KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Będziejewska-Michalska, Magdalena.

    Pełnomocnictwo w postępowaniu karnym / Magdalena Będziejewska-Michalska.
    Warszawa : Komenda Główna Policji, 2020.     (Policja 997 ;)

Postępowanie karne
Pełnomocnictwo
Policja