KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Wikarczyk, Agnieszka.

    Zarządzanie ryzykiem w obszarze rachunkowości przedsiębiorstw (na przykładzie rachunkowości osłonowej) / Agnieszka Wikarczyk.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016.
Zarządzanie ryzykiem
Przedsiębiorstwa
Rachunkowość przedsiębiorstw
Rachunkowość osłonowa