KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

    Studenckie prace naukowe / pod red. Stefana Koryckiego i Stanisława Krysińskiego ; Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej. Wydział Zamiejscowy w Płońsku.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2021. - 156, [1] s. : il. ; 24 cm.
    ISBN 978-83-62250-45-5

Jednostki Samorządu Terytorialnego
Administracja samorządowa
Polityka społeczna
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pracownicy samorządowi
Rozwój zawodowy
Placówki oświatowe
Niepełnosprawni
Finanse samorządu terytorialnego
Budżety samorządowe
Budżety gmin
Fundusze europejskie
Projekty inwestycyjne
Płońsk (powiat)

   
G.52843   
G.52844   
G.52845