KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Rzepkowski, Damian.

    Transport intermodalny i jego perspektywy rozwoju / Damian Rzepkowski ; Dariusz Pyza.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2018. - 61 s. : il.

Transport intermodalny
Przewozy towarowe
Przewozy intermodalne

   
PD.8646