KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Sójka, Wojciech.

    Zagrożenia bezpieczeństwa narodowego i ich scenariusze dla Polski w XXI wieku / Wojciech Sójka.
    Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020. - 338 s. : il. ; 25 cm.
    ISBN 978-83-7523-805-1

Bezpieczeństwo narodowe
Zagrożenia bezpieczeństwa
Polska
21 w.

   
G.54229   
G.54230