KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Mariański, Adam.

    (Nie)sprawiedliwy polski podatek dochodowy od osób fizycznych / Adam Mariański.
    Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - LI, [1], 406 s. ; 24 cm.
    (Monografie Prawnicze / Wydawnictwo C.H. Beck)
    ISBN 978-83-8235-694-6

Podatek dochodowy
Sprawiedliwość podatkowa
Prawo podatkowe

   
G.54635   
G.54636