KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Parda, Adam.

    Nawiązka - kiedy, na rzecz kogo i dlaczego / Adam Parda.
    Warszawa : Komenda Główna Policji, 2020.     (Policja 997)

Prawo
Prawo karne
Nawiązka
Prawo wykroczeń
Sankcje karne
Czyny zabronione
Polska
Prawo cywilne