KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Szczerbak, Monika.

    Instrumenty finansowe : wycena, ewidencja, sprawozdawczość / Monika Szczerbak, Ryszard Waśkiewicz, Agnieszka Wikarczyk.
    Warszawa : Difin, cop. 2021. - 219 s. : il. ; 23 cm.
    ISBN 978-83-8085-633-2

Instrumenty finansowe
Wyceny
Sprawozdania finansowe
rachunkowość zabezpieczeń
Ewidencja

   
G.52993   
G.53056   
G.53057   
G.53058