KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Kokot, Aneta.

    Adaptacja lokalu przy ul. Elektrycznej 2 w Warszawie na showroom / Aneta Kokot ; Małgorzata Brych-Barwicka.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2022. - 47 s. : il.

Projekty architektoniczne
Projektowanie wnętrz

   
PD.9321