KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

    Studenckie prace naukowe / pod red. Stefana Koryckiego i Stanisława Krysińskiego ; Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej. Wydział Zamiejscowy w Płońsku.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2022. - 173, [1] s. : il. ; 24 cm.
    ISBN 978-83-62250-52-3

Zarządzanie zasobami ludzkimi
Służba zdrowia
Zarządzanie marketingowe
Banki
Kapitał intelektualny
Gospodarka przestrzenna
Pomoc społeczna
Zarządzanie kryzysowe
Samorządy terytorialne
Pandemia COVID-19
Bezpieczeństwo informacji
Usługi transportowe
Logistyka

   
G.56904   
G.56905   
G.56906   
G.56907   
G.56908   
G.56909