KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Kucharczyk, Daria Wiktoria.

    Wartości niematerialne i prawne w działalności działu rachunkowości przedsiębiorstwa / Daria Wiktoria Kucharczyk ; Agnieszka Wikarczyk.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2021. - 51 s. ; il.

Rachunkowość przedsiębiorstw
Wartości niematerialne i prawne

   
PD.9138