyski
Menedżerowie
Organizacje turkusowe
Coaching
Storytelling
Kultura organizacyjna
Zarządzanie finansami
Rachunkowość
Księgowość
Wynik finansowy
Płynność finansowa
Interes publiczny
Faktoring
E-marketing
Marketing elektroniczny
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie ekologiczne
Ekologia
Pandemia COVID-19

   
G.57186   
G.57187   
G.57188   
G.57189   
G.57190   
G.57191