KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Wikarczyk, Agnieszka.

    Fundusze venture capital - źródło finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw / Agnieszka Wikarczyk.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2018.     (Przedsiębiorstwo Przyszłości)

Fundusze venture capital
Przedsiębiorstwa
Startupy
Finansowanie