KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Matuszewska, Magdalena.

    Podatek dochodowy od osób prawnych : ujęcie podatkowo-rachunkowe / Magdalena Matuszewska ; Agnieszka Wikarczyk.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2022. - 51 s. : il.

Podatek dochodowy
Osoby prawne
Dochody podatkowe

   
PD.9414