KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Wikarczyk, Agnieszka.

    Czy odbiorcy sprawozdań finansowych potrzebują rachunkowości wiedzy? / Agnieszka Wikarczyk.
    Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2021.
Rachunkowość wiedzy
Aktywa niemajątkowe
Bilans wiedzy osobistej
Noty edukacyjne