KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Stępień, Iga.

    Analiza porównawcza przewozu towarów w podziale na poszczególne gałęzie transportowe w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej / Iga Stępień ; Dariusz Pyza.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2019. - 52 s. : il.

Przewóz towarów
Infrastruktura transportu
Transport

   
PD.8818