KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Wądołowska, Anna.

    Analiza skonsolidowanego bilansu na przykładzie PZU S.A. w okresie 2016/2017 / Anna Wądołowska ; Agnieszka Wikarczyk.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2019. - 131 s. : il.

Analiza finansowa
Sprawozdania finansowe

   
PD.8746