KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Pajdała, Izabela.

    Pismo prawdę powie / Izabela Pajdała.
    Warszawa : Komenda Główna Policji, 2020.     (Policja 997)

Policja
Badania kryminalistyczne
Analiza biometryczna
Pismoznawstwo
Grafologia