KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Badowski, Janusz.

    Organizacja przewozu ładunków transportem samochodowym / Janusz Badowski ; Dariusz Pyza.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2021. - 54 s. ; il.

Transport samochodowy
Przewóz ładunków

   
PD.9156