KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

    Studenckie prace naukowe / pod red. Justyny Żylińskiej, Iwony Przychockiej, Agnieszki Wikarczyk i Krzysztofa Gawkowskiego ; Uczelnia Techniczno Handlowa im. H. Chodkowskiej.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2018. - 494 s. : il. ; 24 cm.
    ISBN 978-83-62250-41-7

Ryzyko finansowe
Banki spółdzielcze
Rachunek zysków i strat
Wyniki finansowe
Wynagrodzenia
Koszty pracy
Pracodawcy
Ewidencja kosztów
Rozrachunki finansowe
Analiza fundamentalna
Zabójstwo funkcjonariusza
Modus operandi
Sprawcy zabójstw
Przestępczość zorganizowana
Oględziny kryminalistyczne
Dokumenty
Dowody z dokumentów
Językoznawstwo kryminalistyczne
Świadkowie koronni
Prawo do namysłu (p. konsumenckie)
Mediacje
Armia Karabinierów
Terroryzm
Polityka zagraniczna
Bezzałogowe statki powietrzne
Gry strategiczne
Ubóstwo
Bezrobocie młodzieży
Programy pomocowe UE
Konkurencyjność przedsiębiorstw
Marketing
Bezrobocie kobiet
Transport zwierząt
Polska
Włochy
Stany Zjednoczone
Rosja

   
G.47806   
G.47807   
G.47808   
G.49832   
G.49833   
G.47805