KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Będziejewska-Michalska, Magdalena.

    Maseczki ochronne / Magdalena Będziejewska-Michalska.
    Warszawa : Komenda Główna Policji, 2020.     (Policja 997)

Bezpieczeństwo i higiena pracy
COVID-19
Koronawirus
Epidemie
Pandemie
Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Polska