KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Babut, Ilona.

    Analiza budżetu gminy wiejskiej na przykładzie Gminy Stara Błotnica w latach 2016-2018 / Ilona Babut ; Agnieszka Wikarczyk.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2019. - 103 s. : il.

Budżety
Analiza finansowa
Gminy

   
PD.8771