KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Pajdała, Izabela.

    Tożsamość z portretu / Izabela Pajdała.
    Warszawa : Komenda Główna Policji, 2020.     (Policja 997)

Portrety pamięciowe