KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Olszewski, Paweł.

    Organizacja Systemu Bezpieczeństwa lotów w Polsce / Paweł Olszewski ; Stanisław Krysiński.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2020. - 62 s. ; il.

Bezpieczeństwo lotnicze
Wypadki lotnicze

   
PD.9047