KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Tafil, Michał.

    Rozwiązania koncepcyjne centrum logistycznego w zakresie obsługi transportu intermodalnego / Michał Tafil ; Dariusz Pyza.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2018. - 71 s. : il.

Centra logistyczne
Transport intermodalny

   
PD.8684