KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Paluch, Luiza.

    Badanie sprawozdania finansowego / Luiza Paluch ; Agnieszka Wikarczyk.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2020. - 57 s. : il.

Sprawozdania finansowe
Biegli rewidenci

   
PD.8982