KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Barbachowski, Jacek.

    Projekt organizacji transportu ładunków dla wybranej relacji przewozowej / Jacek Barbachowski ; Dariusz Pyza.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2021. - 80 s. ; il.

Transport ładunków
Trasy drogowe

   
PD.9084