KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Kalwasińska, Weronika.

    Sylwetka terrorysty w świetle funkcjonujących organizacji terrorystycznych / Weronika Kalwasińska ; Stanisław Krysiński.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2018. - 43 s. : il.

Terroryzm
Organizacje terrorystyczne
Zamachy terrorystyczne

   
PD.8622