KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Sienkiewicz, Piotr.

    Modele ewaluacji ryzyka w zarządzaniu bezpieczeństwem systemów / Piotr Sienkiewicz, Stanisław Krysiński.
    Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2021.
Ryzyko
Ewaluacja językowa
Zarządzanie ryzykiem
Modele ryzyka
Ocena ryzyka