KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Kamiński, Kamil.

    Przewozy ładunków niebezpiecznych drogą morską / Kamil Kamiński ; Dariusz Pyza.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2018. - 62 s. : il.

Ładunki niebezpieczne
Transport morski

   
PD.8662