KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Wikarczyk, Agnieszka.

    Analiza wielowskaźnikowa a bankructwo przedsiębiorcy / Agnieszka Wikarczyk.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2017.
Analiza wielowskaźniowa
Analiza kosztów
Bankructwa