KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Będziejewska-Michalska, Magdalena.

    Konsekwencje prawne zawieszenia w czynnościach służbowych / Magdalena Będziejewska-Michalska.
    Warszawa : Komenda Główna Policji, 2020.     (Policja 997)

Prawo
Policja
Kodeks pracy
Ustawa o Policji
Policjanci
Zawieszenie w wykonywaniu obowiązków służbowych