KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Gutowska, Marlena.

    Zwalczanie terroryzmu w Unii Europejskiej / Marlena Gutowska ; Krzysztof Surdyk.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2021. - 47 s. ; il.

Terroryzm
Zwalczanie terroryzmu

   
PD.9215