KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Stacewicz, Patryk.

    Charakterystyka tłumienia sportowego amortyzatora samochodowego / Patryk Stacewicz ; Bogdan Ćwik.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2020. - 63 s. ; il.

Amortyzatory
Samochody sportowe

   
PD.9033