KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Kur, Małgorzata.

    Przemoc domowa wobec kobiet / Małgorzata Kur ; Mirosław Bednarski.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2018. - 49 s. : il.

Przemoc domowa
Przemoc wobec kobiet

   
PD.8675