KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Wikarczyk, Agnieszka.

    Instrumenty finansowe - zabezpieczane i zabezpieczające / Agnieszka Wikarczyk.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2019.     (Przedsiębiorstwo Przyszłości)

Rachunkowość zabezpieczeń
Rachunkowość osłonowa
Instrumenty finansowe