KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

    Nauki społeczne w dobie innowacji / red. nauk. Stanisław Krysiński, Agnieszka Wikarczyk, Justyna Żylińska.
    Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2019. - 596 s. : il. ; 24 cm.
 
Materiały z IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Współczesne problemy zarządzania i bezpieczeństwa" zorganizowanej w 2019 r. przez Uczelnię Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej.
    ISBN 978-83-7627-177-4

Zarządzanie
Finanse
Media społecznościowe
Geoanalizy
Psychologia stresu
Zarządzanie kryzysowe
Organizacje
Przedsiębiorczość
Zarządzanie jakością
Reklama
Płeć
Alternatywne źródła energii
Korytarze transportowe
Ochrona środowiska
Krajowa Administracja Skarbowa
Przestępczość transgraniczna
Optymalizacja podatkowa
Leasing operacyjny
Zarządzanie ryzykiem
Kreatywna rachunkowość
Wartość zagrożona
Ryzyko
Zarządzanie kryzysowe
Sygnały ostrzegawcze
Sygnały słabe
Media społecznościowe
Geoanalizy
Stres
Komunikacja interpersonalna
Przedsiębiorczość lokalna
Zarządzanie jakością
Reklama
Decyzje konsumenckie
Alternatywne źródła energii
Transport
Turystyka
Krajowa Administracja Skarbowa
Przestępczość celna
Podatki
Przestępczość gospodarcza
Przestępczość skarbowa
Zarządzanie ryzykiem
Fałszerstwa znaków urzędowych
Znaki urzędowe
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych
Bezpieczeństwo finansowe
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo ideologiczne
Cyberzagrożenia
Deep fake
Dezinformacja
Handel ludźmi
Cyberbezpieczeństwo
Logistyka
Bezpieczeństwo społeczne
Prawo własności intelektualnej
Prawo własności przemysłowej
Bezpieczeństwo morskie
Siły zbrojne
Japonia
Ratownictwo
Materiały promieniotwórcze
Bezpieczeństwo transportu
Transplantacje
Oględziny pokrzywdzonego
Przestępczość narkotykowa
Rosja
Bezpieczeństwo żywnościowe
Polska
Materiały konferencyjne

   
G.49712   
G.49713   
G.49714   
G.49715   
G.49717   
G.49716   
G.49710   
G.49711