KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

    Humanistyczne aspekty bezpieczeństwa / red. nauk. Krzysztof Drabik.
    Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020. - 381 s. : il., err ; 25 cm.
    ISBN 978-83-7523-760-3

Humanizm
Bezpieczeństwo społeczne
Wojska specjalne
Bezpieczeństwo publiczne
Przemoc w rodzinie
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo zdrowotne
Epidemie
Bezpieczeństwo imprez masowych
Handel ludźmi
Prostytucja

   
G.52621   
G.52622