KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Górczyński, Sebastian.

    Projekt koncepcyjny rozwiązań technologiczno-organizacyjnych intermodalnego terminala przeładunkowego jako elementu centrum logistycznego / Sebastian Górczyński ; Dariusz Pyza.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2018. - 72 s. : il.

Centra logistyczne
Transport intermodalny
Terminale intermodalne

   
PD.8600