KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Święcki, Mateusz.

    Biały wywiad w epoce wojen informacyjnych, dezinformacji i manipulacji danymi / Mateusz Święcki ; Krzysztof Surdyk.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2020. - 113 s. : il.

Białe wywiady
Wojny informacyjne
Dezinformacja

   
PD.9010