KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Pliszka, Katarzyna.

    Projekt adaptacji restauracji / Katarzyna Pliszka ; Małgorzata Brych-Barwicka.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2021. - 41 s. ; il.

Projekty architektoniczne
Restauracje

   
PD.9087