KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Krysiński, Stanisław.

    Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach publicznych w Polsce / Stanisław Krysiński, Iwona Sobiecka.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2018.     (Przedsiębiorstwo Przyszłości)

Bezpieczeństwo
Drogi publiczne
Polska