KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Młodzianka, Paulina.

    Aktywa pieniężne w zarządzaniu płynnością finansową / Paulina Młodzianka ; Agnieszka Wikarczyk.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2021. - 66 s. ; il.

Aktywa pieniężne
Płynność finansowa

   
PD.9249